Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Kembang Kuning te Surabaya.

Een pagina opgedragen aan enkele leden der families:

PERIÉ en PIETERSEN omdat veel tragiek en menselijk leed hun levensdeel was.

Ter ere van en mijn respect voor hen. 

 

De kranten stonden bol van de berichtgeving van een ongeluk nabij Surabaya waarbij 2 personen overleden en 2 andere inzittenden zwaar gewond raakten. Tot en met kranten in Nederlandse durpen schreven erover. Ik heb zeker wel een stuk of 30 kranten gevonden die erover schreven; het verwonderde me al die aandacht in de kranten en ik besloot om het nader te onderzoeken.

Men gelieve de linkerkolommen helemaal uit lezen alvorens met de rechterkolom te vervolgen.

 

Eerst maar even over de verongelukten een ietwat nauwkeuriger informeren. 

  1. G. Perié was GUSTAAF PERIÉ , geb Blitar 29 dec 1910 en overleden door ongeluk 13 okt 1936, begraven te Kembang Kuning 14 okt 1936. Grafnummer mij onbekend. Beroep: Ambtenaar gemeente Soerabaja
  2. De (jongere) broer - mede inzittende - van Gustaaf was FREDERIK WILLEM PERIÉ, geb 15 aug 1914, zwaar gewond. Later geinterneerd door de Jappo's en oorlog overleefd. Beroep: Ambtenaar gemeente Soerabaja. In Nederland werd hij ambtenaar Min. Defensie.
  3. De bestuurster mej. von Franquement was SOPHIA PAULINE VON FRANQUEMONT, geb 30 juli 1897 te Soerabaja, zwaar gewond. Beroep ambtenaresse gemeente Soerabaja.
  4. De heer C. Pieterse moet zijn de heer Carel(Karel) PIETERSEN - geb. niet vermeld in de RA, overleden door ongeluk 13 okt 1936. Beroep ambtenaar gemeente Soerabaja.

 

Mijn bevindingen:

ad 1 en ad 2) Gustaaf en Frederik Willem waren zonen van de heer JAN JACOB PERIÉ en ADOLPHINE CATHARINA FRANCINA FLAMENT. Zij huwden 14 juni 1899 te Djombang.

Uit dit huwelijk in totaal 16 kinderen (namen en geb. data te vinden in dossier OGS/NA van vader Jan Jacob). Vader Jan Jacob Perié werd door de Pemuda's aan het eind van de oorlog in de gevangenis opgesloten alwaar hij overleed op 2 mei 1946 en ligt te rusten op het ereveld Kalibanteng te Semarang. (Dossier OGS/NA verklaring van zoon Francois Louis Herman Nicolas Perié, later in Nederland Hoofdingenieur Octrooiraad Den Haag.)

Bovenstaande foto is afkomstig van René Stikkel, die als ouders had de heer Simon Stikkel gehuwd met dochter Wilhelmina Theodora Adriana Perié.

Dochter Adolphine Catharine Francina Perié huwde met de heer George Frans Johan Barend die op Menteng Pulo op het ereveld rust. (Overleden kamp Japan)

Moeder Adolphine Perié geb Flament overleed op 2 jan 1937 enkele maanden na het overlijden van haar zoon Guustaaf en werd begraven te Kembang Kuning. Grafnummer mij onbekend.

Het echtpaar Perié Flament overleefde enkele van hun kinderen.

 

Ad 3) Bestuurster SOPHIA PAULINE VON FRANQUEMONT geboren 30 juli 1897 te Soerabaja, dochter van ?? en ??. Volgens krantenbericht was zij in mei 1936 teruggekeerd van een verlof in de VS. Ik heb dit niet kunnen vinden.

Wat ik wel gevonden heb is het groot verlof dat zij kreeg en doorbracht in Nederland, Nice en Bochum volgens haar kaart (Openarch.nl) Aankomst Nederland 25-10-1932, door naar Parijs op 12-11-1932 en daarna door naar Bochum op 1-2-1933. Wat er verder met juff Sophia Pauline gebeurde is niet terug te vinden. Zij is dan uit beeld verdwenen.  Is zij later bestraft omdat zij geen rijbewijs had? Niets over te vinden. Via Ancestry is te vinden een passagierslijst 1890-1960 UK/Ierland outgoing naar Jamaica, doch om het in te zien dient betaald te worden. (Familienaam geschreven als Sophia Pauline von FRANGUEMANT) Dit gaat me te ver. Ik geef mijn geld liever aan de armen die het broodnodig hebben of de personen die zich ontfermen over arme beestjes die door idiote monsters mishandeld worden en gelukkig soms gered kunnen worden. Dus diegenen die interesse hebben: gaat uwes gang en trek uw beurs/knip open.

