Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een pagina met foto's van de site FOTO ZOEKT FAMILIE deel 1.

Het betreft foto's uit album 1095 met totaal 50 pagina's en enkel foto's van graven. Ik heb de meest leesbare foto's eruit gehaald en bij de hier geplaatste foto's zet ik tevens de pagina nummers erbij uit het album. 

Het album moet door de maker in elk geval NA 1934 gemaakt zijn, aangezien er foto's in staan met sterfdatum 1934. Zou dit een hint kunnen zijn voor eventuele nabestaanden die menen recht op dit album te hebben?

De foto's hebben betrekking op diverse kerkhoven, waaronder Semarang en Batavia. Waar mogelijk heb ik de foto's voorzien van begeleidend commentaar en/of achtergrond informatie.

Misschien dat eventuele "nazatige" (nieuw woord door mij uitgevonden) passanten er wat aan hebben. Uiteraard is mij niet bekend aan wie het album behoort.


 

Albert Singer van pagina 27. BEGRAAFPLAATS  LAANHOF BATAVIA.

Een eenvoudige grafplaat qua tekst:

Hier rust Albert Singer geboren 10 dec 1867 overl.30 jan 1933. 

Albert is naar alle waarschijnlijkheid in Engeland geboren of in elk geval een Engelstalig land, alhoewel het van de familienaam Singer wemelde, ook in Nederland. Mijn conclusie over het geboorteland is gebaseerd op het feit, dat hij de overlijdens advertentie van zijn zoon Fred in het Engels stelde en een tweede huwelijk aan ging met mevr. Ava Hamilton Seabrook te Batavia op 15 okt 1929. Hij runde een toko in ijzerwaren op de Pasar Pisang nummer 34 te Batavia. Voor het overige zijn er geen bizonderheden over hem bekend. Hoogstwaarschijnlijk was mevr Seabrook eveneens de nederlandse taal en de gebruiken in Batavia niet machtig en werd de overlijdens advertentie door een gemachtigde jurist geregeld. Waarschijnlijk ook de begrafenis.

De overlijdens advertentie van zijn zoon was kort en bondig en luidde letterlijk:

DEATH. Fred D. son of Albert Singer. 15 nov 1931

 


 

Albert van Daalen pagina 13. BEGRAAFPLAATS SEMARANG. 

Albert werd geboren op 14 nov 1870 te Batavia uit zijn ouders Godfried Coenraad Ernst van Daalen en Jacoba Wilhelmina Weijergang. Zijn ouders waren gehuwd te Makassar op 1 mei 1862. Hij was het vierde kind uit dit huwelijk. Het huwelijk bracht totaal voort 9 kinderen en één gewettigde voorzoon. De oudste der kinderen was eveneens geheten Godfriend Coenraad Ernst van Daalen, de bekende vuurvreter te Aceh en bekend van de spreuk Van Daalen Wacht Op Aceh (Vermenigvuldigen Delen Worteltrekken Optellen Aftrekken) en was geboren 23 maart 1863 te Makassar en gestorven te Den Haag op 22 febr 1930.

Op deze pagina plaats ik GEEN verdere details en of informatie over Albert van Daalen, omdat deze pagina over graven gaat. 

Ik heb getracht te achterhalen met wie en wanneer Albert van Daalen gehuwd was, doch kon het in de mij beschikbare bronnen niet vinden.

Voor meer details van en over Albert van Daalen en zijn broers en zusters, heb ik een aparte pagina gemaakt, die te lezen is op de Pagina Albert van Daalen. 

 

 


 

Anna Wilhelmina de Riel geboren Vermeulen van pagina 28 te BATAVIA.

Geboren 12 juli 1861 te Semarang en gestorven 10 maart 1933 te Batavia.

Zij was gehuwd met Joseph Abraham de Riel op 2 november 1879 te Solo. Joseph voerde na zijn pensioenering een toko te Solo en stierf 23 april 1919 te Batavia. Hij was gepensioneerd kapitein KNIL en ook pleeggrootvader van Dicky Groeneweg (*1933) die later huwde met Tientje Finschi (*1933) en Tientje opteerde in 1951 voor het Indonesisch staatsburgerschap.

De pleegmoeder was mevr. G.A.C. Bruining.

Dicky en Tientje woonden in Indonesia en wilden in 1960 op bezoek bij de familie in Nederland, maar een visum werd hen geweigerd door het Min.v. Justitie tot 2x aan toe.

