Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te Jayagiri (Djajagiri).

 

Ooit was Djajagiri bekend om zijn Kina plantage ergens in de jaren 80 van de 19de eeuw en geliquideerd in 1914. Een grote brand vlak voor de liquidatie gaf de genade stoot; zowat de hele aanplant van kina ging verloren, maar eerder was de exploitatie van de plantage al  danig aan het vervallen. Het achterstallig onderhoud van gebouwen en gereedschap en het niet onderhouden van de velden, waardoor de alang2 (hoog gras) vrij spel had was mede oorzaak dat de brand vrij snel om zich heen kon grijpen en zelfs de woningen en die van de administrateur kon bereiken.

De brand kon gelukkig op tijd worden bedwongen en de woningen bleven gespaard, maar het leed was totaal geschied: de plantage was geheel verwoest en nooit meer daarna werd er te Djajagiri nog een plantage gevestigd.

Wel werd er in de beginjaren 30 van de vorige eeuw non een werklozenproject gesticht en bedreven, doch dat doet hier niet verder ter zake.

Hieronder een beeld van de kinatuinen van Djajagiri en daaronder een beeld van de destijds nabijgelegen kina onderneming te Goenoeng Reong met de bewoning ter voorbeeld ter Leering ende Vermaeck van het Volk. (Beelden KITLV.)

 

Kortom om terug te keren naar het kerkhof van Djajagiri; de grote stad was moeilijk te bereiken en als er eens iemand het leven liet, was de meest geschikte plaats om te begraven dan vlakbij de plantage, zoals elders ook gebeurde.

Na de oorlog groeide Indonesia en werden de gronden bebouwd en zo ook het voormalig terrein van Djajagiri's plantage en kerkhof en werden er huizen op gebouwd met straten en gangen en stegen. Maar niet helemaal, want ergens daar in die contreien is nog een klein kerkhof overgebleven uit de koloniale tijden. Ik heb daar helaas geen beelden van maar volgens de website http://catatansamping.wordpress.com/2015/07/24/page/2/ wordt het (familie)kerkhofje nog beheerd door een man genaamd Billy Jansz. Geïnteresseerden en die de Indonesische taal machtig zijn kunnen daar het relaas verder lezen.

De administrateur die in functie was in 1914 (ook tijdens de brand) was destijds de heer Alexander Jansz en hij huwde te Soerabaja op 12 mei 1892 met Ernestine Florentine Grijner. (Voorheen woonde het gezin te Modjoagoong en Koedoes.)

(Van zowel de kant van Jansz alsmede Grijner, zijn de voorvaderen afkomstig uit Duitsland en ergens halverwege de jaren 1700/1800 in dienst getreden van de VOC en naar Indië afgereisd. De familie Grijner was in Soerabaja ruimschoots vertegenwoordigd. Op Penelh liggen 11 leden van de familie Grijner begraven.)

Uit dit huwelijk werden kinderen geboren. Ik ga hier verder niet uit de doeken doen wat betreft de genealogie van dit gezin, want mij gaat het om het volgende:

Ergens daar in één of ander durp te Jayagiri (Djajagiri) is een straatje genaamd Gang Linah Bintang en midden in dat straatje, grenzend aan de tuinen van de mensen die er wonen,  ligt het graf van Ernestine Florentine Jansz geboren Grijner met het volgende opschrijft:

Hier rust onze geliefde moeder Ernestine Florentine Jansz, geb. Soerabaja 15-4-1875 en overl. onderneming Djajagiri 29 oct 1908. Hare dankbare kinderen.

Het volgende komt mij vreemd over: 1) Waarom komt haar echtgenoot hier niet in de tekst voor? Want in 1914 was hij nog werkzaam aldaar. 2) De almanak RA 1877 geeft aan dat zij geboren is op 15 april 1876. Een jaar later dan wat er op het graf staat vermeld.

Foto's afkomstig van http://catatansamping.wordpress.com/2015/07/24/page/2/

(Foto onder: Ik ben zo vrij geweest om de copyright holder op de foto weg te poetsen, doch heb wel de bron vermeld hierboven. Dit is gedaan om een mooie foto beschikbaar te stellen voor eventuele nazaten !!!)

 

Moge Ernestine Florentine Jansz geboren Grijner haar eeuwige vrede hebben, gelegen naast de potten met bloeiende planten, de spelende kinderen en voorbijgangers en onder een stuk schaduw van het wasgoed.

In het relaas zoals boven naar wordt verwezen in genoemde website, schijnt men plannen te hebben om het graf te verplaatsen. Ik weet verder hier niets over te vertellen. Ik vraag me af, indien zulks geschieden zal, wie dan de kosten op zich neemt. Of zijn dit plannen van de nazaten? Ik kon er niet zo goed wijs uit worden.

 

Top