Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Oom Henri Tjimahi
Oom Cornelis DRESDEN
Oom Julius WALES
Oom W.E. & de SST
Tante Julia Cornelia
Oom Marius ten Cate
Opa Oma ten Cate
Opa Oma ten Cate 2
BEAT(H)A MEIJER
Opa Oma Oud EykDuyn
Banjarmasin van Dorp
Banjarmasin Schwaner
MartapuraBanjarmasin
Opa Julius 3de huwlk
Jan Coenrades Boers
Jan Karel Boers
Graf van JC Boers
Instrumenten JCBoers
Boers en clavecimbel
Armeense voorouders
Fam BASIL JOHANNESS
Arm. kerk Amsterdam
De Zijderoute
Joseph Johannes
Mack Jos Joha Amirkh
Paul Minas Johannes
Amir Johannes I
What's in a name
AJ II Petrus Blumb.
Petr.Bl.Rijkee Lav 1
Petr.Bl.Rijkee Lav 2
Petrus te BOGOR 1
Petrus BOGOR 2
AJIII Nahapit Marthe
De gebrs. ANDREAS
Barsekh Andreas
Paulus Andreas
Paulus A's kinderen
Nazaat Piet Andreas
Carepit Andreas
Nazaten Bar en Pau
Naz. die opteerden 1
Naz. die opteerden 2
George Apcar TA I
Sarkies Apcar TA II
Foto's Apcar TA III
Nazaat Apcar TA IV
G.J.Apcar/Vardanian
Creet en Hotels 1
Creet en Hotels 2
Creet en hotels 3
Mckrtich Carapiet I
Mckrtich Carapiet II
Pownall Carapiet
Fam. JOHAN-POLAND
Aganoor geb. Zorab
Zorab van Asdonck
V.Zorab en H. John
Arsen Zorab &familie
Familie BOLDY I
Familie BOLDY II
Arakiel C. Vardon
Willy Galstaun
Paar leden Galstaun
Galstaun Moissinac
G.J.A. ter Galestin
Galestien
Galestien Molukken
Sophie Galistan
Galistan Cheribon
Marcar Johannes Amir
Marc Joh Amir deel 2
Arm.kerk Dhaka
M.J. Martin Dhaka
Marcar David Dhaka
Elizabeth David Dhak
Eugenie David Dhaka
Ephrem Vardanian
Kamarzar Altingst I
Kamarzar Altingst II
Kamarzar Johannes
Oma Minas
Oma Minas' kinderen
Oma Minas familie
Drama Nahapiet Elias
DeBraal & Johannes
v. Galen & Bagram
JenniDamenMichael
Arsham Michael
Zegers Michael
S. Galestin Brouwer
Vardon & Manuel
Leo Markar Soekias
Ch.J.+ E. Johannes
John G. Johannes
Malcolm Joseph
Sarkies-Heijligers
Edgar & Victoria
KNIL Pensioen
T.C.J. Kroesen
Opa's romance op zee
Den Haag en Batavia
Manuel White Nahuys
Lt.Gen.W.E.Kroesen
W.E. Kroesen junior
Resident C.A.Kroesen
Marie Wilh. Kroesen
As.Res. J.A. Kroesen
Een stuk genealogie
Wilis en Oranje 1911
Familie foto's
Verloren familie
Khachatur 10 7 2015
Khachatur 17 7 2015
Khachatur 25 7 2015
Khachatur 31 7 2015
Khachatur 08 9 2015
Khachatur 11 9 2015
Khachatur 18 9 2015
Khachatur 25 9 2015
Khachatur 16 10 2015
Khachatur 23 10 2015
Khachatur 30 10 2015
Khachatur 07 04 2017
AMIROGHLI in Farsi
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het N.I.L. / K.N.I.L en het Zwitsers Leven Gevoel.

 

(svp niet te verwarren met Het Zwitserleven Gevoel, da's de echte, zunne.)

Een iets meer gedetailleerd verhaal over Tiemen Cornelis Johannes Kroesen gehuwd met mijn overgrootmoeder Anna Johannes en wat minder gedetailleerd over zijn oudere broer Willem Egbert Kroesen gehuwd met Maria Sara Tromp. Beide broers waren "hoogwaardigheidsbekleders" in het N.I.L. Oh ja, er was ook nog een derde broer, die in het leger een leidende rol speelde en dat was Carel Martinus Hubertus Kroesen. Deze sneuvelde in de Slag bij Boni in Zuid Celebes in 1859. Hij werd slechts 38 jaar oud en was Majoor Infanterie en heeft helaas nooit van zijn pensioen mogen genieten, in tegenstelling tot zijn hiervoor genoemde broers.

 

 

De schoonvader van mijn grootvader was Tiemen Cornelis Johannes Kroesen, Majoor Hoofdintendant van het (K)NIL en hij was gehuwd met Anna (Hannai) Johannes (Hovhannes), dochter van die geldmagnaat en magneet, want zijn geld trok geld aan.

Kortom TCJ Kroesen deed zijn best in het NIL en maakte snel en vaak promotie en woonde destijds - in zijn functie als baas van het leger - in het paleis naast de toenmalige hoofdkazerne van de KNIL in Batavia. En 's morgens bij het aankleden ging dat zo: "Oppas!! Mijn geweer en sabel!!" "Saja Toean", zei de leger oppas en kwam dan aangehold met enkel overopa's sabel, want een geweer had overopa natuurlijk niet meer. Dat had ie allang weer ingeleverd, nadat ie een beetje baas was geworden, maar ja, die kreet zat nog als gegrift in zijn hoofd.

Hij deed nog meer zijn best en kreeg als dank een welverdiend pensioen van de NIL. Zeer welverdiend want hij was ook zeer welverdienend geweest.

En uit hoofde van dat laatste en natuurlijk mede dankzij de inbreng van zijn vrouw Anna Johannes, die uit haar papa's nalatenschap een aardige bruidsschat had meegekregen, had dit gezin ook nog een leuk stulpje ergens daar in die hele dure wijk Koningsplein in dat koloniale Batavia.

Na zijn pensioen trokken TCJ Kroesen met Anna uiteraard in hun ietwat uit de kluiten gewassen stulpje zich terug, heel gezapig genietend van de rust en mooie planten in dat "kleine tuintje behorend bij dat kleine huisje c.q. pondok" daar op dat Koningsplein.

En de hele bups aan familieleden elke dag op bezoek en verslag uitbrengen over de gang van zaken, want dat was overopa gewend uit hoofde van zijn functie destijds.

Elke morgen zijn adjudant natuurlijk present aan zijn bureau en verslag uitbrengen over de gang van zaken en de kazerne en de manschappen en wie corvee had en welke soldaat weer dronken van de straat was geplukt en in welke bar de soldaten er weer eens een knokpartij op poten hadden gezet enzovoorts en nog meer van dat soort dagelijkse legerakkefietjes als er tenminste geen strafexpeditie gaande was, ergens in de bushbush ver weg van Batavia.

