Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het voormalig Europees kerkhof van Jombang (Djombang) / Mojowarno.

 

De getoonde foto's heb ik gekregen van Lengkong Sanggar Ginaris, een pas afgestuurde archeoloog, die eind maart/begin april 2018 erop uit trok om de nog bestaande oude Europese graven te Djombang / Mojowarno te fotograferen. De heer Samuel Heru Pribadi vergezelde de fotograaf. Ook dank aan hem.

Een oplettende lezer zal bij het lezen van de door mij toegevoegde details bemerken, dat de graven veelal betrekking hebben op het zendelingwerk.

En dat kan kloppen, want in Jombang speelde zich veel van dit gebeuren af. Ik ga het hier niet uit de doeken doen, want deze pagina slaat op de graven aldaar.

Wilt u meer weten over het zendelingwerk te Jombang? Ik zou zeggen: Zet u neder op uw luie stoel, zoek Delpher (www.kb.nl) even op en speuren maar. Veel te vinden, mits u geduldig bent en een speurneus bent.(Gebruikt u wel de oude spelling nog van DJOMBANG aub dankuwel voorzien van een portie ketewel.)

Een beeltenis van Lengkong Sanggar Ginaris hieronder bij het graf van Johannes Nicolaas de Bruijn bij KLATEN.

Daaronder een foto van de heer Samuel Heru Pribadi.

 

 

 

 

 
Het kerkhof van Jombang hiernavolgend:

 

ADRIAAN NORTIER, Zendeling arts en afkomstig uit een voornaam geslacht, dat vele artsen voortbracht. Een bekende voorvader was eveneens geheten Adriaan Nortier geboren te Vlissingen op 7 oktober 1791 te Vlissingen. Zie verder www.nnbw.nl.

Adriaan Nortier werd geboren op 27 maart 1885 te Den Haag en overleed na een kortstondig ziekbed te Mojowarno/Jombang op 18 aug 1940 en was gehuwd met juff. Hendrika Duyvendak. (Dochter van Prof. Duyvendak - zie de scan). Uit dit huwelijk kinderen.

Zijn ouders waren Arnoldus Marius Nortier (eveneens arts) en Susanne Philippine Vollfgraff.

Als arts en mens was hij zeer geliefd bij zijn patienten en vooral bij de lokale bevolking, die niet schroomden om vele kilometers te lopen om op consult bij de arts te komen.

Hij kwam in 1917 aan in voormalig Indie Mojowarno, in 1927 naar Malang, in 1935 naar Lamborene Nieuw Guinea, in 1937 naar Sumba en in 1939 terug naar Mojowarno, waar hij in 1940 zijn eeuwige vrede vond.

 

 

 

 

 De graven van JOHANNES KRUIJT, ZENDELINGSLERAAR en ARY KRUIJT, ZENDINGSLERAAR.

Hij (Johannes) werd geboren te Den Haag op 18 maart 1835 en stierf 3 juni 1918 te Mojowarno. (RA 1919.) Op de grafplaat is nog heel duidelijk te herkennen het woord "juni". 

Hij huwde juff. Dorothea Johanna van der Linden te Soerabaja op 30 aug 1859 en uit dit huwelijk werden kinderen geboren.

Één van zijn kinderen was de oudste en zoon ARIJ KRUIJT geboren op 13 juli 1860 te Semarang en overleden te Mojowarno op 13 april 1916, exact op zijn huwelijksdag met zijn tweede echtgenote.

Ary werd in navolging van zijn vader eveneens zendingsleraar. Hij huwde 1) Constantia Maria Rooker op 30 april 1885 te Tondano (RA1886) en 2) Anna Pijsel op 13 april 1909. Ik moet bemerken dat de RA 1886 NIET correct is wat betreft de naam ROOKER, want op de website van de universiteit van Utrecht kan men de genealogie van de familie Kruijt downloaden waarin één en ander duidelijk uit de doeken wordt gedaan. RA 1886 zegt namelijk POOKER.

 

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/13446/bijl.pdf

 

 

Wil men meer lezen over de zendeling leraar Johannes Kruijt en de familie, dan gelieve men op de onderstaande link te klikken:

https://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-van-rhijn/I1325.php

Een deel staat hieronder vermeld en ook daarop kan men klikken om het verhaal te lezen.

Van Apotheek naar Zendingsveld. Al een aantal jaren staat in het rijtje genealogieën het
familieverhaal van de zendingsfamilie Kruyt uit Modjowarno (Ind.). Het geheel omvat niet minder
dan 78 (!) pagina's van A-4 formaat. Het leek mij dus niet zo geschikt om als geheel te
publiceren in "De Kruydboom". Toch is deze publicatie van belang voor onze vereniging, meer in
het bijzonder voor de Katwijkse tak Kruijt, waar deze zendingsfamilie toe behoort. Met ingang van
dit nummer zullen wij een verkorte versie van dit boekje opnemen. Enzovoorts.....

