Home
Een dankwoord
Sitemap
Laatste updates
Curse of diaspora
Wie ik ben
Mijn ouders
Gerelateerden
Tinus Dezentjé
Voorouders & familie
Surabaya's historie
Cannalaan buaya's
Inleiding KH Peneleh
PENELEH 9 nov 2021
OVERIGE Kerkhoven.
Voor alle onbekenden
Div.kerkhoven deel 1
Div.kerkhoven deel 2
Div.Kerkhoven deel 3
Div.kerkhoven deel 4
Div.kerkhoven deel 5
Salatiga Salib Putih
TAMBAKSARI SURABAYA
AMBAL nabij KEBOEMEN
SF SEWOEGALOR Jogja
DEPOK vd Capellen
DEPOK, het andere
WALIKUKUN ONBEKEND
MANOKWARI
BIRNIE BONDOWOSO
Desa KETEGAN Sidoarj
KARANGANJAR Kedoe
Desa Sungai Kapitan
Desa KRAMPON SAMPANG
GEMPOL SF CIREBON
Gunung WILIS
KemudoKLATEN McGilla
KemudoKLATEN Windijk
PLINTAHAN Nrd Sumatr
POEGER nabij DJEMBER
OENGARAN A. van DAM
De ooms van A.v.DAM
KRAJAN GATAK Unknown
Mendoet Missie
TANJUNGPINANG BALTES
Duits ereveld CIKOPO
Benkoelen GEWAY(ij)
Benk. SPAANS BOHLAND
Benkoelen JACOBS
Benkoelen van ANDEL
Benkoelen STROOT
MANADO Jl.A.Lasut
Gorontalo Knappert
KENDARI Onbekenden
KUPANg Jl Taebenu
Sum.Poeloe Tjingkoe
Sumatra ASAHAN
Bantaeng/Bonthain
Boyolali MARSHALL
SF Gondang W/ Meijer
SF Kedawung/Pasuruan
Pageruyung KENDAL
Soekaboemi onbekend
Blora deel 1
Blora deel 2
Blora deel 3
Dasoen nabij Rembang
Solo keraton Winter
Solo Boers deel 1
Solo Boers deel 2
Sibolga bij de kerk
Sigli onbekend KNIL
P.Sarok Aceh KNIL
Pemalang Widuri 1
Pemalang Widuri 2
Langkat Tjng Pura I
Langkat Tjng Pura II
Sabang kerkhof
GOMBONG diverse
Gombong 2A diverse
Gombong 2B diverse
Pasuruan Europees
Magelang 1 Grabag
Magelang 2 Grabag
Magelang Sutopo 1
Magelang Sutopo 2
Magelang Sutopo 3
Borobudur Lapré
SIAK Riouw v.Rossum
Patjitan Love Story
Indramajoe Jacometti
Kendal Meteseh 1
Kendal Meteseh 2
Kendal Meteseh 3
Kendal Meteseh 4
Kendal Meteseh 5
Ternate Santiong
Soebang centrum
Kalitjere KAA Bülte
Kulonprogo v.Ingen
Zuid Borneo
West Borneo
Rante Pao Zendl. 1
Rante Pao Zendl. 2
Majene ZW Celebes
CUP te Tjinjiroean
Bojolali van Braam
Sebelimbingan Borneo
FortdeKock Avd Leer
Banyuwangi deel 1
Banyuwangi deel 2
B'wangi Ottolander
Bandung _ Banyuwangi
Jember Kebonsari
Tegal Tegalsari
Tegal Wijnhamer
Fam.naam WIJNHAMER 1
Fam.naam WIJNHAMER 2
Padang kerkhof
Padang Olo
Djombang kerkhof