Niet dat overopa Tiemen er zelf op uit trok, maar één en ander moest geregeld worden: eten, geweren, cikars en gerobaks, noem maar op wat de hele santekraam allemaal nodig had. In zijn jonge jaren was ie wel actief bezig geweest. Hij kreeg ooit eens één of andere orde omdat hij behoorde tot die leden der militaire staf die destijds in 1860 de opstand der Zwitserse soldaten de kop in hadden gedrukt. (Willem I kazerne te Semarang.)

Oh ja, overopa TCJ had natuurlijk in zijn dagen ook al van ZwitserLeven Gevoel gehoord, de welbekende reclame van die verzekeringsmij die ook voor pensioenen zorgt, want hij was ook nog commissaris of zoiets van de destijds bestaande Levensverzekering maatschappij.

Dus dat was bijna elke dag natuurlijk gebakken krieltjes met ossehaas biefstuk en toetje na naar keuze. Speciaal uit Nederland over laten komen Old Amsterdam Belegen kaas en Venz of Droste hagelslag, want waarschijnlijk was de sayur lodeh niet zo in trek.

Tenminste, dat vermoed ik maar. Voor hetzelfde geld was overopa stapeldol op rujak gobet of manis en soto of rawon met een gezouten eendenei, who knows? In elk geval hield hij wel van sate, want anders had ie in zijn achtertuintje niet die speciale sate rooster plaats laten bouwen. (Zie hieronder op één der foto's.)

TCJ Kroesen overleed in mei 1902. Ik vond een passagierslijst met vermelding dat oud Resident Boers begin augustus 1902 weer naar Nederland vertrok. Ik stond er eerst niet bij stil en dacht: leuk voor mijn opa, dat ie weer eens terugtrok naar de tropen voor een vakantie of iets dergelijks tot het ineens tot me doordrong.

Zijn schoonvader was in mei 1902 gestorven en mijn opa Julius was hoogstwaarschijnlijk op dat moment de enige gerechtigde die de begrafenis en dergelijke heeft moeten regelen. Vermoedelijk was de gang van zaken op deze manier gegaan: Opa kreeg bericht vanuit Batavia, dat zijn schoonpa stervende was en dat één en ander geregeld diende te worden.

Opa als een speer naar Indië terug (kan geen vertrekdatum vinden) en regelt de begrafenis (TCJ ligt in één graf samen met vrouw Anna Johannes en jong gestorven dochter Laura Eleanora - zij was eerste vrouw van mijn opa) en regelt de nalatenschap, zoals bijvoorbeeld het huis en de inboedel etcetera. Een foto van hun familiegraf is onderaan deze pagina te vinden.

Herzien 11 juni 2013: Opa heeft de reis terug naar Indië van Nederland alleen met nicht Cornelia Kroesen moeten maken, want 1) zijn kinderen zaten nog op school en zijn vrouw (mijn grootmoeder Cornelia Helena Geertruida) moest op de kindertjes passen en ik heb 2) geen medepassagiers op de lijst terug naar Nederland gevonden, behalve dan nicht Cornelia Kroesen. Ik heb recentelijk (mei 2013) aan de hand van een nalatenschap van notaris C.P.A. Boelen één en ander kunnen uitpluizen en nicht Cornelia Kroesen is de erkende dochter van Tiemen Egbert Karel Theodoor Kroesen (2 sept 1855 te Semarang en 29 nov 1896 Soekaboemie), de oudste zoon van mijn overgrootouders Tiemen Cornelis Johannes Kroesen en  Anna Kroesen-Johannes. (Een nichtje dus van mijn oma Cornelia Helena Geertruida Boers-Kroesen.)

Deze T.E.K.Th. Kroesen was ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur van Indië (Controleur BB, Vendu meester en in bezit van Klein Notaris diploma) en was eerst gevestigd te Noord Sumatra, alwaar hij een relatie had met een inheemse waaruit Cornelia is voortgekomen. Daarna overgeplaatst naar de Westerafdeling Borneo.  Cornelia is nooit gehuwd geweest en dreef in Den Haag een pension voor Indische /Indisch Nederlandse pensiongasten. Geboren op 24 mei 1884 te Fort de Kock en in Den Haag gestorven op 12 jan 1959. Al haar persoonlijke bezittingen op het gebied van papieren, aktes, foto's en dergelijke zijn na haar dood door de gemeente Den Haag vernietigd, aangezien de directe familie zich van haar distantiëerde....(Het pension moest leeg, zei de gemeente Den Haag en dus kwamen de ordetroepen onder luid gejoel: Hatsekidee, weg ermee.)  Jammer, want anders hadden aanvullende en/of ontbrekende familie geheimen boven water kunnen komen, zoals bijvoorbeeld wie haar moeder geweest was etc.

De vader van Cornelia, T.E.K.Th. Kroesen bleek niet opgewassen te zijn geweest tegen de lasten van zijn functies en was menigmaal zwaar ziek en is zelfs voor 2 jaar op ziekteverlof naar Nederland gestuurd. In aug 1895 werd hij eervol uit de dienst ontslagen wegens gebleken ongeschiktheid voor het uitoefenen van zijn functie. Hij overleed in nov 1896 te Soekaboemi in het kuuroord, een jaar na zijn UT pensioen. Zie verder het verhaal Een Indische Haagse straat op deze site over Cornelia Kroesen.

Opa nam waarschijnlijk ook enkele privé dingen mee uit de nalatenschap naar Nederland en waaronder dan ook het grote foto album en een grote vaas en misschien ook nog enkele andere dingen. Na de dood van mijn grootvader in 1923 zijn deze nalatenschappen waarschijnlijk gewoontegetrouw over gegaan op zijn oudste zoon Willem Egbert Boers. Ik zou het anders niet kunnen verklaren hoe deze deel-nalatenschap in Nederland terecht is gekomen. (Mijn vader Theodoor en zijn één jaar oudere broer Henri Constant waren in 1923 in Indië werkzaam en zijn daar tot en met de beëindiging van de Japanse oorlog niet meer vandaan gegaan. Mijn vader stierf in 1944 in het kamp en oom Henri is na de oorlog teruggekeerd in februari 1946 met het hospitaalschip Oranje (via Southampton UK) en in 1948 na een lange slopende ziekte, opgelopen in Tjimahi 4, in 1948 te Heemstede gestorven en begraven op Oud Eijk en Duinen in de familiekelder 826 samen met mijn opa Julius (+1923), mijn oma Cornelia Helena Geertruida Kroesen (+1904) en opa's derde vrouw Gerardine Johanna van der Meer +1935.). Zie hiervoor de pagina Oud Eik en Duinen.

 

Foto onder: Overopa in zijn "pyama" in zijn korsi males om één of andere kleinzoon op zijn mieter geven. De schoolboeken met een touwtje bij elkaar gebundeld en de schoolpet netjes in de hand en braaf luisterend naar wat overopa nu weer te mopperen heeft.

