Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

  

Een woord van dank voor hen, die mij hielpen te vinden wat ik zocht.

 

Zowat mijn hele leven lang wist ik bijna niets over mijn verleden en sinds januari 2011, dus nog niet eens zo lang geleden, kreeg ik hulp van vrienden, kennissen, instanties, instituten, beschermengelen en bovenal mijn ouders en voorouders, die mij stuurden en op weg hielpen, om nu eindelijk te zijn waar ik zijn moet in mijn leven. Nu ik in de herfst van mijn leven ben beland, weet ik wie ik ben en wie mijn voorouders waren; weet ik dat krom nu recht getrokken is; weet ik dat ik nu eindelijk de gevolgen van een tweede wereldoorlog in Indonesia en een bersiaptijd achter me kan laten en er met vrede in mijn hart op terug kan kijken en heb ik het aanvaard..... Eindelijk heb ik hen allen datgene kunnen geven waar zij recht op hadden..... want zij gaven immers hun leven opdat andere hun leven konden leven.......

In het bizonder wil ik daarom de volgende personen/instanties/instellingen/websites/webmasters en dies meer, mijn speciale dankzegging geven,  in willekeurige volgorde en allen even belangrijk voor mij:

John Mierop en Boeroeng: zij hielpen mij met het uitspitten van mijn genealogie en het destijds voor mij zo onbekende verleden. John ging voor mij op pad. Boeroeng haalde zijn archief voor mij overhoop.

Humphry Goes: Hij spendeerde een dag van zijn vakantie en vrije tijd om in archieven van het kerkhof van Malang te zoeken, naar mijn moeders gegevens.

Brenda Johannis: een recentelijk verworven achternicht van overgrootmoeder's zijde; zij hielp mij met enkele broodnodige aanvullingen op genealogisch en aanverwant gebied en zij verstrekte mij een schitterende foto van mijn overgrootouders Kroesen-Hovhannes (Johannes op zijn Hollands).

Walter Kessels, die mij belangeloos bijstond en zich voor mij in dat verre land inspande en een deel van zijn vrije vakantietijd opofferde en er heel veel voor zorgde, dat krom recht werd. Mijn beschermengelen stuurden hem in februari 2012 onverwachts naar de kruising van onze levenspaden.

Mijn naaste familieleden, die mij toestonden uren lang mezelf af te zonderen, zodat ik in alle rust kon gaan zoeken, spitten en uitwerken en mij niet mijn ongezelligheid verweten;  waaronder mijn achterneef W.P. Boers, die mij dierbare kleinoden uit het verleden schonk, zoals foto's van mijn grootouders en overgrootvader (JC Boers) en oom Willem Egbert Boers gehuwd met tante Pauline Boelen, dochter van Notaris Constantinus Petrus Antonius Boelen waar ik ook een pagina aan heb gewijd.

Anderen, waarmee ik in kontakt kwam naar aanleiding van mijn speurtochten en die mij verder op weg hielpen met hun gegevens of foto's zoals dhr. J. Crawfurd, dhr. M. Evenhuis, dhr H. ten Cate, mvr. Paridaans-Emmen,  Peter Arends, mvr. Reitsma, dhr. Fred Krisen, dhr. William Deymann, dhr. H. Tittel en al die anderen die ik  abusievelijk niet genoemd heb; het zijn en waren er velen.  En zeer zeker ook  lezers en webmasters van een bekend Indonesië.actie forum: zij leefden met mij mee en gaven mij kracht om door te gaan, te zoeken en te vinden.

De instituten/instellingen zoals o.a.  het CBG, Nationaal Archief, Roosjeroos, Genlias, de almanakken, het RKD, de KB, het Prentencabinet en KITLV, diverse landelijke gemeente archieven alsmede buitenlandse en of websites, universiteits bibliotheken in de USA, de UK, Frankrijk, Armenia Yerevan, India(?? India?? VOC toch), diverse gepubliceerde geschriften en nog andere instanties die veel digitaal en analoog hebben geopenbaard en derhalve voor o.a.  mij  veel  toegankelijk gemaakt hebben.

Zonder hen allen was ik nooit zover gekomen om mijn verleden te kennen en een groot deel ervan op deze website, tussen de regels door,  te kunnen openbaren.

 

Een apart woord van dank wil ik zeker aan de volgende instituten/instellingen geven:

De Koninklijke Marine, haar staf en administratie, welke mij inlichtingen verschafte omtrent mijn gesneuvelde familie en  eer en respect bracht aan alle gesneuvelden en in het bizonder aan diegenen die de Slag in de Javazee niet overleefden en waartoe mijn broer behoorde. Ik memoreer o.a.  aan de 70-jarige Herdenking van de Slag in de Javazee op 27 februari 2012.

