Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PANDU te Bandung.

In 1932 als nieuw kerkhof geopend ter vervanging van het oude kerkhof Kebon Jahe, dat in 1972 gesloten werd. 

Foto's (met copyright) ontleend aan:

1)  https://aleut.wordpress.com/tag/makam-pandu/

2)  http://mooibandoeng.wordpress.com/mooibandoeng-plezier-compagnie/

In 1933 verongelukte een militair vliegtuig, waarbij de volgende personen om het leven kwamen. 

De heer Charles Philipe Marie Matthijs Bogaerts en de heer Johannes Cornelis Pols. Ze waren militaire collega's en men kan meer over hen beiden vinden in de militaire dossiers.

C.P.M.M. Bogaerts was geboren 2-2-1900 en gestorven 31-8-1933 bij de ramp. Op 5 juni 1924 gehuwd te Bandung met I.J. de Bank Langenhorst. (Zij hertrouwde op 5 nov 1938). Op 20 sept 1933 vetrok zij met haar kind naar Nederland per ms Sibajak. (01-03-2016: Hier had ik abusievelijk een typefout gemaakt wat betreft de datum 20-09-1833. Dank zij de oplettendheid van een lezer Eric N. heb ik het juiste jaar gecorrigeerd, waarvoor dank.)

.C. Pols was geboren 7-8-1900 en gestorven 31-8-1933 bij de ramp. Hij was gehuwd met Alida Paauw op 28-5-1925 te Amsterdam. Zijn ouders waren Hendrikus Bernardus Pols en Constantia Cornelia Elisabeth van der Meulen.

Een gecomplieerd artikel uit de krant.(In zoverre gecompileerd: Er is niets aan de tekst veranderd als enkel de layout, anders krijgt men een lange kolom neerwaarst te lezen. Men leze deze compilatie linkerkolom boven naar beneden, dan tweede komom boven naar beneden en dan de derde kolom).

  

 

De heer Ch.P.M.M. Bogaerts uit Myheritage.com (copyright van beide foto's fam. Bogaerts).

 

Update juni 2021: Graf van de piloot wordt schoongemaakt. Bron: Republika.co.id.


De familie URSONE, Marmer-agenten, Muzikanten en bekendste melk producenten te Bandung.

Er is genoeg over deze familie te vinden, dus schroom niet, til uw luie achterste op en ga aan de slag. Ik doe het niet en plaats enkele foto's uit respect voor het eerste handelsondernemend Italiaanse gezin in voormalig Indië.

Het familiegraf.

Foto Tropenmuseum: Een opname van de boerderij/melkfabriek van de fam. Ursone.

Enkele details voor de liefhebbers: 

  • Pietro Antonio Ursone in de leeftijd van 77 jaar overleden op 3 mei 1935. (Broer van Alexandro Ursone).
  • Dr. G.G. Ursone (gehuwd met mevr Elia) meldt geboorte zoon Roberto op 8 mei 1952 Bandung.
  • Candidaat Rechten op 21 sept 1928 G.A. Ursone te Utrecht.
  • Maart 1950: Mr. P. Ursone werd benoemd tot adviseur van Minister Djuanda van Dep. Welvaart.
  • Guiseppe Ursone, oud 20 jaar, schiet 51 hagelkorrels in het lijf van een Sundanesche grassnijder op 23 april 1935, wegens het negeren van het verbod om gras te snijden op het terrein van de familie Ursone.
  • En zo gaat de lijst voort. Zelf even zoeken in de kranten.


Prof. Raymond Kennedy. 

Hij werd "Een vriend van Indonesia" genoemd en vermoord te Sumedang in 1950 samen de journalist Doyle (Times). Vertrok in 1949 naar Indonesia voor een studie ethnilogie.

Lees hier het verhaal in de Telegraaf anno 1950.

 

http://kranten.delpher.nl/nl/view/index?query=raymond+kennedy&coll=ddd&image=ddd%3A110584875%3Ampeg21%3Aa0002&page=1&maxperpage=10&cql=(content+all+raymond+and+kennedy)

 

Update juni 2021: Het fraf wordt schoongemaakt. Bron Republika.co.id

 


 

De Muur van Pandu: (De opschriften zijn een extract uit BRP van het IGV.)