Dat kleinkind zal wel één of andere oom van me geweest zijn, maar welke? Heel even heb ik getwijfeld of het wel mijn vader geweest kon zijn, gelet op het feit wanneer deze foto's gedateerd zijn; maar dan zou deze oom een beetje te groot geweest zijn. Ik heb echter een vermoeden dat het een oudere broer van mijn vader geweest moet zijn.(Cornelis Laurens Boers). Qua leeftijd zou hij het kunnen zijn. (Geboren 1884 en waarschijnlijk op de foto dan 14 jaar oud, aangezien de foto van 1898 is). Het is trouwens wel een mooi opgezette scene die de fotograaf bedacht heeft.

 

En hieronder dan een stel foto's van het huis en het interieur, gekocht van de uitkering van Dat Zwitsers Leven Gevoel, denk ik. Maar dat zal wel niet zo zijn geweest.

Foto onder: Een detail opname van zijn schrijfbureau met aan de wand portretjes van de familieleden. Let op de grote foto van zijn vrouw, mijn overgrootmoeder Anna Johannes, in de standaard. Onder deze foto heb ik een uitvergroting van haar. De foto in het midden ongeveer, met dat zwarte rondje toont Cornelia Helena Geertruida Kroesen, de tweede vrouw van mijn opa Julius en mijn oma. Beide genoemde foto's - Anna en Cornelia - heb ik in bezit. Links van de foto van mijn oma Cornelia is een foto van Laura, haar oudere zus en weer links daarvan is een foto van Annette Juliana, een dochter uit het huwelijk van mijn opa met Laura. Een schat aan portretten hangen en staan daar en voor mij zoveel vraagtekens... Al die foto's, al die foto's .... welke verhalen zouden zij mij kunnen vertellen, als ze nog bestonden.....wie is nu wie in de familie.... Rechts naast oma Cornelia (en links van dat soort stempelkussen) is oom Johannes Alexander Kroesen en de grote foto rechts ervan en afgeschermd door dat stempelkussen moet Tiemen Egbert Karel Theodoor Kroesen zijn. Helemaal rechts is overoma Anna, maar wie links van haar staat is mij onbekend. Dit ZOU Gijsbertus de Kruijff van Dorssen kunnen zijn en eronder zijn echtgenote Charlotte Louisse Hubertha jonkvrouwe Nahuijs, die later na haar scheiding huwde met oom Johannes Alexander Kroesen (De eerste Ass. Res. van Nieuw Guinea).

 

Foto onder: Anna Johannes. Zie ook foto hierboven. Ter ere van haar, mijn overgrootmoeder, op de achtergrond "The Princess Bride" in piano uitvoering, uit de film Story Book Love.

Tja, ik vind deze song wel een beetje passen bij haar: geboren uit een nazaat van het Kaukasisch Bagratoeni vorstengeslacht uit Artsakh/Julpha Isphahan Perzië, een financiëel zeer zorgeloze jeugd gehad, een huwelijk met een hoge legerpief met een goed gevulde dompet(beurs)..... Een kinderjuffrouw om de kindertjes te gouverneren en die ook nog muziekles moest kunnen geven.... op de piano, ergens op een andere foto te zien....(Men had eens een advertentie geplaatst op zoek naar een gouvernate die ook muziek lessen gaf.)

Tja, mijn overoma Anna, geboren uit een huwelijk van Joseph Johannes en Helena Jacoba Herwigh en in hun tijden zo'n beetje de baas van Semarang en omstreken (althans op de achtergrond), want Joseph zat politieke plannetjes uit te broeden en dat mocht niet al te veel ruchtbaarheid krijgen. Zij was 4 jaren oud toen haar vader Joseph na een langdurig ziekbed van 7 maanden lang overleed. Vertrok op haar 15de uit Semarang en ging te Batavia de boel eens verkennen en trouwde er, stichtte daar haar gezin en overleed te Weltevreden op 63-jarige leeftijd. Haar man TCJ overleefde haar nog 8 jaren, helemaal alleen in dat grote huis, mijmerend over wat eens geweest was? Elke dag uit verveling misschien de pembantu's op hun mieter geven? Blij als er visite langs kwam?

Het feit, dat Anna's vader stierf toen zij 4 jaar oud was, doet mijn idee versterken dat zij hoogstwaarschijnlijk zeer Europees opgevoed werd door haar Europese (van Duitse komaf) moeder en daardoor in de Armeense naslagwerken geen spoor terug te vinden is, inzake enige bemoeiienis harer zijds met de Armeniaanse Gemeenschap op welk gebied dan ook. Noch sociaal noch religieus noch familie gerelateerd. En tevens speelt natuurlijk ook hierbij de rol die zij had als vrouw van een hooggeplaatst NIL legerofficier en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, zoals receptionele ontvangsten ten huize, officiële aangelegenheden en meer van dien aard.

Foto hieronder: Gekregen van achternicht Brenda Johannis (met een "i"). Pas in 2013 werd mij duidelijk, dat ooit iemand anders deze foto hieronder digitaal had laten vervaardigen aan de hand van de originele foto zoals daaronder is geplaatst door mij. De originele foto is eind 2012/begin 2013 vrijgegeven door het www.rkd.nl

 

Ter ere van mijn overgrootmoeder Anna Johannes (Hanai Hovhanes) een youtube fragment van Willy DeVille met  Storybook Love. Volgens de geschiedkundige geschriften groeide zij op als een rijk prinses (en volgens afkomst van haar vader was zij inderdaad gerechtigd om die titel te voeren), huwde een leger officier die het ver schopte en had zij derhalve de rest van haar leven een prinsessen leven. Het enige "kwalijke" in haar leven was het feit, dat zij haar vader Joseph slechts 4 jaren van haar jonge leventje mee mocht maken.

  

Foto onder: Detailfoto van een salontafeltje met familie foto's. Helemaal vooraan de kinderkoppies in dat bijna geheel witte fotootje met zwarte omlijsting. Onder deze foto heb ik een uitvergroting geplaatst.  Het zijn de kinderen de Kruyff van Dorssen, broer en zus, aangetrouwde familieleden. (Zie onder.) De foto erboven (dame met lang haar en in het wit gekleed, zal hoogstwaarschijnlijk de eerste vrouw van mijn grootvader Julius geweest zijn, namelijk Laura Eleonora Kroesen, de oudste dochter van TCJ en Anna. De foto helemaal links zal waarschijnlijk Cornelia Helena Geertruida Kroesen geweest zijn, de tweede vrouw van mijn opa Julius, aangezien Laura al vrij snel tijdens haar huwelijk stierf, na de geboorte van het derde kind.

De foto's die ik ken aangaande Cornelia (mijn grootmoeder) tonen haar altijd in het zwart en daarom mijn veronderstelling in deze. Sedert mei 2013 ben ik in bezit gekomen van een andere foto van Laura en deze foto bevestigt inderdaad mijn eerdere vermoeden hierboven.

Wie de anderen moeten voorstellen is mij (tot heden) onbekend. Weer zo'n overdadige schat aan familie portretten.... oh als ik de tijd toch eens kon terugdraaien.... 

