Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Sadeli en Mina
Kliwon en Lina
Tante Francine
Oom Alex
DriessenCateWetters
Kediri
Moord Kediri 1902
Moord Kediri 1927
Rembang
Purworejo
Kinderen op school
Cilacap
Koken in de desa
Leven in de desa
Kinderen in de desa
Hotel Tambalban
Rampok Macan
Honger in 1946
2 Moorden in Indië
Fraudeur Sonneveld
Teakhout of (d)jati.
Verpauperde Indo's
Zeerovers in Indië
Indo's in Indië
Dokter Soetomo
Dr J.C. Soewarno
Die goeie ouwe tijd
Jean Demmeni Foto's
Marie E. van Oordt
Bergenbuurt Malang
Goentoerweg 35
Emma van der Pal
Jean Samuel Borgeaud
Moord op v.Zuylen
Arme meneer Born
"Toontje" Poland
Barisan Madoera
Eindelijk weer thuis
Sukorejo Midden Java
Lawang Sewu / NIS
Het durp Salaman
De desa Cekel
Frank Boon
Franks levensloop
Marie W. Corbet
Contracten Suriname
Ned.Indisch Voetbal
Een simpel desaleven
Joh.Maria Magd.Oland
A.F.P. Graafland
Johannes Busselaar
Een jeugd in Biak
Albert van Daalen
J.W. van den Heuvel
Hotel van Aart Ambon
FOTO ZOEKT FAMILIE
Dr. van Bijsterveld
Contr. G. Agerbeek
R.M. Noto Soeroto
Orkest Eurasia
Mia Aarwen
Kerontjong Toegoe
F.J. van Uildriks
J.N. van der Palm
Godee Molsbergen
Een KNIL sergeant
Jagen in Indië
VRIJHEIDSLUST B'dung
Jan Dinger Batoe 1
Jan Dinger Batoe 2
Werner Kraus Passau
Motorrennen te Java
Wapens P.J. Hartman
Wapens Hellerman
B.W. van Gorkom
J. Dunnewold
Koopman/v. Naerssen
Ody Koopman
Henriette Jac. Haas
Red een portret
Rudy en de kali
Gvrnr C.C. Tromp
George Ernst Raket
Tineke en Bobby
Leger de Heils Indie
mevr. de Vos - Loust
Resident Westenberg
Juffrouw de Roos
Wies v.Vianen Beeldh
Van Alphen de Veer
Maurenbrecher
Broodfabr. de Groot
Gezusters Potter
Frans Butteling
Doddy Stille Kracht
KW3 eindklas 5a 1900
De Hardemans
Schenkenb. v. Mierop
K.Hoedemaker+gezin
Koperberg
Valenbreder
Mendes da Costa
Smeroe Hoeve
Heuvelschool S'mrng
Fam. Maasdam deel 1
Fam. Maasdam deel 2
Fam. Maasdam deel 3
Oom en neef de Vries
PG Carli filmmaker
Dr. Roelof Dunnewold
Ella Sundah
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Indo-Europeanen in de wereld, maar bovenal in het voormalig Indië. (Omdat ik er zelf ééntje ben natuurlijk.)

In de www.kb.nl vond ik een stukje over "gemengdbloedigen" geschreven door J.K. Brederode, een reizend correspondent, hoofdredacteur van een Bredasche courant,  auteur, houder van lezingen en die m.i. de wereld bekeek met een toch wel vrij heldere blik, zonder vooroordelen of iets dergelijks.

Hieronder een kort stukje uit dbnl over J.K. Brederode:

 

En hieronder dan één van zijn vele werken.

Een vergelijking tussen gemengbloedigen in het voormalig Brits-Indië (India) en het voormalig Nederland Indië (Indonesia) wat betreft hun positie in het dagelijks leven, hun levenshouding en hetgeen hen "toegestaan" werd onder koloniaal bewind.

J.K. Brederode schreef het stuk in 1938 en eindigt zijn visie met o.a. een opmerking, dat de "Indo" het in voormalig Indië eigenlijk niet zo slecht had. (in vergelijking met de positie van de gemengdbloedige in Brits Indië).

Ik voeg er echter een noot aan toe en juist vooral vanwege dat jaar 1938.

Want in dat jaar werd het namelijk toegestaan dat "blauwtjes/bruintjes" in dienst mochten treden van de Nederlandse Marine..... omdat men tolerant was van regeringszijde en aan werkverschaffing deed voor de gemengdbloedigen en lokalen? Dacht het niet. Het gebeurde simpel omdat er een wereldoorlog dreigde en men manschappen nodig had, laten we dat niet vergeten.

De "blauwe jongens" mochten naar Den Helder om er hun marine opleiding te volgen.... Wat zal in het begin het Den Helderse volk vreemd opgekeken hebben, niet dan?

Komt Jantje INDO in zijn smetteloos matrozenpakkie een kaaswinkel binnen en vraagt beleefd om een ons kaas of zoiets en kijkt de bedienende juffrouw met open bekkie het matroosje aan en is zeer verwonderd dat een bruintje haar iets vraagt in keurig Nederlands... ;-)... In het Indonesisch heet zoiets "mlompong"... open bekkie. Huh??? Laten we wel wezen: als het in 1961 nog gaande was, toen ik mijn sawahtrappers neerpootte op Neerlands grond en dergelijke verwonderingen van lokaal Haags volk op me liet neerdenderen, dan zal het in 1938 toch wel degelijk ook zo geweest zijn. Maar ik mag niet al te pessimistisch zijn, want voor hetzelfde geld, keek de juffrouw een beetje mlompong, omdat er een knappe "blauwe" in strak uniform voor haar stond en zij danig onder de indruk ervan was.... ;-)

Nog een extra noot mijnerszijds: Ergens bijna aan het eind van het stuk, schrijft hij iets over "dat de Inlander" de macht in handen zal nemen en dat er binnen afzienbare tijd niet de minste kans bestaat dat het zal gebeuren..... 7 Jaren na datum van dit stuk eindigde de oorlog en begon de machtsovername.... Dus ergens waren de heer Brederode zijn oogjes niet goed open of hij was te chauvinistisch van aard geweest.

 

Kortom, op de achtergrond hoort men Tex Ritter met "Have I stayed away too long?"

Ik vraag me af, hoeveel Westerse koloniale politici destijds niet verzucht zullen hebben, dat zij na de oorlog en bij terugkomst in hun koloniën , dit liedje in gedachten hadden? ... Omdat zij bemerkten, dat wat ooit eens was er niet meer was.... "Have we stayed away too long? Have we misunderstood what was happening all those years before war started?".....

 

Daar gaat ie dan, de beschouwing van de heer J.K. Brederode.

 

 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com