Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Het oude Nederlandse kerkhof van KUPANG eiland Timor. Deel 2.

Gelegen aan de tegenwoordig geheten Jalan Pahlawan, Kelurahan NUNHILA, kecamatan ALAK te Kupang Timor.

De lokatie (via Google View):

 

In de Ind.Navorscher 2006INN19 staan de opschriften der graven op dit kerkhof. Destijds bij de samenstelling van deze uitgaven werd al vastgesteld, dat de:

  1. graven veelal verminkt waren en
  2. weinig over Kupang in de almanakken werd genoteerd en
  3. daardoor vele vraagtekens  open bleven.

Op FaceBook heeft SENA GUMILANG d.d. jan 2020 enkele andere foto's geplaatst van de overledenen die op dit kerkhof begraven zijn. De foto's heb ik met Copyright Sena Gumilang gewaarmerkt.

In deel 1 Kupang kerkhof heb ik reeds iets geschreven bij een foto waarbij ik naar deze pagina deel  verwijs en het betreft het graf met het volgende opschrift:

HIER RUST VROUWE A.J. MAIER GEBOREN ALBRECHT GEB. SOERABAJA 21 SEPT 1871 OVERL. RESIDENTSHUIZE TE KOEPANG OP 25 MEI 1918.

 

 

 

De begravene was: (NIET A.J.) maar Josephine Antoinette Albrecht, geboren 21 sept 1871 te Soerabaja, dochter van Albrecht / de Quay. (Volgens RA 1872 heette zij Josephine Antoinette en volgens RA 1892 huwde Josephine Antoinette Albrecht met Ernst Gustav Theodor Maier.

Haar echtgenoot Ernst Gustav Theodor Maier was per 1913 Resident van Timor en onderhorigheden en daarmee is verklaard waarom Josephine overleden was in het Residentshuis. De resident Maier zelve overleed in 1929 te Den Haag.

Saillant detail: Op Kupang ligt ook begraven mevr. C.J.M. Hoogkamer geboren Ophuijsen en ook zij overleed in 1892 in het residensthuis te Kupang.

Hieronder het Residentshuis te Kupang uit het KITLV waar 2 bewoonsters ervan daar in dat huis het aardse verlieten.Het grafje van de jonge JORIS ALEXANDER LOUIS POLIDOR VERMEER. Op de grafplaat lijkt de letter V op een letter W, doch volgens de register almanak heette hij Vermeer. Er was een kapitein kwartiermeester J.H.Ch. Vermeer gelegerd te Koepang in 1916. Familie?? Geen nadere details bekend.

 

  

Hieronder het graf Lena Laibahas.

Het opschrift luidt:

HIER RUST MIJNE GELIEFDE ECHTGENOOTE LENA LAIBAHAS GEBOREN JOHANNES. GEB. DEN 20STE SEPTEMBER 1891. OVERL. 3DE AUG 1919.

 

 

 

Mevr. Laibahas geboren Johannes was niet van Armeense oorsprong. Alhoewel er in 1835 woonde en werkte de koopman Lazar Johannes en overleed te Koepang op 17 febr 1835.

Er was werkzaam te Flores de heer J.A.I. Laibahas als commies op het Ass.Res. kantoor.

Er was werkzaam te Tenggarong een onderwijzer HIS,  K.C.Laibahas.

Voor de rest geen nadere details bekend in de beschikbare bronnen.

 Dan hieronder het graf van: ? Voorlopig nog onbekend. IK heb aan de hand van de 2006INN teksten begraafplaats Koepang getracht deze tekst te ontcijferen, doch het is me niet gelukt. De tekst is te onduidelijk helaas.

 

 

 

Echter anno begin maart 2022 slaagde Ish Krancher (van Krancher dot com)  erin, om te achterhalen wie in dit graf ligt te rusten en ze stuurde mij een tweetal foto's toe van het graf, welke zij op haar beurt weer had verkregen via een posting op FB van de heer Yithzak Tzaddok. ... De foto's zijn gedateerd april 2021. Dank Ish. 

Hieronder dan de bewuste nieuwe foto's.

Ik heb op een der foto's de tekst verduidelijkt.

 

Desondanks, nu ik weet wie er in dit graf rust,  ben ik er niet in geslaagd om te achterhalen wie ROONTJI VELBERG was. De almanakken geven weinig duidelijkheid, temeer omdat Roontji volgens grafopschrift geboren was in 1870 en de RA's geven geen informatie over huwelijken voor 1870.(Evenzo niet andere openbare bronnen.)

De graftekst zegt me eigenlijk weinig. Is het geschreven door haar familie? (Echtgenoot? Kinderen? Neen, geen kinderen, dan zou er gestaan hebben onze innig geliefde moeder of iets dergelijks.)

Ik vermoed zelf dat Roontji een Inlandse vrouw was gehuwd/relatie had met een zekere heer Velberg en het is jammer dat ik mevr. Roontji Velberg geen beter respect kan tonen. Maar ik kan ernaast zitten.

Maar voor het zelfde geld was Roontji echter een dochter van een heer Velberg met ?? en was Roontji jonge juffer gebleven en heeft de familie of de goegemeenschap haar op deze wijze gerespecteerd? Wellicht was ze verpleegster?

 

Let wel: het onderstaande is een kronkel in mijn gedachten en geldt NIET als bewijs of iets dergelijks. !!!

 

Het knaagt aan me en om één of andere reden blijf ik in mijn speurtochten naar Roontji's verleden hangen bij mej. Rosette Velberg, ambtenares op Kupang die geboren werd in 1899 en in 1935/1936 op groot verlof naar Nederland ging en in die jaren 1935/1936 nog steeds betiteld werd als juffrouw, dus ongehuwd.

 

Zie foto onder van Online Begraafplaatsen.

HIER RUST ONZE LIEVE ZUSTER EN TANTE C.H.J. (Webmaster: Constantia Henrietta Jeanette)  VELBERG *5-11-1904 +25-9-1956

ONZE LIEVE MOEDER ROSETTE VELBERG *7-10-1899 + 11-2-1976

 

Zoals ik het lees werd Constantia als eerste begraven in 1956 en daarom: onze lieve zuster en tante. (Rosette was zuster en kinderen van Rosette waren dan haar neven/nichten/neef/nicht van Constantia.)

Rosette overleed in 1976 en werd door haar kinderen begraven.

 

Hieronder de dankzegging van Rosette wegens het overlijden van haar zuster:

In de advertentie zie ik slechts één naam Mignon onder de naam van Rosette staan, terwijl het grafopschrift zegt: Onze moeder, dus meervoud. Maar de tekst in de advertentie kan ook gelezen worden als zijnde de zuster van Rosette en de tante van Mignon en daarom "onze" en daar hou ik het op. Geen andere kinderen van Rosette. (Hetgeen impliceert dat de tekst op de grafsteen dus niet juist is.?)

 

Constantia's ouders waren JAN VELBERG en ANTJE MARIA SUSANNE DAULIMA (Overl.akte Zwolle 518) en zij waren dus ook de ouders van Rosette.

En hier stagneer ik, want niets te vinden over Jan en Antje. Wel aanwezig record in Krancher dot com: Saartje Magdalena Daulima (1877-1939) en gehuwd met Francis Cadursis Townsend. (Zuster????) 

Dus in wezen: geen stap verder gekomen.                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Top