Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
Peneleh deel 1
Peneleh deel 2
Peneleh deel 3
Peneleh deel 4
Peneleh deel 5
Peneleh deel 6
Peneleh deel 7
Peneleh 8 Javaans
Peneleh deel 9
Peneleh deel 10
Peneleh deel 11
Peneleh deel 12
Peneleh deel 13
Peneleh deel 14
Peneleh deel 15
Peneleh deel 16
Peneleh deel 17
Peneleh deel 18 Mans
Peneleh deel 19
Peneleh deel 20
Peneleh deel 21
Peneleh deel 22
Peneleh deel 23
Peneleh deel 24
Peneleh deel 25
Peneleh deel 26
Peneleh deel 27
Peneleh deel 28
Peneleh deel 29
Peneleh deel 30
Peneleh deel 31
Peneleh deel 32 BIK
Peneleh deel 33
Peneleh deel 34
Peneleh deel 35
Peneleh deel 36
Pnl B 216 Roelofs
Pnl B2747 Diversen
Pnl B 2791 Diversen
Peneleh B2275Binkhui
Peneleh B2480vGroll
Peneleh B775 vHien
PenB144FamRoelCorn
Peneleh B1188 vHasse
Peneleh B3318 Güntha
Peneleh B1190 Rose
Peneleh B18 Moürits
Peneleh B1072 vSprew
Peneleh B1073 Jasper
Peneleh B2953 vdBosc
Peneleh B933 Henders
Penl. B2307 Misplblo
Peneleh B3002 Macher
Peneleh B2135 Dralle
PenelehB2340Timmerma
Peneleh B2341 Scheep
Peneleh B574 Werner
Peneleh B574 vervolg
Peneleh B853 Voorhoe
Peneleh B2288 Marten
Pnl B 2288 kinderen
Peneleh B255 Martens
Peneleh B2337 Boers
Peneleh CB114 Boers
Peneleh B115 Mourits
Peneleh B99 N.v.Dijk
Peneleh E8263 Zorab
Pen.B2612 Stoorvogel
Penl. B2272 Corbt Bi
Peneleh B107 Schrant
Peneleh B631 Hereman
Penl. B16 Rademaker
Penl.B2140 Bennewitz
Penl. B563 Vriesman
Peneleh C.Erfgoed 1
Peneleh C.Erfgoed 2
Peneleh POLACK fam.
Peneleh dec.2019 1
Peneleh dec.2019 2
Peneleh MARTHERUS
Peneleh ten Brinck
Peneleh Engelhardt
Peneleh MERKUS Spec.
Peneleh B284 Div Fam
Peneleh B2297 Speenh
Peneleh E8652 Rozenr
Peneleh B2748 Johann
Peneleh B3368 Johann
Pnl B3010 CarpHartma
Pnl B201a Keijn_Hart
Pnl B140 Beek Abbink
Kemb.Kun. Fam.Lazar
Peneleh KINDERGRAVEN
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Enkele graven van enkele leden van de familie JOHANNES LAZAR op Peneleh kerkhof. (Destijds is door mij een domme fout gemaakt bij het samenstellen. Ik plaatste deze familie onder het kerkhof Kembang Kuning. Ish Krancher was attent en corrigeerde mij op 12 april 2022, waarvoor grote dank. De graven B 2693 en &550 zijn dus te Peneleh gesitueerd. Het is en blijft een domme fout van me omdat ik zelf streef naar een juiste informatie en me nu zelf schuldig maakte aan het verstrekken van verkeerde informatie. Mijn excuses aan het lezerspubliek.)

Ter ere en respect en tevens ook omdat er een link bestaat tussen deze familie Lazar en mijn familie Johannes.

Bronnen: Openarch.nl, Delpher.nl, register almanakken, indische navorsers, prive archief + die van oom Armen J. 

 

In verband met de wet privacy doe ik geen uitgebreide details hier vermelden.

 

In de INN vond ik de volgende grafteksten met betrekking tot het familie graf B2693.

Foto's graf B2693 en E7550 verkregen van Ish Krancher op 12 april 2022, waarvoor dank. 

En het graf E7550

 

Graf B2693:

 

Graf E7550:

 

 

Hieronder uitleg wie Johannes Lazar was (althans genealogisch).

Johannes Lazar werd geboren te Baghdad op 10-7-1864 en + S'baya 17-7-1926. Hij huwde Elisabeth Carolina van Delft (* 16-3-1876  Poeloelaoet +11-4-1929 S'baya.) te Grisee op 10-7-1894. GRAF B2693.

