Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
DriessenCateWetters
Kediri
Moord Kediri 1902
Moord Kediri 1927
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Een lagere school SD
De Prambanan tempels
Cilacap
Koken in de desa
Desa planten
Leven in de desa
Een desa straatje
Kinderen in de desa
Bakstenen in de desa
Hotel Tambalban
Straatsnoeperijen
Rampok Macan
Honger in 1946
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Pasuruan naar Malang
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
Jogja Keraton
Jogja impressies 1
Jogja impressies 2
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Aardverschuivingen
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Pak Tani Dawet Hitam
Kelapa Karanganyar
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
Kerontjong Toegoe
Oudheidk. Dienst
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Andy Flores Noya
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Red een portret
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Andy Flores Noya.

Journalist en presentator van een talkshow in Indonesia.

Wat is zijn afkomst? Waarom iets over Andy, een hedendaagse gevierde TV-bekendheid in Indonesia?

Simpel, omdat er meer (Lees: Surabaya) achter zit dan "alleen maar" een TV-beroemdheid en dank zij een tip van een goede vriendin ben ik erin gedoken. Dank je wel ahum ahum voor de tip.

 

Hoe zag Andy er enkele jaren geleden uit? En hoe tegenwoordig?

Toen met een bos haar Afrolook en heden ten dage volgens de algemene trend: kaal zonder kuiffie.

Maar goed, dat is Andy Noya dus. En wil men meer weten over Andy? Gaat uw gang en struin het internet af. Enorm veel te vinden, maar wel de kamus erbij pakken voor diegenen die de taal niet machtig zijn.

 

En nu naar de historie en Andy's background wat betreft het Ned. Indische gebeuren. (Ik vermeld GEEN volledige genealogische gegevens, dat mogen geïnteresseerden zelf klaarspelen.)

 

Ergens in Rotterdam werd geboren WILLEM BERNARD KLAARWATER (Drukkerij Klaarwater eigenaar) 1 juli 1880 en gestorven in het kamp Ambarawa 28-7-1945 in de leeftijd van 65 jaren. Een week na zijn verjaardag en net niet het einde van de oorlog mee mogen maken. Hij werd te Menteng Pulo herbegraven op 16 dec 1949. Zie advertentie.

Een scan van de PK van het gezin Klaarwater:

 

 

WILLEM BERNARD KLAARWATER  en huwde:

 1. op 27 okt 1906 te Semarang met mej. NELLY RISAKOTTA geboren 10 april 1889 Makassar. Het echtpaar scheidde op 10-11-1911 te Jogja en Willem huwde vervolgens
 2. te Jogja op 20-2-1913 met DORA DIEDUKSMAN. (erkend op 8 okt 1893 te Klaten. Haar oudere zuster was Reinaldina Dieduksman erkend op 15 sep 1891 en jongere zuster Florine Dieduksman erkend op 15 april 1898, allebei ook te Klaten. Hoogstwaarschijnlijk was hun vader de heer A. Dieduksman, die in 1904 eervol ontslag nam na een carriere als 1ste Klerk op het Residentiekantoor te Surakarta. Moeder onbekend. 

Uit huwelijk a) werden (o.a.) geboren:

 1. Johanna Christina Louisa Klaarwater huwde te Surabaya op 21-11-1928 met Frits Wilhelm Dickmann.
 2. Jacob Johannes Willem (genoemd Joop of Jopie) Klaarwater en hij huwde Johanna Louise Brouwer (genoemd Joke) op 14 dec 1932. Zij werd geboren op 17-9-1914 te Timor en was de dochter van Wilhelmus Johannes Brouwer en de christenvrouw Sapijah.

Uit huwelijk b) werd (o.a.) geboren Dora Jacoba Klaarwater en zij huwde J.J.W. Steffens. Hij was ambtenaar DVG en na de oorlog was hij het KL 1ste Lt Infanterie 1950 en het gezin Steffens/Klaarwater en schoonmoeder Dieduksman woonden aan de Jalan Flores nummer 4 te Batavia. In 1950/1951 hielden zij vendu en vertrokken uit Indonesia.

J.J.W. Steffens was ook actief op filmgebied. Zie hiervoor de biografie op deze link: http://filmindonesia.or.id/movie/name/nmp4b9bad388860d_jjw-steffens#.VyMYenlf05t

 

Uit het huwelijk a) van Willem Klaarwater - (kind onder nummer 2) - Jacob Johannes Willem (Joop) Klaarwater gehuwd met Johanna Louise Brouwer werd onder andere geboren te Surabaya op 2 okt 1933 NELLY MADY YVONNE KLAARWATER. 

 

Foto onder: Het gezin Jacob Johannes Willem Klaarwater/Johanna Louisa Brouwer te Makassar.

