Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Cilacap - deel 2.

(Zie ook deel 1)

 

Bron foto's: Youtube: Nurul Masfiyah SMK N1 Cilacap Penjaga Makam Kerkhof.

Bron grafteksten waar onleesbaar op de grafplaten: 2005INN18, kb.nl, openarch.nl, roosjeroos.nl , internet.

Wilt u meer weten over Cilacap en de historie (EN dat de naam Cilacap eigenlijk verkeerd is gespeld !!! ) ga dan naar de blog/website van KARSIYAH geschreven febr.2019.

 


Het graf van de kleine Bianca Elisabeth Carolina SPREUTELS

  

Jean Baptiste Samuel Spreutels, geboren 6 nov 1840 Kedong Kebo en overleden 01 dec 1913 Cilacap.

Hij huwde: 

  1. Maria Blanca de Sornie op 7 maart 1874. Zij werd geboren 27-2-1850 Cilacap en overleed Benkoelen 23-8-1875. (Almanakken vermelden ook de naam BLANCU. Volgens mij is BLANCA ook niet goed en moet het BIANCA zijn.)
  2. Adele de Sornie op 2 dec 1876 te Cilacap. Uit dit huwelijk werd geboren Bianca Elisabeth Carolina op 18-7-1877 en overleed 26-10-1877. (RA1878 en RA1879). De grafplaat zegt als geboortedatum 17-8-1877 (Een maand verschil). Adele (Almanak zegt ADELLE) overleed Magelang 8 dec 1886.
  3. Saridem op 31 dec 1887 te Cilacap.

 

Hieronder de stamboekkkaart van Jean Baptiste Samuel Spreutels. Zijn ouders waren Jean Baptiste Spreutels en Johanna Carolina Jacomie.

 


 

Alexander Karel Gerhard Reurslag, geboren Lochem 15-4-1881 en overleden Cilacap 4-10-1910. Hij was onderwijzer en huwde Egbertha Mechtelina Keurschot op 16-8-1906 te Didam. Na het huwelijk trok het gezin naar Indië en aldaar werd geboren te Cilacap op 19-5-1908 hun zoon eveneens geheten Alexander Karel Gerhard. Na het overlijden van haar echtgenoot vertrok Egbertha terug naar Nederland en trok bij haar ouders in samen met haar zoon. Haar zoon was later werkzaam bij het Ministerie van Justitie (Utrecht) en Egbertha overleed op 25 juni 1945 oud 63 jaar.

 

 

 


 

Het graf van Dokter Willem Smith, geboren 20 aug 1843 en overleden 27 sept 1903 Cilacap.

Willem werd geboren te Groningen uit ouders Regnerus Smith en Elzina Hinderika Kamerlingh. Vader was ten tijde van geboorte van zoon Willem Cand. Medicijnen. (IHet echtpaar huwde 24 mei 1843). Vader Regnerus overleed 1899.

Dr. Willem Smith was leger officier Gezondheid en werd na zijn diensttijd civiel arts op 40-jarige leeftijd in oktober 1882. Hij huwde te Rotterdam met Pieternella Louise HAAN te Rotterdam op 09-11-1882. (Pieternella werd geboren te Leiden op 24 dec 1851 - Stadsarchief Rotterdam huwelijks akte 1882-1112). 

Ik heb niet kunnen ontdekken of Pieternella na de dood van haar echtgenote terugkeerde naar Nederland of in Indië bleef?

 

Zie vervolg pagina Cilacap kerkhof deel 3

 

 


 

 

 

 

Top