Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Lombok van Ham
Kupang Timor
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen kerkhof
Madioen Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten Breton Groll
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Samarinda O. Borneo
Semarang Sp Hettinga
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het oude Nederlandse kerkhof van KUPANG eiland Timor.

Gelegen aan de tegenwoordig geheten Jalan Pahlawan, Kelurahan NUNHILA, kecamatan ALAK te Kupang Timor.

De lokatie (via Google View):

 

In de Ind.Navorscher 2006INN19 staan de opschriften der graven op dit kerkhof. Destijds bij de samenstelling van deze uitgaven werd al vastgesteld, dat de:

  1. graven veelal verminkt waren en
  2. weinig over Kupang in de almanakken werd genoteerd en
  3. daardoor vele vraagtekens  open bleven.

Maar, er wel bijvoorbeeld één grafopschrift bij, dat mijn aandacht trok, want de naam van de overledene kwam me bekend voor en dat was de familienaam VUERHARD. Ik ga vroeger uit hoofde van mijn werkzame periode en werkkringen wel eens contact gehad met de Rotterdamse haven en aanverwante zaken en heel ver weg daagden in mijn achterhoofd ook de namen van Blauwhoedenveem en Vriesseveem op. Lieden die niets van doen hebben met scheepvaartzaken Rotterdam en Amsterdam zullen hier dus nu weer grote vraagtekens in hun ogen tevoorschijn toveren, maar dat is hun probleem en niet de mijne. Mijn advies: Sie suchen es maar aus.

Dat opschrift luidde: Hier rust J.J. Vuerhard, geboren 27 maart 1872 overleden 3 aug 1896 RIP. En daar ga ik onderaan de pagina mee verder.

 

Nu eerst enkele beelden van het kerkhof zelf dan maar. Het bord van de gemeente Dienst Cultuur en Toerisme.

 

 

 

 

Ja, dan nu Jan Jozua Vuerhard. Hij was geboren te Amsterdam en stierf jong te Kupang.

Zoon van Cornelis Johannes Vuerhard en Berendina Catharina Barendsen. De families Vuerhard en Barendsen waren medeoprichters van VRIESSEVEEM te Amsterdam en Rotterdam en Cornelis werd directeur in 1890 met een gestort aandeel van 11.000 guldens en evenzo partner en zwager Barendsen ook goed voor 11.000 guldens en in de n.v. zaten ook andere bekende Rotterddam/Amsterdamse scheepvaartmannen zoals Veder en Hudig bijvoorbeeld.

Het gezin Vuerhard Barendsen kreeg meerdere kinderen. (Gerelateerd door huwelijk onder met familie NOUHUIJS.)

Begin 1891 werd Jan Jozua ter beschikking gesteld aan de GG van Indië als 3de Stuurman Civiele Marine en verscheepte zich in hetzelfde jaar in de maand augustus.

Zijn korte carriere: 3de Stuurman op de HAVIK, 2de Stuurman op de ALBATROS (1893) en in 1894 op de PELIKAAN.

In begin 1896 ging het mis met de gezondheid van Jan Jozua en eind april 1896 kreeg hij een 2 maands verlof naar TOSARI Malang, een hersteloord in de koele bergen.

Het mocht niet baten, want na terugkeer aan boord stierf hij aan koortsen te KUPANG op 3 augustus 1896.

 

 

Moeder Berendina Catharine kreeg na bijna 2 volle maanden pas bericht dat haar zoon overleden was. Zij was reeds weduwe, want haar echtgenoot Cornelis Johannes was inmiddels een paar jaar eerder al overleden in 1892 in de leeftijd van 54 jaar. Hij trad begin 1892 af als Directeur wegens gezondheidsredenen. Cornelis Johannes was voorheen ook scheepvaart kapitein en wel van het fregat schip LOUISE die de oceaan overstak Indië Nederland en v.v.

Het bericht dat haar zoon overleden was, heeft er waarschijnlijk aan toe bijgedragen dat haar gezondheid er onder leed en zij stierf op 51 jarige leeftijd op 6 maart 1897, circa 5 maanden na ontvangst bericht van de dood van haar zoon Jan Jozua.

 

Jan Jozua Vuerhard kwam uit een scheepvaart geslacht en hij koos ook voor de zee. Hij ligt te Kupang en kijkt voor eeuwig in vrede op de zee van Kupang.

Het eiland Timor zit niet te springen om bouwgrond en het kerkhof zal hoogstwaarschijnlijk er nog wel ettelijke jaren te vinden zijn, maar eens komt de dag dat ook het graf van Jan Jozua er geruïneerd bij zal liggen.

Overigens: Jan Jozua had geen testament nagelaten en zijn geldelijke bezittingen bedroegen 235, 90 guldens en die zullen wel naar de Ned. Ind. regering zijn gegaan. (Opgave Weeskamer Makassar waar Kupang destijds onder viel.)

 

 

 

 

TopDe link naar het nieuwe gastenboek: zie helemaal bovenaan de Homepage. | skuraeva at gmail.com