Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Europese kerkhof van Donggala - Midden Celebes.

Ik had deze begraafplaats (met name het graf van de heer Willem van den Berg)  voorheen al geplaatst onder de noemer Diverse Kerkhoven deel 1, (circa op een derde van onderen) doch na een bezoek aan mijn website/pagina door een nazaat, kreeg ik aanvullend materiaal en besloot derhalve om een extra aparte pagina te wijden aan:

 

Het graf van Willem van den Berg - oud Kapitein van de KPM en het schip Swartenhondt.

 

Op 1 febr 1887 werd te Montfoort Utrecht geboren Willem van den Berg. Zijn ouders waren Willem van den Berg en Aletta de Bont. Willem groeide op, studeerde aan de zeevaartschool en werd kapitein bij de KPM (Koninklijke Pakketvaart Mij) van beroep. Hij huwde Cornelia Anna Maria (Marie) Tegelaars (1886-1958)  op 3 maart 1910 te Utrecht. Cornelia's ouders waren Christiaan Tegelaars en Martha Oostveen. Huwelijksacte 106 dd 3 maart 1910 Utrechts Archief - Willem van den Berg en Cornelia Anna Maria Tegelaars. Beiden waren 23 jaar oud.

 

Op het kerkhof van Donggala ( Locatie: Kampung JILATANA, Kelurahan GUNUNG BALE, Kecamatan BANAWA, DONGGALA) liggen meerdere graven, doch enkel het graf van Willem van den Berg heeft nog een grafplaat. De andere graven tonen slechts de fundamenten of helemaal niets.

Hieronder een foto van het kerkhof met de poserende schrijver van het Indonesisch artikel via de link hiernavolgend. (Tevens ook een foto van het graf van kapitein Willem van den Berg, zoals het anno 2013 eruit zag.)... www.naturalcottages.com/2014/01/kuburan-belanda-di-donggala.html

Tja, het ijzeren hek is of gesloopt wegens erosie/abrasie of wat voor " ...sie" dan ook, of het is gewoon gesloopt omdat het locaal hergebruikt werd.

Rechts naast het einde van het witte muurtje nog net de oceaan te zien. Wat dat blauwe gebouw voor moet stellen is mij onbekend. En de sateliet schotel rechts ontbreekt ook niet.

 

 

Ik vraag me af wat voor een huisje daar staat? Er staat een hek, dus dat impliceert dat er een uitgang is. Vrij uitzicht op de begraafplaats vanuit het huisje? 

  

Voor diegenen die de Indonesische taal machtig zijn: Een artikel over het graf te lezen via DEZE LINK.  (Mind, er zitten wat spelfouten in, maar dat mag de pret niet deren. Uiteindelijk spreekt men daar geen Nederlands en mogen wij het daarom hen niet zwaar aanrekenen. Omgekeerd is het hier hetzelfde.)

 

Een krantenartikel over kapitein Willem van den Berg en zijn overlijden. In een ander artikel noemt de KPM de heer van den Berg als één van haar meest bekwame gezagvoerders.

 

Onderstaande 2 foto's heb ik verkregen van een kleinzoon van kapitein van den Berg, waarvoor dank. Het is copyright familie van den Berg.

1) Kapitein Willem van den Berg in scheepskapitein uniform KPM. Mij is onbekend wanneer deze foto gedateerd is. Bij mijn weten was hij in elk geval pas na 1925 gezagvoerder van de SWARTENHONDT, omdat het schip in dat jaar onder gezag voer van kapitein Daudey, Hoofd WTK Willeman en 1ste Stuur Freeke.

2) Aan de onderkant van het traliehekwerk staat vermeld: "Van zijn vrienden en collega's." Het staat op de grafplaat vermeld.

 

Er was wat met dat schip SWARTENHONDT, iets vreemds, misschien wel een vloek die op haar rustte?

