Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een pagina met foto's van de site FOTO ZOEKT FAMILIE deel 4 

Het betreft foto's uit album 1095 met totaal 50 pagina's en enkel foto's van graven. Ik heb de meest leesbare foto's eruit gehaald en bij de hier geplaatste foto's zet ik tevens de pagina nummers erbij uit het album. 

Het album moet door de maker in elk geval NA 1934 gemaakt zijn, aangezien er foto's in staan met sterfdatum 1934. Zou dit een hint kunnen zijn voor eventuele nabestaanden die menen recht op dit album te hebben?

De foto's hebben betrekking op diverse kerkhoven, waaronder Semarang en Batavia. Waar mogelijk heb ik de foto's voorzien van begeleidend commentaar en/of achtergrond informatie.

Misschien dat eventuele "nazatige" (nieuw woord door mij uitgevonden) passanten er wat aan hebben. Uiteraard is mij niet bekend aan wie het album behoort.  


 

Hier rust mijn lieve vrouw Eleonora Janssen - Merelle. Pagina 20. Begraafplaats Batavia.

* 2 november 1900 Djombang en +28 juni 1935 te Batavia. Haar vader was hoogstwaarschijnlijk de machinist SF Rendang/Koedoes/Djombang A.H. Merelle gehuwd met/gescheiden van W.F. de Beer.(Zij komt dan weer wel dan weer niet voor in de RA.)

Op 18-8-1908 werden allen tegelijk erkend te Djombang: Eleonora, Henriette, Clara Elisabeth en Leonard. Leonard is later gehuwd met Christine Adriana Josephine de Groot te Semarang op 8-12-1917. Hij werd ook machinist van de SF Somobito te Djombang.

Eleonora Merelle huwde op 10-12-1921 met Arthur Leopold Adriaan Janssen, employee van de NHM te Semarang. (RA 1923)

Arthur werd geboren Purwokerto 20-5-1897 en overleed op 10-4-1972 te Waalwijk. Ouders waren: Jacobus Wilhelmus Hendrikus Janssen en Geertruida Elisabeth Jansen (met één "s").

Arthur werd gevangen door de Jap en op zijn interneringskaart stond, dat eventueel contact genomen moest worden met S.E.G. Grimminck (gehuwd met A.L.A. Janssen op 24-12-1935 Pekalongan/Semarang (2de huwelijk). S.E.G. Grimminck = Susanne Elisabeth Georgine Grimminck *12-12-1910 en +3-8-1995).

 


Nicolaas Johannes Orie. Pagina 32. Begraafplaats Bandung.

Geboren 7 april 1855 te Leeuwarden en gestorven 15-9-1929 te Bandung.

Gehuwd met Johanna Carolina Loff, *1-5-1875 en +20-9-1942, op 13-7-1889.

Hij was 1ste Ltnt Kwartiermeester. Zijn ouders waren:Petrus Jacobus Antonius Orie en Hendrika Monica Henning.  (Zie Friezen op Java van BvTP).

Uit het huwelijk van Nicolaas en Johanna werd geboren tenminste één kind/zoon:

Karel Johann Alex Orie, *23-4-1890 en +26-10-1951, en gehuwd met Adolphine Louise Lucie Hilling. Karel begon zijn carriere als ass.res, werd Resident en eindigde als Gouverneur van Soerakarta.

Foto's 2x onder van Findagrave: Copyright en eigendom Henk J. Orie.

Zoon Karel Johann Alex Orie hieronder.

Foto: KITLV. Orie (7 links) naast Hamengku Buwono 8 op station Jogja in april 1939 afscheid zwaaiend naar Gouverneur Bijleveld. (Als je het mij vraagt is er in de beschrijving op het KITLV iets  niet juist, maar wie ben ik. Heb vaak genoeg mijn neus gestoten, als ik dat stel blagen achter de telefoon opmerkzaam maakte op een klein foutje..."Meneer, het staat hier zo in de computer, krijg je als antwoord.")


