Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Diverse kerkhoven in Indonesia.

Een verzameling van een paar Nederlandse graven, voorzien van het benodigd commentaar waar mogelijk en de copyright holders/eigenaren. Men gelieve er rekening mee te houden. 

De met naam genoemde kerkhoven zijn niet volledig. Wat ik gevonden heb, is hier geplaatst....Ik heb ook maar beperkte middelen ter beschikking.

Geraadpleegde bronnen voor tekst en foto's:

 1. Gemalaputri.blogspot.nl , GaHtNa.nl , Wisata.kompasiana.com , Panoramio , Wikipedia , kb.nl, 1.bp.blogspot.com. en op zijn tijd een nazaat van de betrokkenen/begravene.

 

Vertaald naar het bekende lied Der Lindenbaum van Franz Schubert.

Outside the gate's a fountain and an old Lindentree,
Under its shady branches my dreams were sweet and free.
I carved in its old bark, So many phrases dear.
In times of joy and sadness "It always drew me near."

Today I still must wander all through the gloomy night
it was then that in the darkness I closed my eyes so tight.
And I heard branches whisper as if they called to me:
Come to me weary traveler "You'll find your peace with me."|

The frigid winds were blowing against my face and me.
My hat flew into darkness, I did not turn to see.

Now I am many hours away from this old tree
And still I hear it whispering "You'd find your peace with me.
"

 

 

Buitenzorg Plantentuin:

Ernestine Geertruida Mijer, * 3 juni 1838 en +27 febr 1867. Gehuwd met Jhr. H van Raders. Op het schilderij van Raden Saleh hieronder is dat het tweede graf van rechts. 

Zie de foto van het schilderij van Raden Saleh waar een explikatie bij staat over Ernestina Geertruida Mijer.

Jhr. H. van Raders, zoals genoemd op de grafplaat heet volledig: H.K.F.A. van Raders Geboren ?? en + Malang 5 sept 1884.

 

 1. Hij was de zoon van Reinier Frederik van Raders en Elisabeth van der Meulen.
 2. Een broer van HKFA was Willem Herman Frederik Hendrik van Raders gehuwd met Jeanne Madeleine Prins. Deze J.M. Prins was een dochter van Ary Prins en Marie Anne Pietermaat.
 3. Een zoon uit het huwelijk van WHFH van Raders en JM Prins was Willem Herman van Raders en deze Willem Herman was gehuwd met Marie Elisabeth van Laren.
 4. En Marie Elisabeth van Laren was de kleindochter van die rijke over-overopa van me, namelijk:  Joseph Johannes.
 5. Zie ook de pagina Bogor Kerkhof, te vinden op deze pagina voor meer details over van Raders en Prins.

 

Waarmede met dit bovenstaand relaas dus 2 feiten tevoorschijn zijn getoverd: Soort zoekt soort en Geld maakt gelukkig. Wil men meer weten over deze genoemde elite, struin dan verder mijn site af en je vindt het één en ander.

 

 

Hieronder een foto van het graf van Margaretha Catharina Elizabeth Pahud. Zij werd 17 maanden oud. Op de foto van het schilderij van Raden Saleh is dat het tweede graf van links. Let goed op de achtergrond: het graf met de rood-wit-blauwe sokkel.!!! Informatie hierover volgt verderop deze pagina !!!!

Wat betreft de bovenstaande foto (FindaGrave) van Margaretha Pahud. Ergens of bij Gahetna of KITLV of zoiets is een foto van dit graf te vinden, zoals het eruit zag in 1880. Zoek die foto op als men interesse heeft en vergelijk het met deze foto uit dec 2013. Er is één en ander aan opgeknapt EN veranderd.  De sokkel en het dak en her en der een lik kalksel. De stenen voor de sokkel zijn nog wel origineel, aangezien deze op de oude foto ook te zien zijn.

 

Het graf op de achtergrond met de rood-wit-blue sokkel.