Het schip werd in 1922 afgebouwd in opdracht van de KPM en opgeleverd in 1924

Enkele wetenswaardigheden wat betreft het vracht/passagiersschip SWARTENHONDT:

 • Kapitein Wllem van den Berg verloor zijn leven op dit schip in nov 1930.
 • Juli 1929 werd aan boord van het schip voor anker te Surabaya liggende, een rechercheur beschoten met zijn eigen pistool door een Makassaarse schepeling die gefouilleerd werd en braken er aansluitend relletjes uit in het havengebied van Surabaya. (Tanjung Perak) www.kb.nl
 • Maart 1925 was de "etat-major" van de Swartenhondt aanwezig bij de begrafenis te Menado van 3 oud KPM scheepsofficieren. www.kb.nl
 • Maart 1958 was de Swartenhondt één der drie schepen die uit de haven van Menado wegvluchtte en koers zette naar Papua Nieuw Guinea, onder begeleiding van de Marine. www.kb.nl
 • Willem Hubertus Charles Gosewisch verloor op 11 dec 1925 het leven aan boord van het schip voor anker in de haven van Gorontalo liggend, toen de heer Gosewisch ziek aan boord terug kwam van een dienstreis. www.kb.nl (Hij was geboren 28-7-1863 Banjarmasin en de zoon van Heinrich Friedrich Wilhelm en Johanna Chrsitina Boenoet.)
 • Een maand na het overlijden van de heer van den Berg vond in dec 1930 aan boord een diefstal plaats en de dader werd gevat. Het was een schepeling die een mede-schepeling bestal. www.kb.nl
 • In 1953 werd te Makassar het schip beroofd door bendes met behulp van infiltranten en kon het schip geen lading innemen. www.kb.nl
 • In 1949 vervoerde het schip het stoffelijk overschot van de heer G.S.S.J. (Sam) Ratulangi  huiswaarts naar Menado. www.kb.nl
 • In 1937 vond een moord plaats aan boord van het schip, gepleegd door een krankzinnige Timorees op een tremmer. www.kb.nl

 

 

Aanvullende details en foto's heden 01 april 2016 verkregen van kleinzoon Willem van den Berg, die net als zijn opa en vader, het ruime sop koos voor zijn beroep en heden ten dage als hobby het zeilen beoefent. Men gelieve er rekening mee te houden, dat het copyright berust bij de familie van den Berg. Met dank aan de familie van den berg voor het verstrekken van deze details en foto's.

 

Scheepskapitein Willem van den Berg's loopbaan:

 1. 11-10-1905 Rotterdam Diploma 3de Stuurman
 2. 25-06-1908 Batavia Diploma 2de Stuurman
 3. 24-07-1911 Soerabaja Diploma 1ste Stuurman
 4. 13-05-1919 Batavia Aanstelling Gezagvoerder.
 5. (24-04-1915 Vrijgeloot Militieplicht wegens broederdienst.)
 6. Let ik op de afleverdatum van de Swartenhondt hierboven en het feit dat Willem van den Berg gezagvoerder in 1923 van het ms Siberg was, dan mag ik derhalve veronderstellen, dat de Swartenhondt de heer van den Berg als eerste gezagvoerder had.(Naar alle waarschijnlijkheid dan).

 

In 1923 was Willem van den Berg gezagvoerder van het ms SIBERG en had als passagier aan boord de Fransche aviateur Pierre Chanteloup (1890-1976) met zijn kist Caudron G III, tijdens een reis van Batavia naar Deli (Belawan Deli) Hij werd voor een vlucht uitgenodigd, doch liet de uitnodiging voorlopig aan zich voorbijgaan omdat hij thuis een vrouw en 2 kinderen had (zoon en dochter en beiden te Mr. Cornelis geboren). Hij heeft op een later tijdstop de vliegtour alsnog gedaan samen met de Hoofd WTK.

Willem van den Berg's zoon, de vader van de huidige Willem van den Berg, heeft ook voor de zee gekozen en voor de oorlog bij de KPM gevaren. Later is hij na de oorlog havenloods Rotterdam geworden.

De huidige Willem van den Berg is wegens een minder zicht aan zijn ogen maar onderdeks gaan varen als WTK'er en bemant tegenwoordig dan als hobby het bovendek van zijn zeiljacht en heeft 's winters als hobby de genealogie met als bizonderheid enkele takken Boers in de stamboom.

 

 

 

 

Met dank aan de familie van den Berg,

  

Moge kapitein Willem van den Berg zijn eeuwige rust en vrede hebben, rustend in de aarde en uitkijkend op de wateren die hij zo vaak bevoeren had.

 

 

 

Top