 

Foto onder: (Zie ook commentaar bij de foto hierboven.) De kinderen de Kruyff van Dorssen.

Uit het huwelijk van TCJ en Anna werd ook een zoon geboren Johan Alexander Kroesen. Deze Johan Alexander werd de tweede echtgenoot van Jkvr. Charlotte Louise Nahuijs welke eerder gehuwd was met Gijsbertus de Kruyff van Dorssen en daar zijn de twee kindertjes op de foto uit voortgekomen. In feite dus niet de natuurlijke kleinkinderen van TCJ en Anna.

En nu komt het grote familiegeheim of familieraadsel en in moderne tijden GTST genaamd.

 1. De natuurlijke papa en mama van deze kindertjes (Jkvr van Nahuys gehuwd met de Kruyff van Dorssen) waren in 1891 te Weltevreden gehuwd en daar zijn deze kindertjes uit voort gekomen. (Geboren in 1892 en 1894).
 2. Alle foto's op deze pagina betrekking hebbend op het "kleine pondokje" van mijn overopa TCJ en mijn overoma Anna, zijn gemaakt vóór 1898.
 3. Echter, de foto van de 2 kindertjes hieronder, is vanuit Hilversum door de moeder in november 1895 opgestuurd, dus moet tenminste al vóór nov.1895 gemaakt zijn.
 4. De zoon van TCJ, namelijk Johan Alexander Kroesen is de tweede echtgenoot van Jkvr Nahuys, waar de kindertjes dus van zijn en dit tweede huwelijk van haar vond plaats te Rotterdam in 1908. !!!! Goed de jaartallen onthouden graag, want...
 5. Nu komt de vraag: Hoe kunnen de portretjes van de kindertjes dan al op het portretten tafeltje terecht komen in een periode vóór 1898??? Zie punt 4 hierboven: Als de foto vóór 1895 gemaakt is, dan moet Jkvr van Nahuys (en eventueel haar man Gijsbertus de Kruyff van Dorssen) al over de vloer gekomen zijn bij overopa Kroesen en overoma Anna......
 6. Op een mooie Pinksterdag..... Hatsekidee, Bor de Boze Wolf kwam Roodkapje tegen en toen.... kecantol die vis genaamd Brnsse Nahuys aan de hengel van mijn oudoom, hahahaha. Ooooh wat stout waren ze toen.                 

Foto onder: Mevr. Kroesen geboren Nahuys, de moeder van de twee kindertjes hierboven.

Geboren te Demak Pilan Wetan Semarang op 16 dec 1866 en overleden op 1 aug 1951 te Arnhem. Onderstaande foto is gemaakt te Brussel, waarschijnlijk vlak na de geboorte van haar jongste kind uit het eerste huwelijk met de heer Kruyff van Dorssen in leven Directeur van de Nieuw-Guinea Handelmaatschappij. Hij was tevens commissionair in handelsgoederen en onroerend goed. In Hilversum bezat hij villa NIMROD.  Bij het RKD staat vermeld, dat zij gestorven is op 3 april 1960 hetgeen niet juist is.

 

Foto onder: MIjn grootvader Julius Boers. Ik heb pas op 23 januari 2015 de kennis gehad om deze foto te analiseren en te vergelijken met recent verkregen foto's van mijn opa. (In eerste instantie dacht ik, dat het een neef was van overopa Tiemen.)

 

Foto onder: (Uit collectie van het RKD). Willem Egbert Kroesen in het midden als voorzitter van de Studentenbeweging of zoiets. (Later gehuwd met een afstammelinge van geslacht Hamilton of Silverton Hill, maar ondanks de dure naam toch liefhebster van rujak cingur en nasi gudeg uit Yogya. Tempe en tahu goreng hield zij niet van, maar wel sambel goreng telur.) Deze Willem Egbert Kroesen is later Inspecteur Accijnzen NOI geworden. De meest linkse persoon is waarschijnlijk LULOFS, de tweede van links is MORESCO.

  

Foto onder: Een deel van de huiskamer. Één der drie grote vazen schijnt zich ergens in Nederland te bevinden.

Foto onder: Het buiten voorterras.

 

Foto onder: Het buiten voorterras vanuit een andere hoek. Die stoel op de kopse kant moet van overopa geweest zijn. Op de originele foto (die héél erg groot is) is heel duidelijk te zien, dat er veel opgezeten werd (gat en slijtage plekken op het zitkussentje) en er staat ook een voetenbankje.(Bij de rechtervoorpoot van de stoel), dus moet de stoel geweest zijn van The Big Boss. Aan het hoofd van de tafel natuurlijk.

 

Foto onder: Het buiten zij-terras.  De kinderen zijn oom Willem Egbert en oom Cornelis Laurens. Mijn vader en mijn oom Henri zijn later vanwege hun studie bij hun oom Johannes Alexander Kroesen en tante Brnsse van Nahuys in huis gekomen te Arnhem, waar hun oom en tante toen woonden. Nog veel later is mijn jongste tante Julia Cornelia ook bij hun oom en tante in huis gekomen, omdat haar moeder gestorven was en mijn opa niet in staat was om haar alleen op te voeden en daar was tante Brnsse van Nahuys natuurlijk wel geschikt voor. (Zie ook pagina Kliwon en Lina). Het betreft hier de jaren omstreeks 1910-1915.

 

Foto onder: De oprijlaan. Dit jongetje op het bordes zou oom Cornelis Laurens geweest kunnen zijn. Allen een zelfde soort broek, jasje, kniekousen en schoenen. De wagensporen op het oprijlaantje.... en dan kreeg 's avonds de tuinman op zijn donder, omdat ie het niet glad had gestreken. En die had al zo'n vreselijke drukke dag gehad, al die potten met planten had ie water moeten geven en er was nog geen Hornbach of Gamma in de buurt die tuinslangen verkochten... dus dat was zeulen met emmers water en dat bij die hitte. Vloek vloek vloek.

 

Foto onder: De gehele foto van overopa TCJ in zijn korsi males (luie stoel). Geloof het of niet, maar dat kleine huisje links op de achtergrond heeft boven het raam een soort uithangbord en daar staat op: SATEHUIS. (Op mijn originele foto is het duidelijk waarneembaar). Wat die mensen op de achtergrond aan het doen zijn weet ik ook niet, maar in elk geval zitten ze en staan ze daar "iets" te doen, maar wat?

 

Foto onder: Bijgebouwen naast de hoofdingang. Niet te geloven hoe groot die huizen waren destijds..... Ik kan me best voorstellen, dat er ergens ooit bij iemand een gedachte ontsproot "Verdomme !! En wij zijn gedwongen om in eencellige bambukrotten te wonen." Rechter gedeelte was de slaapkamer van overopa en overoma.

