Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

BANDUNG SPECIAAL. Wat eens het graf was van Kapitein Vlieger

JOHAN ENGELBERT VAN BEVERVOORDE.

Hier komt geen gedetaileerd verhaal over wie Johan (Jan) was, want daar is uitgebreid veel te vinden op het internet.

Onder andere op de volgende website is zijn loopbaan en levensloop te lezen:

https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/kl/97-koninklijk-nederlandsch-indisch-leger/knil-militairen/1135-engelbert-van-bevervoorde-johan

 

Idem dito:

http://traditiekamermld.nl/http://traditiekamermld.nl/2016/06/Nieuwsbrief-2016.pdf

 

 

 

 

In het kort voor diegenen, die iets meer willen weten, maar te lui zijn om de links hierboven aan te klikken en te lezen.

Johan was een zoon van Bernard Philippe  Engelbert van Bevervoorde (Officier Infanterie) en Rawe; geboren te Makassar (registratie) op 26 juni 1881 en gestorven te Bandung (militair vliegveld) op 18 sept 1918. Hij was een gedecoreerd kapitein vlieger en het ongeval gebeurde tijdens de landing waarbij het toestel doorschoot naar de hangar waar benzine was opgeslagen en in brand vloog. Zijn co-piloot overleefde het ongeval, daar waar Jan (waarschijnlijk levend) verbrandde.

Johan was te Los Angeles California gehuwd op 28 dec 1916 met Alice Amina Dugan, een Amerikaanse ingezetene. De huwelijks datum die ik hierboven vermeld heb, is van de Country marriages California. www.traditikamermld.nl schrijft ook maart 1917.  RA 1918/13 vermeldt ook 19 maart 1917 als trouwdatum. Ik laat het in het midden welke datum juist is. Ik vermoed, dat de datum 19 maart 1917 de datum van inschrijving in Ned. Indië was.  Op de laatstgenoemde link hiervoor genoemd,  is ook een foto te zien van Alice Amina Dugan.

 

 

Hieronder een deel scan van het verslag in de www.kb.nl van zijn begrafenis te Bandung. Op de scan heb ik de link geplaatst van het hele  verslag. Op de scan rechtergedeelte is de naam Den Dooren de Jong te lezen. Vanuit zijn huis vertrok de rouwstoet destijds, want de kapitein lag in dat huis opgebaard.

 

 

Na zijn dood werd er geld ingezameld om Jan zijn laatste eer te bewijzen en een monument te vervaardigen. In 1957 werd dit monument naar Bronbeek Arnhem verplaatst, hetgeen zeer juist voorzien was, want men was bang dat het monument al snel in puin zou veranderen, gelet op de andere monumenten die verruineerd werden in de loop der tijden. Volgens krantenberichten was men in het algemeen er mee eens, dat de het monument NIET op zijn graf geplaatst zou worden, doch in te voormalige Insulinde park.

Hieronder het monument te Bronbeek heden ten dage.(Bron Bronbeek.nl)

 

Hieronder een foto van het monument destijds. (Bron KITLV/Tropenmuseum)

 

Goed, dat was zo'n beetje de achtergrond van het persoonlijk verhaal van Jan, die begraven werd te Bandung.

Jawel begraven te Bandoeng.

 

En hetgeen destijds gevreesd werd voor het monument en het eventueel vergaan ervan, werd werkelijkheid voor het graf van Jan.

In Pojok Bandung Nieuwsberichten verscheen een artikel over het Pandu Burger Kerkhof in 2015 en mij is onbekend of dit bericht te maken heeft gehad met het volgende feit (volgende feiten.) Het kerkhof zou namelijk gesloopt worden en de graven zouden verkast worden naar een andere lokatie met de bedoeling dat het een museum zou worden. Als dat het geval is, dan zou het dus mogelijk zijn geweest, dat men vast met de sloop is begonnen van diverse graven voor de verkassing en dat men dan nieuwe (kleinere) grafplaten vervaardigt om eventuele ruimte te besparen. Dit is slechts een veronderstelling van me, gebaseerd op bijvoorbeeld wat er te Semarang, Magelang en Jakarta (Taman Prasasti) is gebeurd. De mindere "goden" krijgen dan een kleiner "plakje" en worden naast elkaar geplaatst. De "hogere" goden krijgen hun eigen originele graftombe mee ten volle uitgespreid.

 

Kortom, om een lange veronderstelling te beëindigen:

 

Een FB kennis, genaamd CAKSISCUK, lid van de SHC (Surabaya HistoricalCommunity) toog op pad te Surabaya (jawel: men leest het goed, zeer goed zelfs: SURABAYA en NIET BANDUNG) om historische beelden uit de koloniale tijd op de gevoelige digitale plaat vast te leggen  en vond de grafplaat van Jan en nog diverse andere stukken puin van het graf en andere graven, gedrapeerd op een hoopje langs de kant van de weg. In- en intriest op een hoopje langs de kant van de weg.

GEDRAPEERD OF TE WEL OP EEN HOOPJE GEGOOID LANGS DE KANT VAN DE WEG.

Hoe in hemelsnaam zijn de grafplaat en de resten van het graf te Bandung in hemelsnaam te SURABAYA terechtgekomen????

Vandalisme??? Mijn hemel, dat loont echt de moeite niet om de zware betonnen brokstukken helemaal van Bandung maar even te vervoeren naar Surabaya? Men heeft wel wat anders te doen toch???? En het brengt nog geen Rupiah op.

En de resten worden gebruikt als koffietafel !!!!!

 

De foto's hieronder zijn het COPYRIGHT en EIGENDOM van CAKSISCUK (FB name.) Het is mij toegestaan om het gebruiken en bij hergebruik door derden, dient het bovenstaande expliciet vermeld te worden. !!!!  Niet klakkeloos de rechtermuisknop gebruiken en het verzoek negeren. Dat is niet netjes en zelfs - conform internationale standaards - strafbaar.

(Matur nuwun Pak Caksiscuk) !!!!

 

Notabene: In het hart van Surabaya, ergens langs de kant van de weg !!!! En het ligt er al jaren !!!!

(De exacte lokatie is mij bekend. !!!!)

 T R I E S T...... T R I E S T ..... T R I E S T.....

 

Gelukkig dat Jan's nagedachtenis in de vorm van zijn monument op Bronbeek veilig is gesteld.

 

Weer een stukje voormalig Ned. Indië naar de bliksem en in het grote boek van voorbijgegane jaren opgeborgen en welk boek door de nieuwe generaties toch nooit meer ingezien zal worden, want dat boek ligt héél diep weggeborgen onder de kolong een meter dik onder het stof.

 

Moge Johan Engelbert van Bevervoorde in alle rust zijn eeuwige vrede hebben.

Top