Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof PANDU te Bandung.

In 1932 als nieuw kerkhof geopend ter vervanging van het oude kerkhof Kebon Jahe, dat in 1972 gesloten werd. 

Foto's (met copyright) ontleend aan:

1)  https://aleut.wordpress.com/tag/makam-pandu/

2)  http://mooibandoeng.wordpress.com/mooibandoeng-plezier-compagnie/

In 1933 verongelukte een militair vliegtuig, waarbij de volgende personen om het leven kwamen. 

De heer Charles Philipe Marie Matthijs Bogaerts en de heer Johannes Cornelis Pols. Ze waren militaire collega's en men kan meer over hen beiden vinden in de militaire dossiers.

C.P.M.M. Bogaerts was geboren 2-2-1900 en gestorven 31-8-1933 bij de ramp. Op 5 juni 1924 gehuwd te Bandung met I.J. de Bank Langenhorst. (Zij hertrouwde op 5 nov 1938). Op 20 sept 1933 vetrok zij met haar kind naar Nederland per ms Sibajak. (01-03-2016: Hier had ik abusievelijk een typefout gemaakt wat betreft de datum 20-09-1833. Dank zij de oplettendheid van een lezer Eric N. heb ik het juiste jaar gecorrigeerd, waarvoor dank.)

.C. Pols was geboren 7-8-1900 en gestorven 31-8-1933 bij de ramp. Hij was gehuwd met Alida Paauw op 28-5-1925 te Amsterdam. Zijn ouders waren Hendrikus Bernardus Pols en Constantia Cornelia Elisabeth van der Meulen.

Een gecomplieerd artikel uit de krant.(In zoverre gecompileerd: Er is niets aan de tekst veranderd als enkel de layout, anders krijgt men een lange kolom neerwaarst te lezen. Men leze deze compilatie linkerkolom boven naar beneden, dan tweede komom boven naar beneden en dan de derde kolom).

  

 

De heer Ch.P.M.M. Bogaerts uit Myheritage.com (copyright van beide foto's fam. Bogaerts).


De familie URSONE, Marmer-agenten, Muzikanten en bekendste melk producenten te Bandung.

Er is genoeg over deze familie te vinden, dus schroom niet, til uw luie achterste op en ga aan de slag. Ik doe het niet en plaats enkele foto's uit respect voor het eerste handelsondernemend Italiaanse gezin in voormalig Indië.

Het familiegraf.

Foto Tropenmuseum: Een opname van de boerderij/melkfabriek van de fam. Ursone.

Enkele details voor de liefhebbers: 

  • Pietro Antonio Ursone in de leeftijd van 77 jaar overleden op 3 mei 1935. (Broer van Alexandro Ursone).
  • Dr. G.G. Ursone (gehuwd met mevr Elia) meldt geboorte zoon Roberto op 8 mei 1952 Bandung.
  • Candidaat Rechten op 21 sept 1928 G.A. Ursone te Utrecht.
  • Maart 1950: Mr. P. Ursone werd benoemd tot adviseur van Minister Djuanda van Dep. Welvaart.
  • Guiseppe Ursone, oud 20 jaar, schiet 51 hagelkorrels in het lijf van een Sundanesche grassnijder op 23 april 1935, wegens het negeren van het verbod om gras te snijden op het terrein van de familie Ursone.
  • En zo gaat de lijst voort. Zelf even zoeken in de kranten.


Prof. Raymond Kennedy. 

Hij werd "Een vriend van Indonesia" genoemd en vermoord te Sumedang in 1950 samen de journalist Doyle (Times). Vertrok in 1949 naar Indonesia voor een studie ethnilogie.

Lees hier het verhaal in de Telegraaf anno 1950.

 

http://kranten.delpher.nl/nl/view/index?query=raymond+kennedy&coll=ddd&image=ddd%3A110584875%3Ampeg21%3Aa0002&page=1&maxperpage=10&cql=(content+all+raymond+and+kennedy)


 

De Muur van Pandu:

 

Ad 1 hierboven: Antje Valk's ouders waren: Pieter Valk (1853-1900) en Marianne Margaretha Melchior. Zij huwde Frederik Hendrik Versnel (1880 Surabaya -1939 Malang) en uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren.


