Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof te Kupang met het het graf van Pauline Antoinette van Kesteren.

 

Speciaaltje voor Pauline Antoinette van Kesteren, omdat er weinig over haar te vinden is en zij m.i. wat meer warmte en genegenheid heeft verdiend. Per slot van rekening was zij moeder en echtgenote.... is mijn mening en daarom hier op deze pagina mijn extra eer en respect.

Zij werd geboren 8 febr 1859 te Makassar RA1860) en overleed Koepang op 31 dec 1891 (NIET in de RA gemeld).

Let wel: Er was ook geboren Pauline Antoinette van Kesteren te Celebes Saleijer op 14 nov 1857 (RA1859). Zou deze Pauline uit 1857 (jong gestorven) soms de oudere zuster geweest zijn van Pauline uit 1859 en ernaar vernoemd werd?

(En hou ook deze geboorte in de gaten:( RA1863) : Adriana Albertina van Kesteren te Celebes Saleijer op 19 mei 1862.)

 • De RA 1887 meldt een huwelijk van A.H. TUINENBURG met P.A. VAN KESTEREN te Koepang op 16 sept 1886. De adv. in de krant zegt: ALB.H. Tuinenburg met P.A. van Kesteren. Oproeping debiteuren/crediteuren bij overlijden P.A. Tuinenburg-van Kestern zegt ook alleen maar ALB.H. Tuinenburg.
 • De RA 1894 meldt een huwelijk van ALBERTUS HENDRIK TUINENBURG te Soerabaja met ADRIANA ALBERTINA VAN KESTEREN op 9 jan 1893.
 • Naamsverandering Tuinenburg wordt Tuinenburg van Kesteren, voor Albertus Hendrik en nazaten: GB 22 van 14 maart 1904.

Mijn bevindingen:

 • Pauline Antoinette van Kesteren geb 8 febr 1859 overleed volgens grafopschrift op 31 dec 1891, dus is het duidelijk dat de weduwnaar Albertus Hendrik Tuinenburg dan pas hertrouwt met Adriana Albertina van Kesteren in jan 1893. Zij werd geboren 19 mei 1861.(Openarch.nl)
 • Vraag: Welke geboortedatum van Adriana Albertina van Kesteren is juist? ?? Of hebben de heren ambtenaren weer eens lekker uit de neus zitten peuren?????  19 mei 1861 en 19 mei 1862 
 • Uit het huwelijk van Albertus Hendrik Tuinenburg en Pauline Antoinette van Kesteren kinderen geboren, te weten: Pauline Sijtje Eugenie Tuinenburg (RA1889: *7-11-1887 Koepang) en Albertina Alida Tuinenburg (RA1891: * 14-1-1890 Koepang). Een derde kind Maria Henriette werd geboren te Koepang op 13 dec 1891 (RA1893) en overleden Koepang op 2-3-1892 te Koepang.
 • Pauline overleed dus ten gevolge van de geboorte derde kind.
 • Vraag: Als we over dezelfde Albertus Hendrik Tuinenburg praten, die gehuwd was met Paulina Antoinette, weduwnaar werd en opnieuw huwde met Adriana Albertina/Albertina Adriana van Kesteren in 1893 en daarna in 1904 naamsverandering aanvraagt en verkrijgt, waarom was dan de naams verandering niet eerder aangevraagd toen het huwelijk met Pauline nog bestond??? Was Pauline niet goed genoeg om haar naam te verlenen?
 • In Den Haag werd een overl.adv geplaatst wegens het overlijden van schoondochter Pauline Antoinette van Kesteren door schoonvader H. Tuinenburg en mede ondertekend door een zuster van Pauline....wie was deze zuster? Adriana????  (Schoonvader H. Tuinenburg was de vader van A.H. Tuinenburg. Overl.akte Den Haag van Albertus Hendrik Tuinenburg van Kesteren nummer 3515 van 1920 zegt dat de schoonvader heette HENDRIK TUINENBURG gehuwd met SIJTJE VERDOES. Voor mij vreemd, dat in de overl. akte NIET wordt gemeld het eerste huwelijk. Veelal wordt altijd gemeld de term : eerder weduwnaar van.... etc. Waarom wordt Pauline niet genoemd???
 • Adriana Albertina van Kesteren overleed Den Haag en in de overl.akte staat dat haar ouders waren Gudielmus Albertus van Kesteren en de Inlandse vrouw SAERA. Ik heb geen ouders van Pauline kunnen vinden om te staven dat zij zusters waren.... Gudielmus werkzaamheden: opziener thee tuinen in 1847, Civiele gezaghebber te Saleijer in 1856, controleur BB Celebes 1862,controleur 1ste klas 1865 Celebes. Maar was in 1864 ook werkzaam te Makassar. (Zie zijn stamkaart in openarch.nl) https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.36.22/invnr/901/file/NL-HaNA_2.10.36.22_901_0300
 • Pauline werd te Makassar geboren en Adriana te Saleijer Celebes. Beide oorden waren het werkterrein van Gudielmus, maar volgens stamkaart was hij in 1859 NIET te Makassar (pas in 1874) of het is niet genoteerd op de stamkaart, dat kan ook.
 • RA1858 zegt: Huwelijk Makassar tussen PAULINE EUGENIE DE SISO op 14 nov 1856 met GUILIELMUS ALBERTUS VAN KESTEREN.
 • RA1866 zegt: Overleden te Makassar GUILELMUS ALBERTUS VAN KESTEREN (Ambtenaar) op 7 nov 1866
 • RA1870 zegt: Overleden te Makassar GUILULMUS ALBERTUS VAN KESTEREN op 25 maart 1869 te Makassar
 • Ik vermoed dat Pauline (uit moeder Pauline de Siso) een halfzuster geweest moet zijn geweest van Adriana (uit moeder Saera). Want Pauline Eugenie de Siso (geb 13 jan 1839 RA1840 Makassar) overleed te Makassar op 10 febr 1860 (RA1861).
 •  
 • Dan de volgende vraag van mij: Waarom staat er op het graf van Pauline NIET bijvoorbeeld: Hier rust mijn geliefde echtgenote en onze moeder???? In plaats van dat droogkloterig gedoe "Ter Nagedachtenis aan...." ?

Moge zij in alle eeuwigheid in vrede rusten naast onze Schepper.

 

 

Top