Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Kediri
Moord Kediri 1902
Moord Kediri 1927
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Een lagere school SD
De Prambanan tempels
Cilacap
Koken in de desa
Desa planten
Leven in de desa
Een desa straatje
Kinderen in de desa
Bakstenen in de desa
Hotel Tambalban
Straatsnoeperijen
Rampok Macan
Honger in 1946
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Pasuruan naar Malang
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Het hoertje
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
De broers Gentis
Jogja Keraton
Jogja impressies 1
Jogja impressies 2
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Aardverschuivingen
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Kasbi
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
Drama Dermodjojo
19 maart 1868
Poesaka's maart 1868
VOC en landje pik
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Indisch of "Belanda"
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Pak Tani Dawet Hitam
Kelapa Karanganyar
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Orang kecil
Ken Dedes
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
FOTO ZOEKT FAMILIE
Harry uit Maluku
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
Kerontjong Toegoe
't kampung Indootje
Oudheidk. Dienst
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Andy Flores Noya
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
Voor kleine Laura
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Red een portret
Rudy en de kali
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Meneer Dermodjojo.

(Ook genaamd DARMODJOJO)

oftewel het verhaal van hoogmoedswaanzin, gekte in de kop geslagen die uit de hand liep en tientallen "inlandsche" doden door..... juist ja, door het Indisch Leger.

Het drama speelde zich af in 1907 in de desa BARON(g) Oost Java in de nabijheid van KEDIRI en de hoofdrolspelers waren:

Dermodjojo, zijn familieleden, een paar fanatieke aanhangers uit het durp, de Ass.Res. Johan, de Ass.Res. Henny, Controleur Rappard van Kertosono, de Resident zelve en een afdeling soldaten afgemarcheerd uit Soerabaya, de Ass.Wedono van Berbek, de Ass. Wedono van Nganjuk, de Schrijver van de Regent en de Mantri politie, enkele vrouwelijke "inlandsche" spionnen en misschien nog een paar andere niet genoemden.

Het verhaal, gebaseerd op artikelen uit de www.kb.nl en wil men het hele smulverhaal lezen tot in detail aan toe, dan adviseer ik om het zelf maar op te speuren. Ik verhaal het hieronder slechts in een niet gedetailleerde vorm.

Máár, voordat ik het verhaal uit de doeken doe, eerst een vergelijking (vanuit mijn standpunt) tussen de affaire Dermodjojo en (de schadeloosstellingen van) de moordpartijen te RAWAGEDE en Celebes tijdens de politionele acties.

Ik vraag me af....

Enfin: Dermodjojo gebeurtenis

Een moordpartij in 1907 uitgevoerd door het Indisch Leger op een groepering gezeteld in een durp, aangevoerd door een halve gek, maar verder geen godsdienst waanzin ten toon spreidend en evenmin politieke aspiraties. Het enige strafbare feit door die groepering gepleegd, was  de toegang tot het huis, aan een assistent resident weigeren die Dermodjojo wilde bezoeken uit hoofde van zijn functie en een daarmede in verband staand onderzoek naar de gang van zaken.

De gang van zaken bij Rawagede en Celebes circa 40 jaren later, is een ieder wel bekend, dus daar verstrek ik geen verder details van.

  1. Zoek de verschillen: de eerst genoemde moordpartij te Baron geschiedde onder het nog bestaande koloniale bestuur en de andere moordpartijen geschiedden tijdens een twijfelachtig poging tot hernieuwd koloniaal bestuur. Dus geen verschil toch?
  2. Zoek de verschillen: de eerste moordpartij geen compensatie en de andere gevallen Rawagede en Celebes wel compensatie na tig-jaren.
    Zoek het maar uit wat dan het werkelijke verschil is tussen de genoemde moordpartijen door een legermacht op onschuldige desa bewoners. Ik snap het allemaal niet.

Een scene van de Politionele acties te Zuid Sumatra (Geheugen van Nederland.)

 

En nu het verhaal van het ingrijpen van het leger te Baron:

Dermodjojo was afkomstig uit Koedoes Semarang, kwam op jonge leeftijd naar Soerabaya om in de leer bij een Hadji te gaan, ging daarna naar Modjokerto en huwde daar een dochter van een Hadjie.

Bendoengan was toen net in ontginning (door de koloniale regering daartoe verordend) en Dermodjojo en zijn vrouw vestigden zich daar, waar in zeer korte tijd het fortuin hem toestroomde.

Hij bezat 30 bouws sawah gronden, padi in de natte moesson en suikerriet in de droge moesson. Het suikerriet verwerkte hij in zijn eigen buffelmolen, had tevens een aantal karbouwen, geiten schapen, paarden, rijtuigen, personeel in dienst en werd rijker en rijker. In het grote huis haalde hij al snel zijn familie leden binnen en nog een paar getrouwen en gaf vaak feesten begeleid door zijn eigen gamelan orkest en schone dames die voor hem en zijn familie en getrouwen dansten.

In zijn beginjaren van zijn carriere stal hij ook hout uit de regeringsbossen, maar werd daarvoor gestraft en uit hoofde van deze straf kon hij geen loerah worden, hetgeen hem zeer deed, aangezien hij toen al aspiraties vertoonde voor het verkrijgen van een machtspositie in het durp.

Kortom, op een dag verklaarde hij zichzelf tot Goeroe (godsdienstleraar), kreeg rijke en arme moerids in de leer bij hem. De rijke moerids kregen uiteraard de beste plaatsjes in zijn leven, want die brachten veel leergeld op en de arme moerids mochten voor hem het land bewerken, vee verzorgen en dergelijke baantjes. Dit wekte natuurlijk jaloezie op bij de echte Hadjies van Waroedjajeng en Kertosono. Maar ......., hij leerde zijn moerids geen fanatisme, dat was een ding wat zeker was.

