Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Nico Johan Bruin
DriessenCateWetters
Driessen Hesselink
CEO Heintz & nazaten
Rembang
Purworejo
Cilacap
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Zeerovers in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Mary v.Oostrom Soede
Johnny en Jack vd A.
Pension Haverkamp
Kinderen Maagdenberg
Vakschool meisjes
Schoolweg Noord
Families Braakman
De fam. H.R. Davies
De familie Abuijs
Gang Kwini/Stoviaweg
Maria Senden
Winny Gingnagel
H. Denecke
J.W.J. Willemse
B.Th. van Toledo
Mr. M.M. Taytelbaum
W.F.J. Geldmaker
Galestien & Rientsma
Alb580 Houwink-Beck
Nettie Brandon
R.A. Waleson
Volkert S. Ohmstede
Alb1083 VonKlitzing
Krijgsman alb.1080
Alm915 Sänger
Alb 862 Kuen
Alb 862 van Milt
Bordeaux & v.Ligten
Alb878 Slothouwer
Album 1005
Alb1001 Fam.NOZ
Alb1001 v.Dulken
Alb835 Casa Bonita
Alb985 P. Vierhout
Alb985 Fam. Louwe
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
RUDOLF B. HARTUNG +
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
ResWestenbergFamilie
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Marshall
Pension NUOVA Zeist
Victor La-/Fontaine
HotelHansje Sarangan
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Jacob Frederik Rientsma.

Een "Totok" naar Indië getogen, daar gesettled en gestorven. Hij vond in Indië een vriend die daar geboren was.

Bronnen: Fotozoektfamilie.nl album 844, Registeralmanakken, de website van de familie Koolbergen, Hageman, Knijn, Londt Schultz en aanverwanten, Indische Navorschers, OGS, Sachs Family Tree en overige "naamloze" internetbronnen.

Deze pagina heb ik opgezet ter ere van de familie Rientsma, omdat 3 leden van dit gezin getroffen werden door de oorlog en de familie Galestien (hieronder volgend), omdat zij deels gerelateerd zijn aan mijn overgrootouders Johannes destijds te Semarang.

Het duo de heren Galestien en Rientsma volgens het onderschrift van het album 844 in Hotel Jansen te Semarang. Ik vermoed, na bestudering van de foto's in het album en hun levensloop, dat zij kennissen van elkaar waren of tenminste geworden waren via dat hotel Jansen te Semarang. Ik vermoed ook, dat onderstaande foto in elk geval niet in 1911 genomen moet zijn, maar wel tussen 1911 en ten hoogste 1920, want Galestien treedt uit dienst bij Hotel Jansen in 1920.

 

Laat ik maar beginnen met Jacob Frederik Rientsma.(Ter verduidelijking: de rechtse persoon.)

Hij werd geboren te Franeker op 22-12-1884. Hij verloofde zich op 27-09-1911 met Alexandrina Sachs, dochter van Emile Sachs +11-11-1921 Garoet * 1854, oud 67 jaar en een lokale dame Midjem(?) en zij huwden op 1-5-1912 te Semarang.

Uit dit huwelijk werden geboren de volgende kinderen: 

  1. Rienck Alexander *10-3-1913 Semarang, roepnaam Rienck. Hij huwde te Semarang Ella Frederika Eleonora Fredriksz op 9-5-1941.(Bron: bijschrift pagina 106 van het album.)
  2. Cornelis Oscar *7-5-1914 Semarang, roepnaam Cor.
  3. Solvej *23-10-1916 Semarang, roepnaam Solly en www.kb.nl staat  bol van ingezonden grappen van Solvej.
  4. Frederik Emile *25-7-1920 Buitenzorg, roepnaam Free.
  5. Alexandrine Cornelia *10-12-1926 Buitenzorg, roepnaam Lessie.

In het album is een foto te vinden van Rientsma  aanwezig op de boot Tambora in 1911. Ik neem aan dat het zijn aankomst te Indië betreft, maar zeker weten doe ik het niet. In de KB.nl kranten/passagierslijsten heb ik zijn naam niet kunnen vinden.

