Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Gastenboek
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Jambi kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga kerkhof
Madioen kerkhof
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Madioen Mary Manuel
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Samarinda O. Borneo
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
Verzamel 1
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links


Het Kerkhof te CILACAP en tegenwoordig nog steeds in gebruik als christelijk algemeen kerkhof.

 

Voor meerdere algemene foto's van het kerkhof, zie: 

http://jejakkolonial.blogspot.nl/2018/01/kerkhof-cilacap-monumen-kematian-di.html

 

Hiernavolgend enkele foto's die ik tevens heb voorzien van (eventueel) aanvullende details, waar en zover mogelijk. De foto's zijn mij toegestuurd door Lengkong Sanggar Ginaris en dragen zijn COPYRIGHT en ik heb toestemming gekregen om deze foto's op mijn website te plaatsen, waarvoor dank !!!!

Één en ander ten behoeve van eventuele nazaten.

 

Hieronder eerst de lokatie van het oude kerkhof te Cilacap.

Op het eerste gezicht is het een vredig dorpsaanzicht: De lokale bewoners zijn gemoedelijk bij elkaar het nieuws van de dag aan het bespreken of niet en kletsen maar wat over de familie of buren of wat dan ook.

Recht tegenover het groepje is echter de ingang met de toegangspoort.

(Foto's lokatie via Googleview 2015 en aangepast).

 

 

 

De aanblik op het kerkhof en de toeganspoort hieronder. 

 

 

 

Op dit kerkhof ligt ook te rusten Toontje Poland, waar ik uitvoeriger over heb geschreven op de pagina TOONTJE POLAND.

 

Daarnaast gaat mijn aandacht extra uit naar de Assistent Resident MARCUS HERZ die hier eveneens rust.

Marcus werd geboren te Ede als zoon van de Duitse koopman Gotschalk Herz en de Edese moeder Sientje Menk op 4 sept 1859 te Ede: (zie akte 239).

 

De jonge Marcus verhuisde naar Delft om aldaar de studie voor BB-ambtenaar te volgen. Wanneer precies Marcus slaagde en naar Indië vertrok is mij onbekend, maar in elk geval werd hij ter beschikking gesteld van het NI-Bestuur en begon zijn carriere als adspirant controleur op Java in 1881.

In 1881 werd hij aangesteld als ads.controleur, in 1900 was hij Ass.Resident te Koetardjo (Kutoarjo), in 1905 zetelde hij te Poerworejo (Purworejo) en in 1907 was hij Ass. Resident te Poerwokerto (Purwokerto).

Hij huwde Maria Cornelia Valkenier op 16 mei 1887 te Probolinggo en volgens de mij beschikbare bronnen had dit echtpaar geen kinderen. (Iedere aanvulling is welkom.)

Mevr. Valkenier was actief bezig op het gebied van verzorging van blinde kinderen afkomstig uit de lokale bevolking.

Op 22 mei 1909 overleed geheel onverwachts Marcus Herz te ?? (Waarschijnlijk te Purwokerto waar hij laatstelijk zijn ambt uitoefende. Voor het overige meldden de kranten weinig over Marcus Herz's leven en werkzaamheden.

Hij ligt te ruste te Cilacap en het volgend grafopschrift siert zijn laatste rustplaats:

"Hier rust M. Herz, in leven Assistent Resident, overleden 22 mei 1909. R.I.P." (Een korte zakelijke tekst m.i.)

Als testament ex.per proc. werd aangesteld de heer J.C. Mulholland en zijn echtgenote plaatste een dankzegging advertentie. De overlijdens advertentie werd geplaatst door de heer J.C. Mulholland met teksttoevoeging "Uit aller naam..." 

