Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
De fam.naam JOHANNES
Johannes fam's Surab
Eugene E. Mesrope
Agha H Arm.Engl.
Jacob, Joseph's zoon
Johanna Johannes
Nazaten Johanna Joh.
Nazaten 2 Joh. Joh.
Nazaten 3 Joh.Joh.
Naz.4 JohJoh SOEKIAS
Frederik D. Johannes
Koning Krijgsheer
De stad Van (Wan)
Een nazaat (Armeens)
Historia.id 24 2015
Berezina Indië
Vagarshak Apcar
Familie Marcar
Jordan Car. Jordan
W.M.Joakim Jordan
Gregory D. Jordan
Overige fam. Jordan
M.A.G. Martherus
Ashkhen Joaquim
KurkdjianWeissenborn
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De familienaam JOHANNES.....

 

De Nederlandse almanakken zijn ten dele NIET JUIST wat betreft de familie naam JOHANNES, die afkomstig zijn uit Nor Jugha = Nieuw Julfa = het zuidelijke stadsdeel van ISFAHAN te Perzie/Iran.

(Ik beweer dus pertinent niet dat de almanakken 100% juist zijn wat betreft de registratie van andere families, want ook daar heb ik al voldoende bewijzen van gevonden, dat men (de verantwoordelijke ambtenaren) destijds ook maar aardig uit zijn neus zat te peuren en er van tijd tot tijd er een potje van maakte...trouwens heden ten dage nog steeds...ook daar een bewijs van. Dat even ter zijde...)

 

Mijn Armeense over-overgrootvader heette voluit:

AGHA HOVSEP HOVHANNES AMIRKHAN van het geslacht AMIRIANTS.

(Behorende tot de zogeheten Landadel van Oost Armenia ook wel genoemd ARTSAKH of NOGORNO KARABAKH.

Om het samen te vatten:

Agha was zijn adelijke titel (In de almanakken werd hij de GROOTE JOHANNES genoemd).

Hovsep = Joseph

Hovhannes = Johannes en de namen Hovsep en Hovhannes waren dus zijn voornamen.

AMIRKHAN was zijn familie naam.

En wat maakten de ambtenaren ervan: Kort en bondig JOSEPH JOHANNES, daarmee aanduidend, dat de familienaam JOHANNES was.

(In een summier geval maakte men er ook nog JOSEPH JOHANNES AMIER van of JOSEPH JOHANNES AMEER en ook nog JOSEPH JOHANNES AMIRE.)

Maar in 99% van de registraties was het kort en bondig JOSEPH JOHANNES en zijn nazaten kregen overeenkomstig (100% WEL) de familienaam JOHANNES toebedeeld.

OK, so what, zal men zeggen. Niks aan de hand toch zeurpietje.

Ware het niet dat men ook nog de familienamen JOHANNES registreerde,

 1. afkomstig uit Nederland en volbloed Nederlands (Fries / Gronings) en andere Europese landen zoals Duitsland, Zweden etc.
 2. en de familienaam JOHANNES had gegeven aan de gedoopten die van lokale Indonesische afkomst waren en
 3. de familienaam JOHANNES had, betrekking hebbende op de Armeense families die uit Nor Jugha naar Indië vertrokken en die in het Armeens de naam droegen TER HOVANNESSIAN.

En wat het gevolg voor bijvoorbeeld genealogen of historici, die op zoek zijn naar bronnen en details? Juist ja, puzzels van hier tot ginter.

Maar ik richt me nu verder op de familienaam JOHANNES afkomstig uit Nor Jugha, omdat ik bezig ben met mijn familie uit te zoeken, daarom dus.

Want er waren er heel wat daar in dat oude Soerabaya (de Armeense gemeenschap verkastte grotendeels van het oude Batavia naar Soerabaja) en ik veel vraagtekens had wie nu van welke tak afstamde en of alle bekende geregistreerde namen Johannes familie waren.

Dank zij Nikid Mirzayans, een vriend en mede-genealogoog/historicus uit Nor Jugha, kreeg ik nadere informatie, die hij op zijn beurt had gekregen van Leon Hovhannssian uit Teheran, één der nazaten van de verbintenis Hovhannessian(Johannes) /Amirkhan.

In het kort een klein stukje stamboom en de vermenging van de families Amirkhan samen met de families Johannes.

 

Een broer van mijn over-overgrootvader Agha Hovsep heette Amirkhan Hovhannes Amirkhan en deze laatste had een kleindochter geheten ELIZABETH AMIRKHAN  (1856 Nor Jugha en + 1926 Teheran.)

 1. Volgens de familie geschriften was zij de eerste die huwde met een lid van de familie Hovhannessian en dat was een priester geheten KARAPET (CARAPIT) TER HOVHANNESSIAN. Onduidelijk is of oud tante Elizabeth de eerste of tweede echtgenote was van Karapet.
 2. In elk geval was Karapet ook gehuwd (geweest) met Mariam en achternaam ??

1) Uit het huwelijk met oudtante Elizabeth werden geboren de kinderen:

 1. Avetic - Zie schema voor nazaten
 2. Mekertich (Mac) - Zie schema voor nazaten
 3. Alexander - Zie schema voor nazaten
 4. Hovsep - Zie schema voor nazaten
 5. Meriana - geen verdere gegevens bekend
 6. Rose - geen verdere gegevens bekend.

2) Uit het huwelijk met Mariam werden geboren de kinderen:

 1. Mourasa (Moerassa) - zij woonde in Soerabaya
 2. Hovhannes gehuwd met Katrineh - zij woonden in Soerabaya
 3. Haroutun (*1868 - ??) en gehuwd met Mariam - Zij woonden te Shiraz en hij was kleermaker.
 4. George en gehuwd met Tagoohi (Tagoehi).
 5. Zaghik gehuwd met Mekertich Nekertchian en zij woonden te Soerabaya
 6. Hamborzon

 Schema's hieronder van huwelijk 1) hierboven genoemd:

 Zoon Avetic - schema 1.

Zoon Mekertich - schema 2.

 

Zoon Alexander - schema 3.

 

Zoon Hovsep - schema 4.

 

 

Hieronder enkele foto's van de nazaten met de namen erbij vermeld. Aan de hand van de schema's kan men de nazaten terug vinden.

Hieronder Avetic met echtgenote tijdens hun huwelijk op ?? te ?? Zie SCHEMA 1 hierboven.

 

 

Hieronder Leon, zoon van Avetic met rechts zijn nicht Annik. (Zie schema 1 en schema 4.) Leon is anno maart 2018 samen met vrouw nog steeds woonachtig te Teheran Iran.

 

 

Hieronder enkele nichten en neven bij elkaar. Zie schema 1, 2, 3 en 4.

 

 

Extra notitie betreffende schema 1 (Zoon Avetic) en de foto hierboven waar Rosemarie (derde van links en dochter van Leon op staat).

Rosemarie huwde met Alfred Babakhanian en zij verhuisden naar de USA. Zij kregen o.a. een zoon genaamd Patrick Babakhanian. Na wat gestruin (halverwege maart 2018) kwam ik erachter, dat hij in Rotterdam op school ging en te Dordrecht woonachtig was. Toenaderingen hebben echter geen resultaat opgeleverd. Het zij zo.

 

Wordt vervolgd. Met dank aan Nikid Mirzayans te Nor Jugha Isfahan Iran en Leon Ter Hovhannessian te Tehran Iran.

 

 

 

Top