 

Robert William Nelson Lewis. Pagina 6. Begraafplaats Cheribon.

Niet veel over te vertellen. Was geboortig/afkomstig van de Straits. (Singapore/Noord Sumatra - Schijnt daar veroordeeld te zijn geweest wegens handtastelijkheden en later ook te Cheribon. Waarschijnlijk zeer opvliegend karakter).Was gemeente raadslid van de gemeente Cheribon en voorzitter of zoiets van de Indische Partij IEV te Cheribon. Kortom, zie de details hieronder.

Was gehuwd met Elizabeth Isabella D'Rozario.... ( Ik meen me te herinneren dat jaren geleden op het forum van van den Broecke,  Willy (de) Rozario destijds woonachtig in het hoge noorden van La Olande, schreef over zijn vader die een bestuursfunctie had of zoiets bij het IEV. Helaas, ook Willy is niet meer.)

  

Foto onder: Calmer was boekhouder waterleiding gemeente Cheribon en ging er met 20.000 vandoor. Kreeg 5 jaar minus voorarrest. De directeur van de waterleiding nam ontslag na deze zaak. De gemeente Cheribon stond in die tijden bekend om de rotzooi die gaande was. Tijdens het proces van Calmer viel in de rechtszaal de vraag: "Heeft u niet verklaard, dat u gapte, omdat iedereen daar gapte?"

 

Foto onder: Lewis had wat problemen met de redacteur van de plaatselijke krant en dat ontaardde in een partijtje matten op het kantoor van de krant. Die goeie ouwe tijd toch.

 

 

Update 19-07-2016:

Een kleinzoon van de heer Lewis, namelijk Robert James Lewis, verstrekte mij de volgende aanvullende gegevens over zijn grootvader, welke ik in dank hier plaats.

Quote:

Dear Mr. Boers,

                              Re; R.W.N. Lewis.

                       . He was my grand father. He and his wife Elizabeth Isabella Lewis- D'Rozario had five children. Elizabeth died in Jakarta in 1950.

                       From their children, all deceased, and from documents left to me by my father, I can inform you that R.W.N. Lewis was born in Singapore. He served a four year apprenticeship in the trade of Engine Fitting from 1890 to 1894. He moved with his wife and two children to Djatiwangi, Java in about 1898 where he was employed by Suikeronderneming Djatiwangi as a 2nd machinist for about 61/2 years.

 

                       After about 1905, until his death in 1929, he was variously the proprietor of a bicycle factory. Agent for Minerva motor cars. Agent for Ford motor cars. He earned a significant sum of money as a commodities broker. he was successful because he remained impartial to either party in a business transaction. He also lost a significant sum of money investing in Russian railway shares and maintaining a fully staffed office as his broking business declined. R.W.N. Lewis was at times loco- burgemeester of Cheribon.

Unquote. 

Uit bovenstaande blijkt dus dat de benaming in de almanak wat betreft mevr. Lewis NIET correct is. Haar juiste naam dient te zijn: Mevr. E(lizabeth) I(sabella) D'Rozario afgekort E.I. D'Rozario en NIET zoals in de almanakken E.L.D. Rozario. !!!!

Heden 22 juli 2016 ontving ik van de heer Robert James Lewis de onderstaande email voorzien van de twee foto's van zijn grootouders, waarvoor mijn dank. !!!

 

Quote:

 

Dear Mr. Boers,

Re; R.W.N. Lewis

Herewith as attachments are the two photographs referred to previously.

They are of R.W.N. Lewis and his wife E.I. Lewis- D'Rozario dated 1912

and their home in Kedjaksan, Cheribon, Java. Date unknown.

It is worth noting that I visited your website by pure chance and

Furthermore to visit your sub website foto zoekt familie 4 was also

pure chance. I have also posted a reactie on the Tropen Museum

website. I did not know the day and month of his birth nor the date of his

death.

