Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het Europees christelijk kerkhof van JAMBI te Sumatra. 

Jambi ongeveer tegen het midden van Sumatra's oostkust en het stadje werd vernoemd naar de rivier Jambi (Oude spelling Djambi).

Destijds in Nederlands Indische dagen resulterend onder de Resident van Palembang en wat de koloniale regering daar te zoeken had, zal mij een biet wezen, maar makkelijk was het daar in elk geval niet. In 1885 nog een opstand geweest, waarbij zelfs een Ned.Indisch marine schip werd veroverd en heroverd. (De Dampit affaire. !!! )

Kortom, wenst men meer te weten over Jambi's oude dagen en wat Nederland daar te zoeken had, dan luidt mijn advies: Ga 's lekker zelf zoeken, ik ga het dus niet allemaal voorkauwen. (Ik weet het zelf wel, dit ter verduidelijking.)

Voor de nazaten van zich te Jambi gevestigde mensjes destijds, heb ik getracht deze pagina te vullen met de foto's van het oude Europese christelijke kerkhof te Jambi.... Helaas, ook daar heeft de tand des tijds toegeslagen en veel heb ik niet kunnen bemachtigen. Nog erger: Het zijn maar een paar graven en nog wel uit de dagen na de wereldoorlog.

Desondanks hoop ik op waardering van de nazaten voor dat kleine beetje wat ik hier kan neerzetten.

 

Eerst maar enkele foto's van Jambi om op deze wijze een beter inzicht te krijgen voor de eventuele bezoekers. Foto's van het internet en helaas bronnen ombekend. Het zij me vergeven.

De ligging van het kerkhof aan de grens van de stad en naast de gevangenis en vlakbij het militaire kampement van eertijds.

 

Een tafereel van de oude stad. Een wel zeer ongebruikelijk tafereel voor een stad(je) in Indonesia. Zo heerlijk rustig, zou Wim Sonneveld gezongen hebben.

 

Net als op Java (Bandung e.o.) de Badui stam nog leeft en woont/werkt met als achtergrond gedachte: "We willen niks te maken met al dat andere zooitje en modern gedoe" , is er in de buurt van Jambi natuurlijk ook zo'n stam met het hetzelfde principe, namelijk de orang Rimba (De bosmensen) en natuurlijk niet te verwarren met de Orang Utan (Bosmensen), want dat zijn dieren.

 

Gode zij dank, dat ik mijn jeugd in Indonesia heb doorgebracht inklusief mijn scholing en daardoor bij machte ben - zonder zelf een ticket te kopen - mijn vriendjes/vriendinnetjes aldaar aan het werk te zetten door ze wel eerst de huid vol te schelden in hun moerstaal vanwege het feit, dat ze niet de hele dag op de luie krent moeten zitten. Allee, fort, aan het werk jullie en graven zoeken voor het nazaten gedoe in Nederland. Moge jullie ten eeuwige dage hiervoor beloond worden. En zo is het gekomen, dat er iemand zijn luie reet optilde en de jungle in dook om enkele plaatjes te schieten. Denk er maar niet zo makkelijk over, want elke stap buiten hun huisdeur kost die mensjes daar een bom duiten (net als hier bij ons). Alleen, die boys en girls daar hebben niet zoveel als wij hier. Kijk, da's nu het verschil.

Oh ja, jangan lupa: De foto's zijn natuurlijk copyrighted en eigendom van XXX, wiens naam en adres bij ondergetekende webmaster op te vragen is. Dus, niet dat rechtermuisklikje ongevraagd oefenen aub.

Het kerkhof of wat er althans nog van over is. Ik heb doelbewust niet de plaatjes geplaatst waarop te zien is wat voor een rotzooi het daar is. Erger dan Peneleh. Een enkel graf is zelfs een vullishoop geworden. (Te zien onder op een foto.)

Voorlopig heb ik op voorhand de foto's al geplaatst en zodra ik meer achtergrond gegevens heb, zal ik deze natuurlijk plaatsen. Geduld aub, want het vergt zoekwerk en aangezien ik onbetaald werk doe, gebeurt één en ander ook conform mijn tijdsindeling en zin, tenzij jullie mijn dompet spekken. 


 

Hier rust H.J. Goudberg, Eur.serg. Infanterie. Slechts 21 jaar oud geworden. De plaatsaanduiding Ma BOELIAN staat voor MOEARA BOELIAN. Hij zal vrijgezel geweest zijn, omdat zijn kameraden hem dit graf gegeven hebben. Alhoewel de familienam Goudberg vaker voorkwam in het voormalig Indië. Er was een gouvernements arts te Batavia die A. Goudberg heette....Zie ook de foto van het militaire kampement hierboven.