 

Foto onder: Het laboratorium van mijn overopa oftewel zijn werkkamer. Foto's foto's en foto's..... Uit hoofde van zijn functie zullen best wel belangrijke stukken in zijn werkkast gestaan hebben. Welk een schat aan gegevens zouden er niet in vermeld geweest zijn, teneinde heden ten dage een nog betere kijk gegund te zijn in dat verleden. Helaas, het is niet anders. Die foto's: daar zullen beslist wel opnames tussen gezeten hebben van Anna's ouders (Joseph Johannes en zijn vrouw Helena Jacoba Herwich) en Anna's broers en zusters en hun familieleden. Dood en dood zonde, dat dit allemaal verloren is gegaan. Nederlands Indie's historie zou er gebaat mee geweest zijn.

 

Foto onder: De slaapkamer. Foto's alom links en rechts aan de muren bij het bed achter het gordijn. De kaptafel van overoma Anna, maar geen stoel? Opa heeft nog 8 jaren - Anna stierf 13 mei en Tiemen stierf 15 mei)  alleen in dat grote bed geslapen en hoe vaak zou hij niet 's avonds nog aan mijn overgrootmoeder Anna gedacht hebben en haar welterusten gewenst hebben voordat hij sliep?

 

Foto onder: TCJ in vol ornaat en nog in dienst. 3* Rang. Hij was een broer van de Lt.Gen. Willem Egbert Kroesen, ook een 3* rang en naar hem is een schip vernoemd, welke daar in die contreien gezonken was, het ss Luitenant Generaal Kroesen.

TCJ was een "kantoorman" , daar waar WE meer de "vechtjas" was. TCJ is gestorven in Batavia en samen met Anna en oudste dochter Laura Eleonora in één graf begraven. W.E. is terug gegaan naar Nederland en in Scheveningen overleden aan een hartberoerte, want hij kampte al jaren met een hartkwaal.

Als jonge jongetjes (15 jaar of zoiets) nog hadden zij gevochten bij de Slag om de Citadel van Antwerpen samen met hun vader, die ook een hoge rang in het Nederlandse Leger had. Ik weet namelijk niet of hun vader gesneuveld was bij die slag. Het zal wel niet, want er is een foto beschikbaar, waarop vader Frans genoeglijk voorzien van zijn decoratie poseert. In de historische geschriften wordt uitbundig geschreven over de moed en gevatheid van TCJ Kroesen, die hij ten toon spreidde tijdens de onderdrukking van de Vreemde Europese Soldaten(Zwitserse) ten tijde van de opstand te Semarang.(Augustus 1860).

 

Een stukje over het relaas van de opstand zoals beschreven in de krant in 1901 (KB.nl). Het stuk is in 4 delen verschenen, doch de KB.nl heeft slechts de eerste drie delen gepubliceerd. In onderstaand krantenartikel worden zijn initialen verkeerd geschreven. Controle mijnerzijds in de militaire archieven bewijzen echter, dat het om TCJ Kroesen moet gaan, aangezien er geen F.C.I. Kroesen in deze rang ooit in het leger heeft gediend.

 

Het zal me niet verbazen, dat Anna voor hem viel, toen hij in zijn militair uniform in de straten van Semarang paradeerde in zijn vrije tijd. Hij werd getransporteerd naar Batavia hoofdkwartier en.... Anna volgde ( nog als ongehuwd jong meisje na de dood van haar vader) en zij huwden te Batavia en zij bleven Batavia trouw tot aan en in hun dood.

Ik vraag me echter af, hoe in hemelsnaam hun dochter Laura Eleonora kennis maakte met mijn grootvader Julius, want opa Julius was gestationeerd te Bangka. Het zal misschien gebeurd zijn tijdens één der rapportage bezoeken van mijn opa Julius - uit hoofde van zijn funktie - aan het Burgerlijk Bestuur te Batavia en waarbij het Militair Bestuur ook bij aanwezig was. Bangka en Riouw waren nogal vrij "onrustige" gebieden en beide Besturen hadden natuurlijk hun informatie nodig.

TCJ zal waarschijnlijk tijdens die vergaderingen mijn opa Julius thuis uitgenodigd hebben en opa kwam daar dochter Laura tegen. "Zeg knul, vanavond sateetje?" "Kan je kennis maken met Lauraatje, maar wel fikken thuis ja.!!!"

En mijn opa Julius kwam daar tegen het avondeten langs wippen, lopend natuurlijk want opa had geen centjes voor de Gerobak Taxi, 2 bosjes bloemen gekocht op de pasar want dat was goeiekoper: voor Laura en voor haar mama, flesje wijn van de Jumbo supermarkt voor TCJ Kroesen, aanbellen, de hoofdpembantu deur opendoen en 3x een sembah maken voor opa, zoals het hem geleerd was. Wist die hoofdpembantu veel, dat opa Julius toen nog slechts een controleurtje 3de klasse was.

"Hallo Laura, hoe gaat ie? Goh, wat zie je er leuk uit meid met dat donkere haar van je. Zin om vanavond een bioscoopje te pakken?" Laura natuurlijk heel verlegen zitten frunneken aan haar haren, beetje jingkat (wiebelen) heen en weer en kijken naar haar papa en mama en dan vragen: "Pa, Ma, mag ik mee? Ja he, ik mag wel mee toch? Ja ma, toe nou alsjeblieft."

Haar mama natuurlijk glimlachen en ja knikken en haar papa TCJ brommen van achter zijn krantje tegen mijn opa Julius: "10 uur thuis en klauwtjes ook thuis ja. En geen gefrutsel onder de manggaboom knul.!!!"

En mijn nog ietwat bleu-achtige opa Julius trok meteen zijn handschoenen aan, waarop TCJ vroeg waarom ie het deed. "Nou", zei mijn opa Julius, "Ik moest toch mijn klauwtjes thuis houden." En maakte meteen rechtsomkeer, want er vloog een pantoffel door de lucht.... "Lekker puh", riep opa NIET maar dacht het wel. "Zo die buit is binnen." en het stel ging naar de vroege avondvoorstelling van een "stomme" film met Buster Keaton of zoiets, klas kambing oftewel voorste rij, want tja die centjes voor een dure lounge stoel op het balkon, die waren er nog niet in opa's pocket of dompet. En Laura? Die vond het wel spannend, alhoewel zij natuurlijk duur gestoelte gewend was. En opa en Laura natuurlijk handjepak en naarmate de film vorderde, naarmate zij beiden wat dichter tegen elkaar gingen zitten... ramé dese toestanden....

Maar de werkelijkheid over mijn opa Julius'ontmoeting was anders, bleek op 4 sept 2012, nadat ik alles nog eens grondig had doorgespit en dat verhaal is te lezen op Een romance op zee.

En zo zal het wel gekomen zijn... en overopa TCJ dacht er het zijne van....

 

Onderstaande foto van Tiemen Cornelis Johannes kreeg ik van een achternicht Brenda Johannis, die op haar beurt deze foto kreeg van de heer Armen Joseph (zeer kundig onderzoeker naar de Armeniers in Ned.Indie.)

Ik vermoed dat de heer Armen Joseph deze foto destijds in bezit heeft gekregen van een gerelateeerde nazaat van de Kroesen familie, namelijk de vrouwelijke rechter Mr. J.H. Kroesen. Zij was Nederlands eerste vrouwelijke vice president van de rechtbank en werd als zodanig op 21 december 1966 geïnstalleerd door de president van de rechtbank. (Bron ANP Peter van Zoest.)

