Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Archief UPDATES 1
Archief UPDATES 2
Archief UPDATES 3
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

 

Foto boven: De voormalige thee cultuur velden van de onderneming Swaru Buluroto nabij Blitar/Kediri anno 2010/2011. Ik kwam daar op visite bij één der laatste nog in leven zijnde voormalige werknemers, die als jong jochie op die onderneming werkte en uit zijn hoofd noemde hij nog een employee naam: de heer van de(r) Krab.(van der Crab?) Waarschijnlijk ooit zijn directe chef geweest, want andere namen wist hij niet (meer). Raar gevoel had ik om daar rond te lopen op grond..... waar mijn vader ongeveer 70 á 80 jaren geleden ook rondliep in zijn gloriejaren, nog niet met mijn ma gehuwd, ...... vooral als je je pa nooit gekend hebt....omdat jappo's zonodig hun samurai-achtige krijgsdriften ten toon spreidden ten koste van burger slachtoffers..

 

Wat is tijd? Tijd is slechts een hulpmiddel om verder te gaan waar anderen stopten, denk ik.....

 

Nieuwste updates.

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 1 vanaf 2012 tot en met juli 2016.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 2 vanaf augustus 2016 t/m juli 2021.)

 

(klik hier voor het archief van oudere updates deel 3 vanaf augustus 2021.

 

Eind maart 2011 heb ik deze site geopend en sindsdien zijn er aanvullingen e.d. geweest en nog natuurlijk. Het is nu, het moment dat ik dit neerschrijf, ongeveer halverwege mei 2012 en daarom zal ik vanaf deze datum hieronder een update lijst bijhouden.

Op deze pagina plaats ik updates, verwijzend naar aanvullingen of verbeteringen en dies meer op de betreffende pagina's en of subpagina's.

Verbeterde spel- en of typefouten e.d. vermeld ik natuurlijk niet. En mochten die her en der nog aanwezig zijn: sorry !!!! Telkens ik tijd en zin heb, loop ik de teksten even door om de foutjes eruit te halen. Dus eens zal het grammaticaal en spelkundig wel in orde zijn toch, maar tot dusver geduld aub.  Ik heb slechts sekolah jongkok (armen hurkschool, geen geld voor banken en tafels)  gehad en zelfs daar ben ik van afgetrapt.

Sekolah jongkok? Wa's dat nu weer? (Hurkschool - was ooit een spottende benaming voor "goedkoop onderwijs"). Kijk maar op de foto hieronder, dan zie je van dat kleine snotgrut van die eerste klas Lagere School afd.jongkok... (De hele foto heb ik ook geplaatst op de pagina Cannalaan buaya's....

Concordante Lagere School).... circa 1950.... Te errug seg, dat meisje precies in het midden voorste rij jongkok..... Ze zal wel op d'r dak gekregen hebben van haar moeder, toen ze de foto thuis liet zien... "Eh, nenek trembel jij ja? Ik heb jou toch nette dames maniertjes geleerd???? Is niet pantes loh, om zo te hurken." zei haar ma, die tegelijkertijd dacht: "Gelukkig heb ik Persil als wasmiddel gebruikt." .... Stelletje stijve harken: Goed kijken hoe wij vroeger geleerd werden te hurken.... de voetjes plat op de grond ja !!!! Jongkok !!!!

 

Ik adviseer om eerst deze pagina te bekijken, mocht je geïnteresseerd zijn in de eventuele veranderingen en/of aanvullingen/updates.

Op deze pagina zal je slechts de updates vinden van de laatste maand en de oudere updates zijn te vinden in de subpagina archief, anders blijf je deze pagina doorscrollen en dat is ook niet weer de bedoeling, tenzij je niets te doen hebt.

Ach, is leuk voor mijn statistieken toch. Kan ik altijd kijken wanneer ik iets gedaan heb en wanneer ik weer de hele dag in mijn kursi males met een bordje rujak op schoot uit mijn raam heb zitten koekeloeren naar buren en andere voorbijgangers om inspiratie op te doen. Of misschien wel gewoon cari upil (= Groene bullebakkies zoeken) gedaan? Yakkie bah toch.   

 

 

Maart 2022.  

