Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
VOC Leembruggen
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
Kediri
Moord Kediri 1902
Moord Kediri 1927
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Een lagere school SD
De Prambanan tempels
Cilacap
Koken in de desa
Desa planten
Leven in de desa
Een desa straatje
Kinderen in de desa
Bakstenen in de desa
Hotel Tambalban
Straatsnoeperijen
Rampok Macan
Honger in 1946
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Pasuruan naar Malang
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Het hoertje
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
De broers Gentis
Jogja Keraton
Jogja impressies 1
Jogja impressies 2
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Aardverschuivingen
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Kasbi
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
Drama Dermodjojo
19 maart 1868
Poesaka's maart 1868
VOC en landje pik
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Indisch of "Belanda"
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Pak Tani Dawet Hitam
Kelapa Karanganyar
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Orang kecil
Ken Dedes
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
FOTO ZOEKT FAMILIE
Harry uit Maluku
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
Kerontjong Toegoe
't kampung Indootje
Oudheidk. Dienst
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Andy Flores Noya
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
Voor kleine Laura
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Red een portret
Rudy en de kali
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Voor Harry, een kind van Maluku.

En tevens voor alle andere Harry's in deze wereld. 

Islands Sounds Aloha E. .... Vergeet echter niet de song op stop te zetten, want onder zijn ook youtube clips te beluisteren.

 

De kennismaking met Harry:

Een paar jaren geleden alweer kwam ik Harry voor het eerste tegen bij de ingangsdeur van de hal van het appartement waar ik woonde. (Woonde, klopt !!; want ik ben inmiddels verhuisd).

Harry was een peuk aan het roken en stond bij de grote asbak naast de toegangsdeur en een iedere bewoner of bezoeker, die passeerde, negeerde hem en Harry onderging deze vernedering heel gelaten en schijnbaar onbewogen, maar zijn ziel snikte van verdriet en de massa blinde vinken zag en hoorde het niet.

Ik zag hem daar staan en recalcitrant als ben, besloot ik het hele zooitje aan mijn laars te lappen en stapte op hem af: "Hallo, ik ben Hans. Waar kom je vandaan? Volgens mij van Maluku?" Uiteraard leverde dat enorme vraagtekens op bij de overigen die daar aanwezig waren en het heel druk hadden met hun voor- en oordelen.

Harry noemde zijn naam niet en zei slechts:"Ja". Wantrouwig gemaakt en in zijn ziel geraakt door zijn medebewoners van het appartement.

Later bleek dat Harry schuin tegenover me woonde, zich altijd opsloot en zich slechts liet zien, als het hoognodig tijd was om boodschappen te doen of iets dergelijks.

Nadien zag ik Harry nog vele keren en ik groette Harry's schim en langzamerhand brak na diverse begroetingen een dankbare glimlach door op zijn vroegtijdig gegroefd gelaat, bekleed door een warrige dunne witte haardos en de schim transformeerde langzaam tot een medemens.

Maar veel wist ik nog steeds niet over Harry; ik besloot navraag te doen bij de medebewoners en een stormvloed van (voor-) oordelen over Harry, brak over me uit.

 

De opinie van de mensen uit Harry's omgeving:

"Harry is een viespeuk, Harry gebruikt drugs, Harry's woning is een zwijnenstal, Harry maakt zijn huis nooit schoon en Harry wist zijn ramen nooit, Harry gaat elke morgen zijn shotje halen, Harry steelt, Harry breekt in en nog vele lasteringen werden over Harry's hoofd op zijn conto geschoven." Jaja, men had het alles wel met eigen ogen gezien of aan den lijve ondervonden, wat Harry schijnbaar had misdaan.

