Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kleine kerkhof gelegen aan de route van Kendal naar Boja en v.v. en gelegen nabij het dorp Meteseh. DEEL 2.

 zie ook deel 1.

 

Bronnen: Registeralmanaks, Delpher.nl, Openarch.nl, Ind. navorschers en diverse andere bronnen via het internet.

De foto's zijn gemaakt door de heer Aga Yurista P. (Facebook naam) en zijn mij ter beschikking gesteld om te publiceren. De foto's dragen zijn Copyright. 

 

Het graf van de assistent resident Willem Frederik Maurits Straeter.

Hij huwde Josina Wilhelmina Hendrika Köhler op 16-10-1875 te Soekaboemi. Begon zijn carriere in aug 1873 als ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur in de Preanger. 

 

 

Hij was zoon van Mr. Bernard Godfried Heinrich  Straeter (Advocaat Generaal Hoog Geregtshof Ned. Indië - geschreven met een "g") en Louise Sophie Catharine van Swieten. Zijn vader overleed op 46-jarige leeftijd op 23 sept 1876 te Batavia. Louise Sophie Catharina van Swieten, zijn moeder, was gerelateerd aan de familie van Riemsdijk (volle nicht) en erfde een bepaald aandeel in het landgoed Tjampea en overige theelanden nabij. W.F.M. overleed te Boja, vandaar dat hij op dit kerkhof begraven ligt. In 1890 (ass.res. Kraksaan) kreeg hij een 2-jarig verlof naar Nederland wegens ziekte, hetgeen werd verlengd met 6 maanden.

 


 

Het graf van Jane Justina Stokhekker (geboren Batavia 18-3-1844),  gehuwd op 15-2-1868 te Semarang met Charles Eduard Johannes Schweijs (RA1869). Haar ouders waren Johannes Stokhekker (overl. 4/5 jan 1882 oud 75 jaar te Semarang) en Mary Ann Woollett.(overl.23-10-1878 oud 72 jaar te Semarang).

Charles Eduard Johannes Schweijs (geboren 31 aug1837 Den Haag) was Kapitein Infanterie en drager MWO 4de klasse. Hij overleed op 2 okt 1878 te Anak Galoeng Atjeh. Adv.bericht geplaatst door echtgenote Jane Justina Stokhekker. Zijn ouders waren Jan Hendrik Schweijs - gepens.officier en Johanna Poggenburg uit Zutphen.

Het echtpaar Schweijs-Stokhekker had een zoon Charles Henri Johannes, geboren 14 sept 1875 Fort de Kock (Bukittinggi)

Het echtpaar Schweijs-Stokhekker woonde in 1870 te Goenoeng Sitoli.

In 1890 bezat de weduwe J.J. Schweijs een woning + erf te Salatiga hetgeen in 1890 verkocht werd. Zij verhuisde naar Semarang alwaar in 1893 dat huis ook werd verkocht. (Hoek Kortademstraat / Oude Stadhuisstraat). Deze wijk lag aan de grens van het oude Semarang in het zuid-oostelijk gedeelte. In VOC dagen was dit terrein het executie terrein.

 


 

Het graf van mej. Theresia Paulina Vischer.

Zij was een onbekende. Slechts haar graf toont aan wanneer zij geboren was. Dochter van ?? Alleen de almanak noteert haar overlijden te Kendal op 14 maart 1917. Maar ook de grafbeitelaar drukte haar verder de onbekendheid in en beitelde haar naam verkeerd.

Ik vermoed dat zij veel voor de missie deed of iets dergelijks en dat haar overlijden verzorgd werd door de missie. Slechts de naamplaat resteert....Maar zij is niet vergeten en daarom voor haar een extra plaatsje in de geschiedenis op deze pagina.

Hoe was je leven? Waar ben je op school gegaan? Ben je opgegroeid zonder vader? Had je broers en of zusters? Was je een verschoppeling? Ik wou dat ik het wist, zodat ik meer over je kan vehalen en daarmee jou wat meer respect gunnen....

Wie je ook was Theresia, ik hoop dat je jouw eewige rust hebt. 

 

 

Zie de vervolgpagina deel 3.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top