 1. 01 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf B255 te Peneleh met daarin begraven enkele familieleden MARTENS. Voorzien van foto graf en achtergrond details. Foto graf is recentelijk genomen op 27 febr 2022. 
 2. 02 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf B 201a te Peneleh familie Hartman-Keijner en ik verwijs ook nar de pagina Graf B 3010a van de familie Carapiet Hartman omdat er wat verschrijvingen zijn geweest in het begraafregister. 
 3. 05 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf B 140 te Peneleh, waarin rusten Gerrit van Beek, Martinus Lambertus Tijl, Lorense (Laurence) Verhagen-Abbink en de kleine Willy Meijer. Een paar jaar geleden had ik al summier iets over dit graf geschreven op de pagina Peneleh Diversen deel 12, doch heb inmiddels meer informatie kunnen vinden en daarom deze nieuwe pagina geproduceerd. 
 4. 08 maart 2022: Geplaatst een pagina graf B 2288 Peneleh kerkhof Surabaya met onder andere de kindertjes JEANE LOUISE MARTEN en FREDERICA HERMINA CHRISTINA OBDAM. Ter ere en respect voor DIE KLEINTJES, deze pagina gemaakt met verwijzing naar eerder geschreven pagina B 2288 MARTEN en PNL911 B 2288 MARTEN DEIBERT.
 5. 10 maart 2022: Geplaatst in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E, de pagina over het graf van de familie Bousquet van Hek, voorzien van foto graf en achtergrond details. 
 6. 11 maart 2022: Een pagina over het kleine kerkhofje SALIB PUTIH (Witte kruis) van de familie van EMMERIK, stichters van de Javaanse christelijke armenkolonie Salib Putih te Salatiga (en Midden Celebes). Voorzien van foto's graven en achtergrond informatie. De familieleden die er liggen: De stichter de heer Adolf Theodorus Jacobus van Emmerik (1857 Batavia - 1924 Salatiga), zijn echtgenote Alice van Emmerik geboren Cleverly en zijn schoonzuster Louisa Cleverly. (Beide zusters geboren London, resp 1871 en 1878 en beiden overleden resp dec 1942 en juli 1942).
 7. 14 maart 2022: Een pagina zendelingen kerkhof RANTE PAO deel 2 met de graven van diverse zendelingen en hun familieleden: Goslinga, Belksma, van der Veen, Sirupa, e.a. Voorzien van foto's van de graven en wat achtergrond informatie.
 8. 15 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf B 2747 Peneleh Kerkhof met foto's graf en achtergrond informatie over diegenen die erin rusten. Familieden ROZET, OHL, SICK en BOERMEESTER (jaja, die later een familielid had met een oranje kleur op de voorgevel van het huis.). Tevens geplaatst een pagina over graf B 2791 Peneleh kerkhof met foto's graf en achtergrond informatie over enkele familieleden SICK en Makatita die in dit graf begraven werden. De begravenen in graf B 2747 en B 2791 zijn familie van elkaar.
 9. 17 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf B216 te Peneleh waarin rusten de heer Jelle Roelofs en zijn dochtertje van 11 maanden. Voorzien van achtergrond info en foto's graf.
 10. 18 maart 2022: Geplaatst een pagina over graf CB114 waarin rusten diverse familieleden BOERS voorzien van foto's graf en achtergrond details en ik verwijs daarbij naar de pagina graf B 2337 waar andere leden familie BOERS in rusten.
 11. 19 maart 2022: Geplaatst een pagina deel 3 Kerkhof Kupang Timor famileleden Abraham Cornelis Rozet gehuwd met Maria Amelia Tielman. Voorzien van foto's graven en wat achtergrond details en tevens verwijzing naar de subpagina Zij Die Opteerden Fam. Rozet uit Kupang. 
 12. 20 maart 2022: Geplaatst een pagina in de serie De Weduwe van Indië zoals geplaatst door en op het I4E over de fam. Pechler van Hek  voorzien van foto graf en achtergrond informatie.
 13. 20 maart 2022: Geplaatst een pagina over het graf van  WILHELM MATHIAS DONSELAAR - hulpprediker  te Kupang Timor. Voorzien van diverse foto's en wat details. Tevens ook iets over het graf van mevr. Carolina Johanna Maria van Ophuijsen die ook aldaar begraven ligt. Evenzo een pagina over het graf van WILLEM LODEWIJK ROZET, die naast zijn vader ABRAHAM CORNELIS ROZET begraven ligt op Kupang Timor. Tevens ook de pagina Kerkhof Kupang met het graf van PAULINE ANTOINETTE VAN KESTEREN met aardig wat vraagtekens en opmerkingen. Zij was gehuwd met Albertus Hendrik Tuinenburg.
 14. 23 maart 2022: Geplaatst kerkhof Kupang het graf van CORNELIS NICOLAAS DE BOER, Officier Gezondheid. Voorzien van wat details en foto's graf. Geplaatst kerkhof Kupang het graf van JOHANNA ZEELENBERG voorzien van foto'sgraf en wat details. Tevens geplaatst Kerkhof Kupang de graven van de kleine kinderen: CHARLOTTA BARBIEJEE en BERTHA AUGUSTINA DE CHARON DE SAINT GERMAIN. Tevens geplaatst Kerkhof Kupang het graf van  Anna Adriana NOYA geb Johannes. Ook geplaatst het graf van de veearts JOHAN PIETER IZAAK BRUGGEMAN op dit kerkhof.
 15. 26 maart 2022: Geplaatst kerkhof Kupang een pagina met het graf van JOHANNES REINIER THEEDENS en het graf van JACOBUS GABRIEL THEEDENS, voorzien van foto's graven en wat details. Tevens geplaatst het graf en details van/over JEREMIAS TEFFER. Tevens geplaatst het graf van PETRUS PAULUS VRIJENS en achtergrond details. Evenzo geplaatst het graf van JOHAN HERMAN VARKKEVISSER voorzien van details.
 16. 27 maart 2022: Geplaatst kerkhof Kupang het graf van JACOBA PHELEPINA DE HAAN-VAN IPEREN. Tevens geplaatst de pagina met het graf van HENDRIK MULDER *Rotterdam 1892 +Kupang 1935. Tevens geplaatst de pagina met het graf van de kleine NEELTJE ADOLPHINE LAIDE DE SISO en ook een pagina met het graf van ALEIDA DE SISO.
 17. 28 maart 2022: Geplaatst kerkhof Kupang het graf van mevr. E.R. DAULIMA geb JOHANNES en het graf van de kleine AMALIA AUGUSTA MAGDALENA BECK. Beiden liggen bij elkaar omdat zij familie waren. Tevens het graf van J.G. JOHANNES. Ook het graf van de heer JACOB FREDERIK THEODOOR SICK (geh. Met Helen Cornelia Tielman). Evenzo het graf van de heer WILLEM ROZET en het graf van de kleine baby WILLEM REINIER ROZET.
 18. 30 maart 2022: Geplaatst kerkhof Kupang het graf van SARAH CAROLINA THEEDENS. Tevens het graf van GEERTRUIDA ELISABETH DE ROOIJ. Ook geplaatst het graf van CASPER THIJMON BROUWER die gehuwd was met ANNA MARIA VAN ES en beiden liggen apart begraven op het zelfde kerkhof. Ook geplaatst het graf van de heer JOZEF MARKUS DE FRETES.
 19. 31 maart 2022: Geplaatst in de serie de Weduwe van Indie zoals geplaatst door en op het het I4E het familie graf Darricarere Francke Akkermans voorzien van foto graf en details.
 20. 31 maart 2022: Tot zover was het bovenstaande mijn voorlopige laatste update op deze site in haar huidige vorm. 