 

 

Hieronder een foto van het graf van Marcus Herz, welke ik gekregen had van Lengkong Sanggar Ginaris en welker zelfde foto ook te zien is op de website zoals in de header hierboven genoemd. Triest om te zien, dat het graf tegenwoordig wel eens dienst doet als opslagplaats van diverse soorten goederen van de inwoners van de nabijgelegen woonbuurten. Omwille van respect hebben de fotograaf en mede bezoekers/onderzoekers de grafplaat schoon gemaakt. 

 


Hiernavolgend foto's van enkele andere graven met (waar mogelijk) enkele summiere achtergrond informatie:

 

De RA 1894 noemt: Overleden Josephine de la Combé (vrouw). (Het graf toont Josephina de la Combé).

In Cilacap waren meerdere leden van de familie de la Combé gevestigd. Meer heb ik in de mij beschikbare bronnen niet kunnen vinden.

 

  

HERUNDER HVILER ORVINT MORNER LARSEN, FODT DEN 26 NOVEMBER 1890 I BERGEN NORGE, DODDEN 4 JULI 1908 TJILATJAP, FRA HANS VENNER OMBORD ISS HENRIK IBSEN.

(Hier ligt begraven Orvint Morner Larsen, geboren 26-11-1890 te Bergen Noorwegen en overleden 4 juli 1908 te Tjilatjap, van zijn vrienden aan noord van het ISS Henrik Ibsen.)

 

 

 


 

Hier rust ( !!) onze geliefde ouders J.W. Lüders en en echtgenoote 1889 - 1870. Hunne dankbare kinderen.

Jan Willem Lüders  + 3-1-1889 en zijn echtgenote was Louiza Lemaistre, die bij de geboorte van hun 6de kind het leven liet op 7 jan 1870. Mevr. Luders-Lemaistre werd slechts 38 jaar oud.( Krantenbericht Javabode 20 jan 1870) en zal circa 1832 geboren zijn.

Hoogstwaarschijnlijk was de heer Luders familie van Clazina (Klazina) Wilhelmina Luders die gehuwd was met Hendrikus Johannes van Viegen (machinist Genie werken) en dit echtpaar woonde ook te Tjilatjap.

  

  


 

Hier rust A.A. Lehnhausen geb. 26-9-1883 Overl.15.1.1884.

 

Wat een leed schuilt achter dit graf van ANNA ANTOINETTE LEHNHAUSEN. Zij werd slechts (bijna) 4 maanden oud en zij overleed 12 dagen na haar ouder zusje ABELINA WILHELMINA JACOBA LEHNHAUSEN, die geboren werd op 28 febr 1882 en overleed op 3 jan 1884. Ik vermoed dat een dodelijke kinderziekte beide zusjes geveld heeft.

Hun ouders waren:

  1. JOHAN WILHELM LEHNHAUSEN, geboren 29 maart 1850 te Düsseldorf en overleden 10 nov 1911 te Mr. Cornelis Batavia en hij oefende het beroep uit van militair opzichter en werd later freelance architect en
  2. MARIA JACOBA GELDERBLOM, overleden te Mr. Cornelis Batavia in het St. Carolus ziekenhuis op 7 juni 1919.

Het gezin had meerdere kinderen.

Van het graf van het oudere zusje Abelina heb ik geen foto.

 

 


 

Hier rust C.M. Wedding. Gebr. 19 sept 1802 en overleden 20 jan 1880.

Hij heette voluit CASPER MATHIJS WEDDING.

RA1864 noteert CASPET MATHIJS WEDDING huwelijk met KATIMA te Keboemen op 2 sept 1863

RA1881 noteert CASPER MATUIS WEDDING overleden te Tjilatjap Banjoewangi.

De heren ambtenaren maakten er maar wat van.

 

Op de website van Brender á Brandis kan men meer lezen over de familie Wedding. Klik op deze link:

https://gw.geneanet.org/gerverdinck?lang=en&n=brender+a+brandis&oc=0&p=willem+folkert+gerrit

 

Op de scan van de overl. advertentie zijn meerdere familie banden te herleiden.

