Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Een deel der leden van de familie KNAAP.

 (met een kleine nadruk op Otto Knaap en zoon Arthur Knaap)

 

Deze pagina is eigenlijk een subpagina van de familie Theodorus Coenraad Jasper en heeft verder niets van doen met mijn serie over het jagerscluppie van de Katjapringweg te Soerabaja. Ik heb deze pagina samengesteld puur en alleen omdat er een relatie bestond tussen de eerste echtgenoot (Carel Hendrik Knaap) van de heer Jasper zijn echtgenote (Jacoba Maria Zwier)  en de heer Otto Knaap. (Kunnen we het volgen? Zo niet, lees dan verder. Zo ja, lees dan ook verder.)

En ook om toch nog mijn lezerspubliek helpen te herinneren aan de heer Otto Knaap Sr, vader van Otto Knaap jr. en zeer bekend criticus en muziek liefhebber in zijn dagen...en gehuwd met een Armeense dame en aan mij gerelateerd via overopa's kant en deze dame was ook nog een zeer goede opera zangeres (en haar zusje trouwens ook).

Het is hierbij pertinent NIET de bedoeling dat ik het gehele gebeuren in en rond Otto Knaap uit de doeken ga doen. Daar is heel veel door anderen over geschreven. Ik doe slechts hier wat neerpennen enkele details die ik persoonlijk de moeite waard vind te vermelden. Her en der wel opmerkingen geplaatst over zaken die door anderen niet helemaal correct zijn vermeld of aangehaald. (Het recht van auteurs ahum ahum ahum)

Zie ook de pagina SEMAMPIR SPECIAAL inzake een graf en wat uitleg over een lid van de familie KNAAP.

 

Op 30 okt 1891 overleed de heer Reinier Francois Rudolph KNAAP, die op 18 juli 1865 huwde met Anna Magdalena van der Zon Brouwer. (Hij was klerk/commies). Haar voorouders waren van der Zon en Brouwer en de namen werden door nazaten samengevoegd.

Reinier F.R. Knaap (geboren 7 okt 1838) was de zoon van Carel Hendrik Knaap en Catharina Sophia Elias, die elkaar huwden op 13 okt 1832. Zijn grootouders van moeder's kant waren: Melchior Fredrik Elias en Souw Goat Nio. Een zuster van Catharina Sophia Elias was Caroline Maria Elias (overleden 28-9-1845),  die huwde met Jacob Joseph Struwer.

 

De overlijdensadvertentie (bron KB.nl) werd getekend door: 

 1. O. Knaap (= Otto, bekend criticus, muziekliefhebber, redacteur), geboren 29 juli 1866 Cheribon.
 2. E. van der Meijden geboren Knaap (=Eugenie)
 3. J. van der Meijden (= Jacobus Cornelis en gehuwd met 2) op 5-3-1889 Tegal -RA1890. Voorheen was Jacobus gehuwd op 17-12-1887 met Dirkje Alida Cornelia Hörner - RA1889. Zij overleed 25 febr 1888 na 3 maanden huwelijk.) Jacobus Cornelis zelve overleed te Batavia op 30 sept 1898
 4. C.H.  Knaap (=Carel Hendrik)
 5. Ch. M. Knaap (= Christine Maria of ook wel Maria Christine)
 6. L. Knaap. (= Louis)

 

 

Advertentie onder:

Op 12 okt 1897 overleed te Surabaya dochter Eugenie Knaap (zuster van Otto sr), die met Jacobus Cornelis van der Meijden was gehuwd op 5-3-1889 te Tegal. Zij werd 29 jaar oud. Jacobus Cornelis van der Meijden overleed op 30 sept 1898 te Batavia (RA1900). Vreemd, dat in de overlijdens advertentie van zijn echtgenote zijn naam NIET wordt genoemd. Ik heb niet kunnen ontdekken of het echtpaar gescheiden van elkaar was.