 

Attentie:


April 2022:

Per 1 april 2022 (neen, geen 1-april grap) blijft deze site in de lucht in deze visuele vorm, doch ik zal geen aanvullingen c.q. aanvullende pagina's hier meer plaatsen. Ik werd namelijk een paar weken geleden vereerd met  het idee en plan van derden om deze site in/met zijn huidige software vormgeving te implementeren naar een andere modernere vormgeving welker werkzaamheden naar verwacht circa in het najaar 2022 gereed zullen zijn. Als het zover is, dan deel ik het u allen mede en ook onder wiens paraplu ik dan ben komen te hangen. Alles wat ik hier op deze huidige site heb geplaatst, zal dan aldaar op de hernieuwde site ook gewoon te zien en te lezen zijn. Wellicht dan ik dan na gereedkoming van deze implementatie wederom aanvullingen e.d. plaats op de vernieuwde site, maar dat is sterk afhankelijk van mijn gezondheid.

  Tot dan is mijn groet aan u:

Een fijne zomer toegewenst en een goede gezondheid, want ome COR en tante ONA waren nog steeds rond. Hopelijk blijft u allen gespaard. 

Dank u voor het regelmatig bezoek aan mijn website trouwens. In de gang naast de paraplubak staat een grote ouderwetse melkbus, waar u uw bijdragen (liefst grote flappen en geen rinkeldekinkel kleingeld) in kunt deponeren. Is niet voor mij hoor. Is voor de behoeftigen, die er een bordje rijst van kunnen kopen met wat zoute vis en een beetje groenten.

Top