Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kleine kerkhofje van KARANGANJER/KARANGANJAR/KARANGANYAR.

 

Toen BvTP het destijds registreerde waren er 20 graven in totaal, waarvan er 8 nog herkenbaar waren.

Het is anno eind febr 2022 en wat er van over is, tonen de foto's. 2 graven slechts. Nog een paar seconden in de eeuwigheid en dan zal er niets meer zijn, dat herinnert aan wat ooit eens was.

 

Ter ere van en respect voor hen die ooit eens waren.

 

Op de scan hieronder heb ik enkele aanvullingen geplaatst bij 1) Albert Hessels en bij 6) Johan Bertus Oscar Scipio. 

 

Hieronder de nog 2 resterende graven en de rest is gone met de passaat winden richting historie Das war Einmal. Op de achtergrond de sawahs waar BvTP het over had.

Wie zij waren: Zij kunnen twee van de twintig begravenen zijn aldaar. Helaas: wie er in rusten is niet meer te achterhalen. 

 

 

In volgorde der genoemden in GH1GRAF doe ik hieronder enkele details plaatsen.

1) Albert Hessels = Albert Louis Theodoor Hessels, (volgens mijn vermoedens omdat ik geen sluitend bewijs heb kunnen vinden waren zijn ouders  Lourens Pieter Hessels en Coenradina Sophia Magdalena Sluijter die huwden te Keboemen Bagelen op 29 april 1879 (RA1880). Meerdere kinderen uit dit huwelijk. Vader was zoutverkoop-pakhuismeester Karanganjar. Ouders trokken later terug naar Nederland.

 

2)  Victor Hugo Varkevisser. *1915 +197 Karanganjar. Zijn ouders waren Gustaaf Ernst Varkevisser en Hilda Johanna Boyd, gehuwd 22 juli 1908 Batavia. Gustaaf werd Batavia geboren 9 okt 1886 en overleed 18 nov 1923 te Batavia. Hij was administrateur landbouw credietbank en ambtenaar residentie gerecht Karanganjar in 1912 en volgde zijn vader Dirk Th. Q. Varkevisser op in die functie.

 

3) Carolina Westhoff geboren Cardie. *19-3-1869 Bagelen + 17 mei 1899 Karanganjar (Ten rechte CORDIE). Zij huwde 8 mei 1886 Karanganjar met Johannes Theodorus Gerardus Westhoff en deze laatste overleed Karanganjar op 29 juni 1900 iets meer dan een jaar na zijn echtgenote. Johannes was deurwaarder in Karanganjar. (Locomotief 20-3-1893 deurwaarders exploot t.l.v. Bhe Giok Tiok en ten gunste van Tjoa Bin Geh). Er zijn sites die schrijven dat hij handelsgeëmployeerde was. (?? gebaseerd op??)

 

4) Elisa Rouse. RA1871: Gehuwd Elize Rouze met Dirk Matthijs Wortelboer te Bagelen Poerworedjo 9 aug 1870. (Adv Locomotief: Naam gespeld als Rousé). Ik VERMOED dat haar ouders waren: KAREL ROUSE gehuwd met Catharina LENDU. RA1850 zegt: Overleden 21 sept 1848 te Bagelen: Catharina Lendu weduwe van Karel BONSE (Lijkt op ROUSE)...gehuwd te Semarang 1834...Op het graf van Elisa(Elize) staat geboren 1832, voorkind?

Adv. Locomotief: 12 sept 1875 D.M. Wortelboer is GEEN logementhouder meer te Karanganjar.

In 1883 logementhouder te Buitenzorg. In 1870 was hij expediteur.

In 1886 was hij verbouwer van huizen e.d. en woont in Batavia. Adres Kwitang 17.

In 1879 vertrekt D.M. Wortelboer van Rotterdam naar Indië met 1 kind. Letterlijk zegt de adv: D.M. Wortelboer + g + 1 kind. (Waar staat G voor? Gade? Hertrouwd te Rotterdam na overlijden van Elisa(Elize? Jawel, hertrouwd met Bertha Geersinga 18-7-1877 te Bagelen).

Adv. Javabode: Overleden mijn echtgenote LOUISA ROUSÉ oud 43 jaar.

Dit was zomaar een greep over D.M. Wortelboer.

 

5) Christiaan Eduard Godschalk. Zie aantekeningen op de scan boven.Niets kunnen vinden over de familieleden en Christaan.

 

6) Johan Bertus Oscar Scipio. Zie aantekeningen op de scan boven.

 

7) W.A. v.d. Broek =  Wilhelmus Adrianus van den Broek. Weinig tot geen gegevens bekend. In Karanganjar waren een meerdere personen van den Broek geregistreerd.

Enkele notities uit de RA's.

RA1883: + Wilhelmus Adrianus van den Broek 26-10-1881 Karanganjer.

RA1880: X Wilhelmus Adrianus van den Broek 18-6-1879 Karanganjer met de chinese vrouw SEMI

RA1883: + Jan Willem van den Broek 07 nov 1881 Karanganjer - kind

RA1883: + Jan Willem van den Broek 16 sept 1881 Karanganjer - kind

 

8) Leonardus Seferinus van Sprew. Zie hiervoor de pagina https://www.imexbo.nl/peneleh-bennewitz.html    Bennewitz was schoonzoon van L.S. van Sprew...Bennewitz in graf B 2140 te Peneleh.

 

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top