 

Ad 1 hierboven: Antje Valk's ouders waren: Pieter Valk (1853-1900) en Marianne Margaretha Melchior. Zij huwde Frederik Hendrik Versnel (1880 Surabaya -1939 Malang) en uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren.

 

Update juni 2021: Bron Republika.co.id

 


 

Foto's: Tropenmuseum en KITLV en somewhere op het net (zonder bronvermelding, dus kan ik er niet naar verwijzen).

Prof. Ir. Charles Prosper Wolff Schoemaker. Bekend van o.a. Isola gebouw en nog meer. Maar weinig bekend bij de grote massa is zijn werk van de Cipaganti Moskee. Mentor van Ir. Soekarno.

Meer weten over de gebouwen? Zie wikipedia: KLIK HIER.

 

Meer weten over Prof. Schoemaker geschreven in 2008 t/m 2013? Zie hier op I4E en klik hier.

Ergens las ik een blog van een Indonesche fan van Prof. Shoemaker, die letterlijk schreef (in het Indonesisch): Prof Schoemaker kreeg de opdracht om de moskee te designen vanwege het feit, dat Bandung veel rijke Nederlandse burgers/inwoners had en die rijke mensen hadden behoefte aan een bedehuis.....Had de klok horen luiden en is nog zoekende naar de klepel. Prof. Schoemaker had zich wel bekeerd tot de Islam, maar de rijke Nederlanders in Bandung hadden geen zak te maken met de opdracht tot het bouwen van een moskee. En voor de rest distantiëer ik me van wat er waar of niet waar is.

 

Update april 2019:

Hoe weinig weet Indonesia af van haar geschiedenis en in dit geval: hoe weinig weet dit zooitje ongeregeld wie Schoemaker was:

Vriend en leermeester van wijlen pres. Soekarno.

Vermaard architekt, waaronder o.a.Villa Isola en ontwerper van de grote moskee te Bandung.

Bekeerde zich tot de Islam en heet KEMAL.

En wat is de eerbied van dit groepje ongeregeld, die hun zogenaamde demonstratie werelddag Dansen demonstreerden n.b. op het kerkhof al staande en poserende op de graven op 28 april 2019?????

 

Aan de andere kant de controversie of is het boetedoening geweest? Want op 22 mei 2019 werd het graf door de groep Lokra opnieuw geschilderd en verfraaid, geheel op hun eigen kosten. Zie link op Facebook: https://www.facebook.com/lokraofficial/videos/364130914459196/  

 

https://www.facebook.com/lokraofficial/videos/364130914459196/ 

Einde update.

 


 

 

Aanvulling 24 december 2018 met foto's van Reyhan Biadilla (FB naam)

Vlak naast het graf van Prof. Schoemaker ligt het graf van de heer Evert Johannes Vermeer.

Het grafopschrift zeg: geboren te Modjokerto op 23 febr 1881. De RA1909 bijregister 1909 (!!!!) zegt: Geboren te Bandoeng. Geen verklaring ervoor kunnen vinden waarom deze afwijking van geboorteplaats. Meest waarschijnlijke is dat de ouders vlak na de geboorte van Evert Johannes Vermeer van Modjokerto weggegaan zijn naar Bandoeng en dat de registratie in het slop is geraakt en waarschijnlijk tijdens aanmelding dienstplicht pas boven water is gekomen en dat er foutief is ingevuld... (Hij is dan ongeveer 18 jaar oud). Ik zou het anders niet weten. Noch in de oude kranten Delpher.nl noch in de almanakken is er verder iets over de heer Evert Johannes Vermeer te vinden. Wel zijn andere berichten over personen geheten Vermeer te Bandoeng te vinden. Ik neem aan dat ze familie waren.

 

 

 

 

Onderstaande scan is uit www.roosjeroos.nl waarvoor dank.

 

Einde aanvulling.

 


Ida Jacoba Andina Douwes Dekker geboren Monod de Froideville. Genoeg te vinden op het net en daarom ga ik hier niet dieper er op in.

Maar wat mij verwonderde aan het graf van mevr. Douwes Dekker is het volgende: Zij was in okt 1944 gestorven en in 1944 was het Jappenijd en had men geen centen, zowel in de kampen niet als buiten de kampen. Zou het graf later, na de oorlog, zo mooi gemaakt zijn?

En waar staan de woorden Dadie en Moes voor? Nazaten? 


 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top