Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Ergens zomaar in een durp vallende onder de gemeente Cirebon vonden onderzoekers (cultuur) de grafplaat van de heer:

Martinus Azon Cornelis Jacometti.

Ooit in 1916 werd hij op het kerhof van Indramajoe begraven en onverlaten hadden zijn grafplaat geroofd en het gebruikt als deksel van hun antiseptic tank ergens in een achteraf straatje van de desa Penganjang gemeente Indramajoe residentie Cirebon.

Het oude kerkhof is nu bijna helemaal opgegaan in een areaal van sawahs en her en der is een restant van een graf nog te vinden.

Maar gelukkig waren er andere goede mensen die deze kwestie rechttrokken. Welke plannen men heeft met de grafplaat is te lezen op de kranten namen die ik bij de foto's heb vermeld. In elk geval wil men het graf en de grafplaat conserveren, waarvoor dank aan deze goede mensen.

Tja, er zijn en waren wel degelijk hele goede Indonesische mensen die hun respect en goede wil tonen en niet - in tegenstelling tot wat er haatdragend op enkele forums werd/wordt geschreven - dat alle Indonesiërs slecht zijn en alles en iedereen  op een grote hoop schoffelen en onder één kam scheren..... Diegenen die dergelijke shitzooi schrijven, vinden zich zelf zoooo zielig en blijven hangen in hun belevenissen van circa 75 jaar geleden (Jap.oorlog en Bersiap)  welke zich verankerd hebben in verkalkte hersentoestanden... Maar dat zijn dan hun belevenissen die zij hadden meegemaakt en geen woord noch letter over de slachtoffers zelve...niets van dat, slechts hun eigen zielige ego telt....  triest als je op zo'n manier je eigen leven (en van je naasten) vergalt....Triest als je heel de dag in je zwarte aura moet rondwaren....en andere tracht te besmetten ermee.

 

Voor de heer Jacometti en zijn familie daarom mijn eerbetoon en respect. (Ook mede wegens het feit, dat iemand uit mijn familiekring von Schmidt auf Altenstadt, gerelateerd is aan deze familie Jacometti.)

.

 

Een overgebleven tombe dat midden in de sawahs ligt en de medewerkers meten de tombe op, hopende dat de grafplaat bij de tombe hoort. Ik heb helaas geen verdere berichten mogen lezen waarin het positieve nieuws geschreven wordt.

 

 

 

 

Wie was deze heer Martinus Azon Cornelis Jacometti? (Mind: Er waren in het geslacht Jacometti 2 personen die de voornamen Martinus Azon Cornelis droegen. Er was namelijk ook een lid van dit geslacht met dezelfde naam *1883 +1873)

 

Geboren op 23 dec 1866 te Buitenzorg en overleden op de buitenweg van Indramajoe tijdens een auto ongeluk (technisch gebrek aan zijn auto) op 12 juni 1916. Zie bericht onder.

Zijn ouders waren Albert Jacometti (*Overschie 1826  -  Batavia +1894) en Maria Hendrika Beth (*Batavia 1834 - Batavia +1905)

En voor het overige verwijs ik naar de 2005INN18 waarin het geslacht Jacometti uiteen wordt gezet.

 

 

Een stukje uit de krant met mededeling over zijn begrafenis. Volgens de krant schijnt hij een weduwe en 2 kleine kinderen nagelaten te hebben. Volgens 2005INN18 schijnt deze weduwe van Chinese afkomst te zijn.

 

Moge hij nu in eeuwige vrede rusten.

Top