2de van links is Nelly Mady, de moeder van Andy Noya. De foto moet vóór 1965 genomen zijn, want Joop werd in 1965 het slachtoffer van de beruchte anti PKI moorden en ligt ergens in een massagraf te Watompone. Hij was cipier/adjunct direkteur van de gevangenis aldaar.  Joop werd genomineerd als directeur van de gevangenis, doch zijn Nederlandse afkomst verhinderde de promotie en hij werd slechts loco-directeur

De moord op Joop werd veroorzaakt door de komst van een bende lokale anti PKI-aanhangers die lont hadden geroken van het feit, dat in de gevangenis PKI-aanhangers opgesloten waren en Joop strikte orders gekregen had om deze gevangen aan niemand uit te leveren. Joop deed zijn plicht en weigerde de toegang hetgeen hem noodlottig werd. Samen met de gevangen PKI-leden werd ook Joop dood "gehakt" door de groep anti PKI aanhangers. Joop's lijk en der overige slachtoffers hebben 3 dagen aldaar gelegen alvorens zij "geruimd" werden. In 1970 pobeerde de familie het massagraf te lokaliseren, maar hebben helaas niets meer kunnen vinden.... Joop was volgens de familie overleveringen een stille magere man.

(Bron: http://historia.id/modern/kakek-andi-noya-dibunuh-massa-antipki )

 

Moge Joop's ziel zijn eeuwige vrede hebben.

 

Joop's dochter Nelly Mady Yvonne Klaarwater huwde Ade Wilhelmus Flores Noya, afkomstig uit Ambon/Ternate en Portugees bloed in zich hebbende en de vader verliet het gezin en moeder Nelly Mady moest maar rond zien te komen en het gezin verkeerde in bitter armoe.

 

Andy werd geboren als Andy Flores Noya te Surabaya op 6 nov 1960. Hij was de jongste uit het gezin van totaal 5 kinderen. (3 jongens en 2 meisjes.)

In 2015 schreef Andy een autobiografie en verhaalt hierin over het opgroeien te Surabaya, Papua Nieuw Guinea en Malang en de armoe die het gezin kende.

Hieronder Andy Noya als jochie tussen broers en zusters.

 

Willem Bernard Klaarwater, ooit uit Rotterdam vertrokken naar Ned. Indië, zorgde voor een interessante nazaat die heden ten dage toch maar een gevierde TV persoonlijkheid is in Indonesia. (KICK ANDY).

En de familie uit zijn 2de huwelijk met mevr. Dieduksman, waarvan een dochter huwde met J.J.W. Steffens? Zouden de nazaten contact met elkaar gehad hebben? Ik heb het niet kunnen ontdekken. Wellicht dat het boek van Andy daarover verhaalt.

 

En zijn eerste vrouw Nelly Risakotta?

Volgens almanak RA1915 huwde Johannes Catharinus Kaijadoe (hij was commies Gouverneurskantoor te Surabaya) te Singaradja Bali met Nellij Risakotta op 19-2-1914. Hoogstwaarschijnlijk bleven de genoemde kinderen bij moeder Nelly, aangezien in de Indonesische berichtgevingen gesproken wordt over Jopie Risakotta Klaarwater.(Zie foto boven.) Johannes Kaijadoe overleed 19-6-1942 op 60-jarige leeftijd te Surabaya, begraven te Kembang Kuning.

Nelly Risakotta hertrouwde op oudere leeftijd met het gepensioneerd lid Weeskamer W.E. Samson te Surabaya 17 dec 1947.

Op Genealogie online staat iets over Nelly Risakotta maar daar wordt haar overlijdens datum verkeerd gemeld. Men plaatst de overl.datum van haar echtgenoot J.C. Kaijadoe als de hare, zijnde 19-6-1942, want zij hertrouwt met voormalig lid van de Weeskamer de heer W.E. Samson te Surabaya in dec 1947. Ook haar trouwdatums zijn oppervlakkig vermeld, want als je vermeldt dat de ovrl. datum juni 1942 is, dan kan je niet nog 's NA 1942 weer trouwen toch????Maakt niet uit, maar het staat slordig en niet respectvol naar de betrokkenen.

Nog iets over de heer W.E. Samson, geheten Willem Everhardus. Hij huwde met Rosali Eugenie Alette Spiel op 12 febr 1913 en zij kregen ( volgens wat ik heb kunnen vinden) de volgende kinderen: Teddy geboren 31-1-1916 Batavia, Everdine geboren 7-9-1921 te Jogja, een geboorteadvertentie 1929 te Batavia. Ik heb niet meer kunnen vinden, maar er zullen best wel nog meer kinderen geboren zijn.

Per 1 mei 1932 krijgt de heer Samson groot verlof voor een jaar en trekt naar Nederland. Het verlof wordt verlengd om tragische redenen, want op 3 juni 1933 overleed mevr. Samson-Spiel te Nijmegen. De familie komt met het stoffelijk overschot aan per m.s. Johan van Oldenbarnevelt op 9 aug 1933 te Batavia alwaar op 10 aug 1933 mevr. Samson te Tanah Abang wordt begraven.

