Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kleine kerkhof in de paleistuin van Buitenzorg, tegenwoordig BOGOR geheten. (In gebruik gesteld in 1817 in een achteraf gelegen hoekje van de paleistuin.)

Op dit kerkhof liggen veel van de ietwat hoger geplaatsten uit het voormalig Ned. Indie.

Sommige foto's zijn genomen met een camera van mindere kwaliteit, maar desondanks goed genoeg om er iets van te maken op deze pagina.

Ehhhh, denkt u aan dat rechtermuisklikje? Niet ongevraagd dupliceren graag,omdat de foto's copyright zijn. De gegevens van de rechtmatige eigenaar zijn bij mij op te vragen. Waar nodig heb ik de bronnen van derden vermeld.

Zie ook de pagina Diverse Kerkhoven voor meerdere details over van Raders, Mijer, Prins.

 

Het graf van Ary Prins:

Geboren te Schiedam op 28 aug 1816 en gestorven te Sisipan Batavia op 28 jan 1867 en begraven te Bogor. Hij was Vice President van de Raad van Nederlandsch Indië en twee maal waarnemend Gouverneur Generaal. Hij verving na diens vertrek Charles Ferdinand Pahud in 1861 en verving na diens vertrek (1866) Ludolf Anne Jan Wilt Baron Sloet van de Weel, totdat de rechtmatig benoemde Pieter Mijer de betrekking aanvaardde.

Prins was betrokken bij het opslaan van de opstanden Borneo 1850-1854. Hij heeft het nooit tot rechtmatig benoemde Gouverneur Generaal gebracht wegens zijn politieke verkeerde keuzes.

Ary Prins was tweemaal gehuwd: 

  1. Ten eerste met Marie Anne Pietermaat *Amsterdam 13 dec 1817 en +17 juli 1864 Semarang en aldaar begraven. Gehuwd op 29 april 1840 te Surabaya.
  2. Ten tweede met Anna Catharina Adriana van der Leeuw *Padang 17 jan 1842 en +??. Gehuwd op 10 mart 1866 te Bogor. Op 24 febr 1873 huwde zij als weduwe met Albert Johan Georg von Rotberg te Ansbach Duitsland. 

Tot de gerelateerde families van Marie Anne Pietermaat behoren de families: Ringeling, Pichot, Thuret, Braam Morris, Lucassen, Pieter Mijer (GG en zijn wrnmd vervangend GG was Ary Prins en zwager - gehuwd met zus Jeanette Antoinette Pietermaat - Goh, wat was de wereld klein, maar er komt meer.)  

Hieronder Ary Prins en Marie Anne Pietermaat.  (RKD.nl)   

Hieronder foto's verkregen van Bert van Willegenburg die in 2013 een serie foto's maakte van het kerkhof in de plantentuin Bogor/Buitenzorg.

 

 

Hieronder het graf van Jeannette Antoinette Pietermaat. Zuster van Marie Anne Pietermaat zoals hierboven. 

De tekst luidt als volgt:

Rustplaats van Vrouwe Jeannette Antoinette Pietermaat - echtgenoote van Mr. Pieter Mijer, geboren den 6den July 1816, ontslapen in den Heer den 8sten april 1870. Eronder in kleinere letters: Zalig zijn de dooden, die in de Heer sterven van nu aan. Ja zegt de geest opdat zij rusten mogen van hunne arbeid en hunne werken volgen hen.Openb. 14-Vs.13.

Hans Vervoort heeft in 1974 een foto van haar graf gemaakt.

 

 

 

Het graf van Ernestina Geertruida Mijer. *3 juni 1838 Batavia en 27 febr 1867 Buitenzorg. Zij was gehuwd met Herman Karel Ferdinand Alexander van Raders op 30 juli 1862 te Surabaya.

Een broer van HKFA van Raders, te weten Willem Herman Frederik Hendrik van Raders was gehuwd met Jeanne Madeleine Prins, een dochter van Ary Prins en Marie Anne Pietermaat. De wereld wordt met het uur kleiner door al die onderlinge huwelijken. Maar dat is nog niet alles, er komt nog veel meer. Het lijkt GTST wel maar dan in prehistorische tijden zonder HDTV. 't Is wat, hoe er gereild en gezeild werd, maar dan binnenskamers van de grote huizen van het patriciaat.

 

 

 

Onder: RKD.nl copyright Willem Herman Frederik Hendrik van Raders.

  

Ter afsluiting van de relaties tussen de families Pietermaat, van Raders en Prins, hiernavolgend een klein stukje genealogie.

Er was eens een schathemelrijke man die in 1808 voet aan wal zette te Semarang, daar huwde en kinderen kreeg, nog rijker werd en in 1835 stierf en een gruwelijk enorm vermogen naliet. In zijn tijden werd hij de rijkste man van zowat de bekende wereld uit die dagen genoemd. (Persee Paris - geschat vermogen 5 miljard in 1810). Het vermogen van deze man werd verdeeld in 9 gelijke delen. Twee delen van dit vermogen heb ik kunnen achterhalen en de rest hoop ik ooit eens boven water water te kunnen toveren. Een deel werd geconsumeerd bij in leven zijn door een zoon Jacobus. Een tweede deel van de twee delen doe ik hieronder uit de doeken.

