Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De KINA plantage te Tjinjiroean (Zuid Bandoengsche) / Pangalengan streek.

 

Struinend op het internet op zoek naar wetenswaardigheden, kwam ik een posting tegen met foto's van een graf gelegen op het terrein van die oude kina plantage. De posting was geplaatst door mevr. Lia Nuralia, een bekende FB kennis die ik in het verleden eens geholpen met de graven van de familie Bik te Cisarua op hun voormalig plantage domein. Mevr. Lia Nuralia is medewerkster van het gemeentelijk archief van Bandung en houdt zich bezig met cakar budaya (cultuur monumenten) van de plantages in de streken van de Parahyangan. (Priangan- Preanger)

Een verloren eenzaam graf, een ietwat overwoekerd en het betrof de heer Gerard Alfred CUP, geboren 10 aug 1911 te Batavia en overleden op eerste Kerstdag 25 december 1973.

 

De kina onderneming Tjnjiroean:

Opgericht in 1855 en heden ten dage nog steeds bestaand, weliswaar in moderne vormgeving en technieken. M.a.w. de kina bomen zijn weg en wat er groeit is thee. Maar goed, genoeg te vinden over deze kina plantage die in 1855 werd opgezet door de koloniale regering en halverwege de jaren 1920/1930 (zo iets ongeveer) werd gesplitst in kina en thee.

Een scan Google view inzake de lokatie:

 

Het bestaan anno 1955 = 100 jarige herdenking en een gedenknaald ter meerdere glorie van de onderneming, opgezet door de Indonesische regering... Volgens berichten in de KB was in de directie nog een Nederlander gezeteld en dat was de heer A.E. Vetter, administrateur. De direkteur was toen de heer Ir. Saksono en het hoofd van de Dienst Landbouw (Perkebunan Negara) was de heer R. Soejoed.

Vergelijk de foto van het monument onderstaande foto met een foto anno april 2018 - eronder - welke het eigendom is van mevr. Lia Nuralia.

Bron foto onder: Pinterest.

De lage beschilderde wanden van de muren van de oude administrateurswoning zijn wittig geverfd. De basis van het monument is fris geverfd. Het blauw van het gebouwtje links is netjes wittig geverfd en er is nog steeds de stille getuige, die al jaren oud is: de Lidah Buaya of te wel Aloé Vera, dat ding met olieachtige stekelige puntbladeren. Op de achtergrond zijn wat bomen dood gegaan en is er herbeplant en in de tropen gaat het wel erg snel....Die oude dikke boom rechts is nog zo'n oudje die de geschiedenis aan zich voorbij heeft laten gaan.

 

Hieronder de grafplaat van het graf. Er staat tekst op die gedeeltelijk een ietwat bezijden de waarheid is en ik heb mevr. Lia Nuralia erop gewezen en haar de juiste gegevens verstrekt.

Er is weinig te vinden over de heer Gerard Alfred Cup: In de RA wanneer hij geboren werd en waar en in een andere RA 1938 Adresboek staat genoteerd, dat hij assistent was op de koffie onderneming Bangelan Soemberpoetjoeng (nabij Malang) en nu nog bestaand.

 

Aan de hand van commentaren van lezers/lezeressen op de posting van mevr. Lia Nuralia, welke als volgt waren: 