Henricus Josef Goudberg is verdronken bij het baden. Hoogstwaarschijnlijk in een stroomversnelling geraakt of zoiets. (Ind. courant 25 aug 1926).


 

Elisabeth Victoria Clementine Tuts, overleden 13 juli 1918.

Ik heb het nog niet helemaal goed bekeken of onderzocht, maar ik vermoed dat er een familie relatie bestaat tussen Clemens Ferdinand Franciscus Xaverius Tuts (*19-8-1872 Padang) een (klein)notaris aldaar in die contreien. Ik vermoed ook, dat Elisabeth een jong gestorvene moet zijn geweest. In elk geval: de familenaam TUTS was van oudsher ruimschoots vertegenwoordigd in voormalig Indië en vooral in Sumatra.... Op 11-2-1902 gingen in ondertrouw E.V.J. Tuts en de heer V.M. Jonathans.

 

Kenmerken van ouderdomsverschijnselen van de ogen en geest, vermengd met "door de bomen" het bos niet meer zien.

8 aug 2014: Vind ik een foto van het graf van Elisabeth Tuts, maar dan heel onduidelijk en vroeg ik aan Boeroeng van het I4E om mij te helpen, aangezien mijn ogen het allemaal niet zo scherp meer zien en mijn hersenpan teveel door de tempe is beinvloed. Enfin, Boeroeng deed zijn best, waarvoor mijn dank (!!!)  en stuurde me de gegevens op van Elizabeth Tuts en ik kwam daarna tot de ontdekking dat ik.... hierboven reeds het graf van Elizabeth had geplaatst. Truste Hans. Ja, hetzelfde, dank je wel. !!!

 

 


 

Anna Catharina Blok geboren Caspari. *Circa 1887 te Maastricht en +24-11-1931 te Saroelangoen district Jambi.

Zij was gehuwd met assistent resident Blok. Zij kwam om het leven bij de ramp met de OPHELIA. De ramp gebeurde op de rivier tijdens het manouvreren om onder een spankabel door te varen, hetgeen mislukte en de boot omsloeg. De stoompijp brak. Bij deze ramp te Saroelangoen kwamen tevens om: de heer E.H. Stuut landbouwkundig deskundige, 7 militairen, de oppas van de heer Blok en een gestrafte. Echter in hetzelde bericht wordt gemeld, dat de volgende lijken waren geborgen: De heer Stuut, een politie agent, 8 militairen en een gestrafte.

Ass.Resident Blok en twee zonen behoorden tot de geredden, alsmede mevr. Dominicus echtgenote van de beheerder van het postkantoor en de kapitein Marechausse T.P. Fikenscher. Onder de verdronken militairen bevond zich sergeant van Bochem, sergeant Slamet, Korporaal Goemiwang, de politie agent Soeparta. De gestrafte heette Doelsalim.

De begrafenis van Mvr. Blok-Caspari op donderdag 26 nov.1931 om 10:00 's morgens, werd bijgewoond door de gehele Europese gemeente aldaar, alsmede "vooraanstaande Inlanders en Chinezen."

Quote uit het rapport van de aangstelde commissie onderzoek ramp:  Op grond van het één en ander meent de commissie dat de Djoeragan (stuurman in dit geval, want Djoeragan betekent ook "baas") in zijn taak is tekort geschoten en daarom in die kwaliteit niet kan worden gehandhaafd. Dood door schuld werd hij van vrijgesproken. Unquote.

Mijn persoonlijke visie: Er wordt niet gerept over diegenen die verantwoordelijk waren voor de spankabel waarmee de auto veerboot naar de overkant getrokken wordt en dwars over de rivier hing, waardoor (mede door de hoogte van de gezwollen rivier) de OPHELIA omsloeg. Immers, de verantwoordelijke ingenieur EN instanties hadden hiermee rekening moeten houden bij de bouw ervan.

Op 16 januari 1932 (anderhalve maand na het de ramp) werden de weduwen en kinderen van de inheemse militairen die mede verdronken bij de ramp EN op dienstreis waren in opdracht van de regering, teruggestuurd naar hun desa en wisten zij niet of er van regeringszijde compensatie verstrekt zou worden.

In de publieke berichtgeving werd na deze datum medio januari 1932 niet meer gerept over de kwestie van compensatie voor de weduwen en kinderen van de inheemse militairen.

