Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het ereveld van KEMBANG KUNING.

Ik kan onmogelijk alle genoemde overledenen op dit ereveld hier opsommen en er een pagina aan wijden en daarom doe ik één van deze gevallenen eruit lichten en wil daarmee alle gevallenen eer en respect betonen,

Het gaat om de heer FRANS HENDRIK VROOM (+1943 Cimahi).

 

Zijn voorvader FRANS HENDRIK VROOM uit Utrecht kwam -177 dagen na vertrek op 18 okt 1755- te Batavia aan op 12 april 1756 als ondermeester, maakte carriere en werd koopman van de VOC. 

Hij huwde op 2 jan 1773 met Johanna Elisabeth Rahsche en overleed te Batavia op 5 nov 1784. Uit dit huwelijk kwamen nazaten voort. (Johanna huwde na dit huwelijk nog 3x, - Mr. Elso Gerhardus Bogaart, Bernard Gijsbert Wurtemberger en Jan Constantijn van Son.)

Welke binding/relatie er bestaat tussen de familie Frans Hendrik de Bie Vroom en deze Frans Hendrik Vroom heb ik niet verder uitgezocht. Beide familes waren in Utrecht gevestigd. 

 

Ëén der nazaten van de stamvader Frans Hendrik Vroom, was - later gepensioneerd Kapitein Artillerie - Frans Hendrik Vroom, geboren te Jogja op 7 mei 1866 en hij was de zoon van Adrianus Johannes Vroom (*3 april 1839 Soerabaja)  en Wilhelmina Louisa Frederika Adriana Kraag (*6 jan 1843 te Jogja).

Op 17 juni 1890 huwde de later gepensioneerde kapitein Frans Hendrik Vroom in de leeftijd van 24 jaar met Francoise Mimi Johanna van Delden en zij werd geboren te Kendal op 14 dec 1874. (Zij was 15 jaar oud toen zij huwde.) Haar ouders waren Arnold Francis Bernard van Delden en Jacoba Elisa Hijmans.

Zie de scan hieronder uit de Indische Navorschers.

De gepensioneerde kapitein Frans Hendrik Vroom overleed te Jogja op op 9 juni1930 en de volgende advertenties werden in de kranten geplaatst inzake zijn overlijden.

De eerst genoemde advertentie hieronder zegt: "onze lieve vader en grootvader."

De tweede advertentie was als volgt: Namens de kinderen en de weduwe, mvr. F. Mioulet geboren van Delden.(De advertentie zegt van Delde en dat was niet goed.)

Kortom, er viel wat te puzzelen en ik ben er uit gekomen, doch dat doet hier niet terzake.

Roel de Neve heeft een artikel geschreven over de familie MIERO en daarin doet hij iets meer uit de doeken over het huwelijksleven van de oud kapitein Frans Hendrik Vroom. Te lezen op http://asaloesoel.igv.nl/wp-content/uploads/2015/01/Miero-Meijer.gen_.pdf Uit dit artikel valt te herleiden wie nu wie was zoals genoemd in de overlijdsn advertenties. (Frits Vroom - 17 jaar oud ten tijde dat zijn vader overleed in 1930 -  huwde later op 18 maart 1953 met Ruth Ellen Miero Meijer.)

De oud kapitein Frans Hendrik Vroom was gehuwd geweest met 

  1. Francoise Mimi Johanna van Delden,
  2. Maria Josephine Winowattan en
  3. Kasiem.

 

Een stukje necrologie over de oud kapitein Frans Hendrik Vroom (Hij was na zijn pensionering samen met de heer A.B. Vroom mede eigenaar van Toko Haye te Jogja):

 

Uit het huwelijk van de oud kapitein Frans Hendrik Vroom en mevr. F. van Delden werd onder andere geboren:

 

Frans Hendrik Vroom en dit verhaal is te zijner ere en respect door mij hier samengesteld.(Bron Inische Navorschers)

Frans werd geboren te Kedoe (Magelang) op 24 okt 1900 als zoon van Frans Hendrik Vroom en Francoise Mimi Johanna van Delden, huwde te Jogja 15 maart 1927 met Emma Wilhelmina Paul (dochter van Dirk Paul en Endip/Margaretha).

Hij was tuinopzichter op de SF Banjaratma per 1 febr 1938.

Emma Wilhelmina werd geboren 11 maart 1893 te Batavia (volgens de Navorschers, maar RA Naamlijst 1896 zegt Semarang) en stierf als weduwe gebleven, te Den Haag op 16 dec 1977.

Uit dit huwelijk werden 2 jongens geboren:

  1. Jules Henri Piet * 24 okt 1928 Jogja en
  2. Frank Henny (FH) *26 mei 1931 Tegalsari.

De weduwe en de kinderen vertrokken begin jaren 1950 naar Nederland en zoon Jules behaalde in 1955 zijn akte MO tekenen te Den Haag.

De oorlog brak uit en Frans Hendrik werd achter tralies gezet, zoals velen.

Hij overleefde de oorlog niet, werd op 19 febr 1943 zwaar ziek en stierf op 21 febr 1943; hij werd op het algemeen kerkhof van Cimahi begraven. (Zie GaHetNa). 

 

Frans Hendrik Vroom werd op Kembang Kuning Surabaya Ereveld herbegraven op 7 april 1949, getuige advertentie hieronder:

 

Frans ligt op het ereveld Kembang Kuning vlakbij het Karel Doorman monument waar ook mijn broer Cor zijn ereplaats heeft. 

Moge hij en alle andere getroffenen/slachtoffers/gesneuvelden hun eeuwige vrede en rust hebben.

 

Top