Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kleine kerkhof gelegen aan de route van Kendal naar Boja en v.v. en gelegen nabij het dorp Meteseh. DEEL 1.

Hieronder de lokatie via Google View. Jalan Tulang Bawang.....Toepasselijke naam van de straat: Tulang = beenderen.

 

 

 

 

Bronnen: Registeralmanaks, Delpher.nl, Openarch.nl, Ind. navorschers en diverse andere bronnen via het internet.

De foto's zijn gemaakt door de heer Aga Yurista P. (Facebook naam) en zijn mij ter beschikking gesteld om te publiceren. De foto's dragen zijn Copyright.

Allereerst maar iets over de graven van de familie leden dragende de familienaam TAYLOR.

De overl.adv. van mevr de wed. Louisa Dik geboren van Trappe gehuwd op 4-7-1862 Semarang met Pieter Dik. Hun dochter was Louisa Johanna Dik gehuwd met Pieter Alidinus Taylor. (Zij huwden 29-11-1888 te Semarang). Voor de overige namen kan men terecht op Roosjeroos en ziet men wie wie is.

Advertentie hierboven:

De heer Karel Theodoor Olt was hoofdambtenaar NISM en overleed op 49-jarige leeftijd op 6 juli 1899 te Semarang. Was gehuwd met Colette van Trappe.(zuster van Louise). Trad in 1875 in dienst van de NISM en werkte zich door keihard te werken naar de top. Hij had in totaal 30 jaren van zijn leven aan Indië gegeven.

Josephine Johanna van Trappe (zuster van Lopuisa) was gehuwd met Diederik Franciscus Arnold

A.A. van Trappe was Albert Alexander van Trappe (broer van Louisa) die gehuwd was met Elisabeth/Djienah. 

Ph. van Trappe was Philip van Trappe (broer van Louisa) en gehuwd met Helena/Oemboek.

 

Het graf van mevr. Louisa Johanna Dik gehuwd met Pieter Alidanus Taylor gelegen naast het graf van Elize Melanie Taylor gehuwd met E. van Kervel.

 

Foto onder: de heer J.P.A. Taylor. Ik heb verder niets meer kunnen vinden over de heer Taylor als slechts dat hij in de almanakken wordt genoemd als machinist op de SF Barongan.

Febr 1933 vertrekt hij van Barongan weg.

In de oorlog gestorven en zijn graf werd verzorgd door??? Wanneer was hij geboren??? Gehuwd?? Nazaten??? Een simpele grafplaat slechts doet de wereld aan hem denken.

Nog een zeer triest over de familie van Trappe.

Louis van Trappe had een wagenfabriek/verhuurderij en paarden en stallen en 7 huizen in totaal + de gebouwen en stallen, verdeeld over 3 stukken land. Hij was gehuwd met Helena Johanna Rubrecht. (De RA 1843 zegt: Gehuwd Louis van Trappe met Helena Johanna Rubrikt.)

 

  • Na zijn overlijden dreef de weduwe van Trappe de zaak voort met hulp van de heer Pieter Dik haar schoonzoon en hij werd generale gemachtigde van de weduwe L. van Trappe per 18 juli 1862. (Huwelijk Pieter Dik met Louisa van Trappe op 4 juli 1862.)
  • Per 16 jan 1865 werd zijn procuratie met onderling goedvinden ingetrokken. De zaken gingen slecht om één of andere reden.
  • Per 26 jan 1866 werd Pieter Dik failliet verklaard, handelende onder de naam van Van Trappe en Co. De weduwe Louise van Trappe-Rubecht werd in februari 1866 onder curatele gesteld.
  • Per 16 april 1866 werden de bezittingen van de familie van Trappe geveild. (Zie advertentie onder.)
  • Op 14 aug 1868 overleed de heer Pieter Dik op 33-jarige leeftijd. Ik vermoed dat de zorgen hem teveel werden.
  • Een zeer trieste gebeurtenis in het leven van de familie.

 

 

 

 

 

Het vervolg is te zien op de pagina Kendal Meteseh 2 met het graf van de Assistent Resident van Kendal. (Under construction)

Top