Deze man heette Joseph Johannes Amir en ten rechte genaamd Agha Hovsep Hovannes Amirkhan. Zie details over hem op de pagina Joseph Johannes.

Joseph Johannes en zijn vrouw Helena Jacoba Herwich huwden hun dochters uit aan diverse hooggeplaatsten in het voormalig Ned.Indië waaronder de legerleiding, het burgerlijk bestuur, de juristen. Sommige kinderen kregen kinderen en deze kregen op hun beurt ook weer kinderen.

Één der kleinkinderen van Joseph en Helena was Marie Elisabeth van Laren, dochter van Pieter Matthijs van Laren en Louisa Elisabeth Johannes. Marie Elisabeth huwde met Willem Herman van Raders op 10 aug 1897 te Den Haag. Willem Herman van Raders was de zoon van Willem Herman Frederik Hendrik van Raders die gehuwd was met Jeanne Madeleine Prins, dochter van Ary Prins.

En zo heb ik de relaties (en financiële gebeuren) in kaart gebracht met betrekking tot de bovenstaande gestorvenen. En als toetje: Marie Elisabeth van Laren was een volle nicht van me en stierf in Den Haag op 31 mei 1949, nalatende 2/6 deel van 1/9 deel van het vermogen van  Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan. Dit 2/6 van 1/9 deel werd na haar dood verdeeld onder 52 personen. Van deze 52 personen werden destijds 3 onder "Rijkscuratele"gesteld wegens vermeende sympathie met het Nazi regime en hun deel verviel aan de staat. Een ander persoon onder andere die meedeelde was Lady Cator (Jkvr. Johanna Carolina Emily von Schmidt auf Altenstadt , woonachtig destijds te Alexandrie Egypte en gehuwd met de heer Ralph Peter Bertie Cator van Engeland. Johanna overleed te Florence en Ralph te Alexandrie Egypte en wat hij precies deed in het leven kan men op het internet zoeken. Iets van "regulateur" voor UK in het Midden Oosten dacht ik.)

Documentatie: Armenen in India van Mesrobv Jacob Seth, Persee 1992/2008, kranten artikelen www.kb.nl , CBG.nl, Nationaal Archief.nl , en in prive bezit notariele (Van Hees Den Haag) afschriften van testamenten.

En neen, ik deelde niet mee, dus klop niet bij me aan de deur om wat zakcentjes of een ticket naar VerWegIstan.

 


Het graf van Margaretha Catharina Elizabeth Pahud. *16 juli 1858 en +24 jan 1860. Zij was het dochtertje van GG Charles Ferdinand Pahud

De tekst luidt: Gij hebt nu droefheid, maar ik zal u wederzien. Uw hart zal zich verblijden en niemand zal uwe blijdschap wegnemen.

(Onderstaande foto van het hele graf copyright http://www.findagrave.com )

 


 

Sacred to the memory of Captn. J. Drury R.N. who died on the 1st of March 1835 aged 51 years much regretted by his relations and friends.

Joseph Drury werd geboren in Ierland en was (hij was haar tweede echtgenoot) gehuwd met Ambrosina Wilhelmina van Rijck *25-1-1785 Batavia en +2-10-1864 Batavia. Haar eerste echtgenoot was Lt. G.G. Jacob Andries van Braam. (Deze laatste had nog meer titels en functies waaronder Vice President van de Indiase Regering (in Engelse dienst)

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Onderstaande foto is het copyright van de heer Bert van Willigenburg anno 2013.

 

 


Hier rust Charles Gerard Alexander van der Parra Breton Vincent. Geb. te Batavia 20 dec 1845. Overl.11 sept 1871. Schuine letters: Diep betreurd door zijne nagelatene betrekkingen. In kleine letters: Ik ben de Opstanding en het Leven. Die in mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven. Joh.XI K. 25v. .... En waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. Joh.XIV K. 4v. .... En nu blijft Geloof, Hoop en Liefde. Deze drie, doch de meeste van deze is de Liefde. Corinthe XIII K. 13v.

Charles was één der 3 kinderen van:

Edward James Elize van der Parra Breton Vincent *Padang 3/6/1822 +Batavia 4/9/1877, die op 25/11/1843 te Batavia huwde met Anna Wilhelmina Hofland *Pasuruan 3/3/1824 en +Batavia 8/1/1884.

Onderstaande foto is het copyright van de heer Bert van Willigenburg anno 2013.

 

 

 


Opschrift:

M(anibus). S(acrum).  Henrici Kuhl. Hanoviani & Joh. Corn. van Hasselt. Groningani.

In tegenstelling tot wat men zou denken (Geen echtgenoot en echtgenote): Heinrich Kuhl (1797-1821) uit Hannau en zijn vriend/collega/medestudent Johan Conrad van Hasselt (1797-1823) uit Groningen.

Meer weten over Heinrich en Johan Conrad?

Harm-Jan van Dam schreef op deze site over de gestorvenen en het graf. (Bovenstaande foto is van genoemde site.)

 

Onderstaande foto is het copyright van de heer Bert van Willigenburg anno 2013.

 

Voor diegenen die er lol in hebben om iets over de VOC te zien:

"The Dutch East India Company was here." ....  Dossier Geschiedenis met Hans Goedkoop.

 

Top