Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

De kerkhoven te DEPOK.

Ik heb al eerder iets geschreven over het kerkhof van DEPOK en daarmeen bedoelde ik het "grote" kerkhof. Zie hiervoor de link http://www.imexbo.nl/div-kerkhoven-deel-1.html hiermede dus doelend op het kerkhof in de volksmond genaamd TPK Kamboja YLCC.

Hieronder een scan van het "grote" kerkhof Kamboja YLCC


Maar heel vlakbij gelegen - bijna in het verlengde van het grote kerkhof, maar gescheiden door een weggetje, ligt het kleinere kerkhof TPK Kamboja gelegen aan de Jl, Puring nr.1. Wat ik ervan weet is dat dit kerkhof nu in gebruik is genomen als openbaar christelijk kerkhof t.b.v. andere Depokkers. Dus niet zozeer meer enkel ten behoeve van de Chatelein "nazaten". 

 

Op de website van de familie de Calonne  http://www.decalonne.nl/de-begraafplaats-van-depok/#gallery-501 kan men alle graven van beide begraafplaatsen zowel in nummerieke grafnummer als in alfabetische volgorde op naam van de begravenen terugvinden. Heel veel dank aan de webmaster van genoemde website voor dit gigantisch werk. !! De foto's zijn van 2003, 2007, 2015 en 2018

Ten behoeve van het promoten van diverse Indonesische "onderzoekers" heb ik hieronder enkele graven geplaatst en welker foto's afwijkend zijn van de foto's zoals geplaatst op de website van de fmilie de Calonne. En zoals bekend - zie mijn overige pagina's over kerkhoven - probeer ik zoveel mogelijk wetenswaardigheden bij de foto's te plaatsen, doch NIET ''eenzijdig" gericht op de genealogie van de begravenen.

 

Op dit kleinere kerkhof (Jl. Puring nr. 1) liggen o.a. de volgende graven:

 

Georgina Loen gehuwd met Jozef Bacas. Heb me de blubber gezocht, maar weining tot bijna niets te vinden. De foto van zowat de hele kopsezijde van het graf hieronder is afkomstig van _parlin_pakpahan.

Hieronder een foto van de grafplaat, afkomstig van de website van de familie de Calonne. Het echtpaar is op vrijwel jonge leeftijd overleden.

Hieronder uit de Wikipedia Indonesia een foto van de familie Loen. Mij is onbekend wie wie was en wanneer deze foto gedateerd is, maar het zou best zo kunnen geweest zijn, dat Georgina op de foto staat afgebeeld. Ik zie links achter een groep mensen staan, die waarschijnlijk tot het "minder bedeelde volk" behoorde, gelet op hun kleding en rechts een stel dat waarschijnlijk tot de betere "klasse" behoorde gelet op hun kleding. In elk geval waren allen nieuwsgierig wat de fotograaf aan het uitspoken was. Een familie reunie? 

 


Hieronder enkele foto's van het graf van de heer J.C. Laurens. Volgens website de Calonne zou dit waarschijnlijk de heer Joseph Cornelius Laurens geweest moeten zijn, die gehuwd was met Johanna Hendrika Jonathans. Op de foto rechts nog net 2 andere graven te zien. Zie verderop deze pagina wie dit zijn.

Hieronder een uitsnede van de twee graven rechts zoals te zien op de foto hierboven.

Hieronder - van dezelfde fotograaf - een foto van de twee graven. Martha Carolina gehuwd met Andreas. Hier ook begraven hun dochter Martha Theodora *3-9-1889 en +12-9-1916, gelegen bij haar moeder. (Aanvulling: Andreas werd geboren 21-12-1860 volgens website de Calonne.) Andreas was onderwijzer te Depok, volgens grafplaat. Wie er in het meest linkse graf ligt is onbekend. Het moet in elk geval iemand zijn, die tot deze familie behoorde, aangezien het graf onder dezelfde betonnen kopplaat is geplaatst. 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top