Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.krkhn GOMBONG
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Samarinda O. Borneo
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
Verzamel 1
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


DIVERSE KERKHOVEN DEEL 5. (KalSel)

 

Weer zo'n speciale editie, vind ik zelf. KalSel.... Huh? Wa's dah nou weer? Ja hoor, dezelfde vragen van dezelfde onwetenden of te wel De Zaligen Armen van Geest., die slechts sate kambing, gado2 en de randang in een rantang in hun woordenboek hebben en het liefst hun koffie bij en in het durpscafe de Leuterboer drinken.

KalSel is KALimantan SELatan of te wel Zuid Borneo en heel vroeger toen er nog Big Shots met vuurrode harses en rood-wit-blauwe vlaggetjes in de zon daar rondliepen werd het wel eens Zuider- en Ooster- Afdeling van Borneo genoemd. Maar je bent geinteresseerd in het land van herkomst of je bent het niet en als je het niet bent, dan weet je dus ook niet wat KalSel betekent tegenwoordig toch? En blijf je lekker weg. Lekker puh, analfabeet. (Indonesia heeft een voorliefde voor afkortingen. Oost Java bijv. = JaTim = Jawa Timur.  West Jawa = JaBar = Jawa Barat.)

 

Goed, deze pagina is voor ALLE personen bestemd, die ooit eens uit hoofde van "Voor Vorst en Vaderland en Eigen Gewin" daar rondliepen in die bepaalde contreien die honderden zo niet duizenden kilometers ver weg verwijderd waren van de Grote Toean Papa Besar met zijn gouden epauletten en sjerp en dichtgesloten jas toetoep en tegelijkertijd de moord stikte van de warmte. (Ook wel genaamd de G.G. - Gouverneur Generaal.)

En één van die contreien was bijvoorbeeld Poeloe Laoet (tegenwoordig Pulau Laut met hoofdstad Kota Baru), een eiland ten oosten van Banjarmasin en Martapura gelegen en tegenwoordig zelfs verbonden door een grote moderne brug met Borneo, want ook daar rijden tegenwoordig auto's en motoren rond en zijn de dagen van de dokar, becak en speerwerpen voorbij.

 

Waar ligt dat precies dat Pulau Laut? Zie kaart hieronder.

 

Mijn hemel, wat hadden die blonde jongens - al of niet rondzwalkend in het burgerpakkie of een leger uniform daar te zoeken?

Een paar simpele redenen waarom zij daar waren: 1) De zeeroverij in de peiling houden. 2) de opiumsmokkel in de peiling houden. 3) Af en toe in het bootje stappen om naar het vasteland te gaan en uit hoofde van bijvoorbeeld hun soldaten beroep, een robbertje meeknokken met de troepen van het vasteland Borneo tegen enkele opstandige Dayak figuren en volgelingen en 4) later eind jaren 19de eeuw / begin jaren 20ste eeuw ook de wacht houden bij de steenkool ontginning.

Relatief zaten daar op dat eiland deze soldaten wel veilig in vergelijking met bijvoorbeeld een detachement in Kandangan, want op het vaste land van Borneo waren de Dayakers overal en alom aanwezig maar zo weer verdwenen ook met soms achterlating van enkele onthoofde lichamen van hun tegenstanders.

Het eiland was voor hen wat moeilijker te bereiken omdat hun kanootjes ietwat fragiel waren en zij anders ook vermoeide armen van het roeien hadden en dus niet meer zo goed hun parang of klewang (of hoe je het ook wilt noemen) konden hanteren. Heh, moet ik nu alles voorkauwen?

 

Maar, zoals altijd en overal ter wereld gaan wel eens mensen dood en aangezien het volk dat gestationeerd werd op dat eiland nu niet bepaald tot de hoogste rangen en standen behoorden, werden zij dus netjes op het eiland zelf begraven. Even naar het vasteland overvaren was te duur of er was toevallig geen boot aanwezig. Ze kregen wel netjes een gemetselde tombe.

En laat nu een bewoner van dat eiland eens op speurtocht gegaan zijn en te midden van het onbewoonde gedeelte midden in de jungle zo'n verlaten, overwoekerd en in vervallen staat gevonden hebben, waarvan hieronder dan enkele beelden.

Helaas zijn de graven dusdanig verweerd, dat enige herkenning niet meer mogelijk is.

Voor hen die daar liggen en voor alle anderen die elders op zo'n verlaten plek hun laatste rustplaats hebben gevonden, dan hierbij mijn hommage aan hen. Opdat zij niet vergeten worden en zij in eeuwige vrede hun rust hebben.

 

 

 

Triest...eens waren zij net als ons lezers.... zij moesten hun brood verdienen en dit is hun dank.

 

Tja, en later kwam natuurlijk dat steenkool gedoe ook nog op de proppen en daarom een foto van GaHetNa met beelden van een afgemeerd kolenschip. Dat de ontginning van de steenkoolmijn Poeloe Laoet niet bepaald volgens de regels van de hedendaagse normen en waarden gebeurde, hoef ik natuurlijk hier niet uit de doeken te doeken te doen, toch? Ik neem aan, dat zoiets wel bekend is bij het geachte lezerspubliek. (of niet?)

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....