Gegevens ontleend aan www.kb.nl

Extra foto van het graf uit prive collectie van ikke zelf. 

 

Omdat ik hier op deze pagina de nadruk leg op het kerkhof Jambi en de begravenen, kan men bij interesse  over de ramp zelve meer lezen op Javapost.nl  Bert Immerzeel - de webmaster -  heeft een uitgebreid artikel erover geschreven en dat is te lezen op:  https://javapost.nl/2016/09/06/de-ramp-met-de-ophelia/

 


 

Louise Gerdine Schaafsma geboren Kortlandt. *5-10-1925 Rotterdam en +01-10-1953 Bajubang district Jambi.

Haar ouders waren de heer W.L. Kortland gehuwd met D. Backer.

Haar echtgenoot C.P. Schaafsma en dochter W.L. Schaafsma verlieten Indonesia op 16 oktober 1953 per KLM via het vliegveld Kemajoran richting Amsterdam.

De familienaam Schaafsma was goed vertegenwoordigd in het voormalig Indië. De naam Kortlandt kwam in die dagen vrij vaak voor in Rotterdam.


 

Baby Charles Edward Verlinden, slechts 9 dagen oud geworden.


 

Mevrouw (??) of Meneer (??) Muller Mamik gestorven 17 aug 1977. (Geen Manuk wat ik eerst dacht. Bij uitvergroting staat hier echt Mamik.) Het komt wel vaker voor dat bij Batak mensen de voornaam van Europese afkomst wordt gegeven. In dit geval kan het betekenen dat de voornaam Muller is. Ik hou het erop, dat de gestorvene een Batak is.  MONDINE is in dit geval  GEEN Italiaans maar betekent Gestorven. TUBU betekent Geboren. Dus geboren in 1932, maand en dag onbekend. Van boven naar beneden op de kruisbalk staat: DISON MARADIAN en dat betekent: RUST IN VREDE.


 

Mevr. Reinlisbet Aritonang, mate (=mati=gestorven) 2-10-1979 en geboren(tubu) ??/6/1962. Een gelijkgestelde christelijke Batakse. Dison Maradian / Rust in Vrede.


 

Mevr/Meneer Jonkuih (??), geboren 24-7-1889 en gestorven 21-3-1969. Verder kan ik er niets van maken.


 

Helen Pomeroy Mitchell, een Amerikaanse missionaris.

Meer weten: Klik hier voor Google books. De speurtocht van een Amerikaanse Arlita Morken Winston, die het boek schreef HEART CRY. Een speurtocht naar haar tante Helen Pomeroy Mitchell.


Dan ligt daar ook nog de heer Petrus Gerbert Bylaard, geboren 11-2-1878 te Bijssel en gestorven te Jambi/Sebelimbingan op 28-1-1917. Ik kon geen verdere gegevens over P.G. Bylaard vinden, als enkel dat er in Palembang ook een familie Bylaard gewoond schijnt te hebben. Gelet op het feit, dat er op 15-4-1904 een kind Catharina Ida Bylaard is gestorven te Palembang. Voor de rest is er veel te vinden over de familienaam Bylaard. (Foto Bharata News KalSel. Vreemd: Jambi is Sumatera en KalSel betekent Kalimantan Selatan = Zuid Borneo.)


 

Uit eigen privé collectie het graf van de gedecoreerde Kapitein Lt ter Zee JAN MARIE PIETER KLUIT, telg van het Cluijt geslacht uit Leiden en hij had een tweelingbroer....Overleden en begraven te Jambi en hij werd slechts 42 jaar. (Overleden 19 aug 1900 RA 1902)...

Kortom het uigebreide verhaal van deze familie Cluit/Kluit kan men lezen via deze link:

 

http://www.cluyt.nl/2013/12/achtergronden_bij_het_artikel_marie_adrien_kluit_wijnkoper_en_weldoener_in_leiden_1823-1863/

 

 

 

 

Enkele afbeeldingen van de algehele toestand.

Mogen zij allen hun eeuwige rust hebben.

 

Met dank aan mijn XXX vriend.  

 

Hieronder een youtube clipje net een liedje in het Jambi taaltje/dialect. Ik adviseer de eventuele kijkers/bezoekers om PERTINENT het geluid niet aan te zetten, vanwege de overlast die de oortjes dan dienen te ondergaan. Ik plaats dit clipje omdat... er onderschriften bij staan, zodat men enigszins op de hoogte is van het taaltje. (Dit voor geïnteresseerde linguafobielen, die er geen donder van snappen.) Gelukkig hoef ik mezelf er niet onder te scharen.

 

Top