Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het ereveld van KEMBANG KUNING.

Ik kan onmogelijk alle genoemde overledenen op dit ereveld hier opsommen en er een pagina aan wijden en daarom doe ik één van deze gevallenen eruit lichten en wil daarmee alle gevallenen eer en respect betonen,

Het gaat om de heer FRANS HENDRIK VROOM (+1943 Cimahi).

 

Zijn voorvader FRANS HENDRIK VROOM uit Utrecht kwam -177 dagen na vertrek op 18 okt 1755- te Batavia aan op 12 april 1756 als ondermeester, maakte carriere en werd koopman van de VOC. 

Hij huwde op 2 jan 1773 met Johanna Elisabeth Rahsche en overleed te Batavia op 5 nov 1784. Uit dit huwelijk kwamen nazaten voort. (Johanna huwde na dit huwelijk nog 3x, - Mr. Elso Gerhardus Bogaart, Bernard Gijsbert Wurtemberger en Jan Constantijn van Son.)

Welke binding/relatie er bestaat tussen de familie Frans Hendrik de Bie Vroom en deze Frans Hendrik Vroom heb ik niet verder uitgezocht. Beide familes waren in Utrecht gevestigd. 

 

Ëén der nazaten van de stamvader Frans Hendrik Vroom, was - later gepensioneerd Kapitein Artillerie - Frans Hendrik Vroom, geboren te Jogja op 7 mei 1866 en hij was de zoon van Adrianus Johannes Vroom (*3 april 1839 Soerabaja)  en Wilhelmina Louisa Frederika Adriana Kraag (*6 jan 1843 te Jogja).

Op 17 juni 1890 huwde de later gepensioneerde kapitein Frans Hendrik Vroom in de leeftijd van 24 jaar met Francoise Mimi Johanna van Delden en zij werd geboren te Kendal op 14 dec 1874. (Zij was 15 jaar oud toen zij huwde.) Haar ouders waren Arnold Francis Bernard van Delden en Jacoba Elisa Hijmans.

Zie de scan hieronder uit de Indische Navorschers.

De gepensioneerde kapitein Frans Hendrik Vroom overleed te Jogja op op 9 juni1930 en de volgende advertenties werden in de kranten geplaatst inzake zijn overlijden.

De eerst genoemde advertentie hieronder zegt: "onze lieve vader en grootvader."

De tweede advertentie was als volgt: Namens de kinderen en de weduwe, mvr. F. Mioulet geboren van Delden.(De advertentie zegt van Delde en dat was niet goed.)

Kortom, er viel wat te puzzelen en ik ben er uit gekomen, doch dat doet hier niet terzake.

Roel de Neve heeft een artikel geschreven over de familie MIERO en daarin doet hij iets meer uit de doeken over het huwelijksleven van de oud kapitein Frans Hendrik Vroom. Te lezen op http://asaloesoel.igv.nl/wp-content/uploads/2015/01/Miero-Meijer.gen_.pdf Uit dit artikel valt te herleiden wie nu wie was zoals genoemd in de overlijdsn advertenties. (Frits Vroom - 17 jaar oud ten tijde dat zijn vader overleed in 1930 -  huwde later op 18 maart 1953 met Ruth Ellen Miero Meijer.)

De oud kapitein Frans Hendrik Vroom was gehuwd geweest met 

  1. Francoise Mimi Johanna van Delden,
  2. Maria Josephine Winowattan en
  3. Kasiem.

 

Een stukje necrologie over de oud kapitein Frans Hendrik Vroom (Hij was na zijn pensionering samen met de heer A.B. Vroom mede eigenaar van Toko Haye te Jogja):

 

Uit het huwelijk van de oud kapitein Frans Hendrik Vroom en mevr. F. van Delden werd onder andere geboren:

 

Frans Hendrik Vroom en dit verhaal is te zijner ere en respect door mij hier samengesteld.(Bron Inische Navorschers)

Frans werd geboren te Kedoe (Magelang) op 24 okt 1900 als zoon van Frans Hendrik Vroom en Francoise Mimi Johanna van Delden, huwde te Jogja 15 maart 1927 met Emma Wilhelmina Paul (dochter van Dirk Paul en Endip/Margaretha).

Hij was tuinopzichter op de SF Banjaratma per 1 febr 1938.

Emma Wilhelmina werd geboren 11 maart 1893 te Batavia (volgens de Navorschers, maar RA Naamlijst 1896 zegt Semarang) en stierf als weduwe gebleven, te Den Haag op 16 dec 1977.

Uit dit huwelijk werden 2 jongens geboren:

  1. Jules Henri Piet * 24 okt 1928 Jogja en
  2. Frank Henny (FH) *26 mei 1931 Tegalsari.

De weduwe en de kinderen vertrokken begin jaren 1950 naar Nederland en zoon Jules behaalde in 1955 zijn akte MO tekenen te Den Haag.

De oorlog brak uit en Frans Hendrik werd achter tralies gezet, zoals velen.

Hij overleefde de oorlog niet, werd op 19 febr 1943 zwaar ziek en stierf op 21 febr 1943; hij werd op het algemeen kerkhof van Cimahi begraven. (Zie GaHetNa). 

 

Frans Hendrik Vroom werd op Kembang Kuning Surabaya Ereveld herbegraven op 7 april 1949, getuige advertentie hieronder:

 

Frans ligt op het ereveld Kembang Kuning vlakbij het Karel Doorman monument waar ook mijn broer Cor zijn ereplaats heeft. 

Moge hij en alle andere getroffenen/slachtoffers/gesneuvelden hun eeuwige vrede en rust hebben.

 

Top