Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

FORT DE KOCK en tegenwoordig geheten BUKITTINGGI.

 Kerkhof BUKIT APIT PUHUN.

 

Geschreven voor mevrouw ADRIANA VAN DER LEER, een moeder en één der vele soldatenvrouwen, geboren Salatiga en overleden Fort de Kock.

 

Fort de Kock, vernoemd naar de militair de Kock en dus uiteraard destijds een legerplaats. Gesitueerd noordelijk van Padang aan de westkust van Sumatra en noordwestelijk van de vulkaan MARAPI...Neen, niet de MERAPI van Java, da's een andere zunne, op zijn Bels gezeid.

 

En een legerplaats heeft natuurlijk militairen en vaak worden die militairen en hun gezinnen verkast van legerplaats naar legerplaats, al naar gelang de behoefte  en zo verging het de militair ADRIANUS JACOBUS VAN DER LEER, die op een gegeven moment te Salatiga gelegerd was en aldaar een lokale Inlandsche vrouw ontmoette, met haaar samen leefde en haar huwde.

En dit verhaal heb ik opgezet voor de echtgenote van de militair Adrianus Jacobus van der Leer, geheten ADRIANA. (Wat was haar echte naam? Yo no se.)

Want het noodlot sloeg toe voor het gezin van der Leer, want Adriana overleed ergens na 1911 en voor 1915.

 

Hieronder het graf van mevr. Adriana van der Leer ergens in de nabije jungle van Bukittinggi waar destijds nog een kerkhofje bestond en dat nu overwoekerd is. Haar weduwnaar liet haar een goed graf na.(Waar in vele andere gevallen deze plicht wel eens verzaakt werd!!! )

De foto is afkomstig van de website:

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/jejak-makam-kuno-belanda-di-bukittinggi-dan-potensinya/

 

"HIER RUST MIJN INNIG GELIEFDE VROUW EN LIEVE MOEDER MIJNER KINDEREN ADRIANA VAN DER LEER, GEB. TE SALATIGA, OVERL. TE FORT DE KOCK ??? DECEMBER 19?? IN DEN OUDERDOM VAN ....?? JAREN."

De almanakken vermelden niets over haar en haar grafopschrift. Maar na enig speurwerk kwam ik tot de hieronder vermeldde details en gegevens.

 

Adriana werd geboren te Salatiga op Java en had in haar jeugd dit uitzicht: de vulkaan DE MERAPI. 

 

Adriana leefde en overleed te Fort de Kock op Sumatra en had dit uitzicht: de vulkaan De MARAPI. 

 

Adriana en haar gezin:

Adriana (Inlandse Christenvrouw) werd geboren te Salatiga op ?? en zij huwde met Adrianus Jacobus van de Leer (* Hendrik Ido Ambacht op 27-2-1871 en kind uit een egzin van totaal 12 kinderen) te Magelang op 30 nov 1904 (RA1906). Hij was militair en het gezin woonde te Salatiga, Magelang, Koeta Radja en Fort de Kock. Totaal kreeg dit echtpaar 5 kinderen.

 

Kind 1:

Vóór het huwelijk gesloten werd, had het echtpaar al een zoon Teunis Willem Huibert Hendrik van de Leer, (erkend 19-11-1902 volgens RA1904), die later huwde met Prina Janneke du Bois. Zie scan hieronder.

 

 

 

Kind 2:

Op 30-10-1904 wordt geboren (erkend en gewettigd) kind nummer 2 en tevens zoon nummer 2: Herman Adrianus Jacobus van der Leer te Magelang. (RA1906) Mij is zijn verdere levensloop onbekend.

 

Kind 3:

Op 30-4-1906 werd geboren te Koeta Radja het derde kind, namelijk dochter Kommertje Hermina Adriana van der Leer en zij huwde later met Arthur Ernst Kolkert in De Bilt. Zie scan hieronder.

 

 

Kind 4:

Op 20-4-1908 wordt het vierde kind en tevens tweede dochter Adriana Jacoba van de Leer (vernoemd naar haar tante) geboren te Koeta Radja. Zij bleef ongehuwd en overleed te De Bilt op 45-jarige leeftijd. Zie scan onder.

 

 

 

Kind 5:

Op 9 maart 1911 werd het vijfde kind en tevens  tweede zoon Willem Huibert Hendrik van der Leer geboren te Fort de Kock. Hij werd militair. Zie scan stamboek hieronder. Mij is onbekend wat de verdere levensloop van deze jongste zoon is.

 

 

In de periode vanaf 1911 tot 1915 moet moeder Adriana gestorven zijn, want:

Vader Adrianus Jacobus en de kinderen vertrekken naar Nederland (wanneer??) , alwaar vader Adrianus op 14 januari 1915 te Hendrik Ido Ambacht dan huwde met Kommertje Wols. Adrianus is dan uit militaire dienst en is concierge te De Bilt alwaar hij op 20 dec 1944 overleed. Zie scans hieronder. Het overlijden wordt 2x geregistreerd.

 

 

 

Moge Adriana in vrede rusten in haar verre verre groene land....waar vulkanen van tijd tot tijd grommen, bulderen, vuur spugen en slachtoffers maken maar ook voor vruchtbare grond en daarmee voor leven zorgen.

 

 

 

Top