 

 

 

John Klein Nagelvoort heeft een enorme wetenschappelijke collectie en kennis over militaire zaken en is met name gespecialiseerd in de Aceh oorlogen en aanverwante zaken, te vinden op www.atchin.nl en is ook in bezit van een origineel ingelijste foto die door hem verkregen werd van een foto-verzamelaar in Friesland circa 20 jaren geleden. John was zo vriendelijk om mij digitale duplikaten te vertrekken van de originele foto in lijst met een barst en van dezelfde foto maar dan voorzien van nieuw glas. Ik heb beide foto's hieronder geplaatst met dank aan John.

Foto onder: De oorspronkelijke lijst met barst.

 

Dezelfde foto hieronder en voorzien van nieuw glas.

 

 

 

Foto onder:

John stuurde ook een digitaal exemplaar mee van de verzegeling van het hangtouwtje aan de achterkant van de lijst en die ziet er als onder getoond uit. Concluderend kan gezegd worden, dat de eigenaar/-esse destijds deze foto in Amsterdam heeft laten inlijsten. De vraag rijst nu echter bij mij: wie/welke gerelateerde/ of belanghebbende heeft destijds deze foto in bezit gehad en laten inlijsten? Ik vermoed, dat deze foto in eigendom is geweest van Mr. J.H. Kroesen(1913-2000), die destijds in Amsterdam zetelde. (De eerste vrouwelijke rechter in Nederland, lid van het Hooggerechtshof).

 

 

Foto onder: Mr. J(osephine) H(elene) Kroesen - eerste vrouwelijke Vice President van de Rechtbank van Nederland, was een achterkleindochter van Tiemen Cornelis Johannes Kroesen en Anna Johannes, een volle nicht van me.

Foto Gahetna.nl tijdens haar installatie/beëdiging. 

 

In het www.rkd.nl vond ik in jan 2013 een andere foto van TCJ Kroesen, welke waarschijnlijk eind 2012/begin 2013 door het rkd.nl is vrijgegeven. Ook deze foto was afkomstig uit de nalatenschap van mr. J.H. Kroesen. TCJ staat afgebeeld in een ander soort uniform en draagt ook hier zijn decoraties. (De meest rechtse is de Eikenkroon.)

 

  

Zijdelingse prietpraat m.b.t. overopa TCJ.

Foto onder: Een stukje uit de krant van destijds. Het betreft een bericht dat overopa TCJ Kroesen zijn ontslag heeft aangevraagd en ook eervol heeft gekregen. Op zich zelf niets bizonders, want overopa TCJ was natuurlijk hard aan zijn pensioen toe en was een beetje moe van al die ere bijbaantjes. Maar ik heb 's de tekst goed zitten ontcijferen en kan slechts tot één conclusie komen: Er was in 1861 een watersnood ramp te Java. Er was een fonds met gelden bijeengebracht ter leniging van de rampen. In 1888 (27 jaren na de ramp !!!) blijken er gelden over te zijn en (wanneer ??) was er ook een commissie, waar overopa TCJ ook lid van was, om te beschikken over dit onbesteed gedeelte van het fonds. !!!!

Ik heb me suf lopen piekeren wat er nu EXACT mee bedoeld wordt, met dat "te beschikken door de commissie, waar overopa TCJ lid van was over de restgelden"....Tja, in elk geval zit het niet in mijn kantong. Al met al: er is eigenlijk helemaal geen ene zooi veranderd, als je de oude tijden vergelijkt met de huidige tijden. Een paar jaren geleden: de Tsunami te Aceh, allemaal geld inzamelen, milliarden, wat is er werkelijk nu weer opgebouwd, waar is het geld gebleven?... Ter beschikking gesteld dus.... Untuk siapa aja (yang berdosa?).. Voor wie dan ook, die zondigt.

 

 

 

Maar nu komt het: er blijkt een staat van Inkomsten te zijn met een stand halverweg juni 1861 van circa een half miljoen.... Een half miljoen in 1861, da's ene vette bom duiten toch zunne? Voor die tijden? Attenooie, zou een kennis van me ergens in de buurt van Samoa en Fiji uitroepen. Een half miljoen !!! En er zat een rijke stinkerd tussen de gulle gevers, die kwistig strooide met biljetten van 1000,-- guldens. Zie hem al 's Lands Kas binnen schrijden met wandelstokje in de hand en tikken op het loket: "Zeg besten braven man achter dat loket, wil jij dit noteren, dat ik..... meneer X .... even langs ben gekomen om een biljet van 1000,-- af te geven. Sorry, kleiner heb ik niet, parbleu."

 

Let wel: De opbrengst hierboven is bedoeld als leniging der noden op het eiland Java in verband met de watersnood ramp. Het eiland Java, het voornaamste (in die tijden) deel van de kolonie van het moederland Nederland (zoals het destijds werd geformuleerd). Je zou toch zeggen, dat het moederland toch maar even over de brug kwam om haar koloniale onderdanen te helpen.... Not.

Laat nu in het moederland Nederland zelf, in februari 1861 ook al een watersnood ramp plaats gevonden hebben en wel in Gelderland waar dijken doorbraken. De kolonie (grotendeels Java) was niet te bedonderd om de knip te openen en reikte de helpende hand  naar Nederland het moederland toe conform onderstaande lijst.

Wat een ironie: De kolonie reikt het koloniale moederland een som geld toe en precies 100 jaren later in 1961 (ook ergens in juni)  werd ik, als nazaat uit die kolonie in Den Haag door een Haagse Bromsnor, rood geblakerd door de Nederlandse zomerzon en van kwaadheid, aangehouden wegens een gekonstateerde minimale verkeersovertreding op de fiets en kreeg onder andere de vraag wat ik in hemelsnaam in Nederland deed als ex-inwoner en -bewoner van dat "apenland." Lachen gieren brullen.

Als ik toen dit krantenknipseltje had gehad.....Ik zou me kriput bescheurd hebben en mijn celana dalem ter plekke hebben moeten verschonen van de hikmik lach...

"Hé Jefke Bromsnor, jouw opoe heeft haar nieuwe kleed gekregen uit de pot van die bruine apen daaro, waar ik van afstam." Ramé , wat zou zo'n patjakker gedaan en gezegd hebben? ... Hé kurang ajar bangsat lu ya, maar dan op zijn Hagenees. LOL.

 


 

En hiernavolgend iets over Willem Egbert Kroesen - Lt. Generaal en drager van diverse ordes, 6 jaar oudere broeder van Tiemen mijn overgrootvader. (Men fluisterde in de kranten prietpraat, dat hij de beschermengel - op het gebied van promoties - was geweest van overopa Tiemen tijdens hun actieve dienstperiode in het NIL

 

Updates: 9 sept 2012:

Een artikel uit de historische kranten over de carriere van Lt. Generaal Willem Egbert Kroesen, de oudere broer van mijn over overopa Tiemen Cornelis Johannes Kroesen.