Daar ligt begraven: Dr. Andre Josef Guillaume Henry Kostermans. Zijn Indonesische naam was Dr. Achmad Jahja Goh Hartono Kostermans.

 

 1. Op de grafsteen staat dat hij geboren is op 1 juli 1905.
 2. De RA 1906 zegt op pagina 69 dat hij geboren is op 21-2-1905.
 3. Dezelfde almanak RA 1906 zegt op pag. 116 dat hij geboren is op 23-8-1905.
 4. De grafsteen zegt dat hij te Purworejo is geboren.
 5. De almanak zegt dat hij te Wonosobo is geboren.
 6. En deze twee plaatsen liggen een aardig eindje van elkaar verwijderd. Ik zou het niet graag lopen.

 

Volgens de almanak was werkzaam te Wonosobo de heer A.M. Kostermans, onderwijzer 3de klas zonder bevoegdheid om Hoofdonderwijzer te zijn. Hij werd echter in de beginjaren 1900 te werk gesteld als Hoofd der Ambonsche School te Jogja. Alle info zo verschrikkelijk ruwet / chaotisch.

Dr. A.J.G.H. Kostermans bekeerde zich tot het Muslimgeloof en stierf in het ziekenhuis voor hartkwalen Harapan Kita (Onze Hoop) te Jakarta (Depok), nadat hij in 1991 al een hartaanval kreeg.

De familienaam Kostermans was in Indië ook ruimschoots vertegenwoordigd.

Meer weten over de plantentuin en enkele andere graven? Ga dan naar deze link van de website van Ron Nieuwenhuizen en zijn foto's.

 

 


 

 

Wil men meer weten over de families van Depok, klik dan op deze volledige en nauwkeurige uitleg van de website De Calonne.

https://www.decalonne.nl/WP/wp-content/uploads/2019/01/KuburanBelandaDepok_index_2019_alfabet.pdf

 

 

Het kerkhof van Depok.

 

De vrouw van Cornelis de Graaf (foto graf hieronder): Adriana Josina Kooman, was oprichtster van het Cikini ziekenhuis op 12 jan 1898 met steun en subsidie van wijlen koningin Emma.

Adriana werd te Middelburg geboren in 1850, dochter van Francois Hendrik Kooman en Elisabeth Johanna de Koster. Zij huwde Cornelis op 28 aug 1872 te Utrecht.

Cornelis de Graaf was een zoon van Cornelis de Graaf en Johanna Maria Roestenburg.

(Beetje lastig allemaal: Opa heette Cornelis, zoon heette Cornelis en kleinzoon heette ook al Cornelis.)

Het ziekenhuis was bedoeld ter verzorging en verpleging van alle personen, ongeacht rang en stand en afkomst.

Het Cikini ziekenhuis heette volledig: Tjikini Ziekenverpleging Koningin Emma Ziekenhuis en heet tegenwoordig Rumah Sakit PGI Cikini en is gesitueerd aan de Jalan Raden Saleh no. 40 Jakarta Pusat. Het werkt op non-profit basis en is gespecialiseerd in nierziektes.

"Cikini hospital is renowned for its spacious halls, graceful rooms and skilled nurses and physicians. Originally known as Raden Saleh Mansion, the building was constructed in 1852 by prominent Indonesian painter and nobleman, Raden Saleh. In 1898, Adriana Josina Kooman-de Graaf bought it and transformed it into a hospital and a nurses' academy. Now the hospital is the center of dialysis treatment and kidney transplantation."

In Depok was destijds Cornelis Castelein zo'n beetje de Toean Besar aldaar en deze stichtte de kerk aldaar waar Cornelis de Graaf de predikant werd. 

Het graf van hun zoon Cornelis de Graaf, Jurist Candidaat.

Een stukje uittreksel over de liefdadigheidsinstelling/gesticht te Depok. Er staan wat namen in vermeld van de kinderen met de nodige achtergrond informatie. Het gesticht was bestemd voor de kindertjes die om één of andere reden zonder pa of zonder ma of zonder beiden, verder door het leven moesten. De namen Captain en Ketting Olivier springen in het oog van de genealoog denk ik.


