Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Van Bandung naar Banyuwangi, een afstand van circa 1100 km tussen deze steden gelegen in de provincies West Java en Oost Java.

 

Een afstand tussen enkele van te ruste gelegde familieleden Murk en de la Croix... en alsof het zo moest zijn: beide steden beginnen met de letters BAN om daarmee aan te tonen, dat er een familieBANd bestaat tussen de begravenen destijds en in het heden in genoemde oorden.

En tussen beide steden in liggen de steden Purwokerto en Semarang....alwaar ook andere leden van genoemde families rusten.

 

De ter beschikking gestelde foto's heb ik verkregen van George de la Croix en deze dragen dan ook zijn copyright.

 

Ik adviseer de lezers met klem de volgende pagina's erbij te betrekken, aangezien de familie geschiedenis op genoemde links uit de doeken worden gedaan en het voor mij ondoenlijk is om het hier allemaal te herhalen, want deze serie kerkhoven gaat immers over de personen die begraven liggen op de door mij aangehaalde kerkhoven: 

 

1) Door Humphrey de la Croix geschreven: 


2) Een pagina op OGS over Cornelis Leendert Murk (roepnaam Coen), waar het mee begon: 

3) Een pagina geschreven door George de la Croix over zijn opa Kees (ook geheten Cornelis Leendert) Murk, zoon van hierboven genoemde Cornelis Leendert Murk.


4) Een pagina door ondergetekende samengesteld over graven van enkele leden van de familie van George de la Croix begraven te  Banyuwangi:   http://www.imexbo.nl/banyuwangi-deel-2.html

 

Hieronder in geografische volgorde de route langs de oorden van Bandung naar Banyuwangi, dus NIET in volgorde van generatie.

 

Bandung en omstreken zoals Cimahi/Sumedang etc: 

 • Mevr. Ene (moeder van Jaike Murk-van der Werf) en Njai van Geert van der Werf. Omdat zij niet gehuwd waren had zij geen rechten op de kinderen. Zij stierf 1981 en werd begraven in haar geboortedorp Haluman Sumedang. Geen foto van graf beschikbaar.
 • Hieronder een foto van Oma Ene. 
 •  

 • Mevr. Irena Cornelia Yoesoef geboren Murk *1942 +2010. Zij was een zus van de moeder van George de la Croix en ligt te rusten te Bandung Rancamanyar. Zie foto hieronder.
 • Mevr. Jaike Murk geboren van der Werf, *1919 +1951. Zij lag begraven te Cimahi. Zij was de 1ste jong gestorven echtgenote van de heer Cornelis Leendert Murk (grootouders van George de la Croix). Haar graf is niet meer wegens wegverbreding. Zie foto onder. In verband met de wet op de Privacy heb ik de grafplaat uitvergroot omdat er personen op de foto staan.
 •  

  Te Cimahi ligt ook te rusten een oudere broer van Cornelis Leendert (Kees) Murk, namelijk Jan (Johannes) Murk *1913 +1984 en in het graf tesamen ligt Robert Leendert Murk - zie foto onder.(*1949 +2015) en broer van de moeder van George de la Croix; en op het zelfde kerkhof waarschijnlijk ook mevr. Waginah hun moeder en echtgenote van Cornelis Leendert (Coen) Murk. (overgrootouders van George de la Croix.) Zie foto onder van de overgrootouders. De heer Cornelis Leendert (Coen) Murk zelve ligt op het ereveld Kalibanteng Semarang te ruste. (Zie foto onder Bron OGS en George de la Croix)

   

  Hieronder het graf van Robert Leendert Murk. Omwille van de privacy heb ik de foto aangepast.

   

 • De heer Cornelis Leendert (Kees) Murk, te ruste op Pandu Bandung en hij was de grootvader van George de la Croix. Zie foto onder.

 

 • Hieronder een foto van de heer Cornelis Leendert (Cees) Murk in AURI uniform. De foto was een ietwat beschadigd en ik heb het geretoucheerd.

 

En van de contreien van Bandung e.o.naar Purwokerto. 

 

 •  Te Purwokerto ligt begraven een zoon van Cornelis Leendert Murk (Kees) genaamd Peter Joseph Murk (*1951 +1983) en samen met zijn vrouw Kartikawati. Helaas geen foto beschikbaar.
En van Purwokerto naar Semarang.
 • Te Semarang Kalibanteng ereveld ligt begraven Cornelis Leendert (Coen) Murk. (Zie ook boven.)
 • Hieronder een foto van Cornelis Leendert (Coen) Murk circa 1912 te Aceh samen met zijn gezin.

Om uiteindelijk in Banyuwangi aan te komen:

En voor de begraven familieleden de la Croix en de graven gelieve men deze pagina te bezoeken Banyuwangi de la Croix.

 

Het forum I4E plaatste de link naar deze website pagina en lezers aldaar plaatsten op hun beurt enkele (aanvullende) kommentaren (waaronder GdlC ook wat extra's) : KLIK HIER om te lezen. 

 

Zij waren eens en zij waren een stuk historie van voormalig Nederlandsch Indië en zij zorgden voor nazaten zodat hun namen niet verloren gingen. 

Moge zij in vrede rusten.

Met dank aan George de la Croix voor het beschikbaar stellen van de foto's en overige gegevens, zoals vermeld hierboven op deze webpagina. Ook mijn dank aan de OGS natuurlijk.

 

Top