Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De grootwild jager ARAKIEL CHETTER VARDON.

(De voornaam Chetter wordt ook geschreven als Chayter of Chiter) afhankelijk van het improvisatie vermogen van de registratie BS ambternaar of hij wel of niet zijn bril en hoorapparaat gebruikte)

Alle (behalve waar anders vermeld) hieronder getoonde foto's zijn afkomstig uit de Moesson, welke de foto's op haar beurt weer kreeg van Jack Vardon zijn zoon.

 

 

Arakiel werd geboren in 1880 te New Julfa/Nor Jugha Isfahan Perzie in 1880, begon een avontuurljk leven en belandde uiteindelijk in voormalig Nederlands Indië te Bali, alwaar hij een klapper plantage te Sedang had. (Berichtgeving Moesson Online en diverse kranten berichten Delpher.nl.)

Echter, napluizingen in diverse bronnen (Delpher en de RA's) leverde ook het feit op, dat hij een toko had te Soeabaja destijds gelegen aan het Bultzinglöwenplein ( ook genoemd Aloen Aloen Tjontong).

Het kan ook niet missen, dat men er wat bij moet verdienen, want als je moet wachten totdat de klappers plukrijp zijn, dan zal je toch wel enkele maanden droog brood moeten eten, als je tenminste geen andere bron van inkomsten zou hebben.

Volgens bron Moesson Online had Arakiel een relatie met een lokale Balinese vrouw waaruit voortkwam tenminste een zoon genaamd Jack Vardon, later een zeer gezien gast en medewerker op pasar malams en dergelijke.

Arakiel moet gestorven zijn in 1947. Mij is onbekend waar en waar hij te ruste ligt.

 

De dorpen nabij de klapperplantage werden veelvuldig geplaagd door tijgers die op jacht naar prooi gingen en het vee van de dorpelingen het moesten ontgelden en als redder in de nood Arakiel ten tonele kwam met zijn jachtgeweer, waarvan hieronder enkele beelden.

Wellicht in de tijden van heden ten dage afwschuw opwekkend bij diverse dietenliefhebbers, doch bezie het ook van de andere kant: zoals het er toen ging in het leven:  dorpelingen, zo arm als de neten en afhankelijk waren van hun vee en derhalve de hulp inriepen van jagers.

In de Moesson Online kan men de jachtverhalen lezen. Typ in zoeken de naam Vardon in.

Ook in Delpher zijn kranten bercihten te vinden over de jachtverhalen van Arakiel Vardon.

 

Arakiel met zijn jachtploeg in het provisorisch kampement, in voorbereiding op de jacht op rovende tijgers.

 

Arakiel poserend bij zijn prooien. Ook werd zijn hulp ingeroepen om een mensen etende krokodil te doden, waarvan akte hieronder.

Hieronder zoon Jack Vardon tijdens een voorstelling op een pasar malam.

 

In Soerabaja - zoals gebruikelijk vanwege de bruisende handelsaktiviteiten en aanwezigheid van een haven - waren meerdere leden van de families Vardon (Wardon) / Vardanian aanwezig, doch het is niet de bedoeling dat ik hier de genealogie uit de doeken doe. 

In elk geval was Reverend/priester van de Armeense goegemeente een heer V.S. Vardon, woonachtig te Batavia gedurende de jaren 1899-1904 keerde terug naar New Julfa (zijn geboorteplaats nabij Isfahan Perzie) en kwam weer in Indië in 1926 te Batavia en in 1930 tot/met 1936 te Soerabaja.In 1936 vertrok hij voorgoed huiswaarts naar New Julfa omdat hij pensioengerechgigd was en 40 jaren van zijn leven als Priester had gewerkt.

In elk geval gebeurde ook het volgende voorval - zie scan krantenbericht hieronder.

 

Het krantenbericht zegt: " die grotendeels van de jacht leefde..." Niet waar, de jacht werd als "pleziertje beschouwd." 

 

Ter extra info wat betreft de familienaam Vardon:

In Soerabaja was ook gevestigd het wagen verhuurberdijf van de heer Malcolm Joseph Vardon en gehuwd met Anne Amelia Manuel (dochter van Christiaan Frederik Manuel en Anne Marie Lagendijk) en dit bedrijf was gevestigd aan Kalianjar. Het pand zelf bestaat nog, echter natuurijk een beetje verbouwd en gerenoveerd en de grote tuin waar destijds de stallen waren en opslag is ook volgebouwd.

 

Top