 

De tombe van een deel van de familie van der Capellen. 

Foto onder van GaHetNa.nl in oorspronkelijke staat. Daaronder een foto van het graf in huidige gerenoveerde staat. Wel een beetje anders gemaakt. Een linkermuurtje pleitte, de naamplaten vernieuwd en uitgebreid.

Adolf van der Capellen, gehuwd met Elise Remisa. Zij was een lokale vrouw en werd gekirstend. Bij de doop kreeg zij de naam Elise.

 

 

 

 

Hieronder een stukje afkomst van Adolf van der Capellen (Adolf Robertsen van de Capellen.) Wil men meer weten, dan zou ik hierbij zeggen: Gaat uw gang, want de familie van der Capellen was zeer ruim vertegenwoordigd.

Het Nederlandse geslacht van der Capellen is te lezen op Wikipedia. Klik op deze link. 

 


De wed. J Loe.... Ik hou het op de Wed. J. Loen uit Depok. De almanakken vermelden vele leden van de familie Loen uit Depok/Batavia, doch niets over deze weduwe J. Loen. Volgens de Wikipedia waren de slavenfamilies uit Ambon op last van Chastelein naar Depok e.o. overgebracht om te werk gesteld te worden op de peperplantages van Chastelein. De YLCC (Stichting Chastelein te Depok) zegt echter dat de slaven uit Makassar, Soerabaya en de meesten uit Bali afkomstig zijn.

Meer lezen hierover? Klik op deze link naar de WIKIPEDIA.

Er was tot en met 2012 een website over de familie Loen, doch zoals gezegd: Was = Off air.

 

 

Van de Wikipedia Indonesia een foto van de familie Loen uit 1932. Het is mij helaas onbekend wie wie is. Er rust copyright op.

 

Als extra de graven van Raden Saleh en zijn vrouw. Wie de befaamde schilder Raden Saleh is ga ik hier niet uit de doeken doen. Zoek het zelf maar op, als je werkelijk interesse ervoor hebt. Het huidig ziekenhuis te Cikini was zijn voormalig woonhuis.

 

In Depok is gevestigd de Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein. Van de site van YLCC heb ik onderstaand stukje overgenomen en de rest van het verhaal kunt u lezen op de volgende link: Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein.

Geschiedenis van Depok in het kort

 De geschiedenis van het land Depok begint al in de zeventiende eeuw. De Raadsordinaris van de Raad van Nederlands-Indië Cornelis Chastelein (1657-1714) is de stichter van het land Depok. Hij verzamelde tussen 1696 en 1713 een vijftal aaneengesloten percelen land die samen het land Depok zouden vormen, namelijk: Mampang, Depok, Karang Anjer en twee percelen op de oostelijke oever van de Ciliwung.

In 1696 kreeg Cornelis Chastelein het land Mampang als geschenk van de Regering in Batavia. In hetzelfde jaar kocht hij van Lucas van der Meur een stuk grond dat aan Mampang grensde en Depok heette. Depok zou later de naam van zijn landgoed worden.

Karang Anjer, grensde ten noorden aan Depok en Mampang en dat perceel kreeg hij in 1711 als geschenk van de regering in Batavia. Het noordelijkste deel van Karang Anjer - dat later Cinere zou worden genoemd - schonk hij in zijn testament aan zijn onwettige dochter Catharina van Batavia en werd dus na zijn dood van het oorspronkelijke land Depok afgescheiden. Tot slot kocht hij twee percelen grond  aan de oostzijde van de Ciliwung.

De landerijen Depok, Mampang en Karang Anjer lagen aan de westoever van de Ciliwung. Met de aankoop van de beide percelen aan de oostelijke oever, wilde Chastelein een ongehinderd gebruik van de rivier de Ciliwung garanderen en Depok tevens voorzien van een beschermende natuurlijke buffer...... Lees de hele geschiedenis van Depok verder door op deze link te klikken.

