Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Verschillende christelijke kerkhoven te Banyuwangi - Deel 2

Zo is er bijvoorbeeld het al volgebouwde kerhofje Genteng Pandan Kembiritan en is er het ietwat nieuwere en stukken grotere KaliPuro christelijk kerkhof. (Niet te verwarren met een ander christelijk kerkhof KaliBaru. Dit is een kleiner kerkhofje gelegen aan de jalan raya.)

Eerst maar even uitleggen waar Banyuwangi ligt voor de enkele simpele Fonsen onder de lezers, want het meerendeel weet het wel natuurlijk: bekend vanwege de oversteek naar Bali, zoals in de reisgidsen vermeld wordt.

En de nog beter onderlegden weten ook wel waarom Banyuwangi nog meer bekend is, maar dat ga ik hier niet uitleggen, want deze pagina is speciaal opgezet ter respect van enkele Indo-nazaten, die gekozen hebben om in Indonesie te blijven wonen, te werken en hun eeuwige rust te vinden. (Wel een hint: Landbouwkolonie BRASSAN !!)

 

Wil men meer weten over de landbouwkolonie BRASSAN? Lees dan verder en klik op deze link, geschreven door de heer Ben Anthonio.

http://www.indischhistorisch.nl/wp-content/uploads/2013/05/Brassan.pdf

 

Uw aandacht voor de paragraaf NAMEN. Hierin worden de namen bekend gemaakt van de aangesloten leden van de landbouwkolonie Brassan. (Totaal 37 gezinnen.) Het stuk is geschreven in 2009. In dit stuk is ook een plattegrond opgenomen, met lokaties waar de gezinnen woonden op dit stuk grond gelegen bezuiden van Banyuwangi. In dit stukje is ook een schets van de situatie/lokatie van de kolonie Brassan. De heer B. de la Croix heeft in 2012 een bijna eensluidende schets gemaakt met slechts één klein verschil in detail, namelijk de lokatie van het kerkhof Brassan.

 

Hiernavolgend iets over het kerkhofje KALIPURO en de aandacht op enkele leden van de familie de la Croix. Omwille van de privacy heb ik geen nadere details geplaatst. Het betreft wel in hoofdzaak de heer FRANCOIS ALEXANDER DE LA CROIX EN ENKELE NAASTEN.

De foto's en gegevens zijn afkomstig van de heer George de la Croix, die mij belangeloos toestemming gaf om deze hier te plaatsen, waarvoor mijn grote dank. Andere foto's zijn via Google View en van de OGS.

Wil men meer weten over de familie de la Croix, dan verzoek ik de lezers zich direct te wenden tot de heer George de la Croix. U kunt hem vinden op FaceBook en is men geen lid van FB, tja dan heeft u pech gehad en zal men het via een andere weg moeten uitzoeken.

 

Hieronder enkele foto's eerst van de lokatie. Het kerhof Kalipuro ligt ten noorden EN buiten de stad Banyuwangi en indien u een bezoek wilt afleggen aan het kerkhof, raad ik u aan om beslist niet in een auto te stappen die een verlaagd onderstel heeft. 

 

 

 

Dit gedeelte van het kerkhof is op de tweede foto hierboven het rechtergedeelte. 

 

Hieronder de graven van enkele leden der familie de la Croix. Deze zijn gelokaliseerd (zie tweede foto hierboven) op het linkergedeelte in rij-vorm.

 

Eerst het graf van Benny de la Croix, een zoon van Francois Alexander de la Croix:

 

De lokatie van het graf van Benny de la Croix vlak naast de klapperboom stam rechts en links van het geel-creme-achtig gekleurd graf. Ik heb het gemarkeerd. Foto via Google View:

 

Het graf van Francois Alexander de la Croix. Helaas heb ik de lokatie van dit graf op Kalipuro niet via Google View kunnen vinden. In het graf is bijgezet het jongste kind Frederik overleden vlak na zijn geboorte in 1949.

 

Hieronder een familie foto van Francois de la Croix en zijn gezin. Mevr. Sainem de la Croix, echtgenote van Francois is in Jember begraven. Op haar graf is vermeld haar christelijke naam Cecilia de la Croix. Helaas heb ik de lokatie van het kerkhof en het graf van mevr. de la Croix te Jember niet kunnen vinden. Op dit zelfde kerkhofje ligt ook begraven een dochter van het echtpaar de la Croix, namelijk Antoinetta de la Croix, die in 2009 te Jember overleed. Ook hiervan heb ik geen lokatie op het kerkhof kunnen vinden.

 

 

Hieronder een foto van het graf van mevr. Antoinetta de la Croix te Jember.

 

 

Een schets van de landbouwkolonie BRASSAN, zoals gemaakt door de heer B. de la Croix in 2012. Ook op deze schets rust het copyright van de heer George de la Croix. U gelieve er rekening mee te houden.

 

 

Francois Alexander de la Croix was één der "kolonisten" die te Brassan de landbouwkolonie bevolkten en hij en zijn gezin en familie er hun brood verdienden. Wil men meer weten over de landbouwkolonie Brassan (er waren natuurlijk veel meer landbouwkolonies), dan gelieve men dit "hoe en waarom" van de landbouwkolonies zelf uit te zoeken. Daar is deze pagina niet voor.

 

Een oudoom van George de la Croix was de heer Lodewijk Napoleon de la Croix (in familie kringen oom Nap genaamd). Hij was een oudere broer van George's grootvader Francois. Hij overleed na de oorlog en werd op de begraafplaats van Brassan begraven en werd later herbegraven op het ereveld Kembang Kuning te Surabaya.

Een screenshot afkomstig van de OGS met enkele data over de heer Lodewijk Napoleon de la Croix:

 

Ik heb getracht de begraafplaats van Brassan terug te vinden via de schetsen van de heer B. de la Croix (gemaakt 2012) en die van de heer Anthonio, gemaakt 2009 (zie de link boven) en zeer vermoedelijk moet het deze begraafplaats (zoals getoond op de foto van de lokatie hieronder) geweest zijn, mede aan de hand van de nabije rivier Kali Setail en route van Brassan naar Kesilir en Srono en terug. Nogmaals; het is slechts een zeer sterk vermoeden mijnerzijds omdat ik geen duidelijke herkenningspunten heb van bijvoorbeeld de grafplaten ter vergelijking met de lijst van bewoners destijds van de landbouwkolonie.

 

Hoe het ook geweest was: Moge zij allen in vrede rusten. Immers, zij waren een stukje uit het rijke historisch Indisch leven. Met dank aan alle verstrekkers van informatie in welke vorm dan ook.

Klik op de link JEMBER KEBONSARI voor een vervolg van de leden van de familie de la Croix die op dit kerkhof begraven liggen. Tevens gelieve men ook deze pagina te lezen waar ook andere familieleden de la Croix rusten, namelijk BANDUNG BANYUWANGI.

Top