De aantijgingen aan Harry's adres heb ik getracht te ontcijferen en kwam tot de volgende conclusies: 

  • Harry is een viespeuk? Woning een zwijnenstal? Not, want regelmatig komt een werkster bij Harry schoonmaken. En dwars door de muren heen konden de roddelaars haarfijn vertellen, dat het er een zwijnenstal was.
  • Harry gebruikt drugs? Bij mijn weten niet, want daar heeft Harry geen geld voor. En ik heb geen berichten gelezen, dat Harry een bank beroofde.
  • Harry haalt elke doordeweekse morgen zijn shotje? Not, want Harry sloft naar de supermarkt en drinkt daar een gratis kopje koffie. Net als dat vele anderen doen, dus niks vreemds mee toch?
  • Harry steelt fietsen? Not, want ik weet dat hij zijn fiets eerlijk gekocht had. Omgekeerd had men wel ooit zijn gammel vehikel gejat, maar dáár hoorde je de gemeenschap niet over.
  • Harry breekt in? Klopt, dat was éénmalig omdat hij zijn huissleutel vergeten had en via de gemeenschappelijke balkons via de buren bij zich zelf inbrak om binnen te komen en hij heeft dit ook eerlijk gemeld bij de leiding. En zoals het er gebruikelijk aan toe gaat in de roddelwereld, werd deze ene keer meteen gebombardeerd tot meerdere keren. En ja hoor, men had het met eigen ogen gezien, dwars door 6 betonnen balkon ballustrades heen.(Stuk voor stuk waren zij Superman met hun X-ray ogen.)

 

 

Harry kan bij mij niet meer stuk, aangezien ik altijd al een zwak had voor onderdrukten en in dit geval al helemaal, want Harry is net als ik een geimporteerde uit dat verre verre tropenland.

Ik leerde Harry meer en meer kennen en Harry werd meer en meer tegenover mij opener en dat was natuurlijk een doren in het oog van alle stenengooiers, die het echter nadien niet waagden om meer stenen te werpen, alhoewel zij allen zonder zonde waren en boter op het hoofd smeerden.

"Har, heb je al gegeten?".... "Neen." ..... "Waarom niet Har?" ..... "Ik wacht tot het einde van de maand." was zijn antwoord. Harry staat onder financiele curatele.

En zo gebeurde het, dat ik Harry daarna regelmatig wat toestopte en veelal natuurlijk de gerechten die gangbaar zijn in de Indische en Maluku huishoudens.

Het kon niet heet of warm genoeg zijn, Harry propte het binnen een kwartier in de laadklep en kwam netjes de lege bakken schoon gewassen terugbrengen met een gelaat vol zweetdruppels van de hetigheid en een tevreden grijns van oor tot oor.

Op een dag werd Harry door één of andere tante medebewoonster openlijk in het openbaar voor fietsendief uitgemaakt en Harry stond erbij als een klein kind - een vent van 1 meter 80 - kroop in zijn schulp, keek terzijde naar me en dorst zich niet te verroeren noch zijn bekkie open te doen ter verdediging. Uiteraard bemoeide ik me dit voorval en een gebelgde tante medebewoonster droop af en sindsdien besta ik voor haar ook niet meer, want ik ben ook een maf gebakkie toch. En Harry en ik liepen samen naar buiten en er werd schande gedacht over dat vreemde stel uit één of ander allochtonen land, waar men in het verleden de vruchten van plukte en de afgestorven bomen nu op een hoop had geveegd toch. Weet het domme volk veel.

Harry, een kind van Maluku, ooit jeugdzonden begaan in een Nederlandse gastmaatschappij en deze maatschappij liet het toe en veroordeelde hem daarna tot levenslang. Harry, een kind uit een soldatenfamilie die trouw zwoer aan zijn koningin, die bereid was zijn leven te geven voor zijn koningin en zijn nazaat kreeg levenslang voor begane jeugdzonden....

De maatschappij waar hij zich nooit mee bemoeide maar die omgekeerd zich wel met hem bemoeide door hem te veroordelen op basis van slechts datgene wat men van horen zeggen had meegekregen en zijn ziel tot gort te trappen. Wie is men, dat men zich dit veroorlooft, daar waar zij zondags zich zelve de Zalver wanen, verscholen achter de schijnhelige tronies. Zegt hun bijbel niet, dat zij het Woord dienen te verkondigen en de liefde van hun Heiland dienen na te volgen?

