Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A  MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De gebroeders ANDREAS, stamvaders van vele nazaten in Indië.

 

Allereerst een stukje historie.

Er leefde ooit een Armeeense hereboer genaamd PAULUS (gestorven 20 juli 1788 te Nieuw Julfa Isphahan Perzië), zoon van BAGHOOM.

Paulus kreeg o.a. een zoon die ANDREAS werd genoemd en was 1ste gehuwd met Lelig (overleden in 1781) en ten tweede gehuwd met AMIROGHLI en uit dit huwelijk werden o.a. 3 gebroeders geboren, te weten PAULUS, BARSEKH (BARSEG) en KARAPET (Carapiet).

Een afschrift uit de burgerlijke stand van Semarang vermeldt, dat de moeder van deze 3 broers heette ANNA JOHANNES (ook genaamd Amiroghli)..... Deze Anna Johannes dient niet verward te worden met een nichtje ook Anna Johannes geheten. (=De jongste dochter van Joseph Johannes met Helena Jacoba Herwich, later gehuwd met Tiemen Cornelis Johannes Kroesen en daardoor mijn overgrootmoeder zijnde.)

Deze tweede vrouw van Paulus Andreas (Sr), ANNA JOHANNES was een zuster van mijn betovergrootvader Joseph Johannes Amir en daarmee is verklaard dat de 3 broers PAULUS, BARSEKH en CARAPET neven waren van mijn betovergrootvader.

 

Bovengenoemde voorvader ANDREAS (zoon van PAULUS) maakt een pelgrimstocht van Isphahan Perzië naar Edchmiazin (in het huidg Armenië) via BASRA. In Basra huwde hij zijn eerste vrouw LELIG en na haar dood keerde ANDREAS terug naar zijn geboorte oord, alwaar hem door zijn ouders werd medegedeeld, dat een huwelijk voor hem was gearrangeerd met AMIROGHLI (Anna Johannes).

Kortom, Nederlandsch Indië kwam ter sprake in het gezin van ANDREAS en deze stuurde (mede op verzoek van zijn zwager Joseph Johannes) de 3 broers Paulus, Carapet en Barsekh via Calcutta naar Indië. In Calcutta volgden zij het Engels onderwijs op de daar gevestigde Armeense scholen.

Carapet kwam in dienst van zijn oom Joseph Johannes als kamelendrijver voor de opium transporten waar Joseph Johannes o.a. zij vele gouden dukaten aan had verdiend. Er is mij gebleken, dat menig belangstellende die zich tot mij wendde, met een frons op het voorhoofd uitriep "kamelendrijver?" Daarom slechts van mijn kant deze aanvulling: Er was eens een bekende handelsroute genaamd De Zijderoute.  Zonder kamelen drijvers had deze handelsroute nooit bestaan. Kamelen drijven is niet enkel het tuig van de kameel vastpakken, naast het beest lopen en voedsel verstrekken. Sla de boeken er maar over op.

  

Maar waarom dan een pagina over de familie ANDREAS?

Zoals het in alle families gebruikelijk is, is er altijd wel een familielid die een beetje uit de toon valt en er duistere praktijken op na houdt/hield en zo ook dus in het geval van de nazaten van de broers ANDREAS in Indië.

Eerst maar een uitleg over DORIS CARL LEOPOLD ANDREAS, een nazaat van BARSEKH (één der 3 broers)  en welke ten onrechte in het gevang werd gezet wegens duistere praktijken van één zijner vele neven.

Zijn (=DCL) ouders waren Johannes Andreas en Louise Marie Davi(e)s. (Louise was een dochter van William Peter Davi(e)s en een Chinese vrouw Sie Njey.).......Zie foto uit KB hieronder.

DCL, de jongste telg en circa 1878 te Batavia geboren en gestorven Japara 18 juli 1945, was een employe van een suikerfabriek en had een verbintenis met een Javaanse vrouw Amiena en later een tweede verbintenis met een Javaanse vrouw Kasli. (Uit beide verbintenissen kwamen nazaten voort).

En op een goede dag haalde Doris Carl Leopold Andreas ten onrechte de kranten, waar echter wel schadeloosstelling voor uitbetaald werd. Zie onder:

Waarom bovengenoemde schadeloosstelling? Zie foto's hieronder. Onderstaand krantenartikel dateert weliswaar van 1901, maar Th.C. werd in mei 1898 in zijn kraag gegrepen en in het gevang te Batavia gezet.

Doris Carl Leopold Andreas werd abusievelijk aangezien voor één zijner neven Th. C. Andreas.

Welnu, Th. C. Andreas was Theodorus Carel Andreas, zoon van Carapet (één der 3 broers) en Charlotte Dorothea Joseph - 1ste huwelijk van vader Carapet, geboren 16 april 1844 te Semarang overleden ???? (In elk geval na 1898). Hij was (bij volmacht) omstreeks 1880 gehuwd met Sophie(a) Frederike(a) Jutting (Jütting) uit Est en Opijnen Gelderland te Buitenzorg. Dit huwelijk werd circa 1889 ontbonden. Hij was opium handelaar en verder is weinig over hem bekend.

Als 10-jarig jongetje kwam Th.C. in te wonen bij de familie Jutting te Den Haag, Bezuidenhout 434, samen met zijn broertje van 7 jaar oud zijnde Joseph Andreas.

Theodorus Carel was tevens landeigenaar in Semarang e.o., pakhuizen en huizen met erven, getuige diverse venduties van landerijen e.d.

Gegevens ontleend aan: www.kb.nl , J.C. Jordan De Geschiedenis der Armeniers in Indië, George Aviet Zakara "Java Calcutta 1852" , het archief van Armen Joseph (+juli 2013) in het N.A. , De familiegeschiedenis Andreas uit Persië,  samengesteld door Dr. Che.H. Andreas te Haren uit 1984. Met dank.

 

 

Top