(Halverwege de negentiende eeuw blijkt uit de bewaard gebleven doop- en trouwboeken dat de afstammelingen van de oorspronkelijke Depokse slaven te groeperen zijn in een aantal steeds terugkerende familienamen. Die twaalf familienamen zijn: Bacas, Isakh, Jacob, Jonathans, Joseph, Laurens, Leander, Loen, Samuel Soedira, Tholense en Zadokh. De laatste familienaam is inmiddels uitgestorven.)

 

Een foto van de site van YLCC met de zuilen van de namen van de 12 families zichtbaar. Foto copyright YLCC Depok Jl. Pemuda. De linkerkolom derde van onderen de naam LOEN.

Foto onder: het huis van Chastelein nadat het gerenoveerd werd in??? - Volgens Indonesische bronnen

Een andere link in het Engels over Depok en het zogenaamde verraad van de Depokkers (hetgeen niet juist is) kan men hier lezen. Who are the real Belanda Depok.

 


Het Europees kerkhof van Ngawi. In de bezetting van voormalig Ned.Indië was Ngawi een berucht Jappenkamp. Een oom van me, verloor er het leven. Mijn pleegpa lag te Ngawi, zijn graf is niet meer.

Op het Europese kerkhof ligt onder andere:

Hendrik Jan Joost Schomaker, geboren te HEUMEN (en niet zoals op de grafplaat vermeld staat: Nijmegen) op 31 dec 1841 en gestorven te Ngawi op 20 juni 1910. Zijn ouders waren Johan Hendrik Schomaker en Maria Arts.

Hij was van beroep Griffier Landraad. Kreeg in 1893 en 1894 een tweejarig ziekteverlof naar Nederland.

Hij huwde Katharina Molenaar te Batavia op 20 juni 1889 (RA 1890). Hij was in dat jaar gevestigd te Temanggoeng/Magelang.  In de Indische almanak staat vermeld dat hij gehuwd was met C. Meulmer. !!! (Niet juist dus, want ik heb me de blubber gezocht in de almanakken naar C. Meulmer.)

Indië was ruimschoots vertegenwoordigd door personen met de familienaam Molenaar.

 


Via Banjoemas.com  het graf van Guillaume Louis Thesingh. (Banjoemas vermeldt G.T. en is niet juist). Hij overleed te Poerbolinggo en was KNIL officier.

 


Via Banjoemas.com het graf van M. van Slee geboren Cyré. De weduwe van Slee woonde in 1932 op het adres Ngaglik Wetan 22 te Soerabaja en verkocht haar huisraad. De naam van Slee is gerelateerd aan Haccou, v.d. Putten

Van Banjoemas.com een beeld van ook al een desolate toestand van het kerkhof.


 

Het kerkhof van Salatiga en met name de nadruk op de familie Mehlbaum.

Eerst maar heel summier een stukje geneaologie voor de eventuele zoekenden: De familie Melhbaum is o.a. gerelateerd aan de familie de Filliettaz de Bousquet, Caron, Vulkert, Natan, Meijer, Nauta, Maurenbrecher, Frantzmann, Rugebrecht, Hamar de la Brethonierre  ... enzovoorts. Grote familie. Ga ik hier niet uit de doeken doen. Er is heel veel te vinden op het www dus gaat uw gang.

Meer weten over Salatiga? Ga dan naar de site van Ed Vos www.salatiga.com.

Hieronder het graf van Rosalie (vlgs de almanak: Rosaline) Mehlbaum. Geboren 30 sept 1858 en gestorven 25 juni 1863. Zij was een dochter van Willem Christiaan Mehlbaum en en Josephine Caron.

Wilt u meer weten over hotel Kalitaman in Salatiga's oude dagen? Klik dan HIER.