Foto's: Tropenmuseum en KITLV en somewhere op het net.

Prof. Ir. Charles Prosper Wolff Schoemaker. Bekend van o.a. Isola gebouw en nog meer. Maar weinig bekend bij de grote massa is zijn werk van de Cipaganti Moskee. Mentor van Ir. Soekarno.

Meer weten over de gebouwen? Zie wikipedia: KLIK HIER.

 

Meer weten over Prof. Schoemaker geschreven in 2008 t/m 2013? Zie hier op I4E en klik hier.

Ergens las ik een blog van een Indonesche fan van Prof. Shoemaker, die letterlijk schreef (in het Indonesisch): Prof Schoemaker kreeg de opdracht om de moskee te designen vanwege het feit, dat Bandung veel rijke Nederlandse burgers/inwoners had en die rijke mensen hadden behoefte aan een bedehuis.....Had de klok horen luiden en is nog zoekende naar de klepel. Prof. Schoemaker had zich wel bekeerd tot de Islam, maar de rijke Nederlanders in Bandung hadden geen zak te maken met de opdracht tot het bouwen van een moskee. En voor de rest distantiëer ik me van wat er waar of niet waar is.

 

Update april 2019:

Hoe weinig weet Indonesia af van haar geschiedenis en in dit geval: hoe weinig weet dit zooitje ongeregeld wie Schoemaker was:

Vriend en leermeester van wijlen pres. Soekarno.

Vermaard architekt, waaronder o.a.Villa Isola en ontwerper van de grote moskee te Bandung.

Bekeerde zich tot de Islam en heet KEMAL.

En wat is de eerbied van dit groepje ongeregeld, die hun zogenaamde demonstratie werelddag Dansen demonstreerden n.b. op het kerkhof al staande en poserende op de graven op 28 april 2019?????

 

Aan de andere kant de controversie of is het boetedoening geweest? Want op 22 mei 2019 werd het graf door de groep Lokra opnieuw geschilderd en verfraaid, geheel op hun eigen kosten. Zie link op Facebook: https://www.facebook.com/lokraofficial/videos/364130914459196/  

 

https://www.facebook.com/lokraofficial/videos/364130914459196/ 

Einde update.

 


 

 

Aanvulling 24 december 2018 met foto's van Reyhan Biadilla (FB naam)

Vlak naast het graf van Prof. Schoemaker ligt het graf van de heer Evert Johannes Vermeer.

Het grafopschrift zeg: geboren te Modjokerto op 23 febr 1881. De RA1909 bijregister 1909 (!!!!) zegt: Geboren te Bandoeng. Geen verklaring ervoor kunnen vinden waarom deze afwijking van geboorteplaats. Meest waarschijnlijke is dat de ouders vlak na de geboorte van Evert Johannes Vermeer van Modjokerto weggegaan zijn naar Bandoeng en dat de registratie in het slop is geraakt en waarschijnlijk tijdens aanmelding dienstplicht pas boven water is gekomen en dat er foutief is ingevuld... (Hij is dan ongeveer 18 jaar oud). Ik zou het anders niet weten. Noch in de oude kranten Delpher.nl noch in de almanakken is er verder iets over de heer Evert Johannes Vermeer te vinden. Wel zijn andere berichten over personen geheten Vermeer te Bandoeng te vinden. Ik neem aan dat ze familie waren.

 

 

 

 

Onderstaande scan is uit www.roosjeroos.nl waarvoor dank.

 

Einde aanvulling.

 


Ida Jacoba Andina Douwes Dekker geboren Monod de Froideville. Genoeg te vinden op het net en daarom ga ik hier niet dieper er op in.

Maar wat mij verwonderde aan het graf van mevr. Douwes Dekker is het volgende: Zij was in okt 1944 gestorven en in 1944 was het Jappenijd en had men geen centen, zowel in de kampen niet als buiten de kampen. Zou het graf later, na de oorlog, zo mooi gemaakt zijn?

En waar staan de woorden Dadie en Moes voor? Nazaten? 


 

Top