 • Hij had een moeder die niet deed denken aan een Europese, maar eerder aan een lokale vrouw
 • Hij hield veel van zijn moeder en leefde heel lang bij haar,
 • Hij was nooit gehuwd geweest en had ook geen relatie met een lokale vrouw.
 • Hij had een enorme bibliotheek in huis.
 • Hij had een postzegelverzameling.
 • Hij had in zijn huis een lievelingspop die met hem mee het graf is ingegaan,
 • Hij was werkzaam als administrateur op deze ondernemning (van ?? tot ?? In elk geval pas na de oorlog, want onder Nederlands koloniaal bestuur had ie natuurlijk geen schijn van kans gehad.)
 • Hij was een weldoener voor de werklieden op de ondernemning,
 • Hij werd door de N.I. regering opgeroepen om dienst te doen in het leger toen de oorlog uitbrak met Japan,
 • Hij werd gepakt door de Jappen en kon ontsnappen en hield zich schuil tussen de bevolking ,
 • Hij scheen Duits bloed in zich te hebben. (Volgens uitpluizerij mijnerzijds: Nederlandse vader geboren in Amsterdam maar regelmatig voor werkzaamhden te Duitsland verbleef, 2 kinderen werden in Düsseldorf geboren) en
 • Meer "prietpraat" verhalen van mensen die hem nog gekend hadden, toen hij al op bejaarde leeftijd was en zij nog klein waren en wel eens bij hem op bezoek kwamen,

heb ik wat achtergronden kunnen ontcijferen die op hem betrekking hebben.

Een stukje commentaar op de posting met een ietwat "Vom Hören Sagen" inhoud, zoals bijvoorbeeld dat zijn moeder een Madurese was. (Navraag aan de persoon gaf als antwoord: Ze leek op een Madurese.)

Nogmaals: gebaseerd op de kommentaren en gevolgtrekkingen mijnerzijds getrokken uit de almanakken e.d. Maar NIET onderstaafd door actes en andere historische stukken.

 

Maar eerst hieronder nog een foto 1972, een jaar voordat hij overleed, van één der bezoekende commentatoren op de posting. Als kind met hoedje staat zij zelf op de foto Op de achtergrond de oude administrateurs woning van de onderneming waar de heer Cup tijdens zijn dienstjaren resideerde.

Anno april 2019 hieronder een foto van het huis waar de heer Cup verbleef:

 

 

Nogmaals dan, na wat gevolgtrekkingen en gegevens van derden maar zonder historische documentatie, ben ik tot de conclusie gekomen, dat de ouders van Gerard Alfred Cup waren:

Floris Godefridus Cup ( * Den Haag 23 mei 1880 en overleden ?? te ?? - www.openarch.nl) en 29-7-1908 te Malang gehuwd  en Eleonora la Bastide (*26 juni 1891 te Panaroekan Situbondo erkenning en overleden ?? te ??)

Floris was van beroep musicus (cellist in een strijkorkest)  en ging een paar keren naar Nederland en terug, waaronder 1931/32 en 1937. Op de pk kaart uit 1931 staat vermeld dat hij dan al gescheiden was van Eleonora la Bastide. Wanneer ???

Godefrieda Juliette moet het oudere zusje geweest zijn van Gerard Alfred en was ook jong overleden.

Bron: Roosjeroos.nl

 

De moeder van Gerard Alfred Cup was mevr. Eleonora la Bastide. Na rijp beraad met Boeroeng webmaster van het I4E moet de vader van Eleonora geweest zijn de heer Karel Eleonard la Bastide, (* te Amsterdam) die in 1891 inwoner was te Panaroekan. Vertrok daarna naar Batavia waar hij een waterfabriek had en die weer verkocht. Karel verhuisde daarna naar het Malangse en had daar een suikerfabriekje op eigen naam en had ook samen met 2 Chinese broers nog een ander suikerfabriek nabij Kediri . Dat verklaart ook dan het huwelijk in 1908 te Malang/Pasoeroean van dochter Eleonore. Karel overleed te Malang in 1913. Karel Eleonard had nog 2 broers die aktief in voormalig Indië hun bezigheden hadden: de oudste broer was ambtenaar landmeter en de tweede broer was redacteur.

Nog extra ter vermelding: de bewoners van de onderneming hebben voor de begrafenis van de heer Gerard Alfred Cup gezorgd.

Moge hij in eeuwige vrede zijn rust hebben.

Met dank aan mevr. Lia Nuralia en de overige bronnen.(Voor zover deze waar zijn.)

 

Top