Dicky en echtgenote Tientje kwamen uiteindelijk toch in Nederland en werden in 1968 genaturaliseerd.(Naturalisaties de Calonne.nl)

Tientje had 3 broers die tegelijkertijd 12 okt 1945 werden vermoord door extremisten en oorspronkelijk te Dramaga Buitenzorg begraven en later herbegraven door de OGS te Menteng Pulo. (Hierover heb ik een ander verhaal geschreven op de pagina: 3 Broers FINSCHI. )

(Bron visumweigering: NA/OGS https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/42567A/file/NL-HaNA_2.19.255.01_42567A_0011 )

 

 


 

Gregorius Cornelis Carel Thierens van pagina 10. Malang.

Geboren op 13 juni 1879 te Brielle en gestorven op 9 nov 1926 te Nongkodjadjar wegens vermeende vergiftiging in het hotel. Hij was chemiker en later administrateur in de suiker industrie. 

Hij was de zoon van Gregorius Cornelis Carolus Thierens en Rebecca Adriana Hein.

Hij huwde op 28 mei 1915 te Malang met Marie Anne Charlotte Neelmeijer (1889-1943) en uit dit huwelijk dochter Caroline (1917-1989).

Ik heb verder niet onderzocht of hij familie was van Prof. Thierens en/of Ir. Thierens.

 

 

 

 

Tot slot vond ik in een ander artikel, dat de staljongen, de baboe en de huisjongen niet werden bestraft, aangezien er geen bewijzen waren. De wedana van Pasoeroean werd er ook bij gesleept alsmede de Resident. Een ieder in rep en roer, maar voorlopig kreeg de staljongen een paar dagen geen loon en daar stond natuurlijk niemand bij stil as usual, want het waren toch maar "inlanders" niet dan.

 


 

Ir. A.H.J. Koreman en Jantje Koreman van pagina 14. Kerkhof Semarang.

Anton Henri Johan Koreman, geboren op 24 nov 1886  te  Zevenbergen  en gestorven op 20 juni 1933 te Semarang en aldaar begraven. Vertrok in 1913 naar Indië en begon zijn loopbaan bij BOW Semarang.

Vader was Antonie Koreman en moeder was Hendrina Engelina Kemp.

Hij was gehuwd met Johanna Adriana Veth, geboren 14 febr 1892 te Schiedam en gehuwd te Rijswijk 7 nov 1913.

De heer Koreman zat ook in het bestuur voor hulp aan ontslagen gevangenen te Semarang en hulpverlening aan zieken (= Europeanen en gelijkgestelden). Niet gelijkgestelden mochten het zelf maar uitzoeken.

Bericht van 22 juni 1933.

Op de foto van het graf staat ook vermeld Jantje Koreman.

Jantje en zijn broer en nog een vriendje reden tegen een uur of half zes 's middags op de Sindoroweg richting Siranda, toen Jantje werd aangereden. Bewoners die het zagen gebeuren brachten Jantje in de woning van de heer van Dongen alwaar hulp werd geboden door de medische dienst en Prof. Thierfelder die vlakbij woonde. Een half uur na het ongeluk overleed Jantje aan een schedelbasis fractuur. Jantje's begrafenis werd slechts door beide ouders volbracht, hetgeen hun wens was. Welk een triest leed voor de ouders en 2 maanden later werd het leed verdubbeld omdat Jantje's vader overleed. (Bron: Indische Courant 22 april 1933).

 

Voor de liefhebbers om de familie uit te zoeken.

A.J.H. Oosterheert-Koreman is een zuster van Ir. Koreman.

 

Aanvulling d.d. 4 okt 2014 gekregen van een bezoeker - Bart de Cort - op deze site/pagina en ik quote:

"Bericht: Jantje Koremans was het jongere broertje van A.J.Th. ('Tom') Koremans (1915-1943), die tijdens de oorlog als verzetsstrijder in Overveen (andere bronnen zeggen: Amsterdam) werd gefusilleerd.

De berichtgever schrijft KOREMANS (met een "s"),  maar het is duidelijk dat hier bedoeld wordt de naam Anton Jan Thomas KOREMAN.

 

 


KLIK HIER om naar de vervolgpagina deel 2 te gaan van Fotozoektfamilie. 

Top