Vanaf 9-2-1916 is Jacob Rientsma agent en procuratiehouder van de firma Gebr. Sutorius en Co te Semarang en welker volmacht eindigde op 22-3-1922. NV Gebr. Sutorius & Co (3 broers) was een firma handelend in conserven en dranken en leverde aan winkels en hotels. Wat Rientsma voor 1916 deed is mij onbekend, maar het zal hoogstwaarschijnlijk uit hoofde van zijn functie als agent/procuratiehouder en of vertegenwoordiger geweest zijn, dat Galestien en Rientsma elkaar al kenden. Galestien was namelijk werkzaam in het hotel Jansen (Vanaf 1911).

Na beëindiging in 1922 van zijn functie als gevolmachtigde van Sutorius, vertrekt het gezin Rientsma naar Buitenzorg en volgens de almanakken is hij in de jaren 1923/1929 Direkteur NV Oltra Marina te vestiging Buitenzorg. Het zal wel een bedrijf geweest zijn dat te maken had met scheepvaart o.i.d. gelet op de naam en in 1924 stelt het een prijs ter beschikking bij een zeilwedstrijd te Batavia. Zoon Cornelis Oscar volgt een opleiding te Batavia aan de KW3 school. (KB.nl diverse berichten).

Vanaf 1931 (RA1932) tot 1941 wordt Rienstma vermeld als Directeur ener bedrijf ???? te Semarang.

In het sociale leven was het gezin (vader Rientsma en één der zonen) actief, want in de kranten wordt gewag gemaakt van diverse activiteiten op het gebied van schaken, biljarten en voetbal. 

  • In januari 1939 vestigt zoon Cornelis zich te Batavia, Kramat 150.
  • In september 1939 vestigt zoon Rienck zich te Soerabaja, Daendelstraat 6.  

Die verdomde pokke oorlog breekt dan uit  en ook het gezin Rientsma wordt getroffen. 

  • Zoon Cornelis Oscar Rientsma overleed op 17 febr 1942 aan boord van de Sloet van de Beele, onder gegaan ten zuiden van Biliton. Hij moest nog 28 jaar worden.
  • Zoon Fredrik Emile Rientsma overleed op 6 januari 1944 in een kamp te Birma. Hij werd 23 jaar oud.
  • Vader Jacob Frederik Rientsma overleed op 28 augustus 1944 in kamp Bandoeng. Zijn erekruis is op Pandu. Hij werd 59 jaar.

Moge hun zielen in eeuwige vrede rusten.

 


 

Johannes Frederik Galestien.

Hij vond een vriend geboren in het verre overzeese land en in zijn land gestorven.

ZIE OOK DE PAGINA IMEXBO GALESTIEN.

ZIE OOK DE PAGINA IMEXBO GALESTIEN MOLUKKEN.

 

Op het europees kerkhof te Yogya was ooit een grafopschrift te lezen:

"Hier rust onze papa J.F. Galestien geboren 24 dec 1890 en overleden 26 juli 1954." (IGV deel 6)

En uiteraard is er altijd wel nog iets te vinden, mits men goed zoekt.

 

Johannes Frederik werd te Soerakarta (Solo) geboren op 24 dec 1890.  Omwille van prive omstandigheden, ga ik niet al te diep in op de genealogie van Johannes Frederik. Wil men meer weten, dan verwijs ik eventuele geïnteresseerden naar diverse familie sites over de familie Galestien.

Zie hiervoor de scan hieronder:

 

In 1911 was hij employee bij de firma Geo Wehry en trad in datzelfde jaar in dienst bij Hotel Jansen te Semarang tot en met 1919/1920. In 1920 werd hij employee van het Hotel Slier te Solo en wordt hij in de registers vermeld tot en met 1938. In 1920 viel het hotel onder beheer van een Hotel beheerders concern.

In 1911 verkocht de eigenaar A.A. van Vloten het hotel, omdat hij zich te Nederland wilde terugtrekken.

