Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Tinus D. Graven 1
Tinus D. Graven 2
Tinus D. Graven 3
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
OVERIGE Kerkhoven.
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Boers Solo deel 1
Boers Solo deel 2
Sibolga bij de kerk
Pemalang Widuri
Kerkhof Langka N.Sum
Sabang kerkhof
Div.krkhn GOMBONG
Dv.krkh.Gombong 2A
Dv.krkh.Gombong 2B
Pasuruan Europees
Grabag Magelang 1
Grabag Magelang 2
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Het andere DEPOK
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao TanaToraja
CUP te Tjinjiroean
Majene ZW Celebes
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
Bandung Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal kerkhof
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
Kupang Timor 1
Kupang Timor 2
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalpinang 3 spec
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Djamoes
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Semampir Kediri 1
Klaten Breton Groll
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 Schaad
Tjisaroea Buitenzorg
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Kerkhof Cilacap 1
Kerkhof Cilacap 2
Kerkhof Cilacap 3
Kerkhof Cilacap 4
Kerkhof Cilacap 5
Kerkhof Cilacap 6
Kerkhof Cilacap 7
Kerkhof Poerwokerto
Kerkhof Cigugur
Kerkhof Bojonegoro
Kerkhofje LUMAJANG
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
COCHIN VOC tijden
I4E Graven Den Haag
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Kota Langsa in Aceh gelegen. (Gampoeng Jawa is in de Acehse taal voor Kampong Jawa of te wel een wijk die bevolkt werd door van origine mensen uit Java afkomstig.

"Oh" zullen Piet Ongeloof en Truus Weetikveel nu gaan verzuchten. "Dat hebben we nooit geweten, we dachten altijd dat kampungs enkel en alleen op Java lagen en dat de Javaanse mensen enkel en alleen op Java woonden. Gelukkig, we hebben weer wat in onze hersenpan kunnen stoppen wat betreft wetenswaardigheden over "ons voormalig Insulinde" voorzien van zon, klapperbomen en uitgebreide Indische rijsttafels, die Gode zij dank nu onder het cultureel erfgoed vallen."

En neen, dit kerkhof heeft niets van doen met het ereveld Aceh.

Waar dan wel mee? Simpel: met de Europese gemeenschap die daar destijds woonde, leefde, werkte, gezinnen stichtte en er dood ging met af en toe een verdwaalde soldaat die daar begraven werd. 

En Langsa had ik op de korrel omdat er een bizondere trieste gebeurtenis plaats had gevonden.

De volgende gegevens heb ik ontleend aan:

De Indische Navorschers, almanakken, de oude kranten en het digitale archief van Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi , KPAD Kota Langsa Aceh.

Als ik lieg, lieg ik in meervoud. (Voor de gobloks onder ons die geen literaturische (met een net woord: literaire) achtergronden hebben: dit betekent, dat ik zelf niet lieg maar de eventuele leugens heb overgenomen van de hierboven genoemde "begrippen". Amen en Halelujah.)

 

Langsa, een begrip uit de Nederlandse koloniale tijden en wel wat betreft Rubber cultuur, zeeroverij, een deel van het KNIL leger, zelfs de Credietbank zat er (vanwege de cultuurcenten van de rubber natuurlijk), een soos, een pensionhotel Emma en ook onder de volgende families en/of personen die er een binding mee hadden. (Ik niet allen genoemd, mijn inkt raakt anders te snel op.)

Lutter, de Jong, de Greve (ass.res.) Kehding(toko), Elsborg, van Harrevelt. Cleton, Munro, Melkert (jaja), Houtrijve, Zantman, ten Seldam, Tjebbes, Noordhoorn, Hünnemeier, Alofs, Spaanderman, Kleingeld, Somer, Oltmans, Roelofsen, Raymaakers, Buenos Bibaz (Surinaamse bindingen), Niesen (Julie Eleonore was er geboren).

 

Overleden en werden te Langsa begraven in het jaar 1914:/1915

  • ARNOLD BUENO BIBAZ (Zie foto's onder), geboren te ?? d.d. "onleesbaar" en overleden 17 dec 1914 "als slachtoffer in dienst...zie verder onder."
  • HUBERTINE NIZET, geboren circa 1890 Dusseldorf, gehuwd 2-6-1913 Roermond met JASPER BOON en overleden 18-1-1914.
  • WILLEM JOHNNES KUIJLAARS overleden 9-2-1914
  • JOHN FRACY overleden 23-4-1914
  • JO SIWO overleden 20-5-1915.

Maar goed, het kerkhof van Langsa is natuurlijk gelijk bijna (99%) van alle kerkhoven één grote puinhoop, getuide de beelden die ik hiernavolgend plaats.

Er zit een scene tussen van het graf van de heer Arnold BUENO BIBAZ en zoals hierboven al geschreven: hij was het slachtoffer van een moordpartij op hem gepleegd door ontevreden werknemers. (Volgens sommige krantenberichten schijnt hij tijdens werkzaamheden overvallen te zijn geweest door een 70-tal personen, waarvan er uiteindelijk slechts 2 een straf kregen toebedeeld. Het gebeuren vond plaats wegens een schrobbering die de heer Bueno Bibaz één der werknemers gaf en dat was de laatste druppel die de emmer deed overlopen bij de werknemers, aangezien de heer Bueno Bibaz bekend stond om zijn nogal groffe handelwijze tegenover werknemers.

Hoe het ook geweest moge zijn, moge de heer Bueno Bibaz zijn eeuwige rust hebben.

Hier rust onze innig geliefde zoon en broeder Arnold Bueno Bibaz, geb. 23 juni 18?? en op den 17den december 1914 gevallen als slachtoffer van zijn dienstverband door moordenaarshanden.

 

 

Overige beelden van het kerkhof met o.a. in beeld mevr. Esy die zich inzet voor het behoud van het RESTANT van dit kerkhof. Her kerkhof was voorheen groot circa 5000 graven, doch de tand des tijds, de evolutie des dorpelingens in verband met uitbreiding der gezinnen heeft ervoor gezorgd, dat het kerkhof gedecimeerd is. Op sommige foto's zijn huizen te zien en een straat. Dit was voorheen allemaal kerkhof grond volgens mevr. Esy. (Mevr Esy is de Nederlandse taal behoorlijk machtig en zij schijnt af te stammen van Nederlands bloed.)

Zoals te zien is, heeft men dwars door het kerkhof een weg geasfalteerd. Let op de kruisplaat linksboven die door één der bewoners is gebuikt als "weetikveel" voor zijn huis/afscheiding. Marmer schijnt geliefd te zijn, maar in dit geval???

Moge zij allen die daar rusten hun eeuwige vrede hebben.

 

Top