Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Jogja kerkhof Sleman noord.(Jogja Kerkhof deel 4)

Een speciale editie en ter respect voor een heel klein babytje; een nazaat van de families ANDRE en MAC GILLAVRY.

Foto graf van Ari Santoso (FB naam) en overige gegevens uit KB.nl en websites internet en de Indische Navorscher Almanak en Registeralmanakken.

 

De kleine Willy Alfred Charles André. Geboren 24 oktober 1882 en overleden 12 december 1882. Hij werd slechts 49 dagen oud en ging terug naar het huis van God in de hemelen.

Ergens in de bush van het dorp Sleman Noord te Yogja ligt dit graf in alle eenzaamheid, als teken van wat ooit eens was en leefde onder God's hemelen in dat verre voormalige gekoloniseerde land Nederlands Indië. Rust in vrede lief kind.

 

GRAFTEKST ALS VOLGT:

HIER RUST WILLY ALFRED CHARLES ANDRE.

GEB: 24 OCTOBER 1882

GEST: 12 DECEMBER 1882

 

 

 

 

Wie waren zijn ouders?

Louis Joseph Andre, geboren 20-1-1853 te Pasoeroen en overleden te Tjilatjap 28-11-1916; hij huwde op 8 mei 1879 te Solo met:

Caroline Wilhelmine Mac Gillavry, geboren 21-1-1862 te Solo (Djengkilong) en overleden 28-8-1940 te Yogja.

Conform de almanakken werden geboren:

(Let wel: Ik heb geen geboorte aktes en ga er vanuit dat in de almanakken deze geboortes te boek staan en gelet op de jaartallen en plaats van geboorte. Wat betreft de geboorte van een doodgeboren kind werd hiervan wel vemeld wie de ouders waren en ook wat betreft de kleine Willy - zie advertentie.)

  1. Louis Alexander Theodore André, geboren 7 april 1880 te Solo en hij huwde 22-8-1914 te Solo met Mathilde Goewie (Zij was 29 jaar oud toen). Hij scheidde van Mathilde in 1922 en huwde ten tweede met Erna Julie Frederika Geertruida Kleian.
  2. Naamloos doodgeboren kind, geboren en gestorven op 10 april 1881 te Solo. (De almanakken wermelden de namen der ouders).
  3. Willy Alfred Charles André, zie de foto boven en de scan van de overlijdens advertentie hieronder.
  4. Digna Wilhelmine Margaretha André, geboren te Yogja op 5 januari 1884 te Solo. Haar voornaam Digna kwam vaker voor in de familie. Geen verdere details over haar te vinden.
  5. George Jacques Francois André, geboren 28 november 1886 te Yogja en hij huwde op 20 december 1912 te Semarang met Goswina Victorine de L 'Etang. (Volgens de almanakken was zij een Chinese vrouw.) Erkend later? Niets over te vinden.

De genealogie van de familie de L 'Etang: 

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-de-l-etang/I270.php

vermeldt de eendere namen der kinderen hiervoor genoemd, behalve de volgende discrepanties: Het doodgeboren kind wordt niet vermeld. De overl. advertentie geeft als datum plaatsing aan 13 dec dec 1882, terwijl de grafplaat vermeld als overl. datum 12 december 1882; volgens de genealogie van de L'Etang was Willy gestorven in 1888, hetgeen dus niet juist is. 

 

Wetenswaardigheden over de naam ANDRE (Althans deze hier genoemde tak).

Na de dood van de grootvader van kleine Willy, zijnde Louis André in 1912 te Den Haag, vroegen 3 zonen van Louis André naamsverandering aan, althans volgens de almanak. De broers waren:

  1. Louis Joseph André (vader van kleine Willy)
  2. Alphonse Theodoor André. Hij huwde met Antoinette Sophia Gaymans te Den Haag 17 jan 1902. Zij was voorheen gehuwd met Johan Adriaan van Kossem.
  3. Alexander Jacque Benoit André.

Het verzoek luidde: Voortaan zich noemende en schrijvende: de Vos van Steenwijk genaamd van Essen. Andere leden van het geslacht de Vos van Steenwijk hadden zich tegen de goedkeuring in 1914 verzet en spanden diverse processen - waaronder een Hoger Beroep -  aan. (Zie arrest Hof Den Haag 19 nov 1942).

 

Zie scan hieronder welke afkomstig is uit de Indische almanakken Ind. Navorscher Genealogie MacGillavry. 

 

 

Extra informatie woonkaart familie André jaren 1863:

 

 

Hieronder een foto van het hele graf van de kleine Willy, welke het copyright draagt van Mei Anjar Wintolo (FB name).

 

 

Hoe het verder ook geweest moge zijn: Moge zij allen rusten in vrede.

Top