In 1913 - na verkoop van de aandelen - werd als beheerder van dit hotel Slier aangesteld de heer J. van Nouhuijs. Hij deed (privé) zaken met de familie Dezentje en was voor 8 aandelen of equivalent 2000 guldens aandeelhouder van een handelsmaatschappij waarbij mede aandeelhouder was een oudoom van me namelijk Petrus Paulus Johannis(Johannes). De heer Nouhuijs stierf echter reeds in 1918.

 

Mr. G.H.C. Hart, H.J. van Mook en P.H.W. Sitsen hebben in dit hotel gelogeerd in 1936 en wie deze heren waren mag u zelf uitzoeken. Hotel Slier was het oudste eersterangshotel ter plaatse, volgens hun advertenties. Op 9 mei 1938 logeerde in dat hotel H.M. koningin Sawang Wadhana van Siam tijdens haar bezoek aan de Vorstenlanden. Dus ik mag aannemen, dat Johannes Frederik wel het één en ander heeft zien gebeuren qua gewichtige bezoeken van hooggeplaatste personages. Hotel Slier lag aan de Governeurslaan vlakbij de kraton gelegen nabij de Postweg in het toen  nog centrum van de stad Solo. In maart 1942 werd het een opvangkamp voor Europeanen wiens huizen door de Jappen waren gevorderd. Er werden circa 1200 personen daar ondergebracht. (Bron Kamparchieven.)

 

Op 28 dec 1912 huwde Johannes Frederik te Solo met  Maria Jozephina Meijer. Een zoon uit dit huwelijk was Minas Gasper Johannes Galestien. (Vernoemd naar Minas Galestien geboren te Isphahan en te Malang gestorven 1908 en ook vernoemd naar Gasper Galestien gestorven te Soerakarta 1888.) 

Uit het album de volgende foto's van Johannes Frederik Galestien en gezin samen met gezin Rientsma. Waar dit genomen is weet ik niet. Waarschijnlijk is de oudere dame op de foto de moeder van Josephina en derhalve vermoed ik dat Rientsma op bezoek was bij Galestien.

Vlnr: Rientsma, zijn echtgenote Alexandrine, moeder van Josephina gelet op de vorm van het gezicht en figuur???, Josephina, waarschijnlijk Minas Gasper Johannes en Johannes Frederik Galestien. Het zittend meisje met vaag gezicht zal waarschijnlijk de jongste van het gezin Rientsma zijn geweest, namelijk Alexandrine Cornelia geboren in 1926 en derhalve zal deze foto van circa begin jaren 1930 zijn. Let op de verkoeling van de voeten van mevr. Rientsma.... Ik neem tenminste aan dat het zittend meisje de jongste van Rienstma moet zijn geweest, aangezien zij op beide foto's hieronder in de buurt zit van vader en moeder.

Vlnr: Rienstma, zijn echtgenote, zittend de jongste, mevrouw moeder van??, mevr. Galestien, zoontje Galestien en hoogstwaarschijnlijk één der zonen van Galestien die op de bovenste foto niet aanwezig was omdat hij de foto moest maken. Waarschijnlijk de oudste die in 1913 geboren werd. Galestien is op deze onderste foto niet aanwezig en heeft op zijn beurt deze foto geknipt.

Foto onder moet weer op een ander tijdstip genomen zijn. Een paar personen zijn te herleiden/herkennen. Vlnr: Nr. 1 en 2 Galestien en echtgenote. Nr 3 en 4 onbekend. Moeder van ?? en mevr. Rientsma-Sachs, zittend de jingste van Rientsma, Staande dame onbekend met ervoor zittend waarschijnlijk Minas ?? Was zij familie of buren? en dan nog twee andere jongetjes ?? Kinderen van deze dame?

 

Onderstaande foto's zijn van de website van Koolbergen, Hageman, Knijn, Londt Schultz en aanverwanten, waarvoor dank. Zie boven.

Johannes Frederik Galestien op oudere leeftijd.

Jozephina Galestien-Meijer 

Voor hen die eens waren. Zij zorgden er mede voor dat wij er zijn. Moge zij in vrede rusten naast onze Schepper. Met dank aan alle bronnen.

Top