I claim copyright to my post on your gastenboek as well as the two

photographs.

                                     Yours faithfully,

                                            R. Lewis.

                                            Robert James Lewis.

Unquote.

 

Ter voldoening aan het verzoek van de heer Robert James Lewis, heb ik de bewuste foto's hieronder voorzien van het Copyright/eigendoms recht.

 

De heer R.W.N. Lewis is in 1929 overleden op 55-jarige leeftijd en de foto's hierboven zijn van 1912. Derhalve mag ik concluderen dat de heer Lewis op genoemde foto de leeftijd had van circa 38 jaren oud.

 


 

 

Robert Mac Gillavry. Pagina 19.   Begraafplaats Bandung.

Och heden, och heden... Daar waren heel veel leden van de familienaam Mac Gillavry. Overal alom zaten zij, tot en met in de slaapkamers van enkele leden van mijn familie. (Uh uh, netjes getrouwd ja. Niet verkeerd denken aub.)

Bronnen: Internet en Bloys van Treslong Prins "Indo Eurpese families". Dus niet mij scheel en boos aankijken als er foutieve info tussen zit. Ik noteer slechts.(En als ik dit zo schrijf, dan heb ik dus foutjes ontdekt in B.v.TP's geschriften.)

 

Robert's opa: Hendrik *3-12-1797 Zwolle +15-2-1835 Soekaradja Buitenzorg. Hij was Resident en nog meer zoiets als griffier HG. Hij huwde Robert's oma op 15-8-1819 te Batavia.

Robert's oma: Anna Theodora Maurisse *30-8-1799 Leiden en +26-8-1841 Solo (Pasar Kliwon).

Opa en Oma woonden in 1835 te Kedong Halang te Buitenzorg

 

Robert's pa: Henri Pierre Theodore Elise *14-8-1821 Bogor en + 28-5-1889 Unarang(KD).

Robert's ma: Louisse Henriette Elisabeth Horst *10-9-1828 Batavia en + 3-9-1891 Kendal.

Robert's pa had nog 2 broers: 1) Willem Joan Julius *1820 en gehuwd met Wilhelmina Jacoba Chauvigny de Blot. 2) Robert Jacob Wijnand *1824 Pekalongan. Inspect. Financien en Resident.

 

Robert was gehuwd met Juliette Soesman *5-2-1854 Solo en +20-10-1902 Probolinggo.

Extra: Een schoonzus van Robert, Eliabeth Maria Kalkhoven (1866-1935) stierf 100 jaar na opa Hendrik.

De rest mogen eventuele liefhebbers zelf uitzoeken. Succes.

 

Robert Mac Gillavry van de website van Ferry Hegeman op Myheritage.

Juliette Soesman van de website van Ferry Hegeman op myheritage.

Een dochter Rosalie van Robert en Juliette. Myheritage website Albert van Dort.


 

Ass. Resident Johan Hendrik Hubert Gubbels - gehuwd met Anna Elisabeth van Zutphen. Het gezin Gubbels (incl echtegenote en kinderen Elly en Dora) werden op 9 juli 1888 te Tjilegong vermoord. Onbegrijpelijk (voor mij) dat de Weeskamer Batavia pas in sept 1889 de zaak afhandelde wat betreft Oproepen debiteuren en crediteuren.

DIT IS GEEN GRAF. DIT IS EEN ZUIL en de foto is afkomstig uit Foto Zoekt Album nummer 862 pagina 52.

De tekst is van: Tropisch Nederland: veertiendaagsch tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Nederlandsch Oost en West Indië, volume 10 nummer 20 van 24 jan 1938. Pagina 317.