Willem Egbert Kroesen, geboren op 7 februari 1817 te Groningen en overleden op 22 juni 1873 te Scheveningen. Was gehuwd met Maria Sara Tromp die van een Zierikzee's/Rotterdam's geslacht afstamde.

Willem Egbert's vader was Frans Kroesen een gedecoreerde Kapitein van het Nederlandsche leger en zijn sporen had verdiend bij de Slag om de Citadel van Antwerpen. (De Zuidelijke Nederlanden die zich afscheidden van de Noordelijke Nederlanden.) Willem Egbert's moeder stamde af van een notabel geslacht uit Groningen.

In de familie relatiesfeer worden ook de volgende namen "genoemd":  Adolph Joan Bernard Wattendorf, oud Resident Yogya en Joan Hendrik Tobias eveneens oud Resident. Het zal allemaal wel zo zijn en ik ga er ook niet verder induiken in al dat hokke en fokke gedoe. Ik heb wel de (bijna) complete genealogie van de familie Kroesen en aanverwante relaties en dat dure koloniale gedoe destijds, maar plaats deze feiten slechts omdat zij ten dele behoren bij mijn oud oudoom Willem Egbert Kroesen.

Deze (bijna) geheel complete genealogie is gebaseerd op de proefdrukken van Stols uit 1943 (een aangehuwd familielid van de familie Kroesen) en door mij aangevuld en/of gecorrigeerd aan de hand van de gegevens zoals deze heden ten dage digitaal te verkrijgen zijn en aan de hand van het uitspitten van de historische kranten. Stols had de proefdrukken verdeeld in twee stamvaders Kroesen (Millingen en Rotterdam), doch na aanvulling en correcties, kunnen m.i. deze twee families wel als één beschouwd worden. (In elk geval: er is een relatie aanwezig tussen beide stammen Kroesen wegens huwelijk.)

Opdat hierbij dan ook zijn naam genoemd wordt in mijn bescheiden historische werkzaamheden ten behoeve van Neerlands laatste Indo Mohikanen anno 2012 en mijn familieleden en nazaten,  die echter - helaas - net als vele andere jeugdigen van deze tijd veelal zeggen: "Het zal wel, is geweest toch die tempo doeloe. Nu is het tempo Ipod en Ipad toch?

En ondanks mijn puike kook interpretatie van de ouderwetse Indische keuken, zij zich liever vergasten op een "biertje, wat krupuk en pindasaus"  (Dit schijnt door onze anno 2012 premier Rutte gezegd te zijn tijdens de verkeizingscampagne sept 2012) en die gruwen van een portie rujak cingur, sambel goreng ati en een vissenkop droog gebakken of pindang serani of sop kikil en dies meer.

Tja.... al die ouderwetse gerechten hebben toch nooit gestaan/bestaan op het menu van Kant en Klare Magnetron voerpakken van de Jumbo of de Lidl of Appie Heyn?? 

En zo schrijdt de tijd voort....... richting grenspaal met het bordje "Das war einmal." 

 

Update 30 april 2013: Ondanks mijn berichten hierboven, wil ik toch wel iets meer details verstrekken over Willem Egbert Kroesen en met name uit zijn periode dat hij nog niet met Maria Sara Tromp gehuwd was op 9 febr 1852 te Pasuruan.

Op 9 mei 1846 verliet W.E. Kroesen Java (volgens bovenstaand krantenartikel) om geplaatst te worden op Sumatra, nadat hij op 7 nov 1845 tot kapitein was bevorderd. W.E. kroesen had een voorkind uit een relatie met TIMA, geheten Mathilde Frederika Cornelia Kroesen, geboren 7 nov 1845 Tapanuli Sibolga. Dat impliceert dat W.E. Kroesen al eerder naar Sumatra vertrokken moet zijn of dat hij TIMA vóór nov 1845 al teruggestuurd had naar Sumatra (misschien naar de familie??) en aannemende dat TIMA bij hem woonde op Java.

Zij was gehuwd met Adriaan Wilhelm Nolthenius (1838-1873) en reisde als weduwe in nov 1874 met haar 3 kinderen ook naar Nederland. (Vakantie??) In elk geval heeft zij ook te Brussel gewoond. Haar 3 kinderen waren 1) Adriaan Karel (1867 en overleden op ???) en gehuwd met Felicine Caroline Quartero 2) Johannes Jacobus (1870 en overleden???) en gehuwd met Mabel Irene Humphries 3) Maria Wilhelmina (1871 en overleden ??? en gehuwd met Fernand Eduard Collard (1868-1942). Deze laatste was militair en had te Breda zijn opleiding.

 

Foto hieronder uit het www.rkd.nl ... Lt.Gen. W.E. Kroesen.

 

 

De grote vendu van het gezin W.E. Kroesen toen in 1868 het "eerste" pensioen bereikt werd en het gezin een jaar later in 1869 maar wederom terug ging naar Indië omdat de vorst van Nederland het behaagde om hem maar wederom het leger kommando toe te vertrouwen en hij wederom op mocht draven en tot en met begin 1873 de legerkommandant-functie mocht uitoefenen.... en hij een paar maandjes later "aju paraplu" tegen het leven kon zeggen op 22 juni 1873, wederom getroffen door een hartberoerte maar dit keer met definitieve gevolgen.

 

Uit DBNL:

 KROESEN (Willem Egbert), geb. 7 Febr. 1817 te Groningen, overl. 22 Juni 1873 te Scheveningen, zoon van Frans Kroesen en van Cornelia Valk, trad op 12-jarigen leeftijd in mil. dienst, was van 1830-32 in garnizoen te Antwerpen, werd in 1836 2e luit. der inf., ging in 1838 over bij het ind. leger; 1840 1e luit., 1845 kapt., 1853 maj., 1856 luit.-kol., 1862 kol., 1864 lid in den Raad van Nederl.-Indië met rang van gen.-maj., gep. in 1868, in 1869 in act. hersteld en benoemd tot luit. gen., comm. van het ind. leger, in 1873 opnieuw gepensionneerd.

Hij nam in 1840 deel aan de krijgsverrichtingen tegen Baroes en Singkel (S.W.K.), in 1847 aan die op Nias; in 1853-57 aan die ter W.K. van Borneo, waar hij in 1856 tevens belast werd met de betrekking van resident. In 1860 werd hem het burg. en mil. bestuur over Palembang, het volgende jaar dat over Celebes opgedragen. Als legercommandant heeft hij veel gedaan tot verbetering van de organisatie der levende strijdkrachten en ten bate van het moreel en materieel welzijn der soldaten.

Zie over zijn arbeid op Borneo: E.B. KielstraBijdr. tot de gesch. van Borneo's W.K. in Ind. Gids, 1890; over zijn bestuur op Celebes: W.A. van ReesDe Pioniers der beschaving (Arnh. 1866) 180.

Kielstra

In april 1873 kreeg W.E. Kroesen zijn verdiend pensioen (voor de tweede keer) en in juni 1873 stierf hij. 44 Jaren van zijn 56 jarig leven had hij aan het leger gegeven.