 

 

Bovenstaande namen hieronder wat gedetailleerder uit de doeken gedaan: 

 1. De weduwe Knaap is natuurlijk mevr. van der Zon Brouwer.
 2. O. Knaap = Otto Knaap (senior) gehuwd met 3 onder. 
 3. K. Knaap-Martherus = roepnaam Koosje = Basilia Magdalena Sarkies Martherus. Zij was zuster van 13 onder. (De almanak RA 1894 noemt haar BAZALIA Magdalena Sarkies Martherus gehuwd 5 dec 1892 in Tegal. Soms ook wel Basalia.) Mag ik even de lezer opmerkzaam maken op het volgende: De ARMEENSE jongensnaam is BASIL en de Armeense meisjesnaam is BASILIA.
 4. C.H. Knaap = Carel Hendrik Knaap (gehuwd geweest met Jacoba Maria Zwier.). Carel Hendrik overleed op 4 aug 1931 op 62-jarige leeftijd. Hij ligt/lag Peneleh in één graf samen Karel Hendrik Polack. Opmerking bij zijn overlijden: Gehuwd geweest met JASPERS-ZWIER....Let op: Jaspers met extra "s" aan het eind ipv Jasper. Fout ambtenarij dus.
 5. Ch. M. Jolly-Knaap = Christine Maria Knaap gehuwd met 6 onder.
 6. J. Jolly = Johannes Pieter Alexander Jolly. Hij huwde in 1894 met Ch.M. Knaap. Zij hadden o.a. een zoon Jan Karel geboren 29 okt 1897 en gestorven in krijgsgevangenkamp Japan 28 jan 1945.
 7. L. Knaap = Louis Knaap gehuwd met 8). Louis overleed te Batavia 26 nov 1929.
 8. M.J. Knaap-Koster = Marie Johanna Koster en gehuwd op 5 febr 1896 te Cheribon met 7.
 9. S. Knaap = ??
 10. R. Knaap = ??
 11. M. Knaap = ??
 12. A. Knaap =  ??
 13. R. Gerrits-Martherus = zuster van Basilia Martherus - zie boven - en voluit geheten Rosalia Magdalena Sarkies Martherus gehuwd met Johan Hendrik Gerrits op 3 juli 1887 te Tegal.

 

 

Enkele bijkomstigheden/details - voor zover mogelijk - met betrekking tot bovengenoemde personen en leden familie Knaap en Martherus.

 

Ad 2 en 3) Otto Knaap. Zeer bekend criticus, lag regelmatig in de clinch met andere bekende personen. Muziek liefhebber, redacteur Telegraaf vanaf 1903, gehuwd met Basilia Magdalena Sarkies Martherus (die op haar beurt familie was/is van ondergetekende via de Armeense voorouders). Veel te vinden op het internet en in de boeken over Otto Knaap en ik ben zeker niet van plan om hier voor de zoveelste keer iets te schrijven over Otto. Een zeer uitgebreide biografie is geschreven door de heer Otto Ketting ene kleinzoon van Otto Knaap.

Otto sr begon zijn carriere bij de Escomptobank waar hij onder leiding van Jan Dinger zijn werk deed. Ik moet hier uitvoeriger induiken in verband met het feit, dat ik iets over Jan Dinger zelve heb geschreven.(zie ook de vervolgpagina Jan Dinger 2.)

Gestorven op 1 mei 1917 en begraven in Utrecht en zijn graf is in 1942 geruimd.(Bron Moesson 15/10/1990; p24/32  artikel Ralph Boekholt)... (Historiek net geschreven door R. Baay maakt een kleine vergissing en zegt: Keert terug naar Nederland en sterft onder misterieuze omstandigheden in armoede. De omstandigheden waren niet misterieus doch hij was een ietwat geestelijk aangetast. Arm kon hij ook niet zijn, aangezien er wel bronnen van inkomsten waren, al zou het maar sowieso via zijn kinderen geweest zijn.)

Het echtpaar Otto Knaap -Martherus had een andere zoon (junior) genaamd Otto Knaap, geboren in 1897.  Otto Junior werd slachtoffer van de Japanse oorlog in Indië en werd per (hospitaal schip) ORANJE in 1946 naar Nederland vervoerd. Hij haalde de reis niet en stierf aan bood van het schip en werd te Port Said begraven. Op dit schip (afreis Batavia 5 maart 1946 naar Southampton in transit naar Amsterdam) werd tevens ook naar Nederland vervoerd mijn oom Henri Constant Boers, die Nederland wel haalde, maar alsnog in 1948 te Heemstede aan de gevolgen van de oorlog en aaneensluitend het kamp, overleed. Zouden zij aan boord elkaar gekend hebben, rest mij als vraag?

Geboorte advertentie van Otto Knaap jr. geboren 16 mei 1897.

