Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Cilacap - deel 3.

(Zie ook deel 1)   ...  (en ook deel 2)  

Bron foto's: Youtube: Nurul Masfiyah SMK N1 Cilacap Penjaga Makam Kerkhof.  ... Behalve waar ik afwijkende namen heb genoemd, zoals de foto's van de graven van C.M. Wedding en de kinderen Heins

Bron grafteksten waar onleesbaar op de grafplaten: 2005INN18, kb.nl, openarch.nl, roosjeroos.nl , internet.

 


 

Hieronder het graf ( op de voorgrond RECHTS) van Johan Diederik George Heins en echtgenote Maria Carolina Juliana Wedding. In deel 1 kerkhof Cilacap heb ik reeds iets geplaatst over de familie Wedding. Daar kunt u  nadere details lezen.

Zie ook de pagina Kerkhof Cilacap deel 7 met betrekking tot het graf van Casper Mathijs van Lottum, wiens moeder geboren Wedding was.

Sorry voor typefoutje: Hier RUSTEN  en niet HIER RUATEN.....

Dezelfde foto als boven, maar dan scherp gesteld op de achtergrond in welk graf C.M. Wedding rust.

Hieronder een foto van de grafplaat van C.M. Wedding.

Aanvulling hieronder met het graf van de kinderen Heins, welker foto's copyright zijn van de heer Lengkong Sanggar Ginaris zoals geplaatst op FB oktober 2019:

 


 

Het graf van W.F. Scott.

Openarch.nl vermeldt de geboorte van JOHAN WILLEM FREDERIK SCOTT op 9 april 1827 te Boxmeer met ouders George Ernest Alexander Scott en Susanna Sibilla Wilhelmina de Vries. Vader George was kapitein in het  Nederlandse leger en oud 39 jaar bij de geboorte. Moeder Susanna was oud 31 jaar bij de geboorte.

Vreemd dat diverse genealogische websites vermelden over George Ernest Alexander Scott en diens echtgenote Susanna, maar NIETS over de geboorte van Johan Willem Frederik, terwijl er een geboorte akte aanwezig is via openarch.nl .... Vreemd. En daarom hier op deze webpagina extra respect en gedachtenis voor de heer Johan Willem Frederik Scott.

Een broer van Johan was Gregor Hermanus Ernest Scott geboren 18 aug 1829 te Vierlingsbeek en hij werd Rijksambtenaar (website stamboom Naeten door Ger Hofmann geproduceerd.).. Gregor huwde Maria Catharina JOCKIN.

De geboorte akte van Johan Willem Frederik hieronder:

 


 

Het graf van W.P. Koster met links (rode pijl) het graf van Toontje Poland.... Hier rust Willem Piet Koster etc etc....

Zijn ouders waren: Johannes Jacobus Adriaan Koster relatie met MINA en Willem Piet was geboren te Bodjonegoro. (Bron openarch.nl - pupillenkaart.). Hij werd op 21 dec 1850 op de pupillenschool ingelijfd, komende uit het Protestantsche Weeshuis te Semarang. M.a.w.: Willem Piet werd militair.

Komende uit het weeshuis: dat zou kunnen betekenen dat vader Johannes overleden was en moeder Mina afstand had gedaan (gedwongen opf vrijwillig)  van haar kind??? En inderdaad: vader Johannes overleed op 21 juni 1846 te Rembang (Toeban)

 

 

 

  

Moge zij in vrede rusten......

 

Top