 

De heer Lengkong Sanggar Ginaris attenteerde me op het boek "Van zendelingarbeid tot zelfstandige kerk in Oost-Java" geschreven door de heer C.W. Nortier (zie boven advertentie overlijden Adriaan Nortier) en uit welk boek ik de volgende foto's heb overgenomen, waarvoor dank. 

 

 

Hieronder het kindergraf van H. Kleijn van de Pol. Ogenschijnlijk niets mee te maken met de graven van de familie Kruijt, maar:

De ouders van de kleine H(erman) Kleijn van de Pol waren:

Herman Willem Kleijn van de Poll (*18-6-1858 Wageningen en +4-11-1919 Nijmegen) die op 23 nov 1887 huwde met MARIA KRUIJT. (+10-2-1952 Rozendaal oud 85 jaar)

Maria was een dochter van Johannes Kruijt en een zuster van Arij Kruijt. Jammer dat veel genealogische internet sites klakkeloos van elkaar de fouten overnemen, want op diverse sites wordt Maria Kruijt aangeduid als Maria KNUIJT.

Ik heb helaas geen geboortedatum kunnen vinden van de kleine Herman. Ik vermoed dat het kind bij de geboorte of vlak erna is gestorven. Er staat maar één datum op. Zijn vader Herman Willem Kleijn van de Poll scheen iets met de inspectie van gewassen te maken gehad te hebben. Hij was ook administrateur van SF WAROE, Fabr.Chef SF DINOJO en SF BANGSAL. Het fijne ervan heb ik niet kunnen vinden.  

 

Een jeugdfoto van Herman Willem Kleijn van de Poll. Hij was de zoon van de Resident Herman Kleijn van de Pol.

 

 


 

Het graf van de kleine JACOBUS CORNELIS KETEL, eerstgeboren zoontje van de zendeling arts Dr. Arie Pieter Ketel die in 1922 een verbintenis aanging met de regering om te Modjowarno in het zendelingen hospitaal in dienst te treden.

Meer weten over dr. Ketel?

Zie https://colonialhospitals.files.wordpress.com/2015/01/patients-of-the-colonial-state.pdf

Dr. Ketel was later gespecialiseerd in alcoholverslaving. Zie het boek "Dronken, Drank en Dronkenschap"....  van Jaap van der Stel.

Arie Pieter Ketel (*26-6-1894 Moordrecht - +22-8-1971 Utrecht) huwde hoofdverpleegkundige Neeltje van Seters te Stellendam op 6 juli 1922 en direct erna vertrokken zij naar Indië. Neeltje van Seters overleed in 1965 en dokter Ketel huwde in 1967 ten tweede male. Gegevens uit: http://www.evelingen.box.nl/seters/h4.htm

Ik heb geen exacte geboortedatum kunnen vinden van de kleine Jacobus Cornelis Ketel.

 

 

 


 

Het kindergraf van MARI ADRIAAN SWELLENGREBEL.(vernoemd naar voorvader)

Zeer waarschijnlijk was zijn vader dokter H.N. Swellengrebel, die in 1917 zoöloog (specialist malaria bestrijding) was bij de Geneeskundige dienst in Indië. Ik heb GEEN directe bewijzen hiervan kunnen vinden.

Waarschijnlijk bij de geboorte overleden of vlak erna.

Volgens de geboorte akte heette hij Nicolaas Hendrik (=N.H.) en huwde op 11 april 1916 te Amsterdam ( hij was 30 jaar) met Jozina Margaretha Henriëtte de Graaf - oud 26 jaar. (De moeder Ida van Nicolaas Hendrik was ook een lid van de familie de Graaf).

 

 

 

Iets over dokter Nicolaas Hendrik Swellengrebel.

 

 

EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA !!!!!

Onderstaand WEL iets te maken gehad met Indonesia MAAR NIET met de vader van Mari Adriaan Swellengrebel.

Dokter J.L. Swellengreber en de link naar

https://www.digibron.nl/search/detail/0130b2aa487318188a850248/dr-swellengrebel-nbg-overleden

 

Dr. Swellengrebel (NBG) overleden

LEIDEN — Na een kortstondige ziekte is gisteren in het Diaconessenhuis in zijn woonplaats Leiden dr. J. L. Swellengrebel overleden. Dat heeft een woordvoerder van het Nederlands Bijbelgenootschap gisteravond meegedeeld.

Swellengrebel, die 74 jaar is geworden, was tot 1959 vertaalcoördinator van het Nederlands Bijbelgenootschap in Indonesië. Hij heeft daar de basis gelegd voor de nieuwe oecumenische Indonesische bijbelvertaling, die in 1974 verscheen. Die vertaling is thans in gebruik bij alle kerken in Indonesië. Vanaf 1959 tot aan zijn dood werkte Swellengrebel aan een serie handboeken voor bijbelvertalers. Een andere bekende publikatie van hem is „In Leydeckers voetspoor", de geschiedschrijving van het bijbelvertaalwerk in Indonesië.

Top