Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het district KULON PROGO naast het district SLEMAN nabij JOGJA.

Ooit waren het gedenkgraven ter gedachtenis aan de kapitein HERMANUS FOLKERS(T) VAN INGEN...en ondergeschikten die samen met hem sneuvelden in 1828.

Overigens - volgens huwelijksakte en militair dossier heette de kapitein:  HERMANUS FOLKERS VAN INGEN en NIET FOLKERT !!!!

In 1941 was er nog slechts het graf van de kapitein, tenminste als de fotograaf destijds een foto had gemaakt van de hele begraafplaats.

 

 

De kapitein van Ingen sneuvelde samen met een aantal (31) overige ondergeschikte militairen tijdens een treffen met de pangeran Dipanegara en hoe dit precies in elkaar zat, kan men lezen op de volgende link: https://kolonialemonumenten.nl/2018/03/07/kapitein-van-ingen-nanggoelan-1829/

Men schrijft aan het einde van het artikel: Wij nemen aan dat het monument graf in de jaren '50 (1950) is gesloopt. !!!

N O T !!!  Wel verwaarloosd en ten dele gesloopt. Zie foto's onderaan deze pagina.

 

Uit de BRP6 een pentekening en verklaring zoals het was. Omringd door een ijzeren hek !!!! Volgens Koloniale Monumenten en krantenberichten  waren er incl. de kapitein in totaal 32 gesneuvelden !!! Volgens de pentekeningen en bijbehorende verklaringen (BRP6) tel ik slechts 21 militairen (incl. de kapitein) en een graf van een kind. Waar zijn de elf andere militairen gebleven? Of waren het er maar 21 in totaal en zijn er 11 uit de lucht gegrepen????? Of waren het er inderdaad 32 in totaal en zij de 11 anderen vermist of in de kali gesmeten???

 

Kortom, hieronder zijn graf mooi omringd door een muur en een keurige met stenen ingelegde vloer, zoals de situatie in 1941 (nog) was. En op de achtergrond een stukje bamboe bos te zien. De andere graven - zoals op de pentekening te zien zijn - foetsie - agbroken - opgeruimd..... Let op het muurtje dat dus een hoek vormt en NIET doorloopt zoals het hekwerk op de pentekening...Met andere woorden: Of de graven zijn gesepareerd of het massagraf en het graf van het meisje zijn afgebroken.

 

 

Hieronder een stukje uit de krant, met een sneer naar de ambtenarij eertijds.... en welker sneer heden ten dage niet zou misstaan m.i. Er staat in het stukje: "Massagraf"..... waar en welke namen staan er dan vermeld??? Neen heren journalisten: Het was GEEN massagraf maar 1 graf voor de kapitein, 1 massagraf voor een deel der ondergeschikten en een graf van een kind. En dat alles was omheind.

 

Het grafopschrift (zonder opsomming van zijn mede gesneuvelden) en volgens het grafopschrift is dit dus het graf van de kapitein. Vreemd, het klootjesvolk telde niet mee dus. Het waren slechts "brave / dappere ondergeschikten." en zij heetten allen NN.

 

Informatie over wie de kapitein was.

Hij was Hermanus Folkers van Ingen, zoon van Joan Otto van Ingen, geboren 1-9-1793 te Kampen en gehuwd met Charlotta Aimée Wormer (* 20-2-1794 Leiden) en gehuwd te Den Bosch op 12 dec 1822. (gegevens uit huwelijksakte www.openarch.nl.)

Hieronder een scan ter extra over het geslacht van Ingen en onderaan iets over zijn vader en diens rang. Ten tijde van de VOC nog.

 

En toen waren er nieuwsgierige jongeren in Indonesia die graag iets meer over de Ned.Indische geschiedenis willen weten en op eigen kosten maar den lande introkken op zoek naar die oudheden, want de scholen aldaar vertellen het niet.....

Het graf en de grafplaat anno 2012 en duidelijk is te zien, dat ook de grafplaat destijds aan verandering onderhevig was. Het is geen zwarte plaat meer. in 2012 zwarte letters op witte ondergrond en destijds witte letters op zwarte ondergrond....Het muurtje staat er nog en voor de rest is het een stuk jungle geworden.... Of het er heden ten dag anno 2019 nog staat is mij onbekend.....Het zal me niet verbazen als het heden ten dage inderdaad verdwenen is en bebouwd.

MAAR............ en lees verder onderaan de pagina wat mijn persoonlijke visie is op dit gevonden graf. !!!!!

 Mijn persoonlijke visie op dit gevonde graf is als volgt:

Ik neig te geloven dat dit gevonden graf het verzamelgraf van de ondergeschikten is en NIET van de kapitein, gelet op de bouwstijl en randen e.d. Ik neig ook te geloven, dat de foto van het graf van de kapitein destijds gescheiden werd van de andere twee graven zoals te zien is op de pentekening. TENZIJ het graf van de kapitein helemaal is verbouwd? Maar waarom zou men zoveel kosten en moeite nemen om een graf te verbouwen van een gewezen "vijand" ????? Helaas kan ik de tekst totaal niet ontcijferen, anders zou één en ander duidelijker zijn geweest. Maar dan is er ook nog het feit van het muurtje. Op de foto uit 1941 is duidelijk te zien dat het muurtje NIET verder loopt en dat het gehoekt is.  Op de foto anno 2012 loopt het weer helemaal door. Het zou ook nog zo geweest kunnen zijn, dat dit graf helemaal niet slaat op de begraafplaats waar de kapitein en zijn manschappen werden begraven en dat de Indonesische onderzoeker verkeerd zit.

Hieronder 3 scans ter vergelijking. De lezer oordele zelf. Ik hou het op de derde vergelijksscan: Massagraf manschappen.

 

 

 

Aanvulling d.d. 21 nov 2019.

Foto's gekregen van de heer Aga Yurista P. die deze week erop trok en de volgende foto's maakte en welke zijn Copyright dragen en zijn eigendom zijn. Met dank. 

Op één der foto's is te zien hoe de heer Aga Yurista P. probeert om met een stuk papier en potlood de tekst te ontcijferen aangezien het bijna totaal vergaan is.

De grafplaat en deze moet de grafplaat van het graf van de heer van Ingen zijn. (zie halverwege hierboven op deze pagina voor de volledige tekst)

HIER ONDER RUST............ OLKERT.....VAN....RIDDER DER ....WILLEMSORDE..... ENZ. ENZ.

 

 

Vergelijk de foto hierboven met de schets uit BRP6 boven aan de pagina. Het lijkt me dat de schets een ietwat afwijkend is ten opzichte van de foto hierboven???

Dan zou dit het graf geweest moeten zijn van het dochtertje van de leverancier zoals in de schets BRP 6 genoemd? Zie ook de foto hierboven.

Einde aanvulling 21 nov 2019.

 

Moge zij in elk geval hun eeuwige vrede hebben.

Top