Enige uitleg bij de advertentie hierboven:

P.L.M. Ketting = Peter (roepnaam Piet) Louis Marie Ketting gehuwd 1931 met dochter van Otto sr genaamd GRACE Knaap. Zij huwde voorheen in 1920 met George Enderlee en gescheiden op 18 dec 1930. In 1932 werd Otto's kleinzoon Otto Ketting geboren en die werd later ook al "beschäftigt" in de muziekwereld: Hij werd componist en maakte onder andere de opera ITHAKA in 1986. Kleinzoon Piet Ketting overleed in "de donkere dagen vóór Kerst" in 2012. Lees meer over Otto Ketting op: https://musicalifeiten.nl/componisten-portretten/k/ketting-otto-in-memoriam.html

 

René Knaap = zoon van Otto sr (geboren 29 okt 1900 Batavia) en gehuwd met Johanna Catharina Kremer (geboren Zeist 19 sept 1901) (in advertentie genoemd CREMER is dus fout). Op 79 jarige leeftijd op 24 maart 1981 overleed in den Haag de weduwe Johanna Catharina Knaap-Kremer. De nazaten en aanverwanten uit dit gezin zwierven uit over de gehel wereld: San Salvador, Punta Gorda Fla en Australia Adelaide.

E. Catz-Knaap = Elly Knaap, die gehuwd was met procureur mr.dr. E.W.Catz. Volgens een door mij niet nader te noemen website  (gespecialeerd in Joods afstamming, doch in dit geval niet geheel volledig) schijnt Elly gescheiden te zijn van mr.dr. Catz. Elly overleed 18 juni 1960 te Amsterdam en zij draagt dan nog enkel de naam Elly Knaap. Uit dit huwelijk Catz-Knaap zijn nazaten voortgesproten en gerelateerde familienamen zijn : van Os en Schrader Bruijns. 

 

Er was ook Otto's oudste zoon ARTHUR KNAAP, die in het  Franse Vreemdelingen legioen in dienst trad en verscheidene keren werd gedecoreerd. Geboren 3 juni 1893 te Soerabaja.(RA 1894) en gestorven 9 januari 1938 te Parijs aan de gevolgen van het mosterdgas in die eerste wereldoorlog. Hij verkreeg de Franse nationaliteit en stierf in het hospitaal te Parijs.

Sommige artikelen geplaatst in oude Moessons zeggen dat Arthur in 1915 te Verdun is gesneuveld, hetgeen dus door onderstaande overlijdens van Otto sr en zowel zijn eigen overlijdens advertentie is weerlegd.

 

Hieronder een foto van Arthur afkomstig van de website http://www.eerstewereldoorlog.nu/educatie/nederlanders-de-eerste-wereldoorlog/arthur-knaap/ met daarin de levensloop van Arthur.  

Op deze websites kan men nog meer lezen over Arthur Knaap. https://muizenest.nl/2017/01/30/patria-1/

Jorge Marten Groen heeft een boek geschreven over Arthur geheten PATRIA - De oorlogsbrieven van Arthur Knaap. In 2016 verscheen ook de film PATRIA. (Te vinden op Youtube...even zoeken op Patria.) 

Brieven van het Westelijk Front 1916. Een deel van de brieven die Arthur schreef naar huis en zijn verloofde Mies.    De verschrikkelijke ellende van een vernietigende eerste wereldoorlog I....want tegelijkertijd werden elders in 1915 - buiten de slachtoffers van de oorlog zelf - een geschat aantal tussen anderhalf- en twee miljoen Armeniers door bewuste genocide op een verschrikkelijke mensonterende wijze van hun leven beroofd....De kranten stonden er bol van....En de hele wereld stond erbij en keek ernaar en dacht: "Is de verweg van mijn bed show."!!!!..... "Ooooh !!! ", zal menig lezer nu zeggen: "Nooit geweten...Gossie toch."

 

De overlijdens advertentie van Arthur Knaap te Parijs. Als eerste genoemd: K. Knaap-Martherus = Koosje Martherus = Basilia Martherus = moeder van Arthur. Ook genoemd is O. Knaap = broer Otto die aan boord van de Oranje in 1948 overleed en begraven werd te Port Said. Ook genoemd C. Knaap te Batavia die NIET Carel Hendrik was. (Overleden 1931). Ik heb niet kunnen achterhalen wie deze C. Knaap geweest moet zijn. Zover ga ik niet met de genealogie.