Girisonta kerkhof
KUPANG TIMOR 1
KUPANG TIMOR 2
KUP.TIM.ROZET AC
KUP.TIM. ROZET WL
KUP.TIM. ROZET W
KUP.TIM. ROZET WR
KUP.TIM.DONSELAAR
KUP.TIM.v.OPHUIJSEN
KUP.TIM.v.KESTEREN
KUP.TIM. de BOER C.N
KUP.TIM.ZEELENBERG J
KUP.TIM.CHARON_GERMA
KUP.TIM. BARBIEJEE
KUP.TIM.JOHANNES AA
KUP.TIM. JOHANNES JG
KUP.TIM. BRUGGEMAN
KUP.TIM.THEEDENS JR
KUP.TIM.THEEDENS JG
KUP.TIM. THEEDENS SC
KUP.TIM. TEFFER J
KUP.TIM. VRIJENS PP
KUP.TIM.VARKEVIS.jh
KUP.TIM. de HAAN jf
KUP.TIM. MULDER H
KUP.TIM. De SISO nal
KUP.TIM. De SISO a.
KUP.TIM. BECK AAM
KUP.TIM. SICK JFTh
KUP.TIM.deROOIJ GE
KUP.TIM. BROUWER CTh
KUP.TIM. van ES AM
KUP.TIM.de Fretes JM
Aceh - Afd. Joods
Langsa Aceh
Pangkalpinang 1
Pangkalpinang 2
Pangkalp. 3 Eikema
Pangkalp. 4 Brouwers
Pangkalp. 5 Doeve A.
Sungai Selan
Bogor kerkhof
Bogor kerkhof Overig
Jambi 1 kerkhof
Jambi 2 kerkhof
Purworejo Kerkhof
Tjeper Klaten deel 1
Tjeper Klaten deel 2
Tjeper ONBEKEND
Tjeper BOSSHARD vDIJ
Jogja kerkhof deel 1
Jogja kerkhof deel 2
Jogja kerkhof deel 3
Jogja kerkhof deel 4
Jogja Sleman Yurista
Jogja speciaal
Jogja spec de Blij
Jogja Ut.laya IGV 1
Jogja Ut.laya IGV 2
Gertr.Johan Resink
Jogja Ut.laya AJP 1
Jogja Ut.laya AJP 2
Jogja Ut.laya AGP 3
Jogja Ut.laya AGP 4
Jogja Ut.laya AGP 5
Jogja Sle FREDRIKSZ
Ambarawa kerkhof 1
Ambarawa kerkhof 2
Ambarawa kerkhof 3
Ambarawa kerkhof 4
Ambarawa kerkhof 5
Donggala Speciaal
Kalibagor(Banjoemas)
Purbalingga 1
Purbalingga 2
Purbalingga 3
purbalingga 4 -2019
Purbalingga 5 - 2019
Purbalingga 6 - 2019
Madioen - Soepnel
Madioen - Bieshaar
Madioen Mary Manuel
Manuel - Langboom
Het eiland Onrust
Kemb.Kuning Speciaal
KembKuning Div I
KembKuning Div II
KembKuning Div III
Kemb.Kuning Vroom
Kemb.Kuning Joods 1
Kemb.Kuning Joods 2
Kemb.Kuning Joods 3
Kemb.Kuning Reiniera
Kemb. Kun. Armeens
Kemb.Kun.Rademaker
Kemb.Kun.Zilversmit
Kemb.Kun. Kerdijk
Kemb.Kun. Vosmaer
Kemb.Kun.H.L.Sellier
Kemb.Kun.Dubois St.M
Kemb.Kun.GordtDillie
Kemb.Kun.via DavidP.
Kemb.Ku.MinkCouzijn1
Kemb.Ku.MinkCouzijn2
Kemb.Ku.Perié
Kemb.Ku. van Gelder
Malang Soekoen 1
Malang Soekoen 2
Malang Soekoen 3
Malang Soekoen 3A
Malang Soekoen 4
Malang Soekoen 5
Malang Soekoen 6
Malang Soekoen 7
Malang Soek.8 Eijken