Last but not least en in mijn ogen zelfs op de eerste plaats, namelijk de gehele OGS en haar medewerkers van alle rangen en standen.  Zij gaven mijn overleden familieleden hun eeuwige rust en vrede daar ver weg in de brandende tropenzon van Surabaya's Kembang Kuning eeuwige rustvelden. Hun gebaar naar de overleden dierbaren toe, is met geen woord van dank te voldoen. Ook hierbij memoreer ik aan de 70-jarige Herdenking van de Slag in de Javazee op 27 februari 2012 en alle overige wat er mee samenhing en samenhangt. De OGS trok alles recht wat ooit krom was en heeft mijn dierbaren eer en respect gegeven en in het bizonder - als ik het zo mag zeggen -

- de heer Gel Flieringa, anno 2018 voormalig Algemeen Directeur van de OGS,

- de heer Peter Steenmeijer, Directeur Indonesia, anno 2015 gepensioneerd,

- de heer Rudy da Costa, anno 2012 Hoofd Technische Zaken,

- de heer Drs. Ec. Johanes George Benyamin Leuwol en allen die onder zijn leiding stonden - de medewerkers van het Ereveld Kembang Kuning te Surabaya en de heer Leuwol anno 2015 ook niet meer op dees' aard aanwezig.

Diegenen, die ik niet heb genoemd, maar net zo belangrijk voor mij: het zij me vergeven, maar ook voor hen is mijn dank groot. 

Ik ben een bizonder gezegend mens omdat ik hun aller  hulp en steun belangeloos en met liefde kreeg. Maart 2012, de lente begon in Nederland, maar ook eindelijk in mijn leven. 

 

Foto onder: Bloemen en gedachten voor hen die vielen, bij het monument. Die dag nam ik een aards afscheid en ik huilde mee met hen, die in doodsangst toen hun leven gaven. Moge het nooit tevergeefs zijn geweest, want mede dank zij hen ben ik gezegend.

 

Vergeet niet het OGS te steunen. !!!! .....   www.ogs.nl

 

Foto onder: Ereveld Kembang Kuning; het kantoor en bezoekers-entree voor het gastenboek. De hemel huilde die dag, het goot met bakken vol, maar........... de bloemen bloeiden voor hen allen.

De Pendopo van de zijkant af gezien, komend van de ingang van het Ereveld.

 

Foto onder: Het ereveld Kembang Kuning Surabaya anno 1950. 

 

Foto onder: (Van Walter Kessels). De Koninklijke Marine.(En een Indon.afgevaardigd Staflid). Herdenking Kembang Kuning anno 27 febr.2012.(Zie ook tekst boven.)

 

Foto onder: (Van Walter Kessels). De heer P. Steenmeijer - Directeur OGS Indonesia (rechts in blauw kostuum), Herdenking anno 27 febr.2012. (Zie ook tekst boven).

 

 

Foto onder: (Van Walter Kessels) Drs. Leuwol, Ereveld Kembang Kuning. Herdenking anno 27 febr. 2012. (Zie ook tekst boven).

Zijn volledige naam was: Johanes George Benyamin Leuwol en was Drs. Ec.

Lees verder bij de OGS: .....

Opzichter Nederlands ereveld Kembang Kuning overleden

Op dinsdag 7 mei 2013 is de heer J.G.B. Leuwol, opzichter van het Nederlands ereveld Kembang Kuning in Surabaya, op 59-jarige leeftijd onverwachts in zijn huis overleden aan ziekte.  .... Ongeveer iets voor het midden van de pagina.... John , dank voor alles ! Het was goed je te hebben mogen kennen tijdens mijn bezoeken aan jouw werkterrein. Jij hebt nu ook jouw rust en vrede gekregen vlakbij waar je altijd was, maar dan op het burgergedeelte.

Van Plewi.net het volgende bericht over de uitvaart van John Leuwol, waarbij aanwezig waren Peter Steenmeijer en Eddie Samson:

 

 

Dank aan allen, ook namens hen voor wie ik dit samenstelde: de gesneuvelden, de getroffenen, de onterecht gedoemden, de slachtoffers, zij die ik lief en nooit gekend heb; zij die stierven maar in mijn hart leven, zolang ik leef.

Zie ook de pagina Slag in de Javazee voor enkele bizondere foto's van een bizondere gebeurtenis en betrekking hebbend op de lokale medewerkers van Ereveld Kembang Kuning Surabaya. (Onderaan de pagina)

Top