 

Updates 4 febr 2013:

En voor de eventuele liefhebbers van genealogie hieronder enkele feiten over de "relatie" tussen de families W.E. Kroesen, Tromp en de familie Struben. Het zijn summiere gegevens. Wil de liefhebber iets meer weten, dan zal hij/zij het zelf op moeten duikelen. Ik geef slechts hieronder een start.

In Kendal op Java had de familie J.O.F. Struben aandelen in enkele suikerfabrieken. (Overleden 2 nov 1860 in de leeftijd van 39 jaren). Hij was leger officier en suikerfabrikant. Wilde ook een spoorlijn aanleggen te Pasuruan doch vergunning werd geweigerd.

Jacob Otto Frederik Struben was gehuwd met Henriette Carolina Wilhelmina van Meeteren Brouwer (overleden 29 aug 1901 te Den Haag) en kregen in totaal 5 kinderen. Carolina werd al vroeg weduwe en zij en de kinderen kregen de erfrechten van de suikerfabrieken en na erfenis en verkoop der aandelen (gemoeid hierbij was de familie J.J.G. Ottenhof) trok de weduwe met kinderen naar Nederland toe terug en verbleven in Arnhem. Met hen mee kwam een kinderjuffrouw/huishoudster mee uit Java, getuige deze advertentie uit 1868 geplaatst in een Amsterdamsche krant waarbij werd aangeboden een Javaansche vrouw die tevens doekoen was. Men kon hierover navragen bij de heer W.E. Kroesen en de Javaansche vrouw verbleef te Arnhem bij de weduwe van Meteren Brouwer. (Zie Adv. KB.)

Mij is onbekend wat precies bedoeld werd met de term doekoen in deze advertentie, aangezien een doekoen bij mijn weten iets van doen heeft met zwarte kunst e.d.

2 Kinderen van de weduwe van Meteren Brouwer waren onder andere:

 

 1. Eduard Pierre Struben die met Maria Augusta Frederika Kroesen (dochter van W.E.) huwde.
 2. Hendrik Willem Frederik Struben die met Hadwig Anna Cornelia Kroesen (andere dochter van W.E.) huwde.

 

De weduwe van Meteren Brouwer was eerder weduwe van H.A. Tromp, welke familie was van Maria Sara Tromp waar W.E. mee gehuwd was en H.A. zal wel een neef geweest zijn of iets dergelijks. IK heb deze tak verder niet nageplozen.

Een aparte overlijdens advertentie met betrekking tot het overlijden van de weduw van Meeteren Brouwer werd getekend door T.H.A. Tromp, C.M.J. Tromp v.d. Bosch, H.A. Tromp, C.H. Tromp  Berail en C.M.J. Tromp, allen te Rotterdam.

In Arnhem c.q. Den Haag werd een andere overlijdensadvertentie geplaatst en ondertekend door de volgende personen.

C.L.K. Tromp, T.H.A. Tromp, C.M.J. Tromp v.d. Bosch, Mr. H.W.F. Struben, H.A.C. Struben Kroesen, S.F. Bischoff van Heemskerck Struben, F. Bischoff van Heemskerck en M.A.F. Struben Kroesen.

Getuige op het huwelijk van Hadwig Anna Cornelia Kroesen en Hendrik Willem Frederik Struben, was Theodoor Henri Adriaan Tromp (op huwelijksdag 11-11-1880 was hij 30 jaren oud) en conform de akte staat vermeld, dat Theodoor een "halve"(??) broer van de bruidegom was en een neef van de bruid.

 

  

De vader van Tiemen Cornelis Johannes Kroesen - majoor hoofdintendant KNIL en zijn oudere broer Willem Egbert Kroesen - Luitenant Generaal KNIL, was kapitein Frans Kroesen, waarvan hieronder een foto. Ook al zo'n ijzervreter en Frans had zijn sporen verdiend onder andere tijdens de Slag om de Citadel van Antwerpen. Ook hij was beloond met een MWO.

Excusez moi, ik weet niet meer waar ik deze foto vandaan heb. Mijn excuses voor het niet vermelden van de bron. In elk geval is de bron niet het www.rkd.nl

 

In 1871 plaatsten de twee broers Willem Egbert Kroesen en Tiemen Cornelis Johannes Kroesen een overlijdens advertentie in de Bataviasche courant inzake de dood van hun vader Frans Kroesen ver weg in Nederland gestorven en 2 jaren later, op 22 juni 1873 plaatste T.C.J. een overlijdens advertentie betrekking hebbende op de dood van zijn broer W.E. te Scheveningen... En zo verging een stukje soldaten glorie, want vader Frans Kroesen was ook een gedecoreerde militair geweest en had de Slag om de Citadel van Antwerpen meegemaakt......

Op zijn beurt in het leven, hem door onze Schepper gegeven, moesten andere nazaten de dood van overopa Tiemen bekend maken en mijn opa Julius Boers (zijn schoonzoon 2x)  maakte de reis van Nederland terug naar Batavia om de nalatenschap te regelen.

Geboren op 14 sept 1823 te Groningen, gehuwd met Anna Johannes op 24 maart 1852 te Batavia en gestorven te Batavia op 13 mei 1902 ( Anna stierf 8 jaren eerder op 15 mei 1894 te Batavia). Begraven met zijn vrouw Anna en oudste dochter Laura Eleonora Annetta Boers-Kroesen te Tanah Abang Batavia.(Tegenwoordig Taman Prasasti). Foto van het familiegraf gekregen van Maudy Limrahwana, waarvoor mijn grote dank.


Ik weet niet waar ik op mijn site de volgende foto moest plaatsen en heb besloten het op deze pagina maar als aanvulling te laten fungeren. Ik heb namelijk op mijn site niet de complete genealogie Kroesen geplaatst, maar heb deze op mijn andere niet openbare genealogie site wel staan. Aanvulling op de geslachten Kroesen. De dame hieronder behoorde tot de tak met Willem Kroesen als stamvader afkomstig uit MILLINGEN (1724) en in 1752 naar Rotterdam verhuisd.

Het betreft het graf van Maria Cornelia Theodora Kroesen, geboren te Blitar 8 mei 1875 en gestorven te Batavia op 3 sept 1915 en ligt begraven op Tanah Abang (taman Prasasti).

Haar ouders waren: Johannes Cornelis Theodorus Kroesen op 11 sept 1866 gehuwd met Henriette Cornélie Tobias.

Haar overige broers en zusters uit dit huwelijk waren:

 1. Rutger Herman Kroesen, in functie als BB ambtenaar te Jambi vermoord.
 2. Albert Carel Johan Kroesen.
 3. Henriette Constance Kroesen.
 4. Margaretha Jacoba Kroesen.

Foto gekregen van Maudy Limrahwana waarvoor mijn grote dank.

Een deel van de genealogie van Maria Cornelia Theodora Kroesen.

 

Opdat zij allen in eeuwige vrede mogen rusten.

 

 

 

Top