Tot de tak van Willem Everhardus Samson behoren in elk geval:

Johannes Samson (+ 15-1-1924 Buitenzorg) en gehuwd met Josephine Charlotte Pieroelie te Buitenzorg op 16-6-1904.; L.A. Samson te Bandung, J.L. Samson, die eveneens Lid Weeskamer was te Surabaya; Ch.L. Johannes gehuwd met Samson te Cheribon en A.E. Samson gehuwd met Monterie.

 

Aanvullingen 30 april 2016/ 01 mei 2016:

Nog wat extra info over de familie KLAARWATER. Behalve Willem Bernard vertrokken ook zijn twee zusters naar Indië.

Johanna Christina (*11-9-1878 Rotterdam en +24-12-1927 te Arnhem. Zij huwde de weduwnaar Pieter Hoeksma (per 30-11-1901 weduwnaar), die op 5-4-1917 te Semarang overleed. Wat hij precies voor werk deed is mij onbekend. Pieter en Johanna huwden te GRIMSBY Engeland op 3-9-1903 en te Semarang bijgeschreven in het bijregister in nov 1903. Geen kinderen uit dit huwelijk. (Pieter Hoeksma werd weduwnaar van en gehuwd met Carolina Petronella Rotensale te Japara op 20-9-1888. Zij was een christelijk gedoopte lokale vrouw)

Maria Johanna Catharina (*29-12-1883 te Rotterdam en + ?? te ??.) Zij huwde te Semarang de weduwnaar (van J. Wessels)  Barend Johan Keizer (*circa 1871 te ?) te Semarang op 12-9-1903. Hij stierf te Den Haag op 16-7-1940 oud 69 jaar. Geen kinderen uit dit huwelijk. Hij was gepensioneerd Procuratie houder van de Semarangsche Stoomboot Prauwenveer ( te Semarang uiteraard).

In juni 1920 vetrokken terug naar Nederland het gezin Keizer-Klaarwater vergezeld van zuster wed. Johanna Christina Hoeksma-Klaarwater per m.s. Prinses Juliana en lieten Indië achter zich.

 

Aanvullingen 01 mei 2016:

Uit huwelijk a) van Willem Bernard Klaarwater met Nelly Risakotta - dochter Johanna Christina Louisa Klaarwater die met Frits Willem Dickmann huwde - de volgende aanvullende informatie over de familie Dickmann. Ik heb geen verder onderzoek gedaan met betrekking tot de ondergenoemde Heinrich Wilhelm Dickmann, aangezien er diverse personen destijds deze zelfde naam droegen.

Op 25 sept 1941 stierf Heinrich Wilhelm Dickmann , oud 74 jaar (*geboren ca. 1867)  te ??? De overlijdens advertentie werd getekend met "Onze geliefde vader" en de hieronder volgende namen in volgorde zoals in de advertentie werd getoond. Ik heb achter de namen eventuele extra info vermeld.

 1. B. de Vries .... Ik heb geen verband kunnen vinden tussen de Vries en Dickmann.
 2. F.W. Dickmann  ....... (Frits Willem). Hij huwde 1928 Johanna Christina Louisa Klaarwater. Zij werd Stientje genoemd. Frits was employee HVA te Surabaya. (In de almanakken wordt veelvuldig de afkorting gebruikt J.C.R Klaarwater ipv J.C.L. Klaarwater)
 3. C.H. Dickmann. ....... Hij was arts en woonde en had praktijk Jalan Ketoepa(t) nummer 3 te Surabaya. Hij was gehuwd op 12 okt 1938 met E.A. Ottenhof te Surabaya. Zomaar een detail: Dr. Dickmann nam in verband met de naderende Japanse oorlog, de praktijk waar van een collega Dokter Ort te Surabaya. Dr. Ort werd namelijk opgeroepen om de militie dienstplicht te vervullen. De wereld was klein, want Dr. Ort scheidde van zijn echtgenote, die later hertrouwde met Junus Telwe, één der Surabajasche voetballersdie in het Ned. Indisch voetbal elftal meedeed in 1938. Iets meer te lezen hierover op de pagina Ned.Indisch Voetbal
 4. J.S. Hornung - Dickmann. Zij had een modevakschool en mode atelier "Esther" Peterongan 24. Gehuwd 1926 met W.W.F. Hornung.
 5. A.H. Dickmann .........(Albert Herman). Hij huwde Flora Annie Hornung te Surabaya 8-6-1933. Hij overleed in Ambarawa kamp op 7-6-1945. Geen kaart van hem in de catalogus van GaHetNa.
 6. O.F. Dickmann..... Employee BPM te Balikpapan.
 7. S. Ch. de Nijs - Dickmann ..........
 8. H.A. Dickmann ...........

Heinrich Wilhelm huwde 1) te Batavia op 18-10-1893 met Elise Sidonia Jans en 2) te Blora met Manikem op 14-2-1912. Manikem overleed  op 9-1-1939 te Ngawi in de leeftijd van 62 jaar.

 

 

Wellicht ten overvloede wat extra informatie met betrekking tot Andy Noya, maar het hoort er allemaal bij toch, bezien vanuit "hoe het allemaal reilde en zeilde". 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com