Uit dit huwelijk de volgende kinderen: 

 1. Jacob Lazar *30-5-1895 Kraksaan en hij huwde Astghik Johannes. (Zie hun foto's hieronder aan.)(Webmaster is gerelateerd aan de familie Johannes).
 2. Pierre *14-7-1896 Kraksaan en + ??. Hij huwde Jeanne Marguerite Carolina Gentil. 
 3. Satien *12-2-1898 S'baya +Amersfoort 7-11-1958. Zij huwde 1) Hendrik Cornelis Kerkhoff en 2) Jean Pierre Groven. 
 4. Philippus Johannes * 26-10-1900 S'baya en + 22-9-1900 Apeldoorn. Hij huwde Theodora Sylvia Souissa. (Roepnaam Sieltje)
 5. Franssiena *25-10-1902 S'baya + ??. Zij huwde Liang Sien Oei.
 6. Alfred * 1-12-1903 en + 30-4-1955 S'baya. GRAF B2693
 7. Emma Heraldine *10-2-1905 S'baya en + 24-12-1905 S'baya. GRAF B2693.
 8. Emma * 13-1-1906 S'baya en + 25-1-1912 S'baya. GRAF B2693
 9. Bernard * 31-10-1907 S'baya en + 16-11-1907 S'baya. GRAF B2693
 10. Geertruida *1-2-1911 S'baya en + 18-6-1911 S'baya. GRAF B2693
 11. Anna * 21-3-1912 S'baya en + ?? Hier plaats ik voorlopig een vraagteken omdat ik er niet zeker van ben.
 12. Erna * 18-10-1913 S'baya en 28-10-1914 S'baya. GRAF B2693
 13. Yvonne * 16-3-1915 S'baya en + ??. Zij huwde 4 dec 1947 te S'baya met Gregory Nazloomian,
 14. Mackertich (Roepnaam Ties) * 7-12-1908 S'baya en + ?? Hier plaats ik voorlopig een vraagteken omdat ik er niet zeker van ben.

 

Uit een relatie voordat hij huwde met juff van Delft werd geboren uit moeder ?? het kind Satoniek erkend te Kraksaan op 23-4-1891 en overleden 19-7-1897. GRAF E7550.

 

In het familiegraf B2693 ligt ook begraven Franciena Jonker geboren te Poeloe Laoet.

Zij was de moeder van Elisabeth, echtgenote van Johannes Lazar. Franciena huwde Philippus Petrus Jacobus van Delft.

  

Foto's Astgiek en Jacob hieronder:   

Onder: foto via I4E, Jacob in uniform van de brandweer te Soerabaja. (Hij was brandweer commandant.) Zie link: Indisch in beeld

 https://indisch4ever.nu/2021/01/30/112069/

 

Jacob vertrok naar Nederland na de dood van zijn echtgenote en verbleef te Amsterdam en Hilversum.

Op onderstaande kaart staat dat Astgiek overleed op 22 juni 1955. Dit is in tegenstelling tot het begraafboek van Peneleh waarin vermeld wordt dat zij overleed op 22 juni 1956 en begraven op 23 juni 1956.

 

Jacob had onder andere een dochter die ook begraven ligt op Kembang Kuning. Graf 21 A Beton samen met haar moeder Astgiek en een ander telg Lazar Alice en nog een gerelateerde.

 

Zoon nummer 2 Pierre was een beroemd bokser evenals zijn broertje Ties.(nummer 14 vraagteken).

 

Een ander telg uit deze familie Lazar was FLORA LAZAR. Zie foto onder. Flora werd slachtoffer van de oorlog. De foto is afkomstig uit de Moesson Online.

 

Zie kind nummer 13 helemaal boven: Yvon Lazar gehuwd met Gregory Nazloomian.

Wat betreft de naam Gregory Nazloomian heb ik op een probleem gestuit en wel als volgt:

Zie de 2 krantenberichten hieronder:

Het huwelijk Nazloomian Lazar vond plaats te Surabaya op 4 dec 1947

Een jaar later vond er eveneens te Surabaya een huwelijk plaats tussen G. (Gregory ??) Nazloomian en juff. L.A. Simon en wel op 28 dec 1948. Bij het uitspitten van de familie Nazloomian kon ik slechts één persoon Gregory plaatsen, dus blijft er een vraagteken bestaan. 

 

Als ik naar de advertentie kijk van Gregory Nazloomian en L.J. Simon, dan valt me op dat Gregory te Soekaboemi woonde en dan betrek ik de heer Gregory Nazloomian - gepensioneerd politie functionaris Heerlen 1987 erbij,  want hij had zijn politie opleiding te Soekaboemi gevolgd. Hij was toen in 1987 oud 60 jaar volgens krantenbericht. 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

 

Top