 

Ny (Nyonya) Harpi Leatemia *5-10-1907 + 7-6-1994. De familienam Leatemia is afkomstig van de Molukken en heden ten dage leven te Salatiga nazaten van deze familie. Veel nieuws over de huidige familieleden Leatemia is in de kranten te vinden. In Cheribon was jarenlang de Schout Leatemia werkzaam in begin jaren 1900. Ik kan verder geen genealogie van mevr. Harpi L. vinden.


Ergens in het midden van Celebes, daar waar de "hals" dun wordt, ligt een baai en dat stuk land wordt Donggala genoemd en vroeger was het een vaste aanleghaven voor de KPM.

Op 1 febr 1887 werd te Montfoort Utrecht geboren Willem van den Berg. Zijn ouders waren Willem van den Berg en Aletta de Bont. De kleine Willem groeide op, studeerde aan de zeevaartschool en werd kapitein bij de KPM (Koninklijke Pakketvaart Mij) van beroep. Hij huwde Cornelia Anna Maria (Marie) Tegelaars op 3 maart 1910 te Utrecht.

Op 11 november 1930 lag het ss SWARTENHONDT (vernoemd naar admiraal Jochem Hendrikszoon Swartenhondt)  in de baai ter rede en door een noodlottig ongeval verloor kapitein Willem van de Berg het leven. De zelfde dag nog werd hij te Donggala begraven. Op het kerkhof liggen meerdere graven, doch enkel het graf van Willem van den Berg heeft nog een grafsteen. De andere graven tonen slechts de fundamenten. Het grafopschrift is door vrienden en collega's aangebracht.


Het kerkhof te PANGKALPINANG op Bangka.

Hier ligt begraven Agnes Elisabeth Kliem geboren Patt. Overige data moeilijk te ontcijferen en de almanakken tonen niets over Agnes. Onderaan is te ontcijferen: Sie ruht in Frieden.

Hieronder: Een foto van Bangka Tribun Post anno 2015.....Men heeft het terrein schoongeveegd inclusief de boom die verkoelende schaduw gaf. Er is ook een dichte omheining gemaakt...maar het is tenminste redelijk schoon, dit in tegenstelling tot menige andere begraafplaatsen uit die "goeie ouwe voormalige Ned.Indsiche tijd."

  

Overige beelden van het kerkhof.

 

 

Een foto van Bangka Tribun Post anno 2015.....Men heeft het terrein schoongeveegd inclusief de boom die verkoelende schaduw gaf.

 


BATAVIA.

Het graf van Frederic C. Bonhote. Volgens het opschrift geboren te London in 1860. Echter volgens de Britse records geboren te Middlesex. Overleden op 3 juli 1898 te Batavia.

Frederic Bonhote was tevens Brits consul geweest voor Batavia en Semarang. Ik vermoed, dat zijn vader Malcolm Bonhote is geweest, die ook op Java werkzaam was en op 19-10-1968 te London overleed. Het gezin van Frederic is mij onbekend.


 

Hier rust in vrede Elisabeth Francisca Krug - geboren Hoets. Elisabeth was geboren op 12 juli 1893 te Semarang en haar ouders waren: Petrus Theodoor Hoets  +14-7-1901 en Johanna de Koning +9-12-1937. Zij was gehuwd met F.O. Krug , instrumentmaker Paketvaart Batavia. Om twee redenen heb ik haar een plaatsje gegund op deze pagina. Ik vind haar grafsteen mooi en haar moeder was gerelateerd aan ondergetekende, dcoh het fijne ervan heb ik niet verder uitgeplozen.

Het gezin Hoets-de Koning had meerdere kinderen. Het oudste dochtertje Anna stierf op de leeftijd van 11 jaar in 1889, vier jaren voordat Elisabeth werd geboren.

De familienaam Hoets was ruim vertegenwoordigd in het oude Indië.

