Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Barsekh (Barsikh / Basil) Andreas, één van de neefjes (van zijn zuster's kant) van mijn overgrootvader Joseph Johannes. 

Zie ook de pagina De Gebroeders Andreas.

 

Van overopa's neefjes heb ik hier Barsekh onder de loep genomen, hetgeen echter niet automatisch impliceert, dat het voor mij niet de moeite waard was om iets te leuteren over de andere neefjes.

De 3 gebroeders waren: Paulus, Carapit en Barsekh.

Paulus werd geboren te Isfahan 3 dec 1804 en overleden te Sindanglaja 19 nov 1861.

Carapit geboren Isfahan 1812 en op 21 okt 1873 te Semarang gestorven.

Barsekh werd geboren te New Julfa (Isfahan - Perzië) circa 1808/1809 en was een zoon van Andreas Baghosian (Boghos = Paulus) die gehuwd was met Anna Johannes, het oudste zusje van overopa Joseph. De broers van Barsekh waren Boghos en Carapit.

De drie broers trokken via Calcutta naar Indië en vestigden zich aldaar permanent te Semarang; in eerste instantie traden zij in dienst van hun oom (Paulus als eerste omdat hij de oudste was) , die hen het handelsvak en de overige kneepjes leerde. Wat hield het leerproces in? Het zo goedkoop mogelijk inkopen van alles wat los en vast zat en zo duur mogelijk verkopen en het liefst in enorme quantiteiten. Verder alles zo'n beetje wat verband hield met de landbouwgronden en de destijds hoog in zwang geraakte producten die op die landbouwgronden verbouwd konden worden, zoals suiker, koffie, thee, indigo, klapper (melk met suiker zong ooit eens een Nederlands zangeres genaamd WvD).

En zo werd het idee geboren om maar eens het vervoer van al die producten onder de loep te nemen, want overopa Joseph had er een beetje de ziekte in, dat al zijn handelsproducten vervoerd moesten worden op de ruggen van de kleine Indische paardjes die niet al te veel belast konden worden. Dus mochten zijn drie neven zich daarnaast ook richten op het transport en wel d.m.v. het gebruik van kamelen....  Die waren groter, sterker en konden meer dragen...Maar dat liep totaal verkeerd af, want de arme kamelen waren natuurlijk het woestijnzand gewend en geen natte gronden vanwege de regens... Hoefrot was het gevolg. Het drama liep op niets uit en zodoende kwamen de broers volledig in de cultuur terecht....maar dat is een ander verhaal.

Boze tongen beweerden, dat het transport-gebeuren op poten werd gezet omdat de familie "opium-smokkelaars" waren.... Even nadenken: Hoe kan men een smokkelaar zijn als men een officieel opiumcontract heeft met de Ned. Indische regering???? (1820-1826).

 

Kortom, om verder te gaan met Barsekh: hij kwam juffr. Maria Frangel tegen waar hij mee huwde  in 1834 en twee kinderen bij kreeg: 1) Robert (Jogja 1835) en Johannes (Semarang 12 okt 1839 - Batavia 2 dec 1891). Zoon Johannes huwde met Louise Marie Davi(e)s, dochter van een Schot en de Chinese vrouw  Sie Njei. De vader van Maria Frangel moet hoogstwaarschijnlijk Frederik Frangel uit Dieren geweest zijn, die in 1791/1792 bij de Kamer van Zeeland zich aanmeldde als matroos en later provoost werd.

Maria Frangel moet vóór aug 1845 overleden zijn, want Barsekh huwde ten 2de met Frederika Augusta Carolina Waitz te Batavia op 2 aug 1845. Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort: 1) Frederik Karel, 2) Adolf Barsikh, 3) Anna, 4) Gustav Basil en 5) Carolina.

Frederika Augusta Carolina Waitz was de dochter van Friedrich August Carl Waitz - Dr. Medicus/Heel- en Vroedmeester te Semarang (*Noord Duitsland 1798 en +Batavia begraven in graf 696 op 12-1-1882) en Johanna Helena Hillebrandt. Zij overleed in de leeftijd van 28 jaar op 30-1-1835 te Semarang en liet in totaal 3 onmondige kinderen na. Waitz was ook een zeer bekend botanicus en werkzaam bij de Civiele Gezondheidsdienst. Na zijn pensionering dreef hij een eigen gezondheidspraktijk en schreef ook boeken over het gebruik van kruiden bij ziektes, de gezondheid op peil houden en in de keuken.

Een paar scans van het boek "De Tropische Gezondheidskunde".  De cover en een fragment van zijn verblijf te Semarang.

 

 

Hierboven: Een typisch koloniaal Europees fragment uit die "goede oude tijden": Hij zond zijn kinderen naar Europa om ze tot beschaafde mensen op te laten leiden, want stel je voor dat zij halve wilden zouden blijven...... Jaja, mama halfbloed was wel goed genoeg om zich ontvankelijk te verklaren en daarna om ze te baren.

