Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een pagina met foto's van de site FOTO ZOEKT FAMILIE deel 1.

Het betreft foto's uit album 1095 met totaal 50 pagina's en enkel foto's van graven. Ik heb de meest leesbare foto's eruit gehaald en bij de hier geplaatste foto's zet ik tevens de pagina nummers erbij uit het album. 

Het album moet door de maker in elk geval NA 1934 gemaakt zijn, aangezien er foto's in staan met sterfdatum 1934. Zou dit een hint kunnen zijn voor eventuele nabestaanden die menen recht op dit album te hebben?

De foto's hebben betrekking op diverse kerkhoven, waaronder Semarang en Batavia. Waar mogelijk heb ik de foto's voorzien van begeleidend commentaar en/of achtergrond informatie.

Misschien dat eventuele "nazatige" (nieuw woord door mij uitgevonden) passanten er wat aan hebben. Uiteraard is mij niet bekend aan wie het album behoort.


 

Albert Singer van pagina 27. BEGRAAFPLAATS  LAANHOF BATAVIA.

Een eenvoudige grafplaat qua tekst:

Hier rust Albert Singer geboren 10 dec 1867 overl.30 jan 1933. 

Albert is naar alle waarschijnlijkheid in Engeland geboren of in elk geval een Engelstalig land, alhoewel het van de familienaam Singer wemelde, ook in Nederland. Mijn conclusie over het geboorteland is gebaseerd op het feit, dat hij de overlijdens advertentie van zijn zoon Fred in het Engels stelde en een tweede huwelijk aan ging met mevr. Ava Hamilton Seabrook te Batavia op 15 okt 1929. Hij runde een toko in ijzerwaren op de Pasar Pisang nummer 34 te Batavia. Voor het overige zijn er geen bizonderheden over hem bekend. Hoogstwaarschijnlijk was mevr Seabrook eveneens de nederlandse taal en de gebruiken in Batavia niet machtig en werd de overlijdens advertentie door een gemachtigde jurist geregeld. Waarschijnlijk ook de begrafenis.

De overlijdens advertentie van zijn zoon was kort en bondig en luidde letterlijk:

DEATH. Fred D. son of Albert Singer. 15 nov 1931

 


 

Albert van Daalen pagina 13. BEGRAAFPLAATS SEMARANG. 

Albert werd geboren op 14 nov 1870 te Batavia uit zijn ouders Godfried Coenraad Ernst van Daalen en Jacoba Wilhelmina Weijergang. Zijn ouders waren gehuwd te Makassar op 1 mei 1862. Hij was het vierde kind uit dit huwelijk. Het huwelijk bracht totaal voort 9 kinderen en één gewettigde voorzoon. De oudste der kinderen was eveneens geheten Godfriend Coenraad Ernst van Daalen, de bekende vuurvreter te Aceh en bekend van de spreuk Van Daalen Wacht Op Aceh (Vermenigvuldigen Delen Worteltrekken Optellen Aftrekken) en was geboren 23 maart 1863 te Makassar en gestorven te Den Haag op 22 febr 1930.

Op deze pagina plaats ik GEEN verdere details en of informatie over Albert van Daalen, omdat deze pagina over graven gaat. 

Ik heb getracht te achterhalen met wie en wanneer Albert van Daalen gehuwd was, doch kon het in de mij beschikbare bronnen niet vinden.

Voor meer details van en over Albert van Daalen en zijn broers en zusters, heb ik een aparte pagina gemaakt, die te lezen is op de Pagina Albert van Daalen. 

 

 


 

Anna Wilhelmina de Riel geboren Vermeulen van pagina 28 te BATAVIA.

Geboren 12 juli 1861 te Semarang en gestorven 10 maart 1933 te Batavia.

Zij was gehuwd met Joseph Abraham de Riel op 2 november 1879 te Solo. Joseph voerde een toko te Solo en stierf 23 april 1919 te Batavia

 


 

Gregorius Cornelis Carel Thierens van pagina 10. Malang.

Geboren op 13 juni 1879 te Brielle en gestorven op 9 nov 1926 te Nongkodjadjar wegens vermeende vergiftiging in het hotel. Hij was chemiker en later administrateur in de suiker industrie. 

Hij was de zoon van Gregorius Cornelis Carolus Thierens en Rebecca Adriana Hein.

Hij huwde op 28 mei 1915 te Malang met Marie Anne Charlotte Neelmeijer (1889-1943) en uit dit huwelijk dochter Caroline (1917-1989).

Ik heb verder niet onderzocht of hij familie was van Prof. Thierens en/of Ir. Thierens.

 

 

 

 

Tot slot vond ik in een ander artikel, dat de staljongen, de baboe en de huisjongen niet werden bestraft, aangezien er geen bewijzen waren. De wedana van Pasoeroean werd er ook bij gesleept alsmede de Resident. Een ieder in rep en roer, maar voorlopig kreeg de staljongen een paar dagen geen loon en daar stond natuurlijk niemand bij stil as usual, want het waren toch maar "inlanders" niet dan.

 


 

Ir. A.H.J. Koreman en Jantje Koreman van pagina 14. Kerkhof Semarang.

Anton Henri Johan Koreman, geboren op 24 nov 1886  te  Zevenbergen  en gestorven op 20 juni 1933 te Semarang en aldaar begraven. Vertrok in 1913 naar Indië en begon zijn loopbaan bij BOW Semarang.

Vader was Antonie Koreman en moeder was Hendrina Engelina Kemp.

Hij was gehuwd met Johanna Adriana Veth, geboren 14 febr 1892 te Schiedam en gehuwd te Rijswijk 7 nov 1913.

De heer Koreman zat ook in het bestuur voor hulp aan ontslagen gevangenen te Semarang en hulpverlening aan zieken (= Europeanen en gelijkgestelden). Niet gelijkgestelden mochten het zelf maar uitzoeken.

Bericht van 22 juni 1933.

Op de foto van het graf staat ook vermeld Jantje Koreman.

Jantje en zijn broer en nog een vriendje reden tegen een uur of half zes 's middags op de Sindoroweg richting Siranda, toen Jantje werd aangereden. Bewoners die het zagen gebeuren brachten Jantje in de woning van de heer van Dongen alwaar hulp werd geboden door de medische dienst en Prof. Thierfelder die vlakbij woonde. Een half uur na het ongeluk overleed Jantje aan een schedelbasis fractuur. Jantje's begrafenis werd slechts door beide ouders volbracht, hetgeen hun wens was. Welk een triest leed voor de ouders en 2 maanden later werd het leed verdubbeld omdat Jantje's vader overleed. (Bron: Indische Courant 22 april 1933).

 

Voor de liefhebbers om de familie uit te zoeken.

A.J.H. Oosterheert-Koreman is een zuster van Ir. Koreman.

 

Aanvulling d.d. 4 okt 2014 gekregen van een bezoeker - Bart de Cort - op deze site/pagina en ik quote:

"Bericht: Jantje Koremans was het jongere broertje van A.J.Th. ('Tom') Koremans (1915-1943), die tijdens de oorlog als verzetsstrijder in Overveen (andere bronnen zeggen: Amsterdam) werd gefusilleerd.

De berichtgever schrijft KOREMANS (met een "s"),  maar het is duidelijk dat hier bedoeld wordt de naam Anton Jan Thomas KOREMAN.

 

 


KLIK HIER om naar de vervolgpagina deel 2 te gaan van Fotozoektfamilie. 

Top