 

Eens vroeg ik Harry: "Har, ben je ooit naar huis geweest?" Harry keek me aan met verdriet in zijn ogen en antwoordde simpel: "Ik wou dat ik het ooit had gedaan. Maar ik gaf prioriteiten aan andere kwesties en nu kan ik niet meer." En Harry klapte weer dicht en slofte weg, waarschijnlijk in gedachten bij de familie of iets dat uit zijn tropenjeugd hem nog bijstond???

Tja Harry en daarom voor jou dan deze Youtube clipjes:

Roos (Ros) van Hollandia; in het origineel geheten Before the next teardrop fall van Freddy Fender.

 

Gandong - Mitha Talahatu.

 

Het afscheid van Harry:

Eind november 2014 kwam ik Harry in het appartement tegen. Hij liep op me af en vroeg zacht: " Ga je verhuizen?"

"Ja Har. Ik hou het hier voor gezien."

Hij wachtte even om mijn antwoord te verwerken, keek me een beetje afwezig aan en zei slechts: "Bedankt voor al het eten dat ik kreeg.", draaide zich om en slofte eenzaam weg. Ik moest even slikken en dacht aan het feit, dat Harry weldra weer die spaarzame, moeilijk opgebouwde glimlach op zijn gezicht zou verliezen.....

"Dag Har."riep ik hem na maar hij draaide zich niet om. Inwendig zal hij vol onbegrip zijn geweest over het feit, dat een kleine strohalm in zijn leven was weggewaaid.

Ik had de kerstkaart in mijn hand hem niet kunnen geven en duwde deze onder zijn deur naar binnen.

Mena Muria had ik geschreven voor hem, want dat was steevast zijn strijdkreet als hij me tegen kwam. Want Harry voerde ook een strijd: ..... een strijd met zichzelf om de hindernissen in het leven zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden; hindernissen die anderen constant voor hem opwierpen.

 

Oh Nederland toch, je vertrapt een ziel geboren uit een soldaat die trouw zwoer aan jouw koningin destijds:

Wat Harry ook had gedaan, hij is een medemens en ik hou er geen mand met stenen op na om die naar hem toe te werpen. Dat laat ik wel aan kortzichtige idioten over, die met gekleurde zonnebrillen hun egocentrische wereld bezien. Want zijn zij het niet die braaf het luidst van de kansel roepen: Heb uw naasten lief en veroordeel hen tot de verdoemenis?

Het ga je goed Har en alle anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Je zal nog vele malen in mijn gedachten zijn. Gode zij dank heb ik je twee jaartjes tenminste een glimlach tevoorschijn kunnen laten toveren op je gezicht.

Ik heb Harry daarna nooit meer gezien en eerlijk gezegd had ik ook geen zin om 's navraag te doen in dat appartement waar ik verbleef of in de buurten rondom....

 

Omwille van de privacy zijn geen verdere namen of adressen hier vermeld, want ondanks alles verdient ook Harry zijn waardigheid en respect. Hij is mijn broeder uit tropenland. Ooit was Harry een jongetje als onder...ooit .... en niemand wist destijds hoe het leven zou verlopen.(Foto Maluku Historisch museum).

 

Hieronder een foto (periode 1963-1965) van personen uit Maluku. De foto is afkomstig uit de archieven van het museum te St. Petersburg en draagt deze tekst: .. .....from the archive of Georgiy and Ekaterina Prokofiev recorded in the 1920s and preserved in the Archive of Peter the Great Museum of Anthropology and ...

Even bij stil staan bij bovenstaande tekst. Rusland, die niets van doen had met het voormalig Indië en die notabene een museum heeft en waarin informatie van een stuk gekoloniseerd land door/van Nederland aanwezig is. In de periode 1963-1965 verbleef het echtpaar Svetlana Chlenova en Michael Chlenov te Ambon om er een studie van de diverse talen van Maluku te maken .... en Nederland zelve acht het niet nodig om een Moluks historisch museum te continueren. (Museum Maluku gesloten per oktober 2012).  Oh Nederland toch, schaamteloos was je, .... ben je .... en .... zal je altijd blijven.

 

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....