 

 

Via deze link ook meer gegevens:

https://gw.geneanet.org/gerverdinck?lang=en&pz=louise+charlotte+henriette+irene&nz=van+asten&ocz=0&p=katima&n=

 

En ook via deze link:

https://gw.geneanet.org/mmeisenbacher?iz=466&lang=de&n=hummelgens&p=willem

 Hier rust mijn diebare echtgenoot J.M. ROMIJN etc.

Hij was JOHANNES MARINUS ROMIJN en gehuwd met ADRIANA CATHARINA HUIJSERS te Semarang op 5 okt 1875.

Zoon van: Predikant Pieter Anthony Romijn en Johanna Cornelia Huberta Fischer.

Geboren te Amersfoort op 16-4-1844 en overleden te Tjilatjap 31 mei 1883.

Alhoewel Johannes niet in militaire dienst hoefde, tekende hij als vrijwilliger bij de Infanterie te Maastricht, 3de Regiment.

 

 


 

Hier rust L(ouise) W(ilhelmina) Selchow, vrouw van V(ictorius) W(ilhelmus) Renon, geb.27 dec 1836 (Jogja), overleden 16 juni 1897

Het echtpaar huwde op 25 april 1882 te Jogja.

 

 Hier rust Juliana Elisabeth de Sornie geb. Vincent. Geb 19-7-1813. Overl.5 april 1882.  R.I.P.

De familie de Sornie is gerelateerd aan de families BELLO, van THALINGEN, HOOPER.

Hieronder een fragment van de websit: https://www.boekwinkeltjes.nl/b/183512273/INDI/

"DE SORNIE, VINCENT Vertrouwelijke brief van mr. H.R. van Taalingen aan mr. P.C. Bloys van Treslong Prins te Batavia, dd Aerdenhout 1936, betr. Joseph de Sornie (Sorny), een Spanjaard die zich in 1832 te Semarang vestigde en bij Elisabeth Juliana Vincent enkele kinderen kreeg, waaronder schrijvers grootmoeder, getypt, 2 p."

 

 


 

Hier rust ADOLF PIETERS. Geb. 28 dec 1878 (Rembang RA1840). Overl. 4 mei 1903 (Tjilatjap RA1904).

Over Adolf heb ik in de mij beschikbare bronnen niets kunnen vinden.

Ik heb slechts vermoedens en kan dit onderstaande niet met documentatie staven.

Zijn vader zou geweest kunnen zijn de heer A.N. Pieters. Deze was Opzichter 1ste klas bij de Burgerlijke Openbare Werken en werd op 2 mei 1878 overgeplaatst naar Rembang (Geboorteplaats van Adolf.).(Krantenberichten Delpher. + RA1879).......Let wel: Het is dus een aanname. Zo ik ernaast zit: Mea Culpa !!!!

 

In elk geval, zo de heer A.N. Pieters de vader geweest was of NIET, hieronder enige details/feiten over de heer A.N. Pieters en familie:

 

BRON 2003INN16:

  • A(lexander) N(icolaas)(Nicolas) Pieters, geboren te Koetoardjo 24 april 1841 (erkend in 1860), overleden november 1908. (Zoon van Jacobus Pieters en Wattie.) (Het CBG noemt Alexander Nicolas Pieters)
  • huwde op 27 april 1878 te Poerwordjoe met
  • Carolina Margaretha Doeve geboren te Wonosobo op 23-6-1858, overleden Bangil 4-11-1889. (Dochter van Frederik Willem Doeve en Johanna Carolina Saone.)

Let wel: RA1879 zegt dat de huwelijksdatum was 27 augustus 1878 !!!!

Uit dit huwelijk tenminste een zoon:

Jacobus Pieters, geboren Parakan Temanggoeng op 12 dec 1883, overleden 28 april 1956 Veenendaal.(Utrechts archief).

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

TopCopyrights imexbo.nl, imexbo.org, imexbo.eu, annajohannes.eu | Why do you visit this website if you can't read.....