Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Kembang Kuning te Soerabaja met ergens een graf (nummer ??) van of:

De heer Johan van Gelder apart of

De heer Johan van Gelder samen met zijn relatie de weduwe Grunberg. (??)

 

Het relaas van slachtoffers en de daders van een moordpartij in Soerabaya.

 

Ik heb - voor zover mijn bronnen reiken - niets kunnen vinden waar het graf van het(de) slachtoffer(s) gesitueerd is. Wellicht dat t.z.t. één van mijn "vriendjes" tijd en zin heeft om op zoek te gaan, maar helaas Ome Cor en tante Ona blijven maar plakken....

Desondanks toch een relaas over de familie van Gelder. Uit respect omdat hij en zijn relatie Grunberg vermoord werden en omdat ook zij een stukje Ned.Indië waren en dus ook een onderdeel van de historie; ja en ook de moordenaar was een stukje historie en ook de moordenaar was m.i. een slachtoffer, maar dan van het systeem en omstandigheden: immers niemand die ingreep en ervor zorgde dat het niet kon gebeuren, ook al kende men zijn verleden...En dat is heden ten dage eigenlijk niet anders toch....een TBS'r wordt losgelaten en pleegt weer een misdrijf...Fernand verloor zijn vader op vroege leeftijd en werd het slachtoffer van voor hem noodlottige omstandigheden die hem maakten tot wat hij werd en deed.

Immers, historie is niet slechts het mooie en gelukkige en rozengeur en manesschijn.

Let wel: Het relaas is van de kranten en kranten willen nu eenmaal een goed aantal lezers hebben, dus werd veelal het verhaal opgeblazen, sensatie, Story Weekend Mijn Vriendin Mijn Geheim enzovoorst en zelfs af en toe voorzien van extra shit gestort over de moordenaar...

Enkele beweringen heb ik kunnen staven aan de hand van de RA's en openarch. nl en wat info van het internet genealogische sites.

Voor het overige wat betreft sensatie en andere roddelpraat alsmede minachtende omschrijvingen,  wijs ik alles af naar de kranten.

Tot slot: Het is totaal niet mijn bedoeling om hier kwaad te spreken of in een kwaad daglicht te stellen, hoe naar het gebeuren ook was geweest en over wie/wat dan ook, maar ik vermeld slechts een stukje historie van voormalig Nederlands Indië. Nogmaals: historie is niet enkel rozengeur en maneschijn.

 

 

Wat was er gebeurd? Een "vooraf goed uitgekiende en berekenende " moordpartij en wel een moordpartij waarbij de "heer des Huizes" JOHAN van GELDER, zijn relatie mevr de weduwe GRUNBERG en haar 2 Javaanse neefjes in koelen bloede werden vermoord door de heer FERNAND ZELIJSSE MARU (MARTIN) MACARÉ. (Ook wel volgens almanak RA1904 genoemd FERNAND ZELIJSSE MARKU MACARÉ erkend op 8 mei 1903 te Sidoardjo nabij Pasoeroean Bangil). Let wel: de overlijdens akte meldt naam Fernand ULLIJSSE Martin.

Het feit dat er een moord plaats had gevonden hoeft geen nadere ondersteuning van bewijsstukken en dergelijke, omdat de kranten er bol van stonden. Mocht het destijds een sensatie verhaal geweest zijn, dan hadden de "waakhonden" de media heus wel op de kop getikt.

Zie hieronder het relaas.

De moordenaar werd al snel na de misdaad gevat en kreeg de doodstraf, doch werd na een gratie verzoek omgezet in een straf van 15 jaar. Aannemende dat hij de volle 15 jaren heeft uitgezeten, moet hij dus circa 1939 vrij gelaten. Ik heb zijn levensloop verder niet kunnen volgen, behalve dan dat hij naar Nederland vertrok en overleden was te Ommen op 16 mei 1958, ongehuwd en kapper van beroep. (Akte archief Overijssel nummer 20 16-5-1958 met naam Fernand Ullijsse Martin Macaré geb Sidoardjo en oud 55 jaar).

Waarom werd Fernand een moordenaar? Vanwege zijn opvoeding die hij niet kreeg en opgevoed werd door een tante die hem misbruikte en een ieder keek de andere kant uit. Liefde en warmte werden hem ontzegd en is dat niet het allerbelangrijkste wat een kind nodig heeft?

Zijn tante was zeer zeker ook niet heilig en hieronder een relaas van haar "werkzaamheden". 

 

 

En de slachtoffers Johan van Gelder en mevr. Grunberg? Ach, zij waren slachtoffer maar ook niet gheel vrij van zonden, als ik de kranten doorspit.

Johan was een gepensioneerd onderofficier, ooit 's gepakt voor wat fraude - uit dienst gegaan en een ietwat brodeloos werd - en ingetrokken bij de weduwe Grunberg om van een goed bordje rijst te worden voorzien en wellicht nog van wat andere diensten. Maar in elk geval, wat zij ook uitspookten in het dagelijks leven, een dergelijk triest lot hadden zij niet mogen ondergaan en zeer zeker ook niet de 2 neefjes van de weduwe Grunberg die als jonge kinderen ook werden vermoord.....

Weduwe Grunberg was mevr. NORA SOERATINEM, gehuwd met LEOPOLD GRUNBERG. Zij overleed oud 50 jaar op 6 mei 1924 te Soerabaja. (Akte 99 film 1357858). Zij huwde met Leopold op 3-3-1906 te Soerabaya (RA1907). Leopold was geliëerd met het kleermakershuis Grunberg en begon later voor zichzelf onder de naam Leopold Grunberg Kleermaker. Leopold overleed vóór 1924 volgens de akte. Ik heb niet kunnen vinden wanneer. (Niet te verwarren met de van geboorte zijnde Rus:  Leopold Grunberg die eveneens kleermaker was en in 1926 te Zürich werd gearresteerd.) 

 

Een broer van Fernand was Paul Leon Achille Macaré die geinterneerd werd door de smerige Jappo's. Het NA heeft een dossier. (Relatie vader Francois Willem Macaré met de Inlandse vrouw SURATMI (zoals haar naam wordt gemeld in de overlijdens akte van Fernand. Er zijn websites die haar naam spellen als SOERATNIE).

Een halfbroer van Fernand was Waldemar Nicolaas Frans Macaré die loods was en tijdens de oorlog als stuurman op de Atl. Oceaan convooien vaart werkzaam. Na de oorlog werd hij weer loods te Vlissingen. (Archief Vlissinge Openarch.nl) (Huwelijk vader Francois Willem Macaré met moeder Martha Hendrika Metzelaar Den Helder 16 sept 1903 akte 144 Den Helder).

Een andere halfbroer van Fernand was Egon René Macaré die aan boord van de ms Jan van Amstel in de straat van Madoera sneuvelde en een zeemansgraf kreeg op 9 maart 1942. Het OGS heeft een dossier. (Huwelijk vader Francois Willem Macaré met Maria Martha Hagendoorn).

Een andere halfboer van Fernand was Jacques Armand Cyril Macaré die ook door de smerige Jappo's werd geinterneerd. (Was cadet sergeant 1912 - Luitenant Infanterie 1933). (Huwelijk vader Francois Willem Macaré met Maria Martha Hagedoorn).

Uit het archief OGS hieronder een foto van Egon René Macaré die sneuvelde in maart 1942.

Extra info: De buurt Gang Onderling Belang Soerabaja waar destijds het drama plaats vond.

 

Moge zij allen - wie zij ook waren en wat zij ook deden in het leven - die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper en moge HIJ hun genadig zijn voor het slechte wat zij deden.

 

Top