Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhofje te BOGOR, overige graven.

Zie ook Bogor kerkhof deel 1. 

 

Bert van Willigenburg , een kennis van me , stuurde me in maart 2020 een serie foto's toe van graven op het kerkhofje in de Plantentuin Bogor, welke door hem werden geforografeerd in 2013. Met dank aan Bert.

Het zijn graven van bekende personen uit de begintijden van de voormalige kolonie en er is genoeg over geschreven over hen en daarom hier op deze slechts een opsomming van de graven in foto formaat. Heel sporadisch zal ik wat extra's toevoegen. (Het is namelijk onzinnig dat ik a) ruimte op mijn server benut voor informatie die al elders is geplaatst en b) ik niet aan milieu vervuiling doe door te pas en te onpas het internet "bevuil" met dubbele of meerdubbele informatie of tewel data vulling van servers, waardoor meer electriciteit e.d. verbruikt wordt.

 

Cornelia Dorothea Adelheid Scholten van Aschat met Burchard Jan Elias. Zij werd te Amsterdam geboren 26 maart 1793 als dochter van Jan Petrus Scholten van Aschat en Adelaide Marie van Deneken. Stamboom van Dullemen op GenealyOnline vermeldt als huwelijksdatum 19 april 1837...https://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-dullemen/I223590.php Dat moet zijn 1823. 

Heel vreemd, aangezien zij overleed in 1836. Maar dat is natuurlijk een abuis geweest van de van Dullemen  stamboom, aangezien Burchard Elias in 1837 huwde met haar zuster Lidie Henriette Scholten van Aschot.


 Dominique Jacques de Eerens, * Alkmaar 17 maart 1781 en + Buitenzorg 13 mei 1840.

Zijn levensloop is hier te lezen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominique_Jacques_de_Eerens

 

 

Engelbertus Batavus van den Bosch - zijn levensloop is te lezen op https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbertus_Batavus_van_den_Bosch 

 

 

Het kind Emile Charles Theodoor Vertholen geb. en overl. 3 mei 1839 te Buitenzorg. Zoon van ??

 

Hieronder: Jkh Johannes Hendrik Lodewijk Otto van den Bosch. Geboren en overleden op het landhuis Pondok Gedeh nabij Buitenzorg. Ned.Adelsboek 1912. Vader was: Pondok Gedeh eigenaar Johannes Hendrik van den Bosch en moeder was Jenny Adelaide Bartholde Henriette Adolphine van Schmidt auf Altenstadt.

Jenny was geboren te Sint Oedenrode 17 okt 1813 en overleed Den Haag 2 juni 1867.

Jenny had o.a. een broer Johan George Otto Stuart en diens nazaten huwden weer met Nederlandse nazaten (tak van Laren) van mijn Armeense over over opa Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan (Joseph Johannes) en die zelfs in 1951 nog plukten uit de nalatenschap van Joseph Johannes. (Prive archief testament notaris Meester Willem Jacob van Heel Den Haag 1952). Niet te geloven, de duvel scheit altijd op één hoop.

 

Cornelis Potmans. Het oudste graf aldaar. Vertrok 28 juli 1759 uit Vlissingen Kamer Zeeland met schip Keukenhof naar Batavia en bleef in dienst tot en met 2 mei 1784 toen hij overleed. Hij was onderkoopman en tweede administrateur van de medicinale winkel en Binnenregent van het Moorsche hospitaal Jacatra. (Mercurius Vol. 12)

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top