Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Van Bandung naar Banyuwangi, een afstand van circa 1100 km tussen deze steden gelegen in de provincies West Java en Oost Java.

 

Een afstand tussen enkele van te ruste gelegde familieleden Murk en de la Croix... en alsof het zo moest zijn: beide steden beginnen met de letters BAN om daarmee aan te tonen, dat er een familieBANd bestaat tussen de begravenen destijds en in het heden in genoemde oorden.

En tussen beide steden in liggen de steden Purwokerto en Semarang....alwaar ook andere leden van genoemde families rusten.

 

De ter beschikking gestelde foto's heb ik verkregen van George de la Croix en deze dragen dan ook zijn copyright.

 

Ik adviseer de lezers met klem de volgende pagina's erbij te betrekken, aangezien de familie geschiedenis op genoemde links uit de doeken worden gedaan en het voor mij ondoenlijk is om het hier allemaal te herhalen, want deze serie kerkhoven gaat immers over de personen die begraven liggen op de door mij aangehaalde kerkhoven: 

 

1) Door Humphrey de la Croix geschreven: 


2) Een pagina op OGS over Cornelis Leendert Murk (roepnaam Coen), waar het mee begon: 

3) Een pagina geschreven door George de la Croix over zijn opa Kees (ook geheten Cornelis Leendert) Murk, zoon van hierboven genoemde Cornelis Leendert Murk.


4) Een pagina door ondergetekende samengesteld over graven van enkele leden van de familie van George de la Croix begraven te  Banyuwangi:   http://www.imexbo.nl/banyuwangi-deel-2.html

 

Hieronder in geografische volgorde de route langs de oorden van Bandung naar Banyuwangi, dus NIET in volgorde van generatie.

 

Bandung en omstreken zoals Cimahi/Sumedang etc: 

 • Mevr. Ene (moeder van Jaike Murk-van der Werf) en Njai van Geert van der Werf. Omdat zij niet gehuwd waren had zij geen rechten op de kinderen. Zij stierf 1981 en werd begraven in haar geboortedorp Haluman Sumedang. Geen foto van graf beschikbaar.
 • Hieronder een foto van Oma Ene. 
 •  

 • Mevr. Irena Cornelia Yoesoef geboren Murk *1942 +2010. Zij was een zus van de moeder van George de la Croix en ligt te rusten te Bandung Rancamanyar. Zie foto hieronder.
 • Mevr. Jaike Murk geboren van der Werf, *1919 +1951. Zij lag begraven te Cimahi. Zij was de 1ste jong gestorven echtgenote van de heer Cornelis Leendert Murk (grootouders van George de la Croix). Haar graf is niet meer wegens wegverbreding. Zie foto onder. In verband met de wet op de Privacy heb ik de grafplaat uitvergroot omdat er personen op de foto staan.
 •  

  Te Cimahi ligt ook te rusten een oudere broer van Cornelis Leendert (Kees) Murk, namelijk Jan (Johannes) Murk *1913 +1984 en in het graf tesamen ligt Robert Leendert Murk - zie foto onder.(*1949 +2015) en broer van de moeder van George de la Croix; en op het zelfde kerkhof waarschijnlijk ook mevr. Waginah hun moeder en echtgenote van Cornelis Leendert (Coen) Murk. (overgrootouders van George de la Croix.) Zie foto onder van de overgrootouders. De heer Cornelis Leendert (Coen) Murk zelve ligt op het ereveld Kalibanteng Semarang te ruste. (Zie foto onder Bron OGS en George de la Croix)

   

  Hieronder het graf van Robert Leendert Murk. Omwille van de privacy heb ik de foto aangepast.

   

 • De heer Cornelis Leendert (Kees) Murk, te ruste op Pandu Bandung en hij was de grootvader van George de la Croix. Zie foto onder.

 

 • Hieronder een foto van de heer Cornelis Leendert (Cees) Murk in AURI uniform. De foto was een ietwat beschadigd en ik heb het geretoucheerd.

 

En van de contreien van Bandung e.o.naar Purwokerto. 

 

 •  Te Purwokerto ligt begraven een zoon van Cornelis Leendert Murk (Kees) genaamd Peter Joseph Murk (*1951 +1983) en samen met zijn vrouw Kartikawati. Helaas geen foto beschikbaar.
En van Purwokerto naar Semarang.
 • Te Semarang Kalibanteng ereveld ligt begraven Cornelis Leendert (Coen) Murk. (Zie ook boven.)
 • Hieronder een foto van Cornelis Leendert (Coen) Murk circa 1912 te Aceh samen met zijn gezin.

Om uiteindelijk in Banyuwangi aan te komen:

En voor de begraven familieleden de la Croix en de graven gelieve men deze pagina te bezoeken Banyuwangi de la Croix.

 

Het forum I4E plaatste de link naar deze website pagina en lezers aldaar plaatsten op hun beurt enkele (aanvullende) kommentaren (waaronder GdlC ook wat extra's) : KLIK HIER om te lezen. 

 

Zij waren eens en zij waren een stuk historie van voormalig Nederlandsch Indië en zij zorgden voor nazaten zodat hun namen niet verloren gingen. 

Moge zij in vrede rusten.

Met dank aan George de la Croix voor het beschikbaar stellen van de foto's en overige gegevens, zoals vermeld hierboven op deze webpagina. Ook mijn dank aan de OGS natuurlijk.

 

Top