 

Na zijn vertrek in 1891 werd mijn echtgenoot daar als controleur geplaatst en hebben wij het ook steeds onderhouden tijdens ons verblijf aldaar tot 1893.9 3. In 1919 te Serang vertoevende, wilden wij er nog eens een bezoek brengen. Tot onze verwondering wist niemand der Europeesche inwoners iets van het bestaan der begraafplaats af. Wij reden er heen en vonden alles geheel overgroeid onder verschillende tropische gewassen en overschaduwd door waringins. Wij bevalen ze echter aan in de zorg der autoriteiten ter plaatse, opdat deze rustplaats, die door den heer Engelenberg met zooveel piëteit werd aangelegd, steeds in behoorlijken staat zal blijven. Kunnen deze plaatsen niet op de monumentenlijst gezet worden, opdat zij niet weder in vergetelheid verzinken? Blijkens bijgaande foto's heeft de verwaarloozing van 1919 plaats gemaakt voor keurig onderhoud in 1937.

De zuil bevat aan de voorzijde het opschrift:

„Ter nagedachtenis slachtoffers gevallen op ~9 Juli 1888 tijdens de onlusten te Tjilegon."

Aan de andere drie zijden zijn de namen der slachtoffers vermeld. Het zijn: 1. J. H. H. Gubbels, Assistent-Resident van de afd. Anjer, standplaats Tjilegon met echtgenoote en 2 kinderen. 2. H. F. Dumas, Klerk op het Residentiekantoor. 3. J. Grondhout en echtgenoote, Boormeester. 4. M. Bachet, Zoutpakhuismeester. 10. R. Poerwodiningrat (Ondercollecteur). il. R. Tjokrodiningrat (Wedana). 12. M. Sastrodiwirja (Djaksa). i 3. Djojoatmodjo. 14. Kromodimadjo (Cipier Gevangenis). i 5. R. Kartasoetadiningrat (Zoon Ondercollecteur). 16. Djamal (Personeel). 17. Sadiman (Personeel). 18. Djamin (Personeel). 19. Mas Asidin (Personeel).

 

 

 

De rechtzitting na de moord op J.H.H. Gubbels, gezin en overigen. KITLV 1888.

Meer lezen in het verslag van de Rechtbank van Omgang met vonnis van 6 dec 1888 over de moordpartij c.q. opstand met religieuze achtergrond? KLIK HIER

Een later verslag van de moordpartij c.q. opstand uit juli 1891 is HIER te lezen.

 


 

Avith Martherus van pagina 15 album 1095. Begraafplaats Semarang. (Een lid van mijn nenek moyang familie gerelateerd via via via aan overopa Joseph Johannes uit Semarang.)

Avith's vader:

Galestan Martherus  *1794 New Julfa Isphahan Persia -1864 + Soerabaja en begraven te Peneleh graf B337.   Galestan(Galestin) was 2x gehuwd. Uit zijn 2de huwelijk met BOENGA (*1831) en gehuwd na 1847, kwamen voort:

 

  1. Catharina 1849-1907
  2. Anna 1851 - ??
  3. Avith 1852 - 1934
  4. Christiaan 1854 - 1874.

 

Avith huwde 1) Tasima 25-10-1889 en 2) Bertha Louise Gephart op 5-3-1902 nadat Tasima gestorven was. Bertha werd geboren te Padang op 18-4-1880 en stierf 20-11-1957 Voorburg.

Wat Avith voor de kost deed is mij onbekend. Hoogstwaarschijnlijk zal hij in de handel gezeten hebben, zoals bijna alle Armeniërs in Indie die in New Julfa geboren waren. Hun nazaten studeerden en zochten hun broodwinning in andere takken van het leven.

Bron: website martherus.com

De familie Martherus was ruimschoots vertegenwoordigd in het oude Indië. Men hield zich veel bezig in de cultuur en aanverwante zaken en handel o.a., het leger, burgerlijke adminstratie gemeentes, PTT, Marine enz enz.

Gerelateerd zijn onder andere de familie BEHOUDEN, De STOOF, SCHLENKEN of SCHLINKER, STOOVé, ARATOON (ARATHOON), SCHöPFLIN, VAN ERP, VAN OERTHEL, kortom nog veel meer.

 

 

 

Top