Conform Waitz's boek was Johanna Helena Hillebrandt dus een Indische. Weten we dus ook weer. Niet te achterhalen is, welke dochter (Frederika Augusta Carolina) later huwde met Barsekh: was zij de brunette of de blonde? Gelet op de gezichten van de nazaten, vermoed ik dat zij de brunette was, aangezien alle nazaten donker haar hadden.

Barsekh (alsmede de overige neefjes van over-overopa Joseph) trof het niet slecht in het Indisch leven en  was hij eigenaar van de suikerfabriek Rendeng district Koedoes. (Foto naambord suikerfabriek hieronder = van Rumahku Blogger).

Zie advertentie van de verkoop van zijn suikerfabriek Rendeng na zijn dood in 1861.(www.kb.nl)

 

 

 

Een van de zonen van Barsekh en zijn echtgenote Frederika Waitz was Frederic Charles (Frederik Karel) Andreas, gehuwd met Louise von Salomé. (Roepnaam Lou). Frederic werd geboren te Batavia 14 april 1846 en stierf te Göttingen Duitsland 3 okt 1930. Hij was hoogleraar West Aziatische talen (Iraans) te Göttingen. Zijn vrouw Louise von Salomé was de dochter van generaal Gustav von Salomé en Louise Wilm. Louise von Salomé zelf was schrijfster onder andere van filosofische werken. Uit het huwelijk van Frederic en Louise von Salomé kwamen geen kinderen voort, doch Frederic had wel 2 buitenechtelijke kinderen bij de huishoudster, die niet de naam Andreas kregen.

Persoonlijk kan ik dit laatste begrijpen, omdat (hoogstwaarschijnlijk) Louise's ideeën over het huwelijk op een andere lijn lagen dan die van haar echtgenoot Frederic Charles. Louise ging nogal vrijelijk (letterlijk) om met Rainer Maria Rilke, Paul Ree en Friedrich Nietzsche en er dwarrelen op het internet enkele naaktfoto's van hun gedrieën rond. Voor het overige was ze niet vies van omgang met andere mannen. Het zij zo en als ze er lol in had, was het verder haar zaak toch.

Meer lezen over Louise? Klik hier.

Hieronder een foto van het echtpaar Louise von Salomé en Frederic Charles Andreas.

 

 


 

Dan iets over enkele nazaten van Barsekh

Uit het eerste huwelijk van Barsekh met Maria Frangel kwamen 2 kinderen voort: 1) Robert en 2) Johannes (*12-10-1839 Semarang en +2-12-1891 Batavia.)

Johannes Andreas huwde Louise Maria Davies en uit dit huwelijk kwamen 10 kinderen voort:

 1. John,
 2. Gustav Max,
 3. Pieter Frans,
 4. Frits(Frederik) Gerard,
 5. Charlotte,
 6. Marie Louise,
 7. Adolphine,
 8. Caroline,
 9. Oscar,
 10. Doris (Jawel, met een "i") Carl Leopold

Ad 4) Frits Gerard Andreas huwde 1) met de Chinese vrouw Liem Twan Nio en hieruit de kinderen

 1. Fifi Antoinette
 2. Eddy Eduard *28-7-1923 (25-7-1923) Soekaboemi. (Zie scan stamboek hieronder).

Ad 10) Doris Carl Leopold huwde 1) Aminah en 2) Kasli. Uit eerste huwelijk kinderen. Uit 2de huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 1. Frederik (Frits) Gerard *25-11-1900 (!!!!) en + 14-12-1981 Sittard. Hij huwde 1) Maria Tan Sam Nio;(overleden? Gescheiden?) hij huwde 2) Maria Prawiradisastra Tjajadiningrat (overleden); Hij huwde 3) Maria Magdalena Bargon.

Uit het eerste huwelijk van Frederik Gerard met Maria Tan Sam Nio werd o.a. geboren zoon Eddy Eduard (niet te verwarren met b) hiervoor genoemd)

Zie scans.

 

 

 

 

 

 

Op volgende pagina's valt iets te lezen over de andere broers Paulus en Carepit, want ook zij zijn een stukje familie van mij (van Armeense kant dan). Uiteraard zal mijn geleuter NIET in detail geschreven zijn, omdat het grote publiek er toch niet in geinteresseerd in is. Maar, ingevolge advies van een lezer cq webmaster I4E, kunnen details opgevraagd worden bij me. Ik blijf erbij dat het grote publiek niet geinteresseerd is in het oude Armeens/Indisch gebeuren op een enkele uitzondering na.

Bronnen: Privé dokumentatie, Armen Joseph, Chr. Andreas, Sovjet Armenische Academie van Wetenschappen, afd. Speciale Wetenschappen 1963, Busselaar, BTvP, almanakken, KB.nl

Top