 

Aanvulling 2 febr 2016: Dank zij een bezoek aan mijn website en met name deze pagina, kreeg ik van een nazaat van de familie Hoets - de heer Pieter Hoets te Canaan USA - , de volgende gewaardeerde aanvullingen, waarvoor mijn dank. Hiermede is dan weer bewezen, dat mijn gespeur in het verleden toch weer eens resultaten heeft opgebracht, zodat de betrokkenen niet in vergetelheid geraken. Houdt u a.u.b. er rekening mede, dat de aanvullingen en foto's het eigendom en copyright zijn van de heer Pieter Hoets en u dient dat te respecteren. Ik heb van de heer Pieter Hoets toestemming om het te publiceren met in achtneming van de regels van het copyright !!!

Hiernavolgend de letterlijke tekst van de heer Pieter Hoets inzake zijn verstrekte aanvullingen.

"Petrus Theodoor Hoets (born 21 March 1852 Delfshaven) sailed on the Noah around 1880 rond Kaap de goede Hoop naar Batavia. He died in Djokja 14 Juli 1901. Johanna de Koning left for Priok in 1884 on steamboot Noord-Brabant met haar kinderen waaronder mijn grootvader Pieter Hendrik Hoets (1879-1965). Mijn overgroot ouders were married in Rotterdam 1877. She was born April 9th, 1859 and died in Batavia in 1937.  

Dochter Elisabeth Francisca Hoets moet een zuster van mijn grootvader zijn geweest, geboren 12 juli, 1893 toen mijn opa 13 was. Zij huwde F.O. Krug en stierf in 1937 (Batavia).  

 

 

 

 

 

 

De foto’s tonen mijn grootouders met de ”staande” man Pieter Hendrik Hoets en zijn vrouw (married 1911) Jeannette Johanna Wilhelmina Semster (1887-1977).

De zittende man is August Louis Hoogenboom (1880-1952) en Henriette Jacoba Hoogenboom – van Haastert (1887-1976)

 

The Semster familie zat al 2 generaties in de suiker.

Her grandfather from her mothers side, Barthold Jan Eekhout had in 1837 als 16 jarige militaire dienst in Batavia gedaan onder Koning Willem II.

He got ten years later as second Lieutenant of the KNIL the Militaire Willems Orde (4e klas). De oude boef was op een van de straf expedities vs Bali.

Interessant beschreven in het boek Neerlands Krijgsroem in Insulinde.......tijden zijn veranderd, pffff.... "

 

 

De grootmoeder van Pieter Hoets, mevr. Hoets-Semster (zie tweede foto hierboven) was prive-onderwijzeres Engels van de kinderen van de Sultan Hamengkoe Boewono VIII van Jogja. Het adres op de brief gericht aan de familie Hoets, heb ik weggelaten.


Einde aanvullingen d.d. 2 febr. 2016 en nogmaals dank aan de heer Pieter Hoets voor het verstrekken van de informatie en foto's.

 

Aanvulling d.d. 17 nov 2017:

Ik kreeg recentelijk van een kennis enkele duidelijke foto's van de graven HOETS op Taman Prasasti Jakarta en wilde deze doorsturen naar Pieter Hoets. Helaas was het te laat.

Pieter Hoets overleed op 17 okt 2017, hetgeen ik heden pas te weten kwam. Moge zijn ziel rusten in vrede en hierbij nogmaals mijn dank aan Pieter voor de kleine samenwerking op oud Indisch gebied welke wij hadden.

 

Op de volgende link kan men Pieter's levensverhaal volgen, hier geplaatst door mij uit respect voor Pieter.

Pieter August Hoets, een inwoner van New Canaan, CT voor 20 jaar, overleed op 21 oktober 2017. Hij was 71 jaar oud en actief tot zijn overlijden. Hij leefde een volledig en krachtig leven in de VS, Europa en Azië. Hij werd geboren in Nederland, een investeringsbankier en een geweldige echtgenoot en vader. Bekend om zijn uitgestrekte en meeslepende vrijgevigheid, naastenliefde en liefde voor familie en vrienden, zal Pieter ernstig gemist worden door iedereen die hem kende....lees verder.... 

 

Einde aanvulling d.d. 17 nov 2017.

