Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof Cilacap (Tjilatjap) deel 5.

 

Bronnen: RA's , Delpher, Openarch.nl , WieWasWie.nl 

Onderstaande foto's zijn het eigendom en dragen het copyright van de heer Lengkong Sanggar Ginaris, een afgestudeerde archeoloog sedert 2018.

De foto's dateren van oktober 2019. 


 

Het graf van Majoor der Genie de heer Christiaan Krabbe.

Geboren te Rijswijk op 6 maart 1839 uit ouders Johannes Arrnoldus Krabbe (koopman) en Jansje de Vroom. (Openarch.nl)

Overleden in het hospitaal Tjilatjap op 22 okt 1876. Bij mijn weten niet gehuwd. Misschien wel relatie?

Uit het huwelijk van zijn ouders waren meerdere kinderen, waaronder zijn jongere broer Alexander Jacobus Krabbe Lt.ter Zee 1ste klasse, die op 33-jarige leeftijd op  31 mei 1878 te Leiden huwde met Henriette Theodora Krabbe, dochter van Christiaan Krabbe (predikant en oudere broer van vader Johannes Arnoldus)  en Agatha Clotilda Collot 'd Escury.

Zijn loopbaan:

Bevorderd nov 1870 van 1ste ltnt tot kapitein.

Bevorderd mei 1875 van kapitein tot majoor.

Overleden in het hospitaal van Tjilatjap op 22 okt 1876. Namens de familie was Exc. Test. de heer Caspari.

 


 

Hieronder het graf van de heer Jan Marten Schoon , geboren in het jaar 1800 en overleden op 18 november 1865. (2005INN/pag 83)

Weinig te vertellen over de heer Schoon.

In 1834 gezagvoerder schip  De Jonge Wilhelmina.

In 1859 was hij gezagvoerder van het schip Hector.

Tjilatjap was zijn thuishaven en zal derhalve ook daar gewoond hebben als ie niet aan het varen was tussen de eilanden. Waarschijnlijk niet gehuwd maar misschien wel een relatie met een lokale dame?

 

 


 

Hieronder het graf van M.M.A. Wijnmalen. Wie was hij? yo no se.?Marinus Zelfs de RA 1917 geeft zijn voornamen niet aan en vermeldt ook slechts M.M.A.  Een passagier geweest op doorreis? Een verdwaalde vreemdeling?

Niets van dat, want er is een website Openarch.nl en daarin staat hij te boek als

Machiel Marinus Adrianus Wijnmalen, geboren te Amsterdam op 8 sept. 1865. Hij was een zeeman in gouverments dienst en was te Amsterdam woonachtig okt 1888 tot en met 13/6/1895 ambtshalve afgeschreven dus waarschijnlijk terug naar Indië. Hij staat te boek in Openarch waar men zijn dossier kan opvragen.

Maar we zijn er nog niet. Met een beetje puzzelen, komt het volgende tevoorschijn:

 

  1. Jacob Otto Wijnmalen werd geboren te Pasoeroean 1825 (dag/maand niet genoteerd RA 1826) Is niet dezelfde als b)
  2. Jacob Otto Wijnmalen huwde te Pasoeroean 4-6-1836 met Theodora Cornelia Wijnmalen. (gekerstende lokale dame?) RA1837 Is niet zelfde als a)
  3. Jacob Otto Wijnmalen huwde te ?? op ?? met Gesina Gertrude Uhlrich. (Bevolkingsreconstructie Rotterdam) en hieruit 2 kinderen: 1) Cornelius George Adolf Wijnmalen * 1865 Batavia (RA1865 zegt: 8-4-1864) en 2) Dorothea Anna Gertrudis *Amsterdam circa 1867.
  4. Jacob Georg Uhlrich woont samen met echtgenote Gesina Mutter EN TWEE KLEINZONEN te weten: 1) Cornelius George Adolf * 8-4-1864 Batavia en beroep Politie Inspecteur t/m 1894, overl. 9-3-1932 Driebergen en gehuwd met Jeanette Cornelia Zetteler en 2) Machiel Marinus Adrianus * 8 sept 1865 Amsterdam. (Archief Amsterdam PK kaart.)
  5. Maar de beide broers Cornelius en Machiel woonden ook een tijdje in bij hun tante de weduwe Ruperta Johanna Hubers van Assenraad-Wijnmalen.

 

 

En de rest mogen eventuele genealogisch gestudeerde deskundigen het zelf uitzoeken en vervolmaken. Ik heb genoeg gegevens aangedragen.

 

 

 


 

Dan tot slot van deze serie over het kerkhof Cilacap een foto van een graf van een onbekende Indonesische familie.

 

 

 

En dan nog een tweetal foto's van het kerkhof.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top