Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Johanna Albertina van Affelen van Saemsfoort.

Een zomaar verdwaalde grafsteen getuigt nog van haar bestaan ooit in het verleden.

In Jogja is de Pasar Beringharjo heden ten dage een begrip en in de oudheid eveneens het begrip Lodji ketjil (Kleine Loge) en als men nu beide begrippen bij elkaar samenvoegt dan komt er een oud kerkhof tevoorschijn dat helaas heden ten dage niet meer bestaat.

 

Maar een zeldzame digitale herinnering getuigt nog van dit niet meer bestaande kerkhof te Lodji Ketjil en dat is een voorwerp dat in kelder van een watertoren (in de pasar gelegen) anno 2012 nog in een hoek was neergeplonkt...Of het er nu nog is, weet ik niet. Doet er ook niet meer aan toe, want ik heb het hier digitaal vastgelegd en hoop dat ooit één of andere belanghebbende er iets aan heeft.

Daarbij is het mijn bedoeling om de kleine Johanna er mee te respecteren.

Hubertus Gerardus van Affelen van Saemsfoort werd in 1816 geboren als zoon van Hendrik Johannes van Affelen van Saemsfoort en Johanna Wilhelmina Piel en getuige was Hubertus Gerardus Nahuis, baron en dat verklaart de voornamen dus.

Kortom de jonge Hubertus Gerardus groeide op, ging naar school, leerde een vak en ging werken en werd onder andere op latere leeftijd kerkmeester en diaken.

Hij huwde Maria Helena van Groll en dit echtpaar leefde een gelukkig koloniaal leventje eerst te Semarang en later te Jogja en zij kregen vele kindertjes, als volgt.

Hun kindertjes waren (Mind: Ik heb NIET de gehele stamboom van dit gezin onder de loep genomen, doch slechts het deel wat betrekking heeft op de hieronder genoemde kindertjes.)

Men kan hier iets meer te weten komen: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-boerstra/I16430.php

 

  1. Theodoor Christiaan, geboren Semarang 22-6-1860, gedoopt te Jogja 10-9-1866
  2. John Nicolaas, geboren Jogja 5-1-1863, gedoopt te Jogja 10-9-1866
  3. Adolf Louis, geboren Jogja 7-9-1864, gedoopt te Jogja 10-9-1866
  4. We slaan even een jaartje over. Zie foto's onder. En dat zou dus Johanna Albertina geweest moeten zijn.
  5. Geradus Nicolaas, geboren Jogja 11-12-1866, gedoopt te Jogja 15-3-1868
  6. Carel Anthonie, geboren Jogja 10-2-1868, gedoopt te Jogja 15-3-1868.

Nummer 6, Carel Anthonie huwde later juff. Gay uit Engeland en hij ligt samen met zijn echtgenote en een levenloos geboren dochtertje (familiegraf) te rusten op het oude kerkhof van Peneleh Surabaya B2358, doch hun graf is zwaar verminkt.

Hij werd later assistent resident van Medan en stierf te Medan op 22 spet 1913.

 

 

 

 

Terug naar het hedendaagse Jogja en de Pasar Beringharjo en de watertoren vlakbij.

 

Daar in de kelder van de watertoren lag deze grafplaat en niemand kon vertellen waarom die plaat daar toevallig terecht is gekomen.

Maar het gaf mij de gelegenheid om het verhaal van de kleine Johanna digitaal vast te leggen, zodat ook zij nooit vergeten zal worden en opdat wij weten dat zij, weliswaar als baby, toch een stukje voormalig Nederlandsch Indië vertegenwoordigde.

Waar haar resten liggen of geruimd zijn is mij verder onbekend. Moge zij desondanks in alle rust haar eeuwige vrede hebben.

HIER RUST

JOHANNA ALBERTINA

VAN AFFELEN VAN SAEMSFOORT

GEB. 28 SEPT 1865

OVERL. 9 JUNI 1866.

 

 

 

 

 

Foto's bovenstaand met dank aan:

http://tembi.net/ensiklopedi-situs/nisan-belanda-di-pasar-beringharjo

 

Lengkong Sanggar Ginaris maakte deze opname 2018 van de grafplaat: 

 

Hieronder nog een foto uit Kompasiana.com:

 

Top