 


 

 

 

Het graf van Tjalling Ament te Batavia Condet nabij de Ciliwung Jalan Gondang. Foto's copyright Byron Black uit Canada. Nadere bizonderheden over Tjalling zijn op het net te vinden. Een bekend figuur geweest. Ik ga hier niet in op zijn verdere details.

Rustplaats van Tjalling Ament geboren te Dokkum op den 3den december 1801, gestorven te Batavia op den 16den januarij 1870. Hij was een liefderijk echtgenoot en vader. Trouw en ijverig ambtenaar der Nederlandsch-Indische regering.


MAGELANG, de stad van Pa van der Steur en zijn wees- en verstoten kindertjes uit alle lagen van de gehele bevolking. Dus niet enkel Indootjes of totokjes, maar ALLEN. Hij gaf ze onderdak en opveding zoveel mogelijk en soms enkel voedsel. Pa kreeg en subsidie die te klein was voor zijn grote hart en menigmaal schreef hij rekesten voor méér en kreeg nul op het rekest. Hij organiseerde zelfs loterijen en verzocht daartoe notariële hulp van notaris C.P.A. Boelen te Magelang

Wie Pa van der Steur was ga ik hier niet uit de doeken doen. Dat zoek je zelf maar op, als het je interesseert en zo niet, dan zou ik zeggen: Schaam je. !!!

Hieronder enkele beelden van de lokatie waar herinneringen zijn in de vorm van gedenkplaten van hen die ooit onder de hoede van Pa vielen en het graf van Pa zelve. Wellicht dat de namen van belang kunnen zijn voor evetuele familie of gerelateerden.


 

Op het oude Europese en niet meer bestaand kerkhof te Magelang lag begraven in graf nummer 71:

Josephine Mathilde Albertine Sylvie Guex de Coudraij *5-3-1810 en gestorven 13-11-1873 te Sawangan. Zij huwde voor de tweede keer met Carel Martinus Hubertus Kroesen op 27-3-1858 te Batavia. Het huwelijk duurde slechts 21 maanden, want Carel Martinus Hubertus Kroesen sneuvelde bij de Slag om Boni op 15 dec 1859. (Hij was geboren 8-7-1821). Josephine was voor haar huwelijk met Bousquet (eerste huwelijk) Adj.Directrice c.q.onderwijzeres te Batavia voor de Dag-Kostschool van Jonge Juf-vrouwen per 16-12-1830 en later onderwijzeres te Magelang. Carel was een twee jaar oudere broer van Tiemen Cornelis Johannes Kroesen.

Voorheen was zij gehuwd met Henri Adriaan Louis Bousquet, zoon van Isaac en Jeanne Francoise Marianne Monod de Froideville. Henri was geboren 8 maart 1800 Den Haag en gestorven 12 april 1853 te Batavia.

Zij huwde jan 1840 met Bousquet en gooide meteen alle persoonlijke eigendommen in de verkoop, zoals:

 

 1. Haar huis te Noordwijk in maart 1840
 2. en diverse paarden (Makassaarsche) en bendy's en meubilair in aug en dec 1840.
 3. Henry had waarschijnlijk al haar goederen niet mooi genoeg gevonden en gezegd: "Weg wezen met die zooi. We schaffen ons nieuwe spullen aan." of zoiets.

 


Dan nog een graf van de begraafplaats te ACEH, niet de militaire.

Met de beste wil ter wereld heb ik de boeken afgestruind om er achter te kunnen komen wie BRIGITTE MLASOWSKY (???) was, doch helaas. Wellicht dat iemand mij kan helpen? Want ook Brigitte verdient een plaatsje in de eeuwigheid toch?

Op het net enorm veel te vinden over de familie naam Mlasowsky en mij is bekend dat er in de jaren 1960 en volgend, een Dr. Mlasowsky als Indonesisch regeringsarts werkzaam was in Kutaraja te Aceh, maar ook over hem is weinig te vinden.(Het boek 10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan - Daerah Istimewa - totaal 750 pagina's.)

 

 

 

 

Top