Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te Solo (Surakarta) Pasar Kliwon, dat allang niet meer bestaat. (Op dit kerkhof zouden destijds 172 graven liggen. Maar de lijst volgens GH1G graf vermeldt niet zijn naam. Zou hij dan op het terrein van Ketitang begraven zijn? Zijn weduwe mevr. Deelken wordt ook niet op de lijst vermeld. Zou zij later bij haar echtgenoot bijgelegd zijn, ondanks dat het niet meer de grond van de fam. Boers was?)

 

Ik verzoek de lezer dringend om OOK de website pagina https://www.imexbo.nl/red-een-portret.html  hierbij te betrekken. Op die pagina staan meer details en foto's over deze familie Boers.

 

Met de nadruk op de heer ANTONIE JACOBUS BOERS (Jr). (In de omgang genoemd Toon).

Antonie Jacobus Boers was een zoon van Antonie Jacobus Boers en Christina Fredrica Marcks; geboren 14 okt 1835 en overleden 4 juli 1910 te Solo.

Hij studeerde voor officier gezondheid maar nam al snel ontslag uit de dienst na studie en werd landeigenaar van de SF Ketitang (Bendo) nabij de stad Solo.

Antonie Jacobus Boers jr huwde met Helena Geertruida Henriette Deelken te Semarang op 2 maart 1864. Zij hadden geen kinderen. (Zie overl.advertentie hieronder waar geen kinderen worden genoemd. Slechts "echtgenoot en oom", getekend door de weduwe Deelken en nicht C.F. Smits. (Christina Frederika)

Haar ouders waren Hendrik Deelken en Josephine Dorothea Manuel. Uit dit huwelijk Deelken Manuel meerdere kinderen. Via de familie Manuel naar de familie Johannes (mijn over over opa Joseph's zoon Frederik Daniel die met Catharina Elisabeth Manuel huwde te Semarang) en zo is het kringetje weer rond. Voor verdere gegevens over het geslacht Manuel  zie INN1940 oud-6.

Na de dood van Antonie Jacobus Boers jr in 1910 werd de suiker plantage nog voortgezet door de Erven Boers tot/met maart 1922, De fabriek werd toen overgenomen door de cultuurmij Kartasoera (van de kraton Solo) en de Erven Boers werden beloond met een bedrag van 180.000 guldens. Helena Geertruida Henriette Boers-Deelken heeft nog tot 10 maart 1926 kunnen genieten van haar pensioen van 180.000 guldens aleer zij overleed. Zij werd 80 jaar oud en werd ook te Solo begraven, maar waar??

 

Broers van Antonie Jacobus Boers jr waren:

 

  1. Leonardus Christiaan Robert Boers, geboren 13 maart 1839, overleden Magelang 8 aug 1918, gehuwd met Emma Wilhelmina Theresia Linden in 1862, in 1867 woonachtig te Padang, administrateur van onderneming Repaking nabij Solo sinds ??, vader van a) Robert Julius Boers (Hoofd ingenieur Bangka Tinmijn winning en opgedragen Resident Bangka), gehuwd met Emelie Dücker en b) Wilhelm Julius Boers (bankdirecteur Solo) en gehuwd met Jeanette Camphuis en c) dochter Christina Frederika Boers gehuwd met Hendrik Willink Ketjen(+1898). Wilhelm had een zoon die ook Leonardus Christiaan Robert Boers heette, dus niet te verwarren met zijn oom en naamgenoot.
  2. Alexander Boers. (zie overl. adv. onder)

 

 

 

Dan tot slot nog iets wat een journalist destijds schreef anno april 1937 in het Bataviaasch Nieuwsblad. Er zitten een paar foutjes/drukfoutjes en onvolkomenheden/onwaarheden in, maar ook wel interessante info en daarom plaats ik het stukje hier. Ik heb summier mijn aanvullende opmerkingen genoteerd op de scans.

Nog iets: In het stukje hierboven (2de scan) schrijft de journalist dat er op het kerkhof bekende persoonlijkheden liggen en dan noemt ie o.a. de volgende personen op:

Victor Antoine Boers - was een kind. (Geboren Solo 12 okt 1867). Geen ouders kunnen traceren. Zoontje van hieronder genoemde Johan Adriaan misschien? Pa opverleden voordat kind geboren werd? Is mogelijk maar slechts een veronderstelling van me. Bekend waarvan?

Johan Adriaan Boers: Zijn graftekst luidde HIER RUST JOHAN ADRIAAN BOERS GEBOREN DEN 8 MAART 18... OVERLEDEN TE SOERACARTA DEN ..... (Volgens stukje hierboven overleden 1867). Verder niets kunnen traceren.Bekend waarvan?

Moge zij in allen vrede rusten.

Top