Een groep jonge arme moerids op weg naar de sawa om de pacol te gebruiken. (Geheugen van Nederland.)

Op een dag droomde zijn zoon KASNO, dat zijn vader gekroond werd tot Ratoe en Dermodjojo - wiens hersens al waarschijnlijk aangetast waren door opium, jenever en zo voorts, kroonde zich tot Praboe Anom Dermodjojo Ratoe.

Het leven van Dermodjojo was zo slecht nog niet en dat gaf uiteraard problemen bij sommige mede durpsbewoners en zo werden al snel praatjes rondgestrooid, dat er "iets gaande" was in het huis van Dermodjojo.

Maar, wat er ook gaande was, speelde zich slechts binnenshuis af en niet in het openbaar, dus in feite deed Dermodjojo niets verkeerds toch? (Probeer zoiets echter maar aan jaloerse medebewoners wijs te maken.)

En, gevoed door geruchten, raakten alle buitenstaanders op drift. De praatjes werden heftiger en bereikten het bestuur en iedereen in rep en roer.

En zo toog op een dag de Ass. Resident Henny vergezeld van de plaatselijke "hoogwaardigheidsbekleders" - wedono zus en zo, regent zus en zo, een paar politie mantries en nog enkele andere volgers -  richting huis van Dermodjojo om maar eens de boel te bekijken.

Hoe zo'n scene in die goeie ouwe tijden er aan toe ging, kan ik me best voorstellen.

De Resident en de Ass. Resident  arriveren bij het tuinhek en gelasten de bewaking op de welbekende koloniale toon en wijze om de toegang te verlenen...

Het koloniale bestuur met het stokje in de hand en de andere hand in de zij: "Zeg beste man, opzouten jij, want hier is de Toean Besar om de zaak eens te aanschouwen."

De bewaking ook al zo'n beetje opgehitst door waarschijnlijk de toegediende opium en jenever terug duwen en trekken en meteen naar de krissen, goloks en speren grijpen en voordat er iemand boe of bah kon roepen had de Ass. Res. Henny een steek van een speer in zijn buik te pakken, een stuk van zijn hand of zoiets gekapt en ook een stuk vlees uit zijn arm dacht ik. Paniek in de ballentent daar op dat erf van Dermodjojo.

De koerier werd er op uitgezonden richting Soerabaya en in volle oorlogsuitrusting kwam een afdeling van het leger ter plekke en knallen maar met de geweertjes op de bende van Dermodjojo die slechts bewapend was met speren, krissen en goloks.

Resultaat: een stuk of 15 doden waaronder Dermodjojo zelf en een stuk of wat gewonden over en weer, een paar vluchtelingen die zich in de desa verscholen en uiteindelijk opgepakt werden, nog een paar vluchtelingen die meteen richting Soerabaya wegholden en daar alsnog ook gepakt werden.

Als je nu sec alles op een rijtje zet, vraag ik me af waarom er zo nodig met scherp geschoten moest worden? Had de bestuurlijke koloniale macht niet op een andere manier de zaak kunnen oplossen?

Een man is rijk, hij krijgt hoogmoedswaanzin en sticht zijn eigen koninkrijkje in zijn eigen huis en op zijn eigen land, enkele jaloerse mede durpelingen die praatjes rondstrooiden, een beetje opium en jenever, beetje gamelan en danseressen.... en ineens slaat de vlam in de pan en worden op het lokale kerkhof enkele graven gedolven voor durpelingen die volgepompt zijn met koloniaal lood.

Neem de politionele acties van 40 jaren later en zet daar de feiten eens bij elkaar op een rijtje....met als resultaat een stel durpelingen volgepompt met koloniaal lood....

In beide gevallen ging het om onschuldige burgers dacht ik zo.

De Baron kwestie was niet politiek gericht noch gebaseerd op fanatisme, noch waren grieven tegen het koloniaal bestuur aanwezig. De andere kwesties waren vermeend politiek gefundeerd, stelde men vast en werd carte blanche gegeven.(Politionele acties.)

In alle gevallen dacht men van Nederlandse overheid dat de koloniale macht aangetast werd.

In 1928 vertolkte de toen zeer bekende Javaanse volksoperette zangeres Miss Riboet een hoofdrol in het stuk "De dochter van Dermodjojo."

 

 

Enkele details van de getuigen en aanverwante zaken zijn onder andere te vinden op de onderstaande links:

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A011035507%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0004 

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010134641%3Ampeg21%3Ap001%3Aa0006 

Het volgend artikel dateert van 1910, 3 jaren nadat het een en ander plaats vond en men eindelijk de feiten op een rijtje had en de schuldig bevonden personen aan de Landraad werden overgedragen. Dit is te lezen op de volgende link:

http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010323169%3Ampeg21%3Ap008%3Aa0100

In dit artikel wordt verwezen naar de datum januari 1906 hetgeen niet juist is. het moet zijn 1907. Trouwens - zoals gebruikelijk - verschillen de berichten van elkaar en schreef men maar wat, zodat de kranten pagina's gevuld werden.

Een phrase uit de Soerabayaasche krant, die de zaak lekker aanwakkerde: ".... schieten om die rakkers als schietschijven te gebruiken..." of zoiets.

Oh, kan met het gekweel van Miss ANNIE LANDOUW niet aanhoren, dan is er altijd die mute-knop toch.

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....