 

Mevr. Otto Knaap-Martherus, begenadigd opera-zangeres, voluit geheten Basilia Magdalena Sarkies Martherus (overleden 1972), een operazangeres en ook over haar is veel te vinden en te weten als men maar moeite ervoor wilt doen. In Parijs trad zij eens een keer op en in het voorprogramma was een lid van het gezelschap druk bezig furore te maken en te onderhouden...: éne dame geheten M. Zelle van achternaam, meer bekend als Mata Hari, wiens executie dit jaar anno 2017 100 jaar geleden werd herdacht.

In bovenstaande advertentie komen de namen voor van Pierre C. Bos en mevr. W. Bos-Knaap. Zij was dochter Wilma (van Otto sr en Basilia)( en het echtpaar genoot bekendheid in Parijs als voordracht kunstenaars en worden ook geroemd en genoemd. Zij waren beiden leerlingen geweest van Otto Knaap sr.

 

Ad 4) Carel Hendrik Knaap, zoals gezegd, eerder gehuwd geweest met mevr. Jacoba Maria Zwier en die later huwde met de heer Theodorus  Coenraad Jasper. Klik op de link om meer te lezen. Hij dreef een agentschap van de houthandel/fabiek Houthandel "Oost Java" te Soeloong Soerabaja en werd begraven te Peneleh en ligt/lag samen in een graf met de heer Karel Hendrik Polack. Op zijn graf geen memorium of iets dergelijks. Dit familielid is één der weinigen uit de familie Knaap die zich niet al teveel bezighield met de klassieke muziek en aanverwante zaken

Ad 13) Mevr. Rosalia Magdalena Sarkies Gerrits geboren Martherus (overleden 1979), zuster van mevr. Knaap-Martherus en eveneens operazangeres maar iets minder bekend. Ook zij dreef te Semarang een muziekschool.  Kortom ook over haar en haar echtgenoot de heer Gerrits is veel te vinden indien men er interesse in heeft. De zusters Rosalia en Basilia Martherus waren dochters van Savary Jacob Sarkies Martherus en Wijah.

Ik kan niet begrijpen waarom Koosje Martherus later in diverse advertenties haar achternaam schrijft als Martherus Savary. Dit is geheel ongebruikelijk in Armeense kringen. Ik kan ook geen KB vinden inzake toegestane naamsverandering.

 

Hieronder een portret van Rosalie Magdalena Sarkies Martherus. Schoonzus van Otto Knaap sr en gehuwd met Johan Hendrik Gerrits.

 

Hieronder een portret van WILMA KNAAP, later gehuwd met Pierre C. Bos en voordrachtskunstenares te Parijs, dochter van Otto Knaap sr en Basilia Martherus. (Geheugen van Nederland)

 

 

 

Otto Knaap sr in jonge jaren. (De foto heb ik enigszins geretoucheerd omdat anders teveel pixels te zien zijn.)

 

Hieronder een link naar een krantenartikel over Otto Knaap sr. met daarin iets meer over Otto's  levensloop. (Er is veel meer te vinden in de Delpher, doch ik plaats er maar een.) KLIK HIER.

 

Recapitulerend waren de kinderen OTTO KNAAP- KOOS MARTHERUS:

Arthur, Otto jr, Rene, Grace, Elly en Wilma. Zie verder de uitleg bij de diverse advertenties hierboven. Zie ook de overlijdens advertentie van Otto Knaap sr hieronder. Er werd ook nog geboren in febr 1903 het kind Giza Maria Emma Kitty, doch deze overleed 2 maanden na de geboorte op 2 april 1903 te Amsterdam

 

 

Een fragment uit 1959 zoals Jan Fabricius zich Otto Knaap sr herinnerde.

 

Mak van Dijk schreef een blog over Otto Knaap sr in zijn hoedanigheid als dichter van Javaanse preludes onder pseudoniem SASTRO PRAWIRO en dat is hier te lezen.

 

En als u de Moesson Pictura nl  induikt, zich aanmeldt (ZONDER dat u lid hoeft te zijn !!!) en dan zoekt op de naam Otto Knaap,  vindt u nog veel meer. Maar let op: niet alles erin is waarheidsgetrouw en soms onvolledig.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

 

Ter ere hieronder een foto van Otto Knaap in zijn studeerkamer te Batavia anno 1900 en uit de Moesson/TongTong. Otto is hier dan circa 35 jaar oud.

Hij was een "geletterd" Indischman/Indo whatever. En weinigen weten dat zijn voormoeder mevr. Souw Goat Nio was gehuwd met de heer Melchior Fredrik Elias.

 

Top