Ik heb verder niet uitgeplozen wie haar ouders waren. Op Peneleh liggen wel leden familie DAVID VON FRANQUEMONT die respwctievelijk als voornaam hadden SOPHIA en PAULINE.


Ad 4) De heer Karel Pietersen. Gemeente ambtenaar Soerabaja.(Soms naam met een C ipv een K.)

Zijn vader was JACOBUS PIETERSEN (KNIL militair) en zijn moeder Constance Lahumeten (huwelijk 1908 Kota Radja) en werd geboren te Malang 6 maart 1901 (Niet in de RA gemeld). Ook Karel ligt te rusten op Kembang Kuning en grafnummer onbekend. Vader Jacobus overleed circa 1,5 jaar te Soerabaja april 1938 na overlijden van zijn zoon Karel. Kembang Kuning graf onbekend.

 

Het gezin Pietersen Lahumeten volgens de stamboekkaart van vader Jacobus.

Ook dit gezin werd getroffen door internering door de Jappo's.(Francois Jacobus Abraham).

Karel woonde in de Stolbergstraat 16 (wijk Sawahan) te Soerabaja. Bron (Delpher mededeling inzake een berichtgeving 1935). Met ouders? Of broers en zussen? Ik weet niet precies hoe het tegenwoordig heet, maar het moet in de buurt van de Jl Tidar liggen.

 

Karel's moeder, mevr. Constance Lahumeten (geb te AMBONIA - schrijfwijze volgens stamboekkaart Jacobus - op 22 sept 1881) , overleed te Beverwijk op 28 nov 1959. Zij bleef 21 jaar weduwe en vertrok naar Nederland. (Niet kunnen vinden wanneer en welke kinderen met haar meegingen.) In de Familysearch "Zij die opteerden" komen de kinderen Pietersen niet voor.

Karel's broer Lourens Alexander overleed 3 jaar na het verscheiden van hun moeder in 1962 te Groningen.

 

In 1951 vroeg mevr. B. Pietersen-Bender wonend Jl. Sawahlunto 21 te Jakarta een kopie op van het stamboek van Jacobus Pietersen (Zie notitie stamboekkaart).

De Indische Courant 28 febr 1939 meldt nieuwe ingezetenen Soerabaja Doerenweg 12 de heer D. Pietersen en mevr. B. Bender. (Zoon Daniel).

 

Saillant treurig detail: Jacobus Pietersen, echtgenoot van Constance Lahumeten, vader van onder andere zoon Karel (die bij het auto-ongeluk overleed in 1936) ging op 12 nov 1916 met pensioen als korporaal-schrijver, nadat hij op 22 dec 1898 in dienst was gegaan. (Dus circa 18 jaren diensttijd !!!)  Voor zijn 18 jaren trouwe diensttijd - en zijn leven in de waagschaal stellend (Atjeh 1901-1905) voor vorst en vaderland (nooit van zijn leven kunnen aanschouwen wie de vorst was en welk vaderland???) kreeg hij de ultieme beloning van een pensioen groot 340 guldens per jaar en dat gedeeld door 365 dagen = groot 93 nederlands indische cent per dag en daar diende hij zijn gezin van te onderhouden, schoolgeld betalen voor de kinderen, kleding, eten drinken, huur huis, water stroom(??)....

Ik schaam me diep en bied de familie mijn welgemende excuses aan, als ik het vergelijk met de pensioen inkomsten van mijn familieleden die omstreeks diezelfde periode gepensioneerd waren.

En mevr. Constance Lahumeten heeft het toch maar voor elkaar gebracht om haar kinderen groot te brengen en op te voeden en eten en drinken te geven. Mijn diepste respect voor mevr. Lahumeten en de familie !!!

 

Moge zij allen die niet meer bij ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Top