Malang Soekoen 9
Malang Sukun Spec.
NIS Semarang & Hinse
Bandung Pandu
Band.vAvSaemsfoort
B.Pandu Hamaker
Bandung Speciaal
Bandung Hinse Rieman
Jayagiri speciaal
Foto zoekt fam. 1
Foto zoekt fam. 2
Foto zoekt fam. 3
Foto zoekt fam. 4
Van Motman Dramaga
Ngawi Kerkhof
Ngawi Kerkhof 2
Ngawi Kerkhof 3
Ngawi Kerkhof 4
Ngawi Kerkhof 5
Ngawi Kerkhof 6
Ngawi Kerkhof 7
Ngawi JEEKEL ouders
Ngawi Jac.Breevoordt
Ngawi Djamoes
Ngawi FLORIS Ch.G.
Het fort te Ngawi
Kebon Jahe Kober
Kebon jahe Kober 2
Mojokerto 1
Mojokerto 2
Mojokerto Sante Eede
Pekalongan kerkhof
Pekalongan Grunewald
Madura Vorstengraven
Madura Sumenep I
Madura Sumenep 2
Madura Sumenep 3
Pulau Aij BANDA
Lonthoir Banda 1
Lonthoir Banda 2
Petamburan Jakarta 1
Petamburan Jakarta 2
Petamburan Jakarta 3
Petamburan Jakarta 4
Petamburan Jakarta 5
Petamburan Jakarta 6
Petamburan Jakarta 7
Petamburan Jakarta 8
SF Sewoegaloer Jokja
Makam Bup. Bandung I
Makam Bup. B'dung II
Moentilan
Soembawa Eysenburger
Klaten de Bruijn
Klaten Breton Groll
Klaten van den Engh
Semampir Kediri 1
Knaap Widjaja Landeg
Knaap Otto
Semampir Samidjah
Semarang SPECIAAL
Semarang L.G. Plaat
Semarang Sp Hettinga
Semarang AbelsWagena
Samarinda 1 Diversen
Samarinda 2 SCHAAD
Samarinda 3 SCHAAD
Samarinda Oeloe
Tjisaroea Buitenzorg
Tjisar.Buitenz. 2
Madjalengka Preanger
Madjalengka Cir.Her.
Madjalengka Sieburgh
TamPras Pieter Hoets
TamPras Verzamel 1
TamPras Verzamel 2
TamPras Verzamel 3
TamPras Verzamel 4
TamPras Verzamel 5
TamPras Verzamel 6
TamPras PINXTER
TamPras KARTHAUS
Tampras HALEWIJN
TmPrasIGV FamEuropee
TmPrsIGV FamArmeen1
TmPrsIGV FamArmeen2
Wlingi Blitar
Cilacap 1
Cilacap 2
Cilacap 3
Cilacap 4
Cilacap 5
Cilacap 6
Cilacap von Lutzow
Poerwokerto
Cigugur
Bojonegoro
LUMAJANG
Pontianak deel 1
Pontianak deel 2
Pontianak deel 3
Pontianak deel 4
Pontianak deel 5
Pulau Kawaluso
Ngoro Djombang
KoetoArdjo JF Riesz
Malacca VOC tijden 1
Malacca VOC tijden 2
PENANG 1 Malaysia
PENANG 2 Malaysia
PENANG 3 Malaysia
PENANG 4 Malaysia
PENANG 5 Malaysia
COCHIN VOC tijden
I4E GRAVEN DEN HAAG
Indië en oorlog
Archipel oorlogen
Zieleroerselen
Diverse verhalen
ZIJ DIE OPTEERDEN
Java na de Engelsen
Volkeren in Indië
Indo's in den Verre
Externe Indo links

Het kerkhof van Kota Langsa in Aceh gelegen. (Gampoeng Jawa is in de Acehse taal voor Kampong Jawa of te wel een wijk die bevolkt werd door van origine mensen uit Java afkomstig.

"Oh" zullen Piet Ongeloof en Truus Weetikveel nu gaan verzuchten. "Dat hebben we nooit geweten, we dachten altijd dat kampungs enkel en alleen op Java lagen en dat de Javaanse mensen enkel en alleen op Java woonden. Gelukkig, we hebben weer wat in onze hersenpan kunnen stoppen wat betreft wetenswaardigheden over "ons voormalig Insulinde" voorzien van zon, klapperbomen en uitgebreide Indische rijsttafels, die Gode zij dank nu onder het cultureel erfgoed vallen."

En neen, dit kerkhof heeft niets van doen met het ereveld Aceh.

Waar dan wel mee? Simpel: met de Europese gemeenschap die daar destijds woonde, leefde, werkte, gezinnen stichtte en er dood ging met af en toe een verdwaalde soldaat die daar begraven werd. 

En Langsa had ik op de korrel omdat er een bizondere trieste gebeurtenis plaats had gevonden.

De volgende gegevens heb ik ontleend aan:

De Indische Navorschers, almanakken, de oude kranten en het digitale archief van Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi , KPAD Kota Langsa Aceh.

Als ik lieg, lieg ik in meervoud. (Voor de gobloks onder ons die geen literaturische (met een net woord: literaire) achtergronden hebben: dit betekent, dat ik zelf niet lieg maar de eventuele leugens heb overgenomen van de hierboven genoemde "begrippen". Amen en Halelujah.)

 

Langsa, een begrip uit de Nederlandse koloniale tijden en wel wat betreft Rubber cultuur, zeeroverij, een deel van het KNIL leger, zelfs de Credietbank zat er (vanwege de cultuurcenten van de rubber natuurlijk), een soos, een pensionhotel Emma en ook onder de volgende families en/of personen die er een binding mee hadden. (Ik niet allen genoemd, mijn inkt raakt anders te snel op.)

Lutter, de Jong, de Greve (ass.res.) Kehding(toko), Elsborg, van Harrevelt. Cleton, Munro, Melkert (jaja), Houtrijve, Zantman, ten Seldam, Tjebbes, Noordhoorn, Hünnemeier, Alofs, Spaanderman, Kleingeld, Somer, Oltmans, Roelofsen, Raymaakers, Buenos Bibaz (Surinaamse bindingen), Niesen (Julie Eleonore was er geboren).

 

Overleden en werden te Langsa begraven in het jaar 1914:/1915

  • ARNOLD BUENO BIBAZ (Zie foto's onder), geboren te ?? d.d. "onleesbaar" en overleden 17 dec 1914 "als slachtoffer in dienst...zie verder onder."
  • HUBERTINE NIZET, geboren circa 1890 Dusseldorf, gehuwd 2-6-1913 Roermond met JASPER BOON en overleden 18-1-1914.
  • WILLEM JOHNNES KUIJLAARS overleden 9-2-1914
  • JOHN FRACY overleden 23-4-1914
  • JO SIWO overleden 20-5-1915.

Maar goed, het kerkhof van Langsa is natuurlijk gelijk bijna (99%) van alle kerkhoven één grote puinhoop, getuide de beelden die ik hiernavolgend plaats.

Er zit een scene tussen van het graf van de heer Arnold BUENO BIBAZ en zoals hierboven al geschreven: hij was het slachtoffer van een moordpartij op hem gepleegd door ontevreden werknemers. (Volgens sommige krantenberichten schijnt hij tijdens werkzaamheden overvallen te zijn geweest door een 70-tal personen, waarvan er uiteindelijk slechts 2 een straf kregen toebedeeld. Het gebeuren vond plaats wegens een schrobbering die de heer Bueno Bibaz één der werknemers gaf en dat was de laatste druppel die de emmer deed overlopen bij de werknemers, aangezien de heer Bueno Bibaz bekend stond om zijn nogal groffe handelwijze tegenover werknemers.

Hoe het ook geweest moge zijn, moge de heer Bueno Bibaz zijn eeuwige rust hebben.

Hier rust onze innig geliefde zoon en broeder Arnold Bueno Bibaz, geb. 23 juni 18?? en op den 17den december 1914 gevallen als slachtoffer van zijn dienstverband door moordenaarshanden.

 

 

Overige beelden van het kerkhof met o.a. in beeld mevr. Esy die zich inzet voor het behoud van het RESTANT van dit kerkhof. Her kerkhof was voorheen groot circa 5000 graven, doch de tand des tijds, de evolutie des dorpelingens in verband met uitbreiding der gezinnen heeft ervoor gezorgd, dat het kerkhof gedecimeerd is. Op sommige foto's zijn huizen te zien en een straat. Dit was voorheen allemaal kerkhof grond volgens mevr. Esy. (Mevr Esy is de Nederlandse taal behoorlijk machtig en zij schijnt af te stammen van Nederlands bloed.)

Zoals te zien is, heeft men dwars door het kerkhof een weg geasfalteerd. Let op de kruisplaat linksboven die door één der bewoners is gebuikt als "weetikveel" voor zijn huis/afscheiding. Marmer schijnt geliefd te zijn, maar in dit geval???

